Garage nr. 2 - Lejekontrakt
 

Lejekontrakt vedr. garage nr. 2 – Poul Martin Møllersvej 44 – 8000 Århus C.


Undertegnede udlejer og lejer bekræfter hermed nedenstående kontrakt ved vor underskrift.

Garagen lejes på følgende vilkår:

Lejen:

Lejen der pr. 1. maj - 2013 mdl. udgør kr. 500,- kr alt inkl. skal betales månedsvis forud.

Lejen kan regulere pr. 1. januar i et kalenderår med 3 måneder varsel. Lejeforhøjelsen kan maksimalt være 10 % af det foregående års leje.

Lejen betales: Enten ved bankoverførsel til udlejers konto:

: Reg. nr: _______

Konto nr: _________________________

Eller ved fremsendelse af check til udlejer.

Begge inden påbegyndt måned som lejen dækker. (Dvs. sidste bankdag i måneden forud).


Depositum:

Ved kontraktens ikrafttrædelse betales et depositum på 3 måneders leje.


Levering:

Ved lejemålets begyndelse levere garagen tom og der udleveres to nøgler til denne.


Opsigelse:

Lejemålet opsiges med en frist på tre måneder forud, gældende for såvel udlejer som lejer og skal ske skriftligt.

Ved almindelig rettidig varslet opsigelse, tilbagebetales depositum senest 14 dage efter lejemålets afslutningsdato – såfremt betingelserne i nærværende kontrakt er overholdt.


Samtlige nøgler (2 stk.) skal tilbageleveres ved lejemålets ophør. Sker det ikke – kan ejer udskifte låsen og modregne omkostninger til dette i depositum.

Ved lejemålets ophør skal garagen efterlades tømt. Er den ikke tømt kan udlejer bortskaffe efterladte effekter uden ansvar og kan tilbageholde udgifter hertil fra depositum.

Misligholdelse:

Ved manglende betaling i to på hinanden følgende måneder og efter én fremsendt rykker, betragtes lejemålet som ophørt og den manglende indbetaling modregnes i depositum. Ved misligholdelse af bygning, der ikke skyldes naturligt slid på bygning og port, kan der ske fradrag i depositum fra ejers side.

Andet:

I følge en gammel tinglyst servitut på matriklen, må der ikke forekomme værkstedsaktivitet i garagen. Udlejer forbeholder sig ret til vedligeholdelse af bygningen (fx maling af port).Evt-  snerydning påhviler lejer.

Dato: _________________Udlejer: ____________________________ Lejer: ____________________________

 ________________________________________


________________________________________

 
Panel title
Antal besøg: 4236

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,41590285301208sekunder