Runes alternative hjørne - Clairvoyance

Clairvoyance er noget alle kan lære, og kan tilegne sig gennem øvelse, mens andre er født med evnerne.

 

For en del år siden var jeg til et kursus som hedder Clairvoyance for begynder i København. Det blev afholdt i Løvstræde over Det Ukendtes Boghandel, i nogle lokaler som var indrettet til forskellige kurser, der vedrører det alternative.

 

På kursuset/workshoppen lærer man de grundlæggende teknikker i at give clairvoyance, at aflæse andre mennesker ved at mærke på deres ejendele (psykometri) , teori omkring aura, chakra og energi samt at meditere på en måde, så man er klar til at sanse andre energier fra ting og afdøde mennesker.

 

Mine forventninger til kurset var at jeg godt kunne tænke mig at lære den spirituelle og alternative verden bedre at kende , da jeg kun har læst om den og set den i programmer som Åndernes magt og Klarsyn.

 

Det startede med at holdet skulle sidde i en cirkel og fik en lille introduktion til teori om aura, chakra og clairvoyance. Dernæst skulle vi meditere for at udvide bevidstheden(eller løfte bevidsthedsniveauet) og få mulighed til at sanse de fintfølende energier fra ting og den åndelige verden. På den første dag skulle vi primært beskæftige os med den psykiske del af clairvoyance, der ikke har med kontakten til de afdøde at gøre. Når medierne laver en clairvoyance overfor folk, aflæser de bl.a. deres følelses- og tankelegeme. Disse legemer er en del af deres aura eller energifelt, hvori alt hvad de har af følelser , tanker og hukommelse er gemt. De kan derved sige noget om det enkelte menneske.

 

Meditationen er følgende :

"Begynd med meditationen med at lukke øjnene og sæt dig godt til rette på stolen samtidig med at du mærker din krop. Slap fuldstændig af i hele kroppen og sørg for, at du sidder så ret som overhovedet mulig i stolen samtidig med at du er opmærksom på, at holde dit hoved så ret på og i lige linie med din ryg, som overhovedet muligt.
Når du mærker, at du slapper fuldstændigt af i hele kroppen, retter du din opmærksomhed til dit åndedræt, som du lader bevæge frit - og uden at regulere det, fastholder du blot fokus på det, samtidig med, at du lægger mærker til vejrtrækningens frie rytme. Tag nogle dybe indåndinger, så du mærker luften komme længere ned i maven, mens du fortsætter med at holde fokus på åndedrættets frie rytme , så du kan mærke dig selv endnu stærkere.

 

Mens du sidder ret op i din stol, så forestil dig nu, at der er en lille flamme i dig. Du kan placerer flammen hvor du har lyst, inde i dig. - Se og mærk nu flammens lys . og kun flammens lys. Begynd nu at ekspandere flammen, ekspandere lyset fra flammen, så den fylder hele din krop. Tag dig god tid, og ekspander lyset, mere og mere indtil din fysiske krop er fuldkommen fyldt op af lys.

 

Når din krop er fyldt op af lys, ekspandere du lyset endnu mere og du bliver ved med at udvide lyset indtil lyset stråler udenom dig. Udvid lyset til hele energifeltet omkring , foran dig, bagved dig, til siderne og over dit hoved og fortsæt indtil det fylder hele din aura, hele dit energifelt - Hele din aura er nu fuldstændig fyldt op af lys.

 

Lyset som nu fylder hele dig, både indvendig og udvendig, er ren energi. Nu løfter du energien. Du løfter energien fra dit rodchakra og op igennem hele chakrasystemet, så du aktiverer alle chakraerne, og dermed frigiver psykisk energi. Du løfter dit bevidsthedsniveau op igennem dit kronechakra på toppen af dit hoved samtidig med at du forestiller dig et punkt over dit hoved , som du løfter din bevidsthed op til - du udvider din bevidsthed. Du lader lyset strømme op igennem dit chakrasystem, op igennem toppen af dit hoved op til punktet over dit hoved.

 

Forestil dig et punkt udenfor dig selv som et lys, der er endnu større end dit eget lys. Lyset, som er endnu større end dit eget, skaber du nu kontakt til og trækker det ned til dig, samtidig med, at du forbinder dig og bliver ét med dette endnu større lys. Du kan nu give alle tanker, sorger og bekymringer til lyset. Træk på den uendelig kraft, der er i lyset. Du er nu i kontakt med den åndelig verden.". Nu havde vi løftet vores bevidsthed til at sanse de forskellige energier. De kan komme som et ord , et billede eller en følelse i kroppen.

