CaribbeanPirates - Loas spor

Hvad er krystaller og hvor får jeg fat i dem?

Krystaller kan byttes til talentpoint, hvormed du kan lære Loas spor. Krystellerne kan findes i alle NPCs (også i battle-NPCs) på søkortetundtaget NPC på bonuskortet. Her fås krystaller som evt. Slutbelønninger, som kan være en eller mange krystaller.
Krystaller fås i starten af updatet eller ved specielle events og på markedspladsen.

Jo højere kortlevel og spillerlevel man er på, desto højere er chancen for at få
krystaller fra NPC. Jo højere spillelevel man er på og jo lavere kortlevel, desto lavere er chancen for at få krystaller. Befinder du dig på et kortlevel mere end seks (6) levels lavere end dit level modtager du ingen krystaller mere.

Eksempel:

Du befinder dig på level 10 og nakker en NPC fra level 3: Ingen
krystaller til dig makker. Du befinder dig på level 10 og nakker en NPC, men denne gang fra level 4, så kan du få krystaller
men chancen er lille.
Du befinder dig stadig på level 10 og skyder en NPC på et level 10-kort: Her er chancen høj for at du får
krystaller. Hvis du absolverer din piratprøve til level 11 og skyder en NPC på level 11, så har du højere chance for at få krysteller end på level 10.

Du kan indløse talentpoint for at tilegne dig en egenskab. Talentpoint kan købes med krystaller og du kan højest have 50 talentpoint. De kan tilegnes direkte over ”talenttræet”, ved at klikke på egenskaben, eller tilegnes via bud.

Hvor mange
krystaller skal jeg bruge i forhold til de forskellige talentpoint?
 • 4. talentpoint: 40 krystaller
 • 5. talentpoint: 44 krystaller
 • 6. talentpoint: 48 krystaller
 • 7. talentpoint: 53 krystaller
 • 8. talentpoint: 58 krystaller
 • 9. talentpoint: 64 krystaller
 • 10. talentpoint: 71 krystaller
 • 11. talentpoint: 78 krystaller
 • 12. talentpoint: 86 krystaller
 • 13. talentpoint: 94 krystaller
 • 14. talentpoint: 104 krystaller
 • 15. talentpoint: 114 krystaller
 • 16. talentpoint: 125 krystaller
 • 17. talentpoint: 138 krystaller
 • 18. talentpoint: 152 krystaller
 • 19. talentpoint: 167 krystaller
 • 20. talentpoint: 183 krystaller
 • 21. talentpoint: 202 krystaller
 • 22. talentpoint: 222 krystaller
 • 23. talentpoint: 224 krystaller
 • 24. talentpoint: 269 krystaller
 • 25. talentpoint: 295 krystaller
 • 26. talentpoint: 325 krystaller
 • 27. talentpoint:358 krystaller
 • 28. talentpoint: 393 krystaller
 • 29. talentpoint: 433 krystaller
 • 30. talentpoint: 476 krystaller
 • 31. talentpoint: 523 krystaller
 • 32. talentpoint: 576 krystaller
 • 33. talentpoint: 633 krystaller
 • 34. talentpoint: 697 krystaller
 • 35. talentpoint: 766 krystaller
 • 36. talentpoint: 843 krystaller
 • 37. talentpoint: 927 krystaller
 • 38. talentpoint: 1020 krystaller
 • 39. talentpoint: 1122 krystaller
 • 40. talentpoint: 1234 krystaller
 • 41. talentpoint: 1358 krystaller
 • 42. talentpoint: 1494 krystaller
 • 43. talentpoint: 1643 krystaller
 • 44. Talentpunkt: 1.807 Kristalle
 • 45. talentpoint: 1988 krystaller
 • 46. talentpoint: 2187 krystaller
 • 47. talentpoint: 2405 krystaller
 • 48. talentpoint: 2646 krystaller
 • 49. talentpoint: 2911 krystaller
 • 50. talentpoint: 3202 krystaller

Kan jeg tilegne mig alle egenskaber?
Du kan i alt tilegne dig 24 egenskaber og 50 talentpoint. Som beskrevet, er det nogle regler for fordelingen og du ikke mulighed for at tilegne dig alle egenskaber men talentpointene rækker til at lære mindst et spor fuldstændig. Du skal derfor overveje godt hvad for et spor du vil starte på.

