Jens Peter Mortensen - Publikationer

PUBLICATIONS:

 

Mortensen, J.P.: Integrated Pollution Prevention. Environment and Health International vol. 10 No. 3 2008

 

Mortensen, J.P.: Multiple articles for the environmental paper of Solrød since 2005. Editor 2007.

 

Mortensen, J.P.: Innovative tilsyn. Kvik 2004-2.

 

Mortensen, J.P.: Indsamling af nøgletal for renserier. Kvik 2004-2.

 

Mortensen, J.P.: Sur, sur, Smileys. Kvik 2004-2.

 

Mortensen, J.P.: Eksport af forurening til Østeuropa. Kvik 2004-2.

 

Mortensen, J.P.: Inspections Beyond the IPPC Directive. Paper for the European Roundtable for Sustainable and Cleaner Production (ERSCP), May 2004 in Bilbao.

 

Mortensen, J.P.: Internationale netværk. Kvik 2004-1.

 

Mortensen, J.P.: Kompendium over kurser i tilsyn. Kvik 2004-1.

 

Mortensen, J.P.: Engelsksproget E-learningskursus i ISO 14001. Kvik 2004-1.

 

Mortensen, J.P.: EU retningslinier for tilsyn. Kvik 2003-4.

 

Mortensen, J.P.: Cleaner Production Inspections. Paper for Greening of Industry Network Conference in San Francisco, October 2003.

 

Kragh, P. & Mortensen, J.P.: Changing the Environmental Inspection Style towards Supporting Continious Environmental Improvement and better integration with Environmental Permits for Companies. Paper for The Greening of Industry Network Conference in Göteborg, June 2002.

 

Mortensen, J.P.: Målemetoder til kvalitetsbestemmelser af miljøtilsynet. Kvik 2002-1.

 

Mortensen, J.P.: Miljøkurser. Program for foråret 2002. ROVESTA Miljø I/S 2002.

 

Kragh, P. & Mortensen, J.P.: On-line Measuring as a Tool to Integrate Data Requirements for Life Cycle Analysis and Environmental Permits - a case from electroplating industry. Paper for 7th ERCP Conference in Lund 2nd to 5th of May 2001.

 

Mortensen, J.P.: Regulering af miljøforbedringer. Integration af kredsløbstankegang og forbedringspotentialer i miljøgodkendelsessystemet. Ph.D.-afhandling Tek-Sam, RUC  2000.

 

Mortensen, J.P.: Requirements to Standards and Documentation of the Clean­er Production Concept in Environmental Regulation.To be published in Journal of Cleaner Production in 2001.

 

Mortensen, J.P.: Eksperimentelle studier på Tek-Sam. Et katalog over muligheder for monitorering af virksomheder. Oplæg til Studienævnet på Institut for Miljø, Teknologi og Samfund august 2000.

 

Mortensen, J.P.: Afskaffelse af miljøgodkendelser og det kommunale miljøtilsyn. S. 19-21 i LOKE nr. 1, 1999.

 

Mortensen, J.P.: Kommunalt miljøtilsyn i en brydningstid. Artikel på s. 5 i Tillæg til Ingeniøren, nr. 24 1999.

 

Mortensen, J.P.: Behov for kvalitetsvurderinger. Læserbrev på s. 2 i Ingeniøren nr. 30 1999.

 

Mortensen, J.P.: Undersøgelse af miljøreguleringen i galvanoindustrien. Arbejdsrapport, Tek-Sam, RUC 1998.

 

Danielsen, B., Iversen, J., Mortensen, J.P., Munck-Kampmann, B., Stranddorf, H.K. & Vinther, M.: Total Cost Assessment, Arbejdsrapport nr. 51 fra Miljøstyrelsen 1997.

 

Hjorth, R., Holm, J., Klemmensen, B., Loftsson, E. & Mortensen, J.P.: Implementation of International Environmental Regulation - Some lessons from a Comparative Study of the Baltic Environmental Regime. Prepublished to the Course of Environmental Regimes at Linköping University 1997.

