Jakob´s notat og lektie side - Økonomi
 

Lektie til torsdag d. 25/11

·        Læs side 4-7 i ”Skat for unge”

·        Læs nedenstående om det økonomiske kredsløb samt statens rolle i det økonomiske kredsløb.

·        Se dette link: http://avenbuild.advsh.net/se_det.asp?styleID=36&cryptID=idFQmjMbegh2&laeringsressourceID=2258&skabelonID=2 omhandlende det økonomiske kredsløb – kør musen henover de forsk. Bygninger og få flere kredsløb frem

·        Medbring PCér

Det økonomiske kredsløb

De fem aktører i samfundets økonomi

Når man skal illustrere et samfund, og hvordan økonomien i et samfund skabes, bruges det økonomiske kredsløb.

Det økonomiske kredsløb er opbygget af fem aktører:
Det offentlige, Husholdninger, Virksomheder, Pengeinstitutterne og Udlandet

De fem aktører bruges til at give overblik over, hvordan ændringer og begivenheder påvirker samfundets økonomi gennem påvirkning af de fem aktører.

·          I det økonomiske kredsløb kaldes staten og kommunerne samlet set for det offentlige.

·          De enkelte familier kaldes husholdningerne.

·          Produktionen kaldes for virksomhederne

·          Banker og sparekasser kaldes pengeinstitutterne.

·          Sidst men ikke mindst er der udlandet, som vi eksporter og importer varer til og fra.

Det offentlige modtager indtægter fra skatter og afgifter. Disse indtægter bruges til at sørge for at borgerne får stillet tjenesteydelser til rådighed indenfor servicesektoren samt til at betale løn og sociale ydelser. Det offentlige har også udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser samt til investeringer.

Husholdningerne leverer kapital og arbejdskraft til produktionen og til det offentlige og får løn fra enten det private/det offentlige eller overførselsindkomster. En del af deres indkomst skal betales i skat til det offentlige, en anden del går til forbrug, dvs. køb af varer fra virksomheder samt turisme og handel i udlandet. Nogle husholdninger har mulighed for at spare den sidste del af indkomsten op i pengeinstitutter eller købe værdipapirer – fx aktier i virksomheder. En del husholdninger har også taget lån i pengeinstitutter til at finansiere bil, bolig og/eller forbrug.

Virksomhederne får penge fra salg af varer og tjenesteydelser, låner penge fra pengeinstitutterne til investeringer.

Pengeinstitutterne er også private virksomheder, der lever af, at låne penge til husholdninger og virksomheder samt udføre tjenesteydelser for disse.
Hertil kommer en samhandel med udlandet via eksport (salg) og import (køb) af varer og tjenesteydelser.

 

hapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" otongue.gifreferrelative="t" oconfused.gifpt="75" coordsize="21600,21600">troke joinstyle="miter">confused.giftroke>ath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">tongue.gifath>confused.gifhapetype>hape style="WIDTH: 318.75pt; HEIGHT: 10.5pt" id=_x0000_i1026 alt="" type="#_x0000_t75">confused.gifhape>

Statens rolle

Alle danskere betaler skat til staten. Til gengæld sørger staten for en række velfærdsydelser til borgerne. På den måde flyder der mange penge til og fra staten. Derfor er staten også en vigtig drivkraft i det økonomiske kredsløb. Den danske velfærdsstat tilbyder danskerne en lang række velfærdsydelser. Staten sørger fx for at bygge veje, og for at alle kan komme til lægen. Staten har brug for en indtægt til at betale for disse ydelser. Derfor betaler alle husholdninger og virksomheder skatter og afgifter til staten. Det skaber en strøm af penge til og fra staten og ud i det økonomiske kredsløb.

Statens udgifter

Staten betaler først og fremmest løn til de ansatte i den offentlige sektor, fx til sygeplejerskerne og lærerne. Derudover betaler staten overførselsindkomster til borgerne. Overførselsindkomster er sociale ydelser, som nogle borgere er berettiget til. Det kan være uddannelsesstøtte til de studerende, folkepension til de ældre eller kontanthjælp til de arbejdsløse. Det skaber en strøm af penge til husholdningerne. Staten køber også mange varer og tjenester af virksomhederne. Fx køber staten nyt IT-udstyr til de ansatte eller hyrer håndværkere til at renovere skolerne. Det skaber en strøm af penge til virksomhederne.

Statens indtægter

Staten får penge i kassen, når husholdningerne og virksomhederne betaler skatter og afgifter. Når man har et arbejde og får en månedsløn, skal man betale en del af lønnen til staten som skat. Det kaldes for indkomstskat. Afgifter betaler man, når man køber varer og tjenester. Fx betaler man moms, når man køber en ny mobiltelefon. Staten får også indtægter fra den told, som nogle importerede varer bliver pålagt.