Kan jeg miste egenskaber?
Hvis du ønsker det, kan du forlære en egenskab. Dette beskrives i følgende afsnit.

Jeg har fortrudt min egenskab, hvad gør jeg?
Med 700 talentpoint kan du indstille egenskaber, altså fjerne den. Derefter kan du igen fordele disse talentpoint. Husk dog at de
krystaller du har indsat ikke gives tilbage til dig igen, men kun de fordelte talentpoint. Hvis du vil lave en ny fordeling af talentpoint, gælder de samme regler som før. Så overvej nøje hvilke egenskaber du vil lære.

Skal jeg aktivere den tilegnede egenskab et eller andet sted?
Nope, det sker automatisk.

Skal jeg nu fordele 5 talentpoint ved hver egenskab?
Nej men husk at tjekke forudsætningen for hver egenskab.

Hvad er en kritisk træffer og hvordan beregnes det?
En kritisk træffer er et skud du laver, som forstærkes ved hjælp af din tilegnede egenskab. Du skal først tilegne dig egenskaben ”kritisk træffer” før den så bruges automatisk mod fjenden. Det sker dog ikke ved hvert skud men chancen for det gør, kan du regulere ved at fylde flere talentpoint på og du bruger ved skuddet ikke ekstra ammunition.
Hvis du har alle bonus-formerne (egenskab, design og krudt) forstærker du den skade du udretter med 20%. I matematisk sprog vil det så lyde: 20% beregnes du fra de typer bonus du har, skade = (grundskade + bonus) * 1,2 = forårsaget skade hos fjende.
Kritisk træffer gælder ikke ved healerkanon og action items, som f.eks. ildhimmel.

Gælder egenskaben ildhimmel ved ildhimmel-eksplosion og ildhimmel-lyn?
Egenskaben ”himlens skjold”, ”hurtigt himmelsskud” og ”himlens styrke” gælder til også til ildhimmel-eksplosion og ildhimmel-lyn.

Bliver en sænket spiller fratrukket mere guld ved egenskaben ”Legbas gunst”?
Normalt fratrækkes spilleren 10% guld ved en bording. Hvis du har ”Legbas gunst” fratrækkes spilleren også mere guld. Hvis du også har fordelt et talentpoint på ”Legbas gunst”, fratrækkes fjenden 11% ved en bording.

Hvad ændrer sig når man har ”Havets gave”?
Skatte er alle slags glittergenstande, skattekister eller lignende ting. Skattekister der kan skydes tælles også med her. De indeholder f.eks. guld, hitpoint-plus, minus hitpoint, erfaringspoint, jackpot-euro, accelerations point, ekstra mojo, harpuner, Tortugas lys og perler. Ud fra fordelingen af talentpoint, til disse egenskaber forhøjes her alle indhold undtagen perler, bank-fordobling, minus-hitpoint eller bonus-kort. Perler i glitter kan forhøjes med egenskaben ”Legbas held”, se Legbas spor.

Eksempel:
Hvis du f.eks. har 1 ekstra mojo men får en højere procent pga. din egenskab (1 uddelt talentpoint = 4 procent mere), så rundes der op. Dette gælder ikke ved ting der kan samles med flere beløb efter et komma. Eksempel: Du samler 1,25 jackpot-euro og får med din nye tilegnede egenskab 25% mere (5 fordelte talentpoint), så får du 1,56 jackpot-euro.

