Jakob´s notat og lektie side - Kriminalitet
 

Retssystemet

De almindelige domstole i Danmark er byretterne, landsretterne, Højesteret, Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten.

I Danmark er der 24 byretter, to landsretter og endelig Højesteret, som er landets øverste domstol. Sager fra byretten kan appelleres til landsretten, og sager fra landsretten kan i visse særlige tilfælde appelleres til Højesteret.

Alle sager begynder som udgangspunkt ved byretterne, men visse sager hører under Sø- og Handelsretten i København, og byretten kan i visse tilfælde henvise en sag til landsretten. Reglerne om, hvilken ret, en sag skal behandles ved, er detaljerede, men din advokat vil vejlede dig om, hvor sagen hører hjemme.

Byretten 
Ved byretten behandles civile sager som udgangspunkt af en dommer, men retten kan bestemme, at sagen skal behandles af tre dommere. Dette sker bl.a., hvis sagen er af principiel karakter. Straffesager behandles normalt af en dommer og to domsmænd, som ikke er jurister. Alvorligere straffesager behandles som nævningesager. I nævningesager medvirker tre juridiske dommere og seks nævninge. Fogedretten og skifteretten er en del af byretten. Ved fogedretten behandles sager om inddrivelse af gæld og tvangsfuldbyrdelse af andre krav. Ved skifteretten behandles dødsboer, konkursboer og sager om gældssanering.

Landsretten

Ved landsretterne behandles civile sager af tre dommere, mens straffesager behandles af tre dommere og tre domsmænd, der ikke er jurister. Alvorligere straffesager behandles som nævningesager. I nævningesager medvirker ni nævninge og tre juridiske dommere.

Højesteret
Ved Højesteret behandles appelsager fra landsretterne. Det er imidlertid ikke alle sager fra landsretterne, der kan appelleres til Højesteret. Din advokat kan vejlede dig om appelmulighederne i din sag.

Kan man selv føre sin sag?

Hvis du er involveret i en retssag, er det ofte en fordel at være repræsenteret af en advokat, men det er ikke noget krav. Du eller en af dine nærmeste pårørende kan godt føre din sag ved domstolene, men ellers er det kun advokater, der kan føre sager for andre ved domstolene.

Hvis du selv fører din sag, vil retten vejlede dig om, hvilke krav du skal opfylde, og retten vil desuden vejlede dig om, hvordan du bedst varetager dine interesser. Der er imidlertid grænser for, hvor meget vejledning, en dommer kan give den ene part i en sag uden samtidig at blive inhabil i sagen. Hvis der er tale om en kompliceret sag, kan retten derfor pålægge dig, at du skal være repræsenteret af en advokat.

Alle advokater har møderet for byretten og Sø- og Handelsretten. Mange advokater har desuden bestået en særlig prøve, som giver dem adgang til at møde i sager, der behandles ved landsretterne. Og endelig har en del advokater opnået møderet for Højesteret og kan derfor også varetager sager, der behandles i Højesteret.

Mere information
Du kan læse mere om domstolene på
www.domstol.dk

 
Panel title
Antal besøg: 21037

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,47759699821472sekunder