JESUSLIVET - ÆGTE TILBEDELSE..

Ægte tilbedelse.


Fra bladet Trompeten 1973. (Ukendt)Tilbedelse og sand tillid til Gud. En retfærdiges bønner som har en mægtig virkende magt og resultatet udebliver ikke. Uden bøn i taksigelse og tro (Heb.11.) Vil det talte ord bare være tomme ord uden kraft og gennemslag. Du er medansvarlig for at Ordet der prædikes må vinde indpas hos folket og føre folket tilbage til Jesus Kristus. Det er ikke dine mange ord, som giver bønnesvar. Det er troens bøn der frelser den syge. Det er din troens bøn der er med til at drive Guds værk fremad. På samme måde kan din negativitet (vantro) være medskyldig i at der intet sker at Guds vilje standses. Pga. deres vantro kunne Jesus ikke gøre ret meget. Pga. vane bønner uden tro på bønhørelse og svar, kan Gud, Jesus ikke gøre ret meget. Dine skjulte tårer og søvnløse nætter i bøn, giver en banet vej for forkynderne. Men du må være udholdende i dine bønner og ikke tvivle på. Gud har hørt dine bønner og vil lønne dig. Du er med til at bane Herrens vej for hans tjenere ved at du beder troens bøn.En af de vigtigste tjenester i Guds rige er. Forbederens tjeneste. Den er samtidig også en af de poster der koster mest. Ikke så få gange må der gives afkald på nattesøvnen for at Guds vej må banes. Ikke ret mange ser denne tjeneste, da en bønnens tjener ikke taler om alle sine tårer og kampe for andres ve og vel og sjæles befrielse. Nogen har sagt. Bønnen er hjertet der pumper blodet og livet rundt i kroppen ( i menigheden/kirken,, vel at mørke troens bøn). Vi er alle kalde til i bøn at løfte og bære. Men ikke kun for de Hellige skal vi bede. Bed for alle. Både dem der har høje stillinger og de der er fattige. Bed. Bed. Uden ophør. Bed for det talte ord. At den der taler uhæmmet må lade HelligÅnden tale frit igennem ham/hende, uden menneskers indblanding. Og mange lærdomme. Bed Gud virke det Ordet taler til mennesker i dag. Bed Gud bevare sin menighed i Jesus Kristus. Din bøn er en af drivkraterne for at Guds ord bliver levende og virker i folks hjerter. Når vi i kortere eller længere perioder beder troens bøn, kan vi bringe Guds nåde og kraft til alle mennesker, til alle i høje stillinger, til alle jøder og til alle de hellige. Vi kan i vore løn kamre, alene med Gud Øve en sådan indflydelse, at begivenhedernes gang ændres. Det er jo ikke mod mennesker vi kæmper i bøn. Men mod Satans ondskabsfuldheder, løgn og bedrag. Vi står i en bønne kamp mod åndsmagter og myndigheder.Nidkærhed og afsondrethed

Bøn af denne art kræver offer og selvforsagelse. Hvis vi skal sejre i den slags bøn, må vi trække os tilbage fra samvær med andre mennesker. Det kan ofte være nødvendigt at tale med andre om tingene; men vi taler alt for meget og spilder den kostbare tid. Lad os tale mere med Herren Jesus og mindre med andre. Lad råbet for alle mennesker til stadighed stige op til Gud. Stands og tænk på, at forkyndere, missionærer, øvrighedspersoner, fortabte sjæle overalt har behov for vore bønner. Og det er troens bøn de alle har brug for. Bøn er så betydningsfuld for Guds gerning, at Kristus har givet sig selv til denne tjeneste. Vi læser i Hebr. 7:25: "Derfor kan Han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved Ham, fordi Han altid lever, så Han kan gå i forbøn for dem. Ikke nok med Jesus Kristus kan. Han vil frelse fuldt ud. Tænk et øjeblik på Jesu fuldbragte offer på Golgata. Det er fuldbragt. Jesu offer er fuldbragt. Men fordi alt er fuldbragt må vi aldrig glemme at være bedende i vores Ånd. Lad os følge Jesus i alle ting også i at være et bønne eksempel, og give os tid til at være alene med Gud, selvom det kan medføre, at vi må give afkald på noget af det kæreste i livet.For Kristi skyld bør vi med glæde betale prisen, så Han gennem vore bønner kan udføre store ting til gavn for alle mennesker og alle i ledende stillinger.

