BBK´s hjemmeside... - Retningslinier for gadelauget BBK.
   

Retningslinier for

 

Gadelauget BBK .

 

 

§1

Laugets navn er ‘Gadelauget BBK’ (Blåmejsevej-Bogfinkevej-Kildevej).

Lauget er stiftet  7. august 1999.

Laugets hjemsted er Nordborg Kommune.

 

§2

Laugets formål er at styrke sammenholdet mellem beboerne på Blåmejsevej, Bogfinkevej og  Kildevej, dels ved afholdelse af et haveparty, dels ved markering af medlemmernes mærkedage. Sammenkomster ved andre lejligheder kan forekomme, f. eks. Julemærke-marchen.

Havepartyet afholdes på skift hos medlemmerne i perioden juni-juli-august. Tidspunktet aftales med Rådet senest ultimo april måned.

Det aftales på Tinge, hvor næste års haveparty afholdes.

 

§3

Som medlemmer kan optages beboere i husstande på Blåmejsevej, Bogfinkevej og Kildevej, dog ikke Birkehaven, som har sin egen sammenslutning.

 

§4

Laugets daglige virke varetages af et Råd bestående af en oldermand, en kasse- mester og en skriver, som vælges af Tinget.

Hvervet som rådmand/kvinde går på skift, således at der hvert tredie år vælges en oldermand, hvert tredie år en kassemester, hvert tredie år en skriver, hvert valg med et års forskydning. Valget af rådmænd/kvinder skal såvidt muligt sikre, at Rådet er sammensat af et “gammelt” medlem, et “nyt” medlem samt et medlem med børn.

For at sikre udskiftning i Laugets ledelse, og for at styrke det sociale samvær, kan genvalg ikke finde sted.

Forlader et rådsmedlem af tungtvejende grunde Lauget, varetages Laugets interesser indtil næste Ting af de to øvrige rådmænd/kvinder.

 

Medlemmerne erlægger en tribut pr. husstand, som fastsættes af Tinget. Tributten skal dække omkostningerne ved det kommende års markering af mærkedage. Udgifter til haveparty og eventuelle andre sammenkomster er ikke dækket af tri-

butten. Tributten erlægges til kassemesteren ved afholdelse af Tinget.

 

Beboere, som ønsker at festligholde en mærkedag, skal selv meddele dette til Rådet og skal selv invitere til arrangementet.

§5

Tinget er Laugets højeste myndighed..

Ordinært Ting afholdes ved det årlige haveparty og indvarsles skriftligt senest 14 dage  før.

 

På Tinge skal foretages følgende:

Oldermandens beretning om det forløbne år og orientering om det kommende års aktiviteter.

Kassemesterens regnskab over det forløbne års økonomi forelægges.

Tribut til Lauget fastsættes.

Indkomne forslag behandles.

Valg til Rådet.

Eventuelt.

 

Hver husstand er stemmeberettiget med een stemme, hvorimod alle medlemmer har ret til at ytre sig.

 

Forslag, der ønskes behandlet på Tinge, skal være Rådet skriftligt i hænde så betids, at forslagene kan udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til Tinge.

 

Alle eventuelle fælles afgørelser på Tinge besluttes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

§6

Laugets retningslinier kan ændres/justeres på Tinge når der foreligger en fornuftig begrundelse.

 

§7

Lauget kan nedlægges, hvis der på et med dette formål indkaldt Ting er flertal herfor. Beslutningen skal gentages på et Ting senest 14 dage senere for at være gyldig.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Således vedtaget på Tinge i Gadelauget BBK, 7. august 1999.

Ændret på Tinge i Gadelauget BBK, 22. juni 2002

 
Panel titel

© 2018 bbksiden

Antal besøg: 15526

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,55162811279297sekunder
Seneste Nyheder
Gule ærter 2013
Gadefesten 2013