Forsvarsbrødrene Grindsted & Omegn - Kreds formandens skriftlige beretning 2013
6. Kreds
Ølgod, april 2013.
Formandens beretning til kredsmødet 2013.
Medlemssituationen.
Kredsen har siden sidste kredsmøde mistet 50 medlemmer. En rundspørge viser at den overvejende del skyldes sletning af medlemmer på grund af restance. I nogle tilfælde er der ikke reageret efter den femte rykker. Medlemstallet er pr. 1. januar 2013 1.161. En mulig måde til at dæmme op for ”sletning på grund af restance” kan være at rette personlig henvendelse. Det er sværere at undslå sig ved personlig kontakt end ved skriftlig henvendelse. Men når alt kommer til alt skal vi ikke med ”djævlens vold og magt” holde på medlemmer, der ikke ønsker medlemskab.
I flere selskaber er det dog positivt at flere yngre melder sig under fanerne. Det giver grobund for at tro på, at der på sigt også vil komme yngre folk i bestyrelserne.
Kredsens egne aktiviteter.
I Kredsmødet 2012, der fandt sted i Herning den 17. maj, deltog igen alle 12 selskaber. Drøftelserne på mødet omhandlede det foreløbige oplæg fra Perspektivudvalget. Kredsens stilling til forslagene blev drøftet og selskaberne blev opfordret til at drøfte forslaget hjemme i bestyrelserne. De blev også opfordret til at gøre deres indflydelse gældende ved at møde op til delegeretmødet og der stemme efter selskabets overbevisning. Dagen sluttede med jubilæumsfest for Herning(125 år).
Kredsskydning 2013 blev afholdt af Skjern-Tarm den 19. januar. Ud af kredsens 12 selskaber deltog der 8. Dette antal er normalt for kredsskydningen.
Formandsmøde 2013 blev afholdt den 4. februar i Skjern-Tarm. Der deltog alle12 selskaber med i alt 20 deltagere. Der var en god debat på mødet.
Andre aktiviteter.
I forbindelse med hjemkomstparade for udsendte, dronningebesøg, flagdagen og garnisonsarrangementer har kredsen været til stede med et varierende antal faner.
Ved delegeretmødet var der tilmeldt 8 selskaber fra kredsen, men desværre havde 2 selskaber måttet melde fra. Resultatet i forbindelse med afstemningerne var helt i tråd med de opfattelser, der var fremkommet tidligere på året.
Udover de nævnte aktiviteter har kredsformanden deltaget i ca. 18 aktiviteter ved selskaberne, DFB samt Folk og Sikkerhed i løbet af 2012/-13.
Selskabernes aktiviteter.
Selskaberne har afholdt deres normale aktiviteter som for eksempel vinterskydning, brodersammenkomster, udflugter, mærke-/mindedage og fugleskydning. Generelt for aktiviteterne gælder det, at deltagerprocenten i nogle selskaber er relativt lille.
Fremtiden.
Både kredsen og selskaberne står overfor store udfordringer i fremtiden. Hvordan styrker vi vores medlemstal i fremtiden? Der er i mit sind ingen tvivl om at det store arbejde skal gøres i selskaberne. Det hurtige spørgsmål er ”Hvordan?” Det har jeg ikke en trylleformular til – desværre. En mulig fremgangsmåde er på selskabsniveau at arbejde for synlighed i lokalområdet. Det kan ske ved en aktiv pressepolitik i både de trykte medier og eventuelt et lokal TV. En hjemmeside kan også forbedre synligheden.
På broderniveau er ”forsvarsbroder metoden” en særdeles anvendelig måde. Metoden indebærer, at den enkelte broder udbreder kendskabet til forsvarsbrødrene og de værdier vi står for i de kredse, hvor den pågældende broder normalt færdes. En anden ”nem” metode er at hejse flaget den 5. september, hvis man er i besiddelse af en flagstang. Derved opnår man tre formål. At hædre vores udsendte soldater, at værne om dannebrog samt indirekte at agitere for forsvarsbrodersagen. Det sidste ved at fortælle om hvorfor man flager til naboen eller andre interesserede.
Der har i mange sammenhænge været diskuteret om vores fælles blad Forsvarsbroderen. Henset til at vi alle skal være ”digitale” i vores omgang med det offentlige fra 2015 kunne det selskabsmæssigt være en overvejelse værd at overveje et elektronisk abonnement på bladet. Ulempen er, at man så ikke har et blad i hånden, men kun kan læse det via et elektronisk medie. Under alle omstændigheder er der en stor økonomisk gevinst at hente.
Afslutning.
Henset til det ovenstående er jeg overbevist om at kredsen er velfungerende på det nuværende leje, og jeg er ligeså overbevist om at vi sammen kan løfte de fremtidige opgaver til vores fælles bedste.
Vi skal senere i dag drøfte et antal emner vedrørende skyderegler, oplæg til DFB vedtægter, 8. Kreds forslag til valg og forhold omkring udnævnelse af æresmedlem af kredsen. Jeg håber på nogle gode debatter i en konstruktiv ånd.
Niels Erik Lund
 
Panel title
Antal besøg: 53724

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,82410097122192sekunder
Seneste nyheder
generalforsamling 2019
Fugleskydning 2018
Kredsmøde 2018
Jubilæums march gennem Grindsted 3.3.2018
75 års jubilæum reception 28.2.2018
Generalforsamling 2018
Julefrokost 2017
Fugleskydning 2017
Kreds skydning og generalforsamling 2017
Julefrokost 2016
Billeder fugleskydning 2016
Kransenedlæggelse 2015 og 2016
Billeder 2014
70 Års Jubilæums fest
Ældre billeder