JESUSLIVET - 27 TEGN PÅ JESUS KOMMER IGEN27 tegn på at Jesus kommer snart.


www.bibelen.dkVerdenshistoriens største begivenhed er i færd med at finde sted: Jesus Kristus kommer snart for anden gang ned til denne jord. Da Jesus Kristus var her på jorden henviste han ved flere tilfælde til denne store begivenhed, da han ville oprette det synlige Guds rige på jorden. På den tid skulle Satan bliver bundet, krigene stanse, og historiens gyldne tid ville begynde


Alle apostle var ikke klar over i hvilken tid Herren skulle komme tilbage, nogen troede han ville komme tilbage i deres generation Men sandheden er alligevel at Jesus vidste at hans fravær ville strække sig over lang tid. Han forklarede at når han drog bor, var det som "en mand , der rejste til ulandet" og som kom tilbage "lang tid efter". (Matt. 25, 14, 19.) Apostlene kunne ikke forstå det, de havde håbet, at Jesus ville komme tilbage i deres generation Lige før Jesus blev taget op til himlen, så stillede de ham dette spørgsmål: "Herre, genopretter du på den tid riget for Israel?" (Ap. Gj. 1, 6.) Jesus afslog at sige mere det, han allerede havde åbenbaret for dem. Men alligevel. Havde de lyttet mere efter Herrens ord, så ville de ha forstået at denne begivenhed ikke skulle finne sted på den tid de levede. Han havde fortalt dem at Guds rige var i færd med at blive blive taget fra jøderne (Matt. 21, 43) fordi de havde forkastet deres Messias. Jerusalem skulle bive nedtrådt af hedninger og indbyggerne spredt omkring iblandt nationene indtil "hedningenes tid er til ende". En nøje studie af skriftene viser os at Herren i virkeligheden gav nøjagtig underretning om tiden da han skulle komme tilbage. Selv om Jesus sagde: "den dag eller time ved ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader" (Mark. 13, 32), så skulle Guds folk alligevel kende tiden. Dagen for Jesus genkomst skulle ikke komme over dem som en tyv. (1. Tess. 5,4.) Hvad er da tegnet eller tegnene på Jesu genkomst? Fortæller disse tegn os at begivenheden endnu er langt borte eller er tiden nær? Hvad er de virkelige bevis angående dette? Lad os her se på et af de mange tegn på at Jesus kommer snart:


TEGN NR. 1

Tidens store kundskab.

Når vi skal se på dette veldige tegn så vil vi læse en profeti i Daniels bog. Denne profeti, som er givet ved en engel, giver os i en sætning en slående oplysning, om hvordan menneskets karakter skal være den sidste tid. Profetien viser os at i endetiden vil det blive en forøgelse i menneskenes kundskab som verden aldrig har set magen til. For det andre vil det pludselig, rundt omkring på jorden, blive meget fart på tingene, og en meget stor rejseaktivet. Disse udviklinger vil englen have os til at forstå, for det er en af nøgletegnene på at tidenes ende nærmer sig. "Men du, Daniel, gem disse ord og forsegl bogen indtil endens tid; mange skal rejse frem og tilbage og kundskaben skal blive stor." (Dan. 12,4 (eng. Overs).) Det er en kendt sag at gennem det meste af historien, er menneskets kundskab blevet øget mere og mere. Det var opfindelsen af trykpressen for nogen få hundredår siden som gjorde det mulig at sprede kundskaben langt. Det er først gennem det sidste århundreder at de fleste af de opfindelser, som vi nu glæder os over, er blevet fuldført. Da vore bedsteforældre var børn, rejste de omkring i vogne som ikke var så langt fra samme typen som Farao brugte for 3500 år siden. En mand på 80-90 år kan huske da det ikke var nogen bil, ingen telefon, ikke noget elektrisk lys, ingen gramafon, ikke radio, ikke tv, (heller ikke internet som i dag). På den tid var den industrielle revolution nettop begyndt. Det var ved århundredskiftet, vi fik det første fly. Radio og television og mange andre opfindelser som vi i dag tager for givet, er alle sammen det 20.århundreds mirakler. Ved hjælp af de to nævnte opfindelser er en taler istand til at tale til en hel nation på en gang. Ved hjælp av det antal T.V.-apparater som er i brug her i U.S.A. kan over halvparten av indbyggerne her både se biledet af taleren og høre hans stemme. (I dag har vi også internette, hvor alle kan sprede sine budskaber verden over). Toppen på denne serie af opfindelser er jo opfindelsen af muligheden til at sprænge atomet. Denne forskrækkende udvikling blev kendt for verden ved atombombens syndeflod over Hiroshima. På grund af, verdens tilstand er som den er, vil atomets kraft fortsat blive udviklet med henblik på masseødelæggelse. Sandsynligvis, er det den opdagelse, som vil stoppe alle andre opdagelser. Vi skal ikke tage mere tid, til at skildre denne fantastiske forøgelse af menneskets kundskab, videre. Vi ønsker kun at fremhæve det profetiske tegn på endens tid.


