Billedkunst-portfolio - Forside

Præsentation

Mit navn er Diana Gade, og jeg er lærerstuderende på Professionshøjskolen University College Nordjylland med påbegyndt uddannelse i sommeren 2009. Mit linjefag er dansk - med speciale i indskolingen, og jeg har på mit andet studieår indledt valgfaget billedkunst (hold 89).

 

Denne digitale portfolio har til formål at dokumentere og overskueliggøre min erhvervede viden og kompetence indenfor billedkunst igennem tekst, video, foto og lyd. Portfolioen er tema-opdelt (se kolonnen i venstre side) og indeholder både studiearbejde, praktikforløbsbeskrivelser samt selvstændigt arbejde. Hvert tema er opbygget således, at der undervejs bliver redegjort for overvejelser og tanker før, under og efter hvert forløb, og til hvert tema hører desuden et galleri (se kolonnen til venstre). Hensigten er, at denne portfolio på længere sigt vil fungere som en studieredegørelse, der afspejler min progression i forhold til faget.   

 

Den studerendes mål

at opnå kompetence i at...

 

a) at forbinde og anvende skolefagets hovedområder og fagdidaktik i en begrundet og reflekteret undervisning i billedkunst.

 

b) at kommunikere i, differentiere mellem og reflektere brugen af forskellige billedmæssige fremstillingsformer, genrer og medier.

 

c) at udvælge, begrunde og formidle relevante faglige indholdsaspekter og relevante undervisnings- og arbejdsmetoder.

 

d) at udvælge, begrunde og evaluere mål med undervisning i billedkunst under hensyntagen

til centrale bestemmelser om faget i skolen og i forhold til elever på forskellige klassetrin

og med forskellige forudsætninger.

 

e) at planlægge, gennemføre og evaluere billedmæssige fremstillingsprocesser under

hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende, når der arbejdes med æstetisk

fremstilling og med forståelse af sådanne processers potentiale i forhold til udvikling af erkendelse og af elevers innovative kompetencer.

 

f) at analysere, reflektere, diskutere, udvikle og formulere sig kvalificeret i skrift og tale om

undervisning i billedkunst i forskellige kontekster og i samspil med forskellige målgrupper; herunder elever og forældre.

 

g) at bruge billedmæssige fremstillingsformer og forskellige billedmedier og IT som redskaber

i lærerprofessionen generelt og til kommunikation, formidling og undervisning i billedkunst og i andre fag.

 

 
Panel title

© 2018 dg-portfolio

Antal besøg: 17625

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,44220590591431sekunder