JESUSLIVET - ÆGTE INDRE FRED.Ægte indre fred.


www.Bibelen.dk
Når du ser på alle de grusomheder, der sker her i verden i dag, krigene, ulykkerne, mordene, terroren, sygdom og fattigdom, så spekulerer du sikker på, om der mon er en Gud. Og hvis der er en Gud, så spekulerer du måske på, om Han er ligeglad med alt dette?


 Gud  er ikke ligeglad med det, men Han tager sig rent faktisk af det.


Hør hvad Gud siger, "Jeg har rakt Mine hænder ud hele dagen til et oprørsk folk, som vandrer på en vej, der ikke er god, efter deres egne tanker." Esajas 65:2


Gud prøver i Sin kærlighed og barmhjertighed at række ud til menneskeheden, men de går bare væk fra Ham i oprør.


Han siger videre, "Se, Herrens hånd er ikke for kort, så den ikke kan frelse; Hans øre er heller ikke tunghørt, så det ikke kan høre. Men jeres synd adskiller jer fra jeres Gud, og jeres synd har skjult Hans ansigt fra jer, så Han ikke vil høre." Esajas 59:1


Du ser nu, at dit oprør, det, at du afviser Gud i dit liv, har adskilt dig fra selveste Gud. Du fortæller løgne, du hader andre (kunne være mennesker af en anden race, stamme eller social status), du er misundelig og jaloux på andre, der er bedre end dig selv, og meget mere.

Det kan se ud, som om du er god udefra, men Gud ser også det, som er skjult i hjertet.


Men alligevel har Gud ikke helt forkastet dig, for hør, hvad Han siger, "Kom nu, lad os drøfte dette sammen, siger Herren. Selvom jeres synder er som skarlagen, skal de blive hvide som sne, selvom de er røde som karmoisin, skal de blive som uld." Esajas 1:18


Hvilke mere kærlige ord kunne du forvente fra Gud? Din Gud kalder dig her til en personlig samtale med Ham, hvor emnet vil være dine synder. Og Han lover på forhånd, at uanset, hvor mange der er, så vil Han viske dem alle ud!

Ser du, Gud står ikke bagved dig med en pisk, men med et stort mål af kærlighed, som er langt udover, hvad du kan forstå, Han rækker hver dag Sin hånd ud til dig og venter tålmodigt gennem årene på, at du vil se, at det er dig, som har gjort noget forkert, og på, at du vil komme og bede om tilgivelse i stedet for at prøve at give Ham skylden.


Hør, hvad Han siger et andet sted, "...Jeg er barmhjertig, siger Herren: Jeg vil ikke holde fast på vreden til evig tid. Bare erkend dine synder, at du har overtrådt mod din Gud..." Jeremias 3:12-13 Kunne en Gud, der taler sådan, være ligeglad med os?


Hvis du begynder at se, at det er dine synder, der har adskilt dig fra din Gud, så vil Gud komme til dig med en løsning på dine synder. Men hvis du derimod holder fast på, at du ikke er en synder, så vil Hans vrede fortsætte, fordi du gør Ham til en løgner.


Skriften siger, "Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed". 1. Joh.1:9


Gud har fremskaffet en vej, hvorved Han kan tilgive alle dine synder, ja, ikke kun dine, men også for alle de menneskers synder, som du elsker, og for hele den menneskelig race i almindelighed.


Har du nogensinde hørt disse vers, "For således elskede Gud verden, at Han gav Sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham ikke skal fortabes, men have evigt liv." Joh.3:16


Gud bringer håb til mennesker gennem Sin Søn Jesus Kristus! Personligt til dig! Du er værd at dø for de synder, du har begået hele dit liv. Fordi Guds ord siger, at "For. syndens løn er døden..." Rom.6:23 "Men Gud viste Sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere." Rom.5:8


Forstår du, du behøver ikke at dø i dine synder, for Gud sendte Sin Søn, Jesus, for at dø på korset, og Han udgød Sit dyrebare blod for dig. Han havde ikke selv begået nogen synd, men Han døde for andres synd. Vores synd. "For Ham, som ikke kendte til synd, gjorde Han til synd for os, for at vi skulle blive gjort til Guds retfærdighed i Ham." 2. Kor.5:21


Bibelen siger at det evige liv er en gave fra Gud. Det evige liv er til alle, der tror, som vi har set. Så alt hvad du behøver, er tro for at blive frelst.