En sådan forbønnens tjeneste vil muligvis ikke møde megen forståelse fra vore omgivelsers side; men det betyder ikke noget, om andre ikke forstår os, lad os kun tage tid til bøn. lad os glæde Gud ved at bruge enhver anledning. Lad os ikke forspilde tiden med vort eget. Lad os i stedet bede troens bøn, som frelser den syge. Også de der er blevet åndeligt syge så de ikke tror på at Gud Herren besvarer bøn har stor behov for troens forbøn, som frelser det fortabte.Vi er i et sygt land. Folk er syge pga. syndens magt. Vi kan være med til at bane Herrens vej for Hans udsendinge ved at bede i tro og fast tillid for vore med søskende. Og for vort lands befolkning.


Bøn er atomisk vejen til kraft.

Megen kraft kan udløses ved erkendelse af bønnens alt omspændende karakter og ubegrænsede magt. Gennem bøn kan vi nå ethvert sted på kloden. Bønnens enestående magt over for kritiske situationer demonstreres gang på gang i Skriften læser vi ifølge 2. Mos. 32 kan bøn redde en nation. Da Israel havde syndet groft, sagde Herren til Moses: »Jeg har iagttaget dette folk og set, at det er et halvhjertet folk. Lad mig nu råde, at min vrede kan blusse op imod dem, så vil jeg tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et stort folk!« v. 9-10. bla. Med andre ord sagde Herren til Moses: »Gå din vej Moses, så min vrede kan tilintetgøre Israel.« Gud har ret til at lade sin vrede blusse op mod hvem som helst; det har vi derimod ikke. Det er Hans vrede, ikke vores; lad det stå helt klart. Dig vil jeg gøre til et stort folk! Hvilke fremtidsudsigter dette løfte åbnede for Moses og hans efterkommere! Men, der ville indebære udslettelse af nationen. Jeg ved ikke, om nogen af os ville have afslået et sådant tilbud. Hvad gjorde Moses? Han var ikke optaget af sig selv eller sine efterkommere; han tænkte kun på Guds ære. »Hvad vil ægypterne tænke om dig?« Derefter bad Moses denne bemærkelsesværdige bøn: Ak, dette folk har begået en stor synd, de har lavet sig en gud af guld. Om du dog ville tilgive dem deres synd! Hvis ikke, så udslet mig af den bog, du fører! 2. Mos. 32:31-32. Gud havde tilbudt at gøre Moses til et stort folk, men han reagerede med disse ord: Lad mig kun fa evig straf i Helvede, men frels Israel for enhver pris! Denne selvopofrende bøn blev nationens redning. Tilslut dig til den skare af hellige, som dag og nat er i bøn om en verdensomspændende vækkelse. Til at stå i en sådan vækkelse har Gud behov for mænd og kvinder, som gennem en smertelig korsfæstelse er blevet løst fra selvet og synd. Bed om folk som Johannes Døber, folk, der er kaldet af Gud til at virke på vore kontinenter, og som forkynder evangeliet ved Helligånden, som blev sendt fra Himmelen. l. Pet. 1: 1.Bed om en vækkelse med dyb og ægte anger og omvendelse, med bøn og hellighed blandt Herrens folk i alle lande. Tilstanden i menighederne kræver af os kristne, at vi bekender vor synd og vender tilbage til vor første kærlighed. Johs.1:9; Johs. Åb. 2:1-5. Bønfald Gud om at udgyde nådens og bønnens Ånd over os, så vi atter må fa kraft og vilje til at hengive os i bøn og faste, til vi har bedt igennem. Guds børns forenede bøn har en enestående magt. Bed Herren om at give åbne døre for Ordet overalt på jorden. Stærke, usynlige magter står denne bøn imod, derfor er det nødvendigt at kæmpe i udholdenhed og bøn til enhver tid. (Ef. 6:10-1 Bed høstens Herre om at sende salvede vidner ud til alle stammer, tungemål og folk. Bed især for de områder og lande, som endnu ikke er blevet nået med evangeliet. Johs. 4:35; Luk. 10:2). Tak Gud for frihed i vort eget land og bed indtrængende om, at Han vil bevare os som et frit folk. Hvordan kan vi forvente at bevare vor åndelige frihed, hvis vi forsømmer at bede for dem, der har fået ansvar betroet såvel i vort eget land som ude i verden?

                       Bed uden ophør!


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358590

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,53883790969849sekunder