Jakob´s notat og lektie side - Dan jeres eget parti
 

Politiske ideologier:

 

Grundlæggende menneskesyn

Syn på staten

Socialisme

Mennesket er et socialt væsen og alle bør være lige.

Vigtigt med en velfærdsstat, der kan fordele goderne og udjævne de forskelle, der er mellem mennesker.

Liberalisme

Mennesket er frit, ”enhver er sin egen lykkes smed”- det er på en måde jungleloven, der hersker, den stærkeste overlever.

Ønsker ikke at staten skal blande sig - det er op til den enkelte.

Konservatisme

Mennesket er svagt og ufornuftigt.

Vigtigt med en stærk stat, der kan beskytte den stærke mod den svage.

Ovenstående –ismer/ ideologier er idealtyper – der findes ikke nogen partier i Danmark der er rene socialistiske, liberalistiske eller konservatistiske.

 

Socialliberalisme (blanding af socialisme og liberalisme) = den ideologi der er mest fremtrædende i det danske samfund i dag. Man ønsker at staten skal have en mindre rolle i forhold til socialisme, men dog skabe et socialt sikkerhedsnet for alle borgere. Vi har et velfærdssamfund i Danmark, hvor staten spiller en stor rolle i forhold til fordelingen af goder og som ejer mange institutioner eks. skoler, hospitaler, Danmarks radio etc. . Kampen mellem partierne går ikke på om vi skal bevare velfærdsstaten, men om hvor stor en rolle den skal spille i den enkeltes liv.

 

De 4 ældste partier:

 

Venstre: Stiftet 1870, grundlæggende ideologi er liberalisme, traditionelle vælgere var bønderne

Nuværende situation: Lars Løkke Rasmussen er statsminister og formand for partiet, Peter Christensen er politisk ordfører

 

Socialdemokratiet: Stiftet 1871, grundlæggende ideologi er reformistisk socialisme, traditionelle vælgere var de ufaglærte/ faglærte; altså arbejderne

Nuværende situation: Helle Thorninger Schmidt er partiformand, Henrik Sass Larsen er politisk ordfører

 

Radikale Venstre: Stiftet 1905, grundlæggende ideologi er socialliberalisme/ humanisme (respekt for det enkelte menneskes evne til at udvikle sig), traditionelle vælgere var husmændene (ejere af små landbrugsejendomme) og skolelærerne

Nuværende situation: Margrethe Vestager er partiformand og politisk ordfører

 

Konservative: Stiftet 1916, grundlæggende ideologi er konservatisme, traditionelle vælgere var det bedre borgerskab og industriejerne

Nuværende situation: Lars Barfod er partiformand, Henriette Kjær er politisk ordfører

 

De resterende 6 og nuværende partier i folketinget:

 

SF: Stiftet 1959, grundlæggende ideologi er socialisme

Nuværende situation: Villy Søvndal er partiformand og politisk ordfører

 

Enhedslisten: Stiftet 1989 (sammenslutning ml. Venstre Socialister - VS, Danmarks Kommunist Parti - DKP og Socialistisk arbejderparti- SAP), grundlæggende ideologi er socialisme med værdier såsom frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed

Nuværende situation: Partiet har ingen formand, men en såkaldt kollektiv ledelse. Johanne Schimdt-Nielsen er politisk ordfører

 

Dansk Folkeparti: Stiftet 1995, grundlæggende ideologi er socialliberalisme samt de ”danske” dyder – frihed, ligeret, personligt ansvar og flid

Nuværende situation: Pia Kjærsgaard er partiformand og politisk ordfører.

 

Liberal Alliance: Stiftet i 2007, grundlæggende ideologi var socialkonservatisme og socialliberalisme men har anlagt en mere liberal kurs. Nuværende situation: Anders Samuelsen er formand og Simon Emil Ammitzbøl er politisk ordfører

 

Fokus: Stiftet i 2010. Dyrevelfærd og bedre omsorg for de ældre er mærkesager for det nye parti, som løsgængeren Christian H. Hansen er formand for og stifter af.