 

 

 


>

 

Lad os starte med basis egenskaberne. basis egenskaberne.
Kritisk træffer

Forudsætning: Den her er den første egenskab der er mulig at tilegne sig.
Forklaring: Du får egenskaben ved at indløse et talentpoint, som giver ordentlig skade med kanoner. Du kan højest indløse 5 talentpoint til denne egenskab:
Du indløser

 • 1 talentpoint og får 1 % chance for at få en kritisk træffer.
 • 2 talentpoint og man får 1 % chance for at få en kritisk træffer.
 • 3 talentpoint får man 3 % chance for at få en kritisk træffer.
 • Ved 4 er det 4 %.
 • Ved 5 talentpoint får man hele 6 % chance for at få en kritisk træffer.

 

Fjendens erfaring


Forudsætning: Her skal du mindst have sat 1 point på ”kritisk træffer” for at kunne indløse et talentpoint ved ”fjendens erfaring”.
Forklaring: Med denne egenskab får du flere erfaringspoint når du sænker en NPC. Det gælder dog ikke ved EP-belønninger som du får gennem healing. Du kan højest sætte 5 talentpoint på denne egenskab og det sker således:
Du indløser

 • 1 talentpoint og du forhøjer chancen for at få erfaringspoint ved bekæmpede NPCs med 2 %.
 • 2 talentpoint giver 4% chance.
 • 3 talentpoint giver 6% chance.
 • 4 giver 8%.
 • Og 5 talentpoint giver hele 12% for at få flere erfaringspoint når men sænker NPCs.

 

Bordebonus


Forudsætning: For at indløse et talentpoint her skal du have sat mindst 1 point på ”fjendens erfaring”.
Forklaring: Med denne egenskab forhøjes din mandskabsværdi når der bordes. Du kan højest sætter 5 talentpoint på denne egenskab og forholdet er således:
Du indløser

 • 1 talentpoint og forøger din manskabsværdi ved en bording med 1 %.
 • 2 point giver 2 % større mandskabsværdi.
 • 3 point giver 3% større manskabsværdi.
 • 4 giver 4 % større mandskabsværdi.
 • Og hvis du sætter 5 talentpoint, får du hele 5,5% større manskabsværdi ved en bording.

 

Vi vil nu forklare alt omkring Ogouns spor. Ogoun er den højeste kriger under Loa. Han behersker ild, blod, jern, politik og krig. Han forstærker dine offensive egenskaber.Himlens gunst


Forudsætning: For at kunne indløse et talentpoint til ”himlens gunst” skal du minst sætte 5 talentpoint på dine basis egenskaber.
Forklaring: Ved at sætte talentponint på denne egenskab, forhøjer du ildhimlens kraft. Du kan højest sætte 5 talentpoint på denne egenskab:
Du indløser

 • 1 talentpoint og forhøjer kraften på din ildhimmel med 7 %.
 • Ved 2 talentpoint er det 14 %.
 • Ved 3 er det 21 %.
 • 4 giver 28 % mere kraft.
 • Og 5 talentpoint forhøjer virkningen på din ildhimmel med hele 50 %.

 

Alkymistens visdom

Forudsætning: For at kunne indløse talentpoint i ”alkymistens visdom”, skal du mindst have sat 5 point på dine basis egenskaber.
Forklaring: Ved indløsning af talentpoint til denne egenskab, forhøjer du virkningen på dit sortpulver/krudt og hermed dine kanoners skydeevne. Som du ved, bruger du her også mere ammunition. Du kan også sætte op til 5 talentpoint på denne egenskab og opnå følgende:
Du indløser
 • 1 talentpoint og forhøjer skaden på dine kanoners krudt med 2 %.
 • 2 talentpoint giver 4% bedre krudt.
 • 3 point giver 6% bedre krudt.
 • 4 point giver 8% bedre krudt.
 • Og 5 talentpoint giver 15 % bedre krudt til dine kanoner.

 

Ogouns gunst


Forudsætning: mindst 5 fordelte talentpoint på ”himlens gunst” og alkymistens viden”, hvorved altså ”himlens gunst” mindst skal have 1 talentpoint.
Forklaring: Med denne egenskab bliver dine skudsalver mod NPCs et brag af en fest. 5 talentpoint kan du fordele på denne herlige egenskab og forholdet ser sådan her ud:
Indløsning af

 • 1 talentpoint giver 2% kraftigere skudsalver mod NPCs.
 • 2 talentpoint giver 4% kraftigere skudsalver.
 • 3 giver 6% kraftigere skudsalver.
 • 4 forhøjer kraften af skudsalverne mod NPCs med 8%.
 • 5 talentpoint giver et brag af 12% mere kraft på skudsalver mod NPCs.

