epindsvin - Registrerede Eksotiske Pindsvin - Foreningens vedtægter

Forslag til vedtægter:

Disse er kun forslag, som der skal vedtages ved stiftende generalforsamling. Evt. ændringsforslag bedes fremsendes (senest 14 dage før generalforsamlingen) på mail.

 

Registrede Eksotiske Pindsvin’s vedtægter.

Foreningens stiftelsesdato:

-       Formål:

Formålet med foreningen er at samle alle pindsvine elskere et sted, samt at lave kontrolleret avl af dyrene.

-       Optagelse:

Man kan blive optaget som medlem eller betale et engangsbeløb, for at få et opdrætternavn. Dette gøres på vores hjemmeside, www.epindsvin.dk.

-       Kontingent:

Medlemskontingentet ligger fast. Dette kan kun ændres igennem bestyrelsen, hvorefter dette fremlægges på en generalforsamling. Det skal i så fald vedtages ved flertals afstemning.

Kontingentet opkræves hel årligt. Betales der ikke senest 14 dage efter betalingsdag, bortfalder personens medlemskab. Der skal herefter ansøges om nyt medlemskab, dog skal det tidligere beløb plus det nye beløb betales, inden man er gyldigt medlem igen.

 

 

Man kan når som helst melde sig ud af foreningen, men beløbet refunderes ikke. Dette gøres ved at kontakte formanden eller kasseren.

-       Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen har det grundlæggende ansvar for at alt forløber som det skal. Bestyrelsen skal tage hånd om evt. mistanke om dyremishandling / overtrædelser af vedtægter / reglement. Ligeledes skal bestyrelsen fremstå som et forbillede med god tone og tagt.

Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maximum 7 medlemmer. Der skal altid være ulig tal i bestyrelsen, så der ikke kommer lige stemmer ved evt. afstemning. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 og 4 årig periode. Formanden og kasseren sider altid i 4 år. Der bør, så vidt det er muligt, vælges 2 suppleanter, som der er klar til at træde til, ved evt. afgang af et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælger selv formanden, næstformand, kasser og evt. sekretær.

Bestyrelses medlemmer vælges ved generalforsamling, ved flertal fra medlemmer. Ønsker mere end 7 at stille op, stemmes der via papir, om personerne.

Formandens opgave er at sørge for alt sker lovmæssigt. Samt at vedtægter og reglement overholdes. Ligeledes tager formanden sig af al det praktiske.

Næstformanden træder til, i det øjeblik formanden ikke er til stede.

 

Kasserens opgave er at stå for alt det økonomiske.

Sekretæren skal skrive referat af møderne, så man kan huske hvad der sker fra møde til møde.

-       Karantæne / udelukkelse:

Bestyrelsen og webmaster kan udelukke medlemmer i enten en begrænset periode eller for altid, alt efter overtrædelsens størrelse. Man får først minimum en advarsel. Fortsættes uønsket adfærd, gives karantæne / udelukkelse.

-       Regnskab:

Regnskabet afsluttes d. 31 december. Regnskabet vil forelægges til generalforsamlingen, efter den er godkendt af 2 revisorer.

-       Generalforsamling:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger ved generalforsamlingen vedtages / afvises ved afstemning. Al afstemning vil foregå via håns oprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Dog vil afstemning omkring evt. nye bestyrelsesmedlemmer afgøres ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen afholdes en gang om året, i januar måned. Generalforsamlingen er kun lovlig, hvis der er indkaldt minimum 14 dage før denne finder sted.

 

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent (Dirigenten sørger for ro og orden under generalforsamlingen samt sørger for indkaldelsen følges)

Formandens beretning (Formanden beretter om året der er gået på godt og skidt)

Kassererens beretning (Kassereren fremlægger årets regnskab)

Valg af bestyrelse (Her vælges / genvælges bestyrelsens medlemmer)

Valg af suppleanter (Her vælges 2 suppleanter)

Valg af revisorer (Her vælges to revisorer)

Valg af revisorer suppleanter (Her vælges de 2 suppleanter)

Fastsættelse af kontingent (Her fastslås / ændres kontingentet for det næst kommende år)

Indkomne forslag (Hvis der er nogen der har forslag til ture, arrangementer, m.m. Skal være bestyrelsen i hænde min. 14 dage før generalforsamling)

Evt. (Her kan det være folk pludselig kommer i tanke om nogen ting. Så kan dette nævnes / foreslås her. Her kan dog ikke vedtages noget)

-       Ekstraordinær generalforsamling:

Skulle bestyrelsen eller minimum 10 medlemmer have ønske herom, indkaldes der til en ny ekstraordinær

 


generalforsamling. Dette ønskes skal gives skriftligt. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter begæring.

-       Opløsning:

Skulle foreningen opløses, kan dette kun vedtages ved 2 efterfølgende generalforsamlinger. Der skal minimum være ¾ af de fremmødte medlemmer, der ønsker dette.

Det er derefter bestyrelsens opgave at afslutte økonomiske forpligtelser / betalinger.

Evt. overskud ved opløsning vil overgå til Pindsvinevennerne, ved Kirsten Fournais, Skansevej 13, 2791 Dragør.

 
Panel title

© 2018 epindsvin

Antal besøg: 103

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34611082077026sekunder