 

Kristendemokraterne: Stiftet i 1970 under navnet Kristelige Folkeparti. Blev ikke valgt ind i Folketinget ved sidste valg i 2007. Men er repræsenteret af Per Ørum Jørgensen siden 2010.

 

 

 

Den traditionelle højre-venstre konfliktlinje:

Venstre-orienteret                                                                                                                                        Højre-orienteret

 

Socialisme                                                                                                                                                            Liberalisme

Stor offentlig sektor                                                                                                                               Lille offentlig sektor

Lighed                                                                                                                                                 Frihed for den enkelte

 

Konfliktlinjen bruges til at vise, hvordan de politiske partier står i forhold til hinanden, når det drejer sig om, hvor meget staten skal fylde i forhold til det private erhvervsliv – det betyder også noget i forhold til hvor meget skat den enkelte skal betale, og hvor meget staten har indflydelse på den enkeltes liv. Traditionelt set er det ”kroner og øre” – altså fordelingen af samfundets goder, der har været stridspunkt mellem partierne. Diskussion har lydt: Hvor mange eller hvor få penge skal staten omfordele - altså modtage fra befolkningen og dele ud, for at opnå at forskellen mellem rig og fattig mindskes.

 

Den traditionelle højre-venstre konfliktlinje:

Venstre-orienteret                                                                                                                                         Højre-orienteret

Enhedslisten (Ø)       Soc.dem. (A)                                  Venstre (V)                        Liberal Alliance (I)

                   SF (F)            Radikale (B)                      Konservative (C)         Dansk Folkeparti (O)

 

Socialisme                                                                                                                                                            Liberalisme

Stor offentlig sektor                                                                                                                               Lille offentlig sektor

Lighed                                                                                                                                                 Frihed for den enkelte

 

 

1993-2001: Regeringen bestod af Soc.dem og Radikale med SF som støtteparti

2001-        : Regeringen består af Venstre og Konservative med Dansk Folkeparti som støtteparti

ü      Find et partinavn til jeres parti

 

ü      Lav et partilogo

 

ü      Lav et partislogan, det kunne være ”Tid til forandring” eller ”Sælg Sjælland til svenskerne”

 

ü      Hvilken vælgergruppe henvender partiet sig til? Mænd - kvinder - de unge – de ældre – pensionisterne – middelklassen – de rige – de fattige – Hvorfor er det jeres vælgergruppe?

 

ü      Hvor ligger partiet – til højre eller venstre på det politiske barometer? Hvad er jeres ideologi?

 

ü      I skal besvare spørgsmålene 1-6.

 

ü      Der afholdes valg efter fremlæggelsen

 

ü      Vi har disse datoer d. 26/1, 9/2, 23/2 hvor I skal arbejde med projektet og fremlæggelse d. 2/3. I skal regne med at I ikke har tid nok på klassen.

 

ü      Der skal laves en rapport, som skal sendes til mig, (kun jeres rapport skal sendes til mig) senest mandag d. 28/2-2011 kl. 0800.

 

ü      I skal fremlægge v.h.a Power Point. Der gives karakter for fremlæggelsen og rapporten.

 

 

Hvad vil jeres parti svare på følgende spørgsmål:

 

  1. Hvorfor skal Danmark være med i EU, hvilke fordele og ulemper er der ved medlemskabet, og skal vi måske melde os ud? hvorfor, hvorfor ikke?
  2. Er det et problem, at der inden for de sidste ca. 30 år er kommet mange mennesker til Danmark med en anden kulturbaggrund? Hvad skal vi gøre ved det? Er det et problem i sig selv, at disse mennesker har en anden religion end flertallet af danskere har?
  3. Skal vi bruge flere offentlige midler på de fattige og gamle eller får de rigeligt?
  4. Skal personskatten sættes ned og for hvem, de rigeste eller fattigste i Danmark?
  5. Skal Danmark afskaffe monarkiet og hvorfor eller hvorfor ikke?
  6. Find selv 2 andre mærkesager som I fremlægger, det kunne være at skolebørn skal have penge for at gå i skole eller Fri bus til alle eller Nutella i feltrationerne eller…
  7. Et aktuelt spørgsmål – Skal Efterlønnen bevares?
 
Panel title
Antal besøg: 21045

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-1,8635029792786sekunder