 

Holm, J. & Mortensen, J.P.: Udfordringer til miljøgodkendelsesarbejdet. Oplæg til DAVID-møde d.08.12.1997.

 

Lassen J. & Mortensen J.P. (1997). Livscyklusanalyser. S. 123-139 i Holm, J., Kjærgård, B. & Pedersen, K.: Miljøregulering - tværfaglige studier, Roskilde Universitetsforlag 1997.

 

Mortensen, J.P., Schröder, N. & Schultz, H.: Elektrometrisk on-line overvågning af proces- og spildevand. Byggeteknik, Energi og Miljø okt. 1997.

 

Mortensen, J.P.: Undersøgelse af miljøreguleringen i galvanoindustrien. Notits i KVIK 1997.

 

Mortensen, J.P.: Best Available Technology. Arbejsnotat (ikke udgivet) Tek-Sam, RUC 1996.

                 

Mortensen, J.P.: Spildevandsmålinger af industrispildevand. Artikel i KVIK, 1996.

 

Mortensen, J.P.: Analysies of the Effectiveness of Environ­mental Regimes, Implementation in the National Contexts, Report 2: HELCOM recommendations concerning Industry, Agriculture and Wastewater Treatment. (Udkast ikke udgivet), Tek-Sam, RUC, 1996.

 

Grüttner, H., Mortensen, J.P., Petersen, A., Schmidt, K. & Werther, I.: Krav til leverandører ved virksomheders miljøcertificering. Miljøstyrelsens Arbejdsrapport nr. 3/1995.

 

Mortensen, J.P.: Renere teknologi muligheder for Rødovre Forchromning I/S. Notat til Rødovre Kommune, Vandkvalitetsinstituttet, feb. 1995.

 

Mortensen, J.P. & Nielsen, U.: Spildevandsundersøgelse. Dobbelt prøvetagning på Astral Galvano A/S. Gladsaxe Kommune 1994.

 

Mortensen, J.P. & Nielsen, U.: Målerapport, spildevandsundersøgelse på House of Prince, samtidig flow- og tidsproportional prøvetagning. Gladsaxe Kommune 1994.

 

Grüttner H., Laursen K.D. & Mortensen J.P.: Opsporing af tungmetal - og nitrifikationshæmmende kilder m.v. Rapport til S. Dyrup & Co. A/S (fortrolig) VKI 1994.

 

Grüttner H. & Mortensen J.P.: Ansøgning om spildevandstilladelse. Rapport til S. Dyrup & Co. A/S (fortrolig) VKI 1994.

 

Mortensen, J.P.: Prevention of Industrial Wastewater. Poster display at the IAWQ-conference: Pre-treatment of industrial Waste­waters. Athens, Greece, 13-15 October 1993.

 

Mortensen, J.P.: Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommunes miljøkontor og Beck & Jørgensen A/S om reduktion af spildevand. Gladsaxe Kommune 1993.

 

Mortensen, J.P., Nielsen, U. & Petersen, P.: Spildevand fra tandklinikker i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune 1993.

 

Mortensen, J.P.: Det kommunale miljøtilsyn og samarbejdsprojekter med private virksomheder. Miljø og Teknologi 4 s. 96-99. 1992.

 

Mortensen, J.P.: Tungmetalundersøgelser af industrispildevand. Delrapport 3: Opfølgning. Gladsaxe Kommune 1992.

 

Hansen, S. & Mortensen J.P.: Tungmetalundersøgelser af industrispildevand i Gyngemosens opland. Delrapport 1: Tilrettelæggelse og resultater. Delrapport 2: Produktionsbeskrivelser m.v., Gladsaxe Kommune & Stadsingeniørens direktorat i København 199­1.

 

Mortensen, J.P.: Offentligt og privat samarbejde. Dansk Industri 1991.

 

Jørgensen, E. & Mortensen, J.P.: Branchenormer og renere teknologi. Miljø og Teknologi 2 s. 47-50, 1989

 

Mortensen, J.P.: Branchenormer på vej. MiljøDanmark. 1988.

 

 

 

 

 
Panel title
Antal besøg: 2368

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,32188892364502sekunder