 

Jægerens arm


Forudsætning: For at indløse talentpoint til ”jægerens arm” skal du mindst have fordelt 5 talentpoint mellem ”himlens gunst” og ”alkymistens viden”, hvoraf sidstenævnte skal tildelse midst 1 talentpoint.
Forklaring: Ved at indløse talentpoint ved denne egenskab, forlænges dine harpuners rækkevidde. Der kan højest sættes 5 point på denne egenskab:
Ved indløsning af

 • 1 talentpoint forlænges rækkevidden med 1.
 • 2 point giver en forlænget rækkevidde med 2.
 • 3 talentpoint giver 3 længere rækkevidde.
 • 4 giver 4 længere rækkevidde.
 • Og ved 5 kan dine harpuner skyde 6 længere.

 

Jægerens hast


Forudsætning: For at kunne indløse talentpoint her, skal du mindst have fordelt 10 talentpoint i ”Ogouns spor”, med mindst 1 sat på ”Ogouns gunst”.
Forklaring: Dine harpuners efterladetid reduceres. 5 talentpoint kan fordeles:
Indløsning af

 • 1 talentpoint reducerer tiden med 0,5 sek.
 • 2 talentpoint minus 1 sek.
 • 3 talentpoint giver 1,5 sek. mindre.
 • 4 talentpoint giver 2 sek. mindre.
 • 5 point giver hele 3 sek. mindre ladetid ved dine harpuner.

 

Hurtigt himmelskud

 


Forudsætning: Mindst 10 talentpoint på ”Ogouns spor”; 1 på ”jægerens arm”:
Forklaring: Her reduceres efterladetiden på din ildhimmel. 5 point kan indløses:
Du indløser

 • 1 talentpoint og ildhimmel-efterladetid reduceres med 5%.
 • 2 point reducerer 10 %.
 • 3 point reducerer 15 %.
 • 4 point reducerer 20 %.
 • Og 5 talentpoint reducerer hele 30% af efterladningstiden hos din ildhimmel.

 

Ogouns næve


Forudsætning: Mindst 15 talentpoint på ”Ogouns spor”; heraf mindst 1 på ”jægerens hast” og ”hurtigt himmelskud”:
Forklaring: Her forøges dit offensive ild mod fjenden. Der kan højest sættes 5 point:
Indløsning af

 • 1 talentpoint forhøjer kraften på din skudsalve mod fjenden med 2 %.
 • 2 talentpoint giver 4 % forhøjelse.
 • 3 giver 6 % forhøjelse.
 • 4 giver 8 % forhøjelse.
 • 5 giver 12 % forhøjelse.

 


Her får du viden om Agwes spor. Agwe er havenes hersker, beboernes hersker og beskytter for skibe og søfolk. Han forstærker dine definsive, altså forsvars kræfter.

Himlens skjold

 


Forudsætning: For at kunne indøse talentpoint her skal du mindst have sat 5 på dine basis egenskaber.
Forklaring: Denne egenskab giver dig en skjold-funktion overfor fjenders ildhimmel, hermed kan du formindske din egen skade. 5 talentpoint kan bruges her:

 • 1 talentpoint giver 6% skjoldfunktion ved fjendes ildhimmel.
 • 2 point giver 12 %.
 • 3 point giver 18 %.
 • 4 point giver 24 %.
 • 5 giver 45 %.

 

Agwes skjold


Forudsætning: Mindst 5 talentpoint på basis egenskaber.
Forklaring: Dine panserplader bliver mere modstandsdygtige og kan hermed klare flere skud, dvs. du får mindre skade. Fordeling af højst 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint giver 2% bedre beskyttelse.
 • 2 giver 4% bedre beskyttelse.
 • 3 giver 6% bedre beskyttelse.
 • 4 giver 8% bedre beskyttelse.
 • 5 giver 15 % bedre beskyttelse.