TEGN NR. 2

Automobilen.

"Vognene i luende stål på den dag Han stiller dem op på hans forberedelsesdag, (eng. overs.), - På gaderne raser vognene af sted, de styrter frem over torvene, de er som blus/ild at se på, som lyn farer de frem." Nahum 2,4-5. Her er en av de mest bemærkelsesværdige profetier i Bibelen. Den profetiske beskrivelse af bilen er så detaljeret, at den vanskelig kan blive misforstået. Disse fremmede køretøjer som Nahum så i sin vision (syn) var som "flammende fakler" (eng. overs.) en iøjnefaldende hentydning til de skinnende lygter på dagens biler. Det profeten sier er: "på gaderne raser vognene af sted, de starter frem over torvene" giver på en slående måde udtryk for trafikken som larmer nedover gatene i vore store byer, en trafik som har øget i så meget i intensitet, at det er blevet en trussel for livet. For at forhindre byene i at forsvinde i sin egen trafik, er myndighederen blevet nødt til at bygge store omfartsveje og motorveje. "De skal støde sammen på torvene" (eng. overs.). Nahum så i denne visionen hvordan bilene ville kollidere i gadekrydsene. I 1953 døde ca. 38 000 amerikanere og næsten 2 millioner blev alvorlig skadet ved trafikulykker. Til slut siger profetien: "De er som blus (ild) at se til, som lyn farer de frem". De fleste biler som bliver produceret i dag kan køre med en fart av over 100 km/t. og nogen meget mere. Når bilene kører på motorvejene, ved nattetid med fuld fart på, som som profeten så i sin vision, da så de ud som lynstråler for ham som kun var vant til kameltransport. Men den vigtigste del af profetien er tidsbestemmelsen. Visionen skulle gå i opfyldelse "på hans forberedelsesdag". Med andre ord på den tid da Herren forbereder hans komme til jorden vil disse ting komme til at ske. Udviklingen af bilen, som vi ser det i dag er en opfyldelse av Nahums profeti, er et tydelig tegn på Herrens komme.


TEGN NR. 3

Flyet.

At mennesker til at kunne flyve, er en temmelig ny opfindelse. Ikke før 3. december 1903 fik brødrene Wright forandret situationen' ved deres historiske flytur ved Kitty Hawk i North Carolina. Siden den gang er det blevet gjort enorme fremskridt. Jetflyene har jo øget farten til over 1000 km/time. Raketter kan flyve med samme fart og hurtigere end en kanonkugle eller mange 1000km i timen. At menneskene en gang ville blive i stand til at flyve, er forudsagt i Bibelen, og profetien som taler om det står i forbindelse med en bemærkelsesværdig begivenhed, nemlig forsvaret af byen Jerusalem. Profetien lyder: "Som fuglene udbreder sine vinger, således skal Herren, hærskerenes Gud, værne Jerusalem, værne og frelse, gå forbi og redde." (Esaias 31,5.) Da briterne i 1917 under Allenby's ledelse kom op fra Egypten for at kæmpe om herredømmet over det Hellige Land, så bestemte tyrkerne sig for at kæmpe til sidste mand. Allenby som var en oprigtig troende, ønskede at Jerusalem skulle blive skånet for grusomhederne ved en belejring. Han ønskede ikke at den hellige og historiske by skulle blive ødelagt af bombeild. Han faldt på knæ i sit telt og bad om at Gud måtte gøre kampen unødvendig. Næste dag sendte han sit spionfly ind over byen. Mange af tyrkerne havde aldrig set et fly før. I i hvert fald evakuerede tyrkerne med det samme byen, uden at et skud blev fyret af. Det er jo bogstavelig talt opfyldelse av profetien - som fuglene udbreder ut sine vinger, således skal Herren værne Jerusalem, - ved fly. På samme måde taler Bibelen om de som kommer flyvende som "ørne"og som duer til sine dueslag. (Es. 60,8.). Vi bør også lægge mærke til hvad det står i Johannes Åbenbaring at den sidste plage kommer til at blive tømt ud i luften, og det vil resultere i at "folkenes byer fader" (Ap. 16,17). Hvad andet skulle det være om det ikke er er atombombens ødelæggelse fra luften?Opfindelsen og udviklingen af flyet er også et tegn på hvor nær dagen er hvor Jesus kommer igen!