Se, hvordan det virker:


Først anerkend, at du er en synder, og at du ikke selv kan gøre noget for at blive frelst fra din synd.

Du skal så indse, at Gud hader synd, som vi også har set, og at hvis du lever videre i dine synder, så vil du gå fortabt, for vi har set, at syndens løn er døden.


Derefter tro, at Guds Søn, Jesu, blod, der blev udgydt på korset, er det eneste, der er i stand til at viske alle vores synder ud. Derefter må du omvende dig, vende dig væk fra din synd og bede Gud om at tilgive dig. Du skal forstå den kendsgerning, at hvis Gud lod Sin Søn lide døden på et kors, så er Han virkelig villig til at tilgive dig og sætte dig fri fra de synder, du har begået. Han tager dette ikke let, for det handler om din evighed. Du behøver ikke at forstå, hvordan blodet kan rense dine synder, for hvis Gud, som du står skyldig overfor, siger, at blodet er nok, så kan du vælge at tro på det. Er du i tvivl om det? Den hellige skrift siger, "… og uden blodsudgydelse er der ingen tilgivelse." Heb.9:22


Det lyder måske fjollet, men lyt til, hvad skriften siger, "For forkyndelsen af korset er dårskab for dem, som går fortabt, men for os, som frelses, er det en Guds kraft." 1. Kor 1:18


Se, det er alt, hvad Gud forlanger af dig. Han siger ikke, at du skal faste en dag hver uge for at blive frelst, Han siger ikke, at du skal fremsige nogle bønner hver dag for at blive frelst. Han kræver ikke nogle religiøse pligter af dig for at frelse dig. For kun Hans Søns blod er i stand til at sætte dig fri fra dine synder.


Kan du se, at det hele er af nåde og at intet afhænger af de religiøse gerninger, vi har gjort?


Lad mig vise dig noget. Menneskets hjerte er sygt. Mennesket er født med et hjerte, som af natur er ulydig overfor Gud. Her er, hvad skriften siger, "Hjertet er svigefuldt over alle ting, og vanvittig ondt, hvem kan kende det?" Jeremias 17:9 Det eneste, som mennesket kan gøre, er at synde og synde og synde. Mennesker kan se gode ud udefra, men inden i er der had, løgne, misundelse, jaloux, mord, hykleri, stolthed etc. Og lønnen for alt dette er døden.


Mennesker søger indre fred fra forskellig kilder, men den eneste sande fred, som findes, kommer, når ens synder bliver tilgivet, for så har de fred med Gud. Det er fordi Gud, efter at Han har tilgivet din synd, også helbreder dit syge hjerte, og du får et nyt hjerte med en ny natur, og dette hjerte er det eneste hjerte, som kan opleve sand og vedvarende fred og glæde på trods af de ting, der sker rundt omkring dig.


Du kan personligt få alt dette gennem Jesus Kristus. Hør hvad skriften siger om det: "Men Han blev såret for vores overtrædelser, Han blev knust for vores synder: Straffen lå på Ham, for at vi skulle have fred, og ved Hans sår er vi helbredt." Esajas 53:5


Her er det hele, løsningen på alle dine problemer i en pakke, Jesus Kristus, den levende Guds Søn. Gennem Ham bliver vores syge hjerte helbredt, gennem Ham får vi tilgivelse, gennem Hans blod og gennem Ham, får vi fred med Gud. For sand indre fred, som jeg sagde, kan du kun opnå ved først at få tilgivet dine synder. "Derfor, idet vi er blevet retfærdiggjort ved tro, har vi fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus," som der står i Romerbrevet 5:1.


Millioner af mennesker rundt omkring på jorden nyder denne indre fred lige nu. Evig fred og glæde, som vi har fået fra vores Gud gennem vores Herre, Jesus Kristus. Og du kan få det hele ved nåde af Gud i dag, hvis du vil tro.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358156

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37041306495667sekunder