JESUSLIVET - ÅNDEN OG BRUDEN SIGER KOM..

Ånden og bruden siger kom.


www.bibelen.dkSe! Brudgommen er der, gå Ham i møde. Mat.25.6.


Ånden og bruden siger: 'Kom!' Og den, som hører, skal sige: 'Kom!' Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. Johs. Ab. 22:17.


Ovennævnte vers er et af de sidste i Bibelen, og det forekommer at være et sidste tilbud om frelse og fornyelse. Det er et ord, der kommer til os som en sidste solstråle ved aftentide. Det minder os om, at snart kommer natten; dagen er ved at være til ende. Kun et kort øjeblik endnu står håbets dør på klem; kun et ganske kort øjeblik. endnu er der en udrakt hånd fra nådens trone, til frelse og fornyelse for en falden og fortabt menneskeslægt.


Det er Bibelens sidste indbydels, et sidste kom! Til den, der vil. Vil Du? Så kom nu!


Endnu strømmer frelsens kilde for den, der tørster, hvis du, som læser det her, føler i dit hjerte, at du ikke personligt har taget imod Jesus som din frelser, eller, som vor tekst udtrykker det, har modtaget livets vand uforskyldt, vil jeg gerne spørge dig, om du tror, det er klogt også at overhøre det her, kom!, der lyder til dig i dag. Husk lige på. Det er Jesus din retfærdige dommer der selv indbyder dig personligt til at komme til Ham nu. Se, nu er det et nåderigt øjeblik, et gunstigt minut, se, nu er det frelsens dag! 2. Kor. 6:2. Der stå ikke din dag, der står Frelsens dag. Dvs. Jesus ønsker at frelse dig i dag. Jesus tilbyder dig Hans udrakte frelses hånd, afslå den ikke.


Der er tre, som siger: Kom!: Ånden og bruden, og den, som hører. Derfor siger kristne, som er Jesu brud, også til dig i dag. KOM, kom til Jesus i dag nu. Ånden er HelligÅnden, som er som Jesus, Han er også talsmanden, som Han har lovet skal være hos Hans menighed (brud) til evig tid. (Johs. 14:16). Ånden skal overbevise om synd og om retfærdighed og om dom. (Johs. 16:8-11). Synd vil sige at skyde forbi Guds mål. Synd er ikke at tro på Jesus og komme til Ham nu.


Når du hører Guds ord, og når du læser det, lyder der et kom! fra HelligÅnden. Han påvirker dit sind, taler til din samvittighed og overbeviser dig om sandheden og om dit behov. Og Han herliggør Jesus for dig. Han sørger for du får gud i Jesus åbenbaret så du både ser og hører Ham ved Sin HelligeÅnd.


Bruden, som er Jesu Kristi forsamling/menigheder på jorden, siger også. Kom! Der kan være forskellige meninger om, hvem bruden er. Nogle mener Israel, andre det nye Jerusalem og andre igen alle genfødte kristne. Men vi kan roligt regne med Jesus ord i Joh.16 om vintræet og grene. Dvs. Der er ikke en special forsamling som kan sige, vi er den eneste Jesu Kristi brud, vi er alle grene som er indpodet på vintræet, i kristus.


I Skriften er der vel støtte for alle tre opfattelser, men ser vi på, hvad Paulus skriver i sit andet brev korinterne kap. 11 vers 2: Jeg har jo trolovet/forlovet jer med bånd for at føre jer som en ren jomfru frem for Kristus, da kan det kun være rigtigt at betegne alle genfødte kristne bruden. At det er alle, understreger Paulus i 1. Kor. 13: Med en Ånd blev vi alle døbte til at vær e´t legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, slaver eller fri; og har vi inddrukket samme Ånd. Men det kræver naturligvis lige, at alle der kalder sig Kristi brud også inddrikker Hans samme Ånd ellers er vi ikke e´t.