TEGN NR. 4

Radio og television (+ internettet.)

For ikke mere end 80 år siden var det ingen som drømte om muligheden af at kunne sende musik og bilder ved hjælp af radiobølger gennem luften med lysets fart. Sådanne bølger er adskilt fra lysbølgerne, og de bliver opfanget i vor radioapparat. ( I dag IT. Pc). Gud antydede overfor for Job at han havde sådan kundskab. I Job 38,35 sier Herren: "Kan du sende lynene ud, så de farer af sted, så de siger til dig: Se, her er vi?" (d.v.s. tv. pc) Det er en meget interessant profeti i denne forbindelse i Joh.Åb. kap. 11. Efter at dyret i endetiden har dræbt de to vidner, lader han deres døde kroppe ligge i Jerusalems gader. Læg mærke til den indgående beretning om dette i Ap. 11,9: "Og nogen blandt folkene og nationerne, skal se deres lige i tre og en halv dag og en halv, og de skal ikke tillade at deres lig bliver lagt i graven." Det forunderlige her er at folk fra mange nationer skal være i stand til at se hvad der i Jerusalem. Det er svært at forstå hvordan denne profeti bogstavelig kan gå i opfyldelse undtaget ved hjælp af television. Det er interessant at lægge mærke til at efterhånden, som tiden skrider frem, går de profetier bogstavelig talt i opfyldelse, som vi ellers har tænkt på, kun havde symbolsk betydning. Det kommer helt klart frem at Dyret i endetiden vil sikre sig kontrol over en betydelig del af jorden. Televisionsapparatet vil blive et mægtig redskab for en person som vil herske over en mængde mennesker. Dette faktum at television er i færd med at blive en vigtig faktor i det daglige liv for et stort antal mennesker, er også et tegn på, endens tid er for hånden.


TEGN NR. 5

Atombomben.

Det var få som anet det store fremskridt i historien som atomenergien skulle bringe. Einstein i 1905 fortsat mulighederne med atomet da han arbejdet ut den matematiske formelen som ga en anelse om dets utrolige kraft. På den tid da den 2. verdenskrig udbrød i sit fulde raseri, havde videnskab-mænd fundet ud af hemmeligheden med atomets kædereaktion. Lige efter at mulighederne ved atomkraften blev kendt for U.S.A.'s myndigheder, blev alt som havde med kærnespaltning at gøre lukket inde bag en hemmelighedens væg. Men da kendsgerningen om atombombens ødelæggelse af Hiroshima kom, fik menneskene lære hvad som foregik Atomkraften var nøjagtig forudsagt i profetene: "Himmelens kræfter skal rokkes!" Læg mærke til at ordet "himmelens" er oversat fra det græske ordet "Uoranos" Hvis vi beholder det oprindelige græske ordet i sætningerne, bliver det: "Uoranos' kræfter skal rokkes." URANIUM ER DET GRUNNSTOFFET SOM ATOMBOMBEN BLIVER LAVET AF ! Bibelen fortæller at Dyret (Antikrist) skal "endog får ild til at falde ned fra "Uranos" for menneskenes øjne Hvilken profetisk opfyldelse er ikke dette: at "få ild til at falde ned" fra uranium? (Åb. 13,13.) Da Jesus taler om tegnene på enden og hans komme siger han i Luk. 21,26: "mennesker falder i afmagt rædsel og gru for det som kommer over jordens nationer, for himmelens (Uranos) kræfter skal rokkes." Skriften/Bibelen, gør det klart at ødelæggelse ved hjælp af atombomben ikke vil få lov til at gå så langt at hele civilisationen vil blive udryddet Store områder af jorden skal nok blive lagt øde, men Gud vil holde menneskene tilbage fra at ødelægge jorden fuldstændig. Efter den katastrofe som nu står for døren vil Tusindårsriget komme og med det tusind år i fred. Derefter kommer enden, som Peter fortæller os "Himlene skal forgå med stort brag, og himmellegemerne komme i brand og opløses, jorden og tingene på den skal opbrændes. Da nu alt dette opløses, hvor må I da stræbe efter hellig færd og gudsfrygt" (2. Peter 3,10-11.)