 

Agwes kunnen

 


Forudsætning: Fordeling af mindst 5 talentpoint mellem ”himlens skjold”(mindst 1) og ”Agwes skjold”.
Forklaring: Ved indløsning af talentpoint får du egenskaben som reparerer dig skib meget hurtigere. Her kan ogå indløses maks. 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint: 5% hurtigere reparation.
 • 2 talentpoint: 10% hurtigere reparation.
 • 3 talentpoint: 15% hurtigere reparation.
 • 4 talentpoint: 20% hurtigere reparation.
 • 5 talentpoint: 30% hurtigere reparation.

 

Monsterjæger

 


Forudsætning: Fordeling af midst 5 talentpoint mellem ”himlens skjold” og ”Agwes skjold”(mindst 1).
Forklaring: Når du indløser talentpoint her, forøges din harpuners rækkevidde. Du kan højest sætte 5 talentpoint her:

 • 1 talentpoint forhøjer skaden med 7%.
 • 2 talentpoint forhøjer skaden med 14%.
 • 3 talentpoint forhøjer skaden med 21%.
 • 4 forhøjer med 28%.
 • 5 forhøjer med 40%.

 

Agwes velvilje


Forudsætning: Fordeling af mindst 10 talentpoint i ”Agwes spor”, herunder mindst 1 i ”Agwas kunnen”.
Forklaring: Mulighed for at forøge dit skibs grundlæggende hitpoint. Fordeling af maks. 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint: Forøgelse af hitpoint med 2.000.
 • 2 talentpoint: Forøgelse hitpoint 4.000.
 • 3 talentpoint: Forøgelse hitpoint 6.000.
 • 4 talentpoint: Forøgelse hitpoint 8.000.
 • 5 talentpoint: Forøgelse hitpoint 12.000.

 

Agwes syn

 


Forudsætning: Fordeling af mindst 10 talentpoint på ”Agwes spor”, herunder mindst 1 på ”monsterjæger”.
Forklaring: Forhøjelse af dine offensive kanoners træfferchance. Fordeling af højest 5 talenpoint:

 • 1 talentpoint: Forhøjelse med 1%.
 • 2 talentpoint: Forhøjelse med 2%.
 • 3 talentpoint: Forhøjelse med 3 %.
 • 4 talentpoint: Forhøjelse med 4 %.
 • 5 talentpoint: Forhøjelse med 6 %.

Skyttens gunst


Forudsætning: Fordeling af mindst 15 talentpoint på ”Agwes spor“, herunder mindst 1 på ”Agwes velvilje” og ”Agwes syn”.
Forklaring: Her kan du forlænge alle dine kanoners rækkevidde. Fordeling af maks. 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint: Rækkevidde + 1.
 • 2 talentpoint: Rækkevidde + 2.
 • 3 talentpoint: Rækkevidde + 3.
 • 4 talentpoint: Rækkevidde + 4.
 • 5 talentpoint: Rækkevidde + 6.


Her alt til Legbas spor. Legba er vejenes beskytter. I menneskernes tid åbnede han forbindelse mellem menenskeverden og åndeverden. Legba fører døde sjæle til himlens sjæl Loa. Legba forhøjer dit udbytte.

Dybets rigdom


Forudsætning: Fordeling af mindst 5 talentpoint på dine basis egenskaber.
Forklaring: Ved indløsning af talentpoint her, forhøjes guldudbyttet fra monstre. Der kan fordeles højest 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint: Guldudbytte forhøjes med 4%.
 • 2 talentpoint: Guldudbytte forhøjes med 8%.
 • 3 talentpoint: Guldudbytte forhøjes med 12 %.
 • 4 talentpoint: Guldudbytte forhøjes med 16 %.
 • 5 talentpoint: Guldudbytte forhøjes med 25 %.

