Blacklight - Betingelser
Diskoteket kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:

Sygdom dokumenteret ved lægeattest
Tv-engagement, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før.
 
Diskoteket er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at diskoteket efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er diskoteket alligevel berettiget til fuldt honorar.
Hvis der afbestilles afbestilles indtil 8 dage før arrangementet, debiteres til 50% af det fulde honorar. Ved afbestilling mindre end 8 dage før arrangement, betales det fulde honorar. Lyd- og lysmænd faktureres med det fulde beløb.
Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med drikkevarer til diskoteket.
Der må påregnes et forbrug på ½ liter pr. person pr. time.
 
Der accepteres IKKE særlige tillægskontrakter, medmindre dette er anført i kontrakten under “særlige betingelser”, og dette punkt kan ikke tilføjes i original kontrakten eller kopier af denne, efter at kontrakten er udarbejdet. I tilfælde af ændringer oprettes i stedet en helt ny kontrakt, som arrangør og diskotek på ny accepterer med deres underskrifter.
 
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog diskoteket at træffe  foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.
 
Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/militært forbud mod afholdelse af arrangement af omstående art, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for diskoteket at nå frem. Diskoteket søger i givet fald at skaffe andet, velkvalificeret diskotek.
 
Værneting vedrørende denne kontrakt er byretten i Esbjerg, Dokken 1, 6700 Esbjerg 
 
Såfremt diskoteket i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtigt overfor arrangøren. Diskotekets erstatningsansvar er normalt begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.
 
Ankomst: Hvis ikke andet er aftalt, ankommer diskoteket ca. 3 timer før det på forsiden angivne starttidspunkt.
 
Honorar forfalder til betaling umiddelbart efter afslutning af engagementet den sidste dag i engagementsperioden. Afregning sker direkte til diskotekets DJ, og kvittering udleveres.
 
Kontrakten er bindende fra det øjeblik, hvor diskoteket modtager den fra arrangøren i underskrevet tilstand eller bekræftet via e-mail. Med mindre andet er aftalt skal kontrakten underskrives og tilbagesendes senest 5 hverdage efter modtagelsen
 
Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørens ansvar.
 
Ved indgåelse af denne kontrakt lejer arrangøren et komplet diskotek og ikke et diskoteks anlæg.
Anlæg samt andre effekter med forbindelse til - eller indflydelse på - diskotekets optræden må derfor udelukkende betjenes af diskotekets personale eller af personer, som diskotekets ansvarshavende udpeger hertil.
 
SÆRLIGE BETINGELSER:
Adgang til 400V, min. 1 styk. 3*16A eller 1 stk. 3*32A CEE, ubelastet
Alle CEE stik skal være forsynes med Nul og Jord.
 
Hvad ikke er nævnt i denne kontrakt har ingen gyldighed.
 
Panel title
Antal besøg: 11064

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,60741710662842sekunder