 

Holdet havde hver især taget en lukket kuvert med , hvori der var et navn på en seddel på en nulevende person. Så blev kuverterne delt rundt, og det var så meningen at vi skulle finde nogle informationer om den pågældende person ved at sidde med brevet i hænderne og opfange energierne fra navnene.
Det første som falder en ind, det kan være en tanke eller en følelse i kroppen, kan være en vibration fra navnet i kuverten. Det gælder om at kunne adskille sine egne tanker fra de energier, som stammer fra navnet i brevet. Det kræver en vis øvelse. En lignende øvelse gik ud på at vi skulle skrive vores navn på et stykke papir, og så bytte navnet med den anden kursist. Vi skulle så sige noget om den anden person, ud fra hvert bogstav fra personens navn.
En tredje øvelse gik ud på at man skulle aflevere en personlig genstand, et ur , en ring eller lignende, og fik så udleveret en anden kursists genstand. Derved kunne man aflæse energierne eller vibrationerne fra genstanden(det som tidligere nævnt kaldet psykometri). En fjerde øvelse gik ud på at man skulle stå bagved hinanden, så den der stod bagerst ikke kunne vide hvem der stod forrest. Den bagerste skulle opfange den forrestes energifelt, og derved sige nogle ting om den forreste. Når vi var færdig med clairvoyancen, skulle vi lukke af for den åndelige verden. Det gjorde vi ved en anden meditation , hvor vi forestillede os at vores chakra var døre, som vi lukkede med en nøgle, startende med rodchakraet og afsluttede med kronechakraet.

 

Efter at man har fulgt meditationsinstruktioner og er kommet i den afslappende og ophøjet stemning, kan man forestille for sit indre øje, en vidunderlig have, hvor man føler sig tryg og velkommen. I den have er der et usynlig hegn, hvor ingen kan komme ind, medmindre man giver tillade sig dertil. Man kan bl.a. invitere sin åndelig vejleder dertil og få en lille snak med ham.

 

Det var hvad jeg har oplevet den første kursusdag, som var ret spændende, men også lidt hårdt, da det tager på ens energi, at være så fokuseret hele tiden. Både mig og de andre kursister havde ramt plet nogle steder, da vi skulle opfange vibrationerne fra navnene , eksempelvis fik jeg et ord "pavillon", da jeg sad med et brev fra en anden kursist. Det viste sig at personens navn i brevet, havde et lysthus i haven. Derimod troede jeg det var en mand, som var navnet i brevet, selvom det var det modsatte. Det kan her måske skyldes at pågældende har haft nogle maskuline træk eller man har opfanget nogle vibrationer, som har tilknytning til hende, som hendes mand eller en anden mandlig person.

 

Den næste dag handlede det primært om kontakten til afdøde. På samme måde foretog holdet en meditation for at åbne op for den åndelig verden og energierne. Ligesom den første dag, var der papirlapper inde i brevene. Denne gang var det navne på afdøde mennesker, og de blev også delt rundt. Vi skulle derpå opfange vibrationerne fra navnene, og sige noget om den afdøde. Her ramte vi også plet nogle steder med oplysninger om de afdøde og andre gange var det forkert.

 

En anden øvelse gik ud på at man skulle forestille sig, en glas boble som sad fast i et hul på nakken. Den boble var i stand til at rumme en åndelig energi eller væsen, som man kunne komme i kontakt med. Det kunne være man kunne mærke en sitren eller en kuldefornemmelse i kroppen. Så kunne man bede den åndelig energi komme nærmere, og få nogle beskeder fra den i form af ord, billeder eller følelser. En fra kurset havde kontakt med en åndelig energi, en afdød mand, og fik bl.a. vist det sted han boede, et gult hus med en carport, og kursisten fik en speciel følelse i kroppen under kontakten.

 

Det var hvad jeg i store træk oplevede på det kursus, som jeg fik meget ud af og kan varmt anbefales. Hvis man gerne vil arbejde sammen med andre, der også vil udvikle deres åndelige/clairvoyante evner, kan man tilmelde sig en cirkel. I en cirkel, sidder man meget logisk rundt i en cirkel ofte sammen med en erfaren medie, ligesom vi sad i en cirkel på kurset

 
Panel title

© 2018 alternative

Antal besøg: 2865

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,36625695228577sekunder