 

Lykkens hånd


Forudsætning: Fordeling af mindst 5 point på dine basis egenskaber.
Forklaring: Ved indløsning af talentpoit ved denne egenskab, forhøjes guldudbyttet ved NPCs. Fordeling af højest 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint: Forhøjelse af guldudbytte ved NPCs med 4 %.
 • 2 talentpoint: Forhøjelse af guldudbytte ved NPCs med 4 %.
 • 3 talentpoint: Forhøjelse af guldudbytte ved NPCs med 4 %.
 • 4 talentpoint: Forhøjelse af guldudbytte ved NPCs med 4 %.
 • 5 talentpoint: Forhøjelse af guldudbytte ved NPCs med 4 %.

 

Legbas gunst


Forudsætning: Fordeling af mindst 5 talentpoint mellem ”dybets rigdom”(mindst 1) og ”lykkens hånd”.
Forklaring: Denne egenskab gør dig bedre til at gennemsøge et skib ved en kapring, dit udbytte af guld vil derfor være større. Fordeling af maks. 5 talentpoint, ved en kapring ser det således ud:

 • 1 talentpoint giver 1 % mere guld.
 • 2 talentpoint giver 2 % mere guld.
 • 3 talentpoint giver 3 % mere guld.
 • 4 talentpoint giver 4% mere guld.
 • 5 talentpoint giver 6 % mere guld.

 

Havets gave


Forudsætning: Fordeling af mindst 5 talentpoint mellem ”dybets rigdom” og ”lykkens hånd”(mindst 1).
Forklaring: Ved at satse talentpoint her, bliver du bedre til at løfte skattekister op af vandet og hermed får du mere bytte ud af skattekister. Undtagelse: Perler (kan du forøge med ”Legbas lykke”), bank-fordobling, minus-hitpoint og bonuskort i fremtidige aktioner. En glitter-dobbler forøjer denne egenskab endnu mere (kun ved glitter). 5 talentpoint kan fordeles:

 • 1 talentpoint: 4% mere udbytte.
 • 2 talentpoint: 8% mere udbytte.
 • 3 talentpoint: 12% mere udbytte.
 • 4 talentpoint: 16 mere udbytte.
 • 5 talentpoint: 25 mere udbytte .

 

Vindens kraft


Forudsætning: Fordeling af mindst 10 talentpoint i ”Legbas spor”, ”Legbas gunst” skal have mindst 1 talentpoint.
Forklaring: Ved indløsning af talentpoint får du egenskaben hastighed, som forøger dit skibs hastighed. 5 talentpoint kan fordeles:

 • 1 talentpoint: Forøgelse af hastighed med 1 knob.
 • 2 talentpoint: Forøgelse af hastighed med 2 knob.
 • 3 talentpoint: Forøgelse af hastighed med 3 knob.
 • 4 talentpoint: Forøgelse af hastighed med 4 knob.
 • 5 talentpoint: Forøgelse af hastighed med 6 knob.

 

Elitens gunst


Forudsætning: Fordeling af mindst 10 talentpoint i ”Legbas spor”, ”havets gave” mindst 1.
Forklaring: Egenskaben giver dig flere elitepoint ved skudsalver. Fordeling af maks. 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint giver 4% flere elitepoint.
 • 2 talentpoint giver 8% flere elitepoint.
 • 3 talentpoint giver 12% flere elitepoint.
 • 4 talentpoint giver 16% flere elitepoint.
 • 5 talentpoint giver 25% flere elitepoint.

 

Legbas held

Forudsætning: Fordeling af mindst 15 talentpoint i ”Legbas spor”, ”vindens kraft” mindst 1.
Forklaring: Denne egenskab giver dig større udbytte ved perler fra skattekister. En glitter-dobbler forhøjer denne egenskab endnu mere (kun ved glitter). Fordeling af højest 5 talentpoint:

 • 1 talentpoint giver 2% flere perler.
 • 2 talentpoint giver 4% flere perler.
 • 3 talentpoint giver 6% flere perler.
 • 4 talentpoint giver 8% flere perler
 • 5 talentpoint giver 12% flere perler.

 

 


 

 
 
Panel title
Antal besøg: 613

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,59495115280151sekunder