www.håndterapi.dk - Behandling
                                       

Nedenfor vil du finde noget om behandling generelt, herudover er der links til

Spejlbehandling Sensibilitetstræning, Refleksdystrofi, CPM, Fingerfraktur, Kuldeintolerance, Radialisskade, Ødem, RA, Bandagering

siden vil løbende blive udbygget med yderligere behandlingsformer og diagnoser

 

Behandling generelt:

Der findes mange former for behandling inden for håndterapi, alt afhængig af skade og operation, hvor langt man er i forløbet og patientens alder, kondition og motivation.

Generelt om ergoterapeutisk behandling, kan sige at den bygger på patientens aktive deltagen. Den aktive deltagen er ikke kun i behandlingssituationen sammen med terapeuten, men også i tiden uden for terapien. Alle daglige gøremål (ADL) kan indgå i behandlingen (se ADL). Under alle omstændigheder bygger behandlingen på de undersøgelsesresultatet som man har fundet ved undersøgelse, diagnose og journaloplysninger.

Ud over undersøgelsesresultaterne, tilrettelægges behandling også ud fra
patientens alder skadens omfang evt. konkurrerende problematikker (diabetes, anæmi, ødem, stereoidbehandling, infektion, tobak, ernæring m.m) patientens personlighed hvilket væv der skal trænes de omkringliggende sturkturer patientens motivation compliance
–     

–     

Herudover findes der nogle principper for behandling samt metoder som er afhængig af behandlers terapeutiske uddannelse

 

Behandlingsprincipper

Grundlaget for den terapeutiske behandling er nogle generelle principper, som i store træk følges og bliver indarbejdet i samtlige behandlinger. Der findes generelle principper og mere specifikke principper. De generelle er af mere overordnet karakter, mens de specifikke retter sig mod den enkelte lidelse og de forbehold og hensyn som findes og bør tages for den enkelte sygdom.

De generelle principper tager udgangspunkt i de fysiologiske faktorer som enhver terapeut har kendskab til, og som er grundlaget for fysisk træning.

De generelle etiske principper er:

· Patienten skal være informeret om og have forstået formål med behandling

· Patienten skal deltage aktivt i behandlingen

· Patienten skal acceptere behandlingsplan og mål for behandling

Der er selvfølgelig visse patienter hvor disse etiske principper ikke gælder, f.eks. bevidstløse og demente. Her er det de pårørende, som bør være informeret og have accepteret ovennævnte.

De generelle fysiologiske principper er:

· Al fysisk træning forudgås af opvarmning m.h.p. at nedsætte friktion i vævet. Opvarmning kan foregå aktivt (dynamiske øvelser med tempo og ikke til yderstilling) og passiv opvarmning (f.eks. paraffinbade).

· Passiv opvarming må ikke anvendes ved ødem, da karrene dilaterer og derved øges ødemet.

· Respekter træthed hos patienten. Der skal lægges pauser ind i træningsprogrammet for at undgå overbelastning af vævet. Pauserne skal afstemmes i forhold til hvor hård træningen er.

· I nogen tilfælde må behandling ikke udløse smerter. I andre tilfælde skal smertetærsklen overskrides for at få effekt af behandlingen (se afsnit om smerte side xx)

· Anvend korrekt arbejdsstilling for både patient og terapeut.

 

De mere specifikke principper for optræning vises nedenfor i prioriteret rækkefølge. De anvendes dog altid med udgangspunkt i de behov patienten har.

1. Opvarmning

2. Stimulering af sensibilitet (tidligt i træningsseancen p.g.a. behov for stor koncentration fra patientens side).

3. Koordination (tidligt i træningsseancen p.g.a. behov for stor koncentration fra patientens side).

4. Ledbevægelighed (både aktiv og passiv i forhold til patientens behov)

5. Muskelkraft

6. Funktionstræning

Disse principper er fundament i al fysio- og ergoterapeutisk behandling, og de udgør dispositionen (bevidst eller ubevidst) i enhver behandlingsplan.

Ud over de her nævnte behandlingsprincipper, findes der inden for de forskellige fagområder (fysioterapi og ergoterapi) behandlingsprincipper som tager udspring i specifikke behandlingsteorier og metoder, hvor den fysio- eller ergoterapeutiske forståelsesramme er grundpillen i teorien.
   

 
Panel title

© 2019 grafiker

Antal besøg: 10486

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-1,0471110343933sekunder