Endvidere siger Paulus i Rom. 8:9: Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke Ham til. I Rom. 8:16 læser vi: Ånden selv vidner sammen med vor , at vi er Guds børn. Også udadtil vidner Ånden gennem bruden, Kristi sande menighed på jord, og ligesom det er brudens opgave indbyde til bryllup, er det også menighedens opgave at indbydelsen til frelse lyder.


Evangeliet om Jesus Kristus skal forkyndes såvel i ord som i liv.

Se Brudgommen er der, gå Ham i møde! Matt. 25:6. Fra bruden, menigheden, lyder det et kom, til alle ufrelste. Der lyder. Kom til bryllup. Men, der lyder også et kom til brudgommen. Kom Herre Jesus. Kom Der tredje der siger kom, er det menneske der hører, hvad Ånden siger til menigheden. Det er dig og mig, den enkelte der personligt har taget imod Jesus Kristus, og som derfor skal være med til at indbyde alle til brylluppet. Vi skal lige son tjeneren i det store gæstebud i Luk. 14.16-24. Indbyde folk til Jesu Kristi bryllup. Her må vi selv være indbydende i liv, opførsel og ord, vi skal være vindende i vore væsner, ved at vi er i Kristus og har Hans sindelag i os ellers er vi som unyttige tjenere der ikke formår at være en invitation sig selv.


Det er til alle troende Ånden siger kom. Dvs. alle uanset navnet på forsamlingen inviteres til at være Guds tjenere, det er ikke kun præsten og de andre ledende i en forsamling der skal tjene Gud, alle skal være i Guds tjeneste hele sit liv. Vi skal på ingen måder tjene på en måde i forsamlingen og på en anden måde hjemme, vi tjener i det kald vi har fået af Gud hele tiden, også udenfor forsamlingen. Men Ånden siger kom. Vi skal invitere til Guds hus, til forsamlingen som er Jesu Kristi menighed på jorden, så bruden samlet kan være beredt til brudgommens sidste kom.


Vi må gå ud på gader og stræder og nøde dem til at gå ind. At nøde er ikke at tvinge folk med trusler om både bål, helvede og fortabelse om de ikke vil komme. Selvfølgelig må vi, under visdom fra Gud, fortælle alle deres konsekvenser af deres evt. nej tak til bryllupsinvitationen, men vi skal ikke misbruge Guds Ord og forsøge at tvinge folk ind i netop den forsamling vi selv kommer i. Vi skal invitere alle til Himmel brylluppet, og det er det bryllup Ånden siger kom til. Vi skal indbyde til det store glædes bud eller fest i Himmelen. Selvom vi møder mange nej tak, må vi ikke sige/mene så kan det være lige meget så må vi gå til andre der siger ja tak. Vi kan lige mindes engang da fiskerne var ude at fiske, da kom de tomhændet hjem, men Jesu sagde kast nettet ud på den anden side og de fik i overflod. Om folk siger nej tak bør vi kaste nettet ud på den anden side. Vi må aldrig holde op med at indbydemed Åndens kom. Kom lyder det fra Ånden til gamle til unge til alle der vil komme, men de kommer ikke om de ikke indbydes med et Jesu Ånds kom.


Tiden er fremskreden. Lad os derfor lytte til det kom! Der lyder gennem Jesu budskab. Det er sidste udkald før nådetiden er forbi. Det er sidste udkald før det store og frygtelige drama, som bla. Omfatter antikristes regime, udgydelsen af Guds vredes skåle, den store trængsel, og slaget ved Harmegedon tager sin begyndelse. Må vi som læser dette, vejleder os til hele Sandheden, herliggør Jesus for os, og viser os vore egne behov. Må vi hver især komme for at drikke af livets vand, ufortjent til frelse eller til fornyelse af vore sind, så vi brænder i den første kærlighed. Kun da kan der gennem vore liv lyde et Åndens kom. Kun da kan vi være med til at bringe glædesbud, kom!


Hvor liflige og velsignet er fodtrin af dem som bringer glædesbud. Romer. 10.15.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358399

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34534478187561sekunder