TEGN NR. 6

H-bomben.

Da Jesus holdt sin tale om begivenheder som skulle finde sted lige før hans andet komme til jorden, sagde han noget som lød helt utrolig. Da han talte om Den store trængsel sagde han: "Da skal det være så stor en trængsel som ikke har vært fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke skal blive. Blev ikke de dage forkortet, blev intet kød/menneske frelst, men for de udvalgtes skyld skal de dage blive forkortet. (Matt. 24,21-22.) Indtil for bare nogen få år siden, virkede opfyldelsen af sådan en profeti fjerntliggende, og helt urimelig. Til og med under den 2. verdenskrig øgedes jordens befolkning hurtigere end den grusomhed krigen formåede at ødelægge Hvilken fantastisk udvikling måtte der ikke finde sted, om livet som hver eneste person lever på jordens overflade pludselig skulle blive sat i fare? Men brat kom nyheden om atombomben. Det var flere som omkom i Hiroshima i det skæbnesvangre del af et sekund en alle tab som Amerika havde de fire år kampen om Stillehavet varede! Atomkraften var indledningen til en ny tidsalder, det så ud som om evnen til at ødelægge havde nået sin absolutte top Men inden for nogle få år, var den type af A-bomben som blev brugt i Hiroshima "gået af måden". Nu kom nyheden om Hydrogen-bomben som ikke har grænser for sin ødelæggende kraft. En eneste hydrogen-bombe kunne ødelægge alt liv i store byer som Chicago eller New York. Da dette Frankensteins monstrum blev skabt, havde menneskene opdaget selve solens kraft. Det vil måske blive mulig at udvikle hydrogen-bomben i kraft indtil den kan fare gennem og ødelægge selve jordskorpen. Dette frygtelige udslettende våben kan gøre det mulig at bringe selvmord over hele menneskeheden Med H-bomben blev den fulde sandheden af Jesus ord åbenbaret Om tiden skal fortsætte uden at Gud griber ind, vil hver levende person dø, og jorden blive lagt øde. Men Gud skal gribe ind, Jesus kommer snart. H-bomben er et stort tegn på Jesus genkomst.


TEGN NR. 7

Jordskælvene.

"...og store jordskælv skal det være." (Luk. 21,11.)

Den store øgningen i antal jordskælv har vært et af de mest synlige fænomen i de sidste århundreder. Statistikken for de sidste fem hundrede år viser en stadig stigning af disse jordiske krampetrækninger. Statistikken over denne stigning ser sådan ud:festenårhundred: 115
sekstendeårhundred: 253
syttenteårhundred: 378
attenhundred: 640
nittenhundred: 2119

I de sidste år, har jordskælvenes hyppighed, og voldsomheden i udslagene, steget meget I løbet af denne generations levetid har de mest sørgelige resultatene af jordskælv fundet sted. Den 18. april 1906, var det et jordskælv som rystede San Francisco og faktisk ødelagde hele byen. To år efter, i 1908, var det 75 000 mennesker som mistede livet under jordskælv i Messina i Italia. Den 13. januar 1920 var det et frygtelig jordskælv som næsten ødelagde byen Tokyo, og ca. 143 000 mennesker døde i den store katastrofe. Siden den gang har jordskælv i India, Tyrkiet, Amerika, Hellas og andre lande øget ødelæggelse Naturen selv ser ud til at krympe sig under presset af usynlige og uhyggelige kræfter Bibelen siger: "Dette er begyndelsen til ve'ene. Jesus sagde at det skulle bive jordskælv. Den mægtige øgningen af disse tegn tyder på at verden nærmer sig en stor forudbestemt krise.