Skatter og afgifters betydning

Det påvirker husholdningerne og firmaerne, når staten ændrer på skatter og afgifter. Vælger staten fx at sætte indkomstskatten op, får husholdningerne færre penge i hånden til at købe ting for, fordi de skal betale en større del af deres løn til staten. Staten kan også vælge at hæve afgifterne på visse varer. Det vil også skabe et mindre forbrug, fordi forbrugerne ikke har råd til at købe så mange varer som tidligere.

Staten påvirker økonomien

Staten kan dermed påvirke økonomien og det økonomiske kredsløb ved at ændre på indtægterne. Men en økonomisk påvirkning er også mulig gennem reguleringen af udgifterne. Hvis staten fx investerer i et nyt sygehus eller en motorvej, kræver det, at staten ansætter nye medarbejdere og køber materialer til byggeriet. På denne måde får husholdningerne flere penge til forbrug, og der kommer flere i arbejde. I en periode med lav økonomisk vækst kan staten fx også sænke skatterne, så danskerne har råd til at købe flere ting. Begge dele vil pumpe penge ud i økonomien, og der kommer igen gang i hjulene.

 

 

Torsdag d. 2/12

 

 

 • Gruppearbejde - ”Den skandinaviske velfærdsmodel” og ”Den angelsaksiske velfærdsmodel” - hvilken model foretrækker de? Skal begrundes og sendes på mail til mig

 

 • Gruppearbejde - Find 3 argumenter for og 3 imod høj skat – de har max. 10 min til det – vi skal bruge det torsdag d. 9-12

 

 

 • De skal også læse linket ”finansloven er statens budget (ligger i bunden af ovennævnte side)

 

De skal inddeles i 2x2 grupper for høj skat – 2 grupper imod høj skat – så skal vikaren være tovholder i diskussionen ”For eller imod høj skat”

 

 • De skal begynde at tænke over en nytårstale – gå evt. på Youtube.com og gense gamle nytårstaler

 

 • Ved tid til overs skal de finde 3 nyheder – 1 om finansloven – 2 valgfrie

 

 

 

Forhandling om finansloven

Se først filmen om finansloven og læs teksten ”Finansloven er statens budget”. Se også filmen ”Animation om finanslovforslaget” på Finansministeriets hjemmeside.

Vælg, om du vil repræsentere Lighedspartiet eller Frihedspartiet.

Gå i gruppe med andre fra samme parti.

Sæt jer grundigt ind i partiets politik.

Lav partiets finanslovforslag. I har 500 mia kr. til rådighed.

Gå sammen med en gruppe, der repræsenterer det andet parti.

Fremlæg jeres forslag for hinanden.

Start forhandlingen:


Lighedspartiet

 • Mindre økonomisk ulighed. Der skal ikke være så stor forskel på lønnen til dem, der tjener mest i samfundet, og dem med den laveste indkomst.
 • Der skal bruges flere penge på trafikforbedringer. Der skal satses mere på kollektiv transport. Det skal f.eks. være billigere at køre i bus.
 • Sundhed er vigtig. Alle skal have adgang til gratis sundhedsydelser. Det skal gøres gratis for alle unge at gå til tandlæge.
 • Flere skal ansættes i den offentlige sektor, især inden for ældreområdet og i folkeskolen.
 • Militæret skal have færre penge.

Frihedspartiet

 • Lav skat på arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde – også at arbejde meget.
 • Borgerne skal selv bestemme, om de vil køre i bil eller bruge de kollektive transportmidler som bus og tog.
 • Alle skal have adgang til gratis behandling på vores sygehuse. Det skal dog også være muligt at opkræve betaling for nogle behandlinger.
 • Opgaver i den offentlige sektor skal klares af dem, der kan gøre det bedst og billigst. Kan et privat firma løse en opgave bedst, skal det stå for opgaven.
 • Det er nødvendigt med et moderne militær, så vi kan hjælpe med at løse internationale opgaver.

 

 

Torsdag d. 25/11

 

Det økonomiske kredsløb

 

 

Hvad bruges skatten til?

 • Brainstorm (selvstændigt) over spørgsmålet ”Hvad bruges skatten til”? - (3min) – Vis dette link http://unge.skat.dk/Hvad_bruges_skat_til.asp
 • Hvorfor bruger staten så mange penge på forsørgelse(42,5 procent)? ”Hvad siger Grundloven om forsørgelse af danske statsborgere”? § 75 – WWW.Grundloven.dk

 

Staten rolle i velfærdsstaten

 • Hvordan ser partierne på statens rolle i velfærdsstaten? – Gruppearbejde – Ø – A – V - LA
 
Panel title
Antal besøg: 20246

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,74715280532837sekunder