Frit Kilden - Retningslinier for sejllads med børn

Næstved den 15. juli 2011.

 

 

Retningslinjer for sejlads i småbåde i Frit-Kilden.

 

 

I Frit Kilden er personale og ledelse bekendt med Søsikkerhedslovens bestemmelser for brug af småbåde i det pædagogiske arbejde med børn og unge, bl.a. Søfartsstyrelsens notat af 27. maj 2011.

Vi er en institution i Næstved kommune, og efterlever derfor kommunens generelle retningslinjer om sejlads med børn og unge.

 

1.      Alle sejlaktiviteter i henhold til Søfartsstyrelsens notat af 27. maj 2011, ” pædagogisk tilrettelagt samvær”.

2.      På institutionen benytter vi os af både kajakker, kanoer og mindre motorjoller, og det er disse nærmere beskrevne fartøjer som vi benytter:

 

Kanoer: Linders alu-kanoer

 

Havkajakker: Dag Miwok havkajak, med lufttætte kamre i begge ender.

 

Joller:  Meginjoller/motorbåd med motor.

 

3.      Inden sæson start bliver al udstyret gennemgået for evt. fejl, mangler og slidtage og bliver repareret efter behov. Alle trædele inklusiv padler bliver lakeret, og redningsveste og svømmeveste der ikke er helt i top, bliver kasseret. Når sæsonen starter er det således kun udstyr der er godkendt af ledelsen, der ligger til afbenyttelse.

Personale der benytter udstyret er instrueret i at fjerne eller mærke udstyr der får skader, så udstyret ikke kommer i brug før det er repareret og igen godkendt.

 

4.      Sejlområder som institutionen benytter sig af er fortrinsvis Karrebæk Fjord og Susåen.

Hvis andre sejlområder bliver benyttet, vil der i hvert tilfælde blive udarbejdet en speciel beskrivelse for netop det område, og om særlige forhold vedr. sikkerhed der evt. kan gøre sig gældende.

 

Karrebæk Fjord: Sejladsen foregår ud fra stejlpladsen på Enø ved Natur-og Friluftscenter Fjordhuset, og kun på de lavvandede områder tæt på kysten.

Sejlads i havkajakker foregår kun i en afmærket ” kravlegård hvor alle kan bunde”.

 

Susåen: Fra Vrangstrup til Næstved, efter gældende regler for sejlads på Susåen.

 

5.      Ved sejlads i alle vores småbåde gælder at vi kun sejler i vindstyrker op til max. 5 meter/sekund, og at sejladsen altid er tilrettelagt efter en vejrmelding fra f.eks. D.M.I.

Turlederen vil sørge for at der er ekstra tørt tøj, tæpper eller lignende med på turen.

 

 

6.      Personale der er tilknyttet institutionen, og som er kompetent i henhold til Næstved kommunes generelle krav, samt Søfartsstyrelsens krav til en turleder for sejlads med børn og unge i ”Pædagogisk tilrettelagt samvær” er:

 

Helle Frænde: Uddannet Kanoinstruktør efter Kanosamrådets retningslinjer.

Erik Ravn Jørgensen: Har motorbådskørekort.

 

Til sejlaktiviteter hvor vi ikke selv har personale der er kompetent til at være turleder, benytter vi os af instruktører fra Natur-og Friluftscentret Fjordhuset

 

7.      Børnene som deltager i vores sejlaktiviteter skal være i stand til at modtage en besked bl.a. omkring sikkerhed, og skal være i relevant fysisk form til at deltage i sejladsen.

Al sejlads er frivillig for deltagerne.

 

8.      Under sejladsen skal der udøves en adfærd, som giver mulighed for fordybelse og snak med børnene om sikkerhed og det at færdes i naturen.

 

9.      Ved sejlads med børn har vi altid 2 voksne med, og max. 8 børn i kajak, eller max. 12 børn i kano. I jolle følger det jollen er godkendt til.

 

 

 

Ovennævnte retningslinjer er personale og forældre orienteret om, og har kendskab til.

 

Med venlig hilsen

Frit Kilden

 

Tim Jensen

Leder

 

 

 

 

 
Panel title

© 2019 frit-kilden

Antal besøg: 6513

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-1,447193145752sekunder