Forsvarsbrødrene Grindsted & Omegn - Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat af generalforsamlingen 2013

                           Referat af generalforsamling d. 23.2.2013 i ”Musikhuset”

Der var mødt 35  medlemmer, hvilket er lidt over det antal der har været sidste  år.

1.     Velkomst. Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, en særlig velkomst til kredsformanden, som havde lagt vejen forbi, for at orientere om kredsens aktiviteter.
En tak til Inger og Knud for, at vi kan låne/ bruge lokalerne i musikhuset til generalforsamlingen.

     Valg af dirigent. Varly blev vanen tro valgt til dirigent for 28 gang i træk.


2.   Formandens beretning.
Årets fugleskydning i 2012 blev gennemført lidt anderledes end vi plejer, da der ikke var tilslutning nok til aftenfesten  afsluttede vi på banen med at kåre den nye fuglekonge  Helle Nielsen,  I  2013 afholdes der fugleskydning d. 8.6.2013 på skydebanen, det er altid d. anden lørdag i juni, hvilket foreningen har kontrakt på.

Ølgod holder fugleskydning d. 10.8.2013, Skjern/Tarm har i skrivende stund ikke oplyst hvornår de afholder fugleskydning.
 Vi havde fået 1 nyt medlem, Erik Jensen som fik uddelt broderbrev.

Der blev uddelt 1 stk 50 års jubilæumsmedalje til Tage Kristensen – tillykke Tage

Samt 1 stk. 25 års medalje til Jørgen Bundgaard (han var desværre ikke til stede)

 

Der var 5 medlemmer  og 2 støttemedlemmer der skulle have 10 års jubilæumstegn

John Møller Jepsen                                      Peter Jørgensen

Søren Persson                                              Svend Erik Nicolajsen

Rene Jørgensen

 

Støttemedlemmer

Rene Gammelmark                                     Niels Henrik Nielsen

 

Da der skulle være både formandsvalg og valg til bestyrelsen blev der valgt 2 stemmetællere

 

4     Regnskab:Kasseren gennemgik regnskabet, som udviste et lille underskud på kr.   3.182,18 regnskabet blev ensstemmigt godkendt. Vedtaget ved håndsoprækning.
Jubilæumsfonden forsætter uændret, vedtaget ved håndsoprækning.

5     Kontingent. P.g.a. prisstigning for bladet foreslog bestyrelsen en prisstigning i kontingent på kr. 25,00 pr. år så kontingent fra år 2014 liver kr. 200 pr. år. Det blev ligeledes besluttet at der stadig hensættes kr. 25,00 til jubilæumsfonden.

 

Der var enighed om, at jubilæumsfonden var låst til jubilæum og det er generalforsamlingens beslutning, hvad de skal bruges til, bestyrelsen har fået mandat til

At bruge af fondens penge til det planlagte 70 års jubilæum som afholdes den 25. maj i år

5a   støttemedlemmer, som ovenstående

6        Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

7     Valg af formand: Da Åge Lessmann ikke ønskede at fortsætte foreslog bestyrelsen Jørgen Mark som ny formand, der var ikke andre forslag og Jørgen Mark blev ensstemmigt valgt.

     Valg af bestyrelsesmedlemmer Da Jørgen Mark blev formand skal der vælges ny bestyrelsesmedlem for 1 år. Det blev vor 1. suppleant Karsten Storgaard. Han accepterede at træde ind i bestyrelsen for 1 år

    På valg var ligeledes Frode Mogensen og Brian Petersen. Frode ønskede ikke genvalg

     Og der blev foreslået Villy Hansen og  Vagn Pedersen.

     Der var skriftlig afstemning . Brian blev genvalgt med 31 stemmer, Vagn Pedersen fik 24 stemmer og Villy Hansen fik 7 stemmer,

.

8        Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg var Karsten Storgaard, da han er trådt ind i bestyrelsen blev Villy Hansen suppleant

9        Valg af revisor. På valg var Johan Andersen, blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

     10    Eventuelt.
Kredsformanden berettede om kredsens aktiviteter.
Der bliver 3 store arrangementer i 2014

150 år for Slaget ved Dybbøl

100 år for 1. verdenskrig

400 år for hærens opstart..

 

Jørgen Mark takkede Åge for de mange år han havde gjort et stort arbejde for foreningen,

Og bestyrelse var blevet enige om at Åge skulle have overrakt Forsvarsbrødrenes Æres-

Medalje . Åge var formand i 14 år, og havde forinden været bestyrelsesmedlem i 10 år.

Han har fremover fået det ærefulde erhverv at være fanebærer for Vagn Pedersen, som

Er indtrådt i bestyrelsen. 

Eftermiddagen slutte som vanligt med Gule Ærter samt 1 øl og 1 snaps på foreningens regning

Referent:

Britta Jørgensen

 

 
Panel title
Antal besøg: 52488

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,69361710548401sekunder
Seneste nyheder
Fugleskydning 2018
Kredsmøde 2018
Jubilæums march gennem Grindsted 3.3.2018
75 års jubilæum reception 28.2.2018
Generalforsamling 2018
Julefrokost 2017
Fugleskydning 2017
Kreds skydning og generalforsamling 2017
Julefrokost 2016
Billeder fugleskydning 2016
Kransenedlæggelse 2015 og 2016
Billeder 2014
70 Års Jubilæums fest
Ældre billeder