TEGN NR. 8

Hav og brændinger som bruser.

"Og det skal ske tegn .... på jorden skal folkene ængstes i fortvivlelse når hav og brændinger bruser." (Luk. 21,25.) Jesu ord angående hav og brændinger som bruser, er tydeligvis et utrykt som tyder på at i endetiden vil havet skylle over sine bredder. Det var det som indtraf ved den sidste ulykken i Holland. Al den oparbejdede kundskab (viden) i ingeniørtroppernes blev sat i aktivitet, for at frembringe en serie af store diger som skulle forhindre havet i at trænge igennem. Men alt til ingen nytte. Tidlig i året 1953, slog naturkræftene sig sammen på en måde som er uden sidestykke. Vinde blæste med en frygtelig hastighed nedover mod England, Holland og de Belgisk kyster. Med disse vindene fulgte det store bølger med stor kraft. På denne tid var det nettop springflod og vandet var på sit højeste nivå. Alle disse omstændigheder som traf sammen, lagde en vej av vand som strømmede over de beskyttende digerne og lagde en-sjettedel af Holland under vand, flere tusind mistede livet, skarer blev hjemløse for ikke at tale om det enorme tab af ejendom Aldrig før var der sket noget lignende siden middelalderen, men da var digerne jo heller ikke ikke så langt udbyggede som nu. Vi husker også den senere stormkatastrofe i Chile. Andre begivenheder af samme slags vil snart komme til at ske. Åb. 8,8-9 taler om store bjerge som vil falde i havet. I følge profetien vil en tredjedel av alle skibe på havet blive ødelagt. En sådan tidevandsbølge vil uden tvil føre til en stor ødelæggelse rundt omkring i havnene over hele jorden. Det at "hav og brændinger bruser", tyder på at Jesu komme ikke kan være langt borte.TEGN NR. 9

Tegn på himmelen, de flyvende tallerkner.

Den videnskabelige verden i dag er blevet drevet til ”vanvid” af de mest underlige mysterier i historien. I flere år er rapporter strømmet ind fra mange forskellige kilder over hele verden, om mærkelige genstande som har vist sig på himmelen. Det er genstande som efter al sandsynlighed har kraft til at bevæge sig med en utrolig fart, og som på andre måder har skilt sig ud fra alle flyvende genstande som er kendt af vore videnskabsmænd. I mangel af et bedre navn, og fordi navnet på en ligefrem måde angår hvordan de har vist sig, så er de blevet kaldt for "flyvende tallerkener". Selv om nogen har fundet ud at en del af de genstande som er blevet anset for "flyvende tallerkener" har vært kendte flyvende genstande, er det alligevel et stort antal af de indkomne rapporter som ikke kan forklares. Forsøg er blevet gjort på at løse mysteriet med de "flyvende tallerkener" ved at sige, at det er et resultat af massesuggestion eller overstimmulerde indbildninger og fantasier. I nogle tilfælle har folk selvfølgelig taget flyvende ballonger og andre lignende objekter for at være flyvende tallerkener. Selv om flyvevåbnet regner med sådanne ting, indrømmer de alligevel, at det fremdeles er mange reporter som ikke kan tillægges ovennævnte tilfælde, og heller ikke til naturlige fænomener som for eksempel luftsperlinger eller atmosfæriske inversioner Den eneste forklaring på mysteriet om de "flyvende tallerkener" er at de er af overnaturlig oprindelse.


Da Kristus talte om endetiden sagde han: "det skal ske.. store tegn på himmelen" (Luk. 21,11). Det er ingen tvil om at de flyvende tallerkener er af profetisk betydning.


TEGN NR. 10 -

Jødernes tilbagevending til deres land.

(hedningenes tid er til ende) "Og de (jøderne) skal falde for sværdets æg, og føres fangen til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt af hedninger indtil hedningenes tid er til ende." (Luk. 21,24.) Denne udtalelse som blev forkyndt ca. år 30 e. Kr. har sørget for en af de største demonstrationer af pålideligheden af Jesu ord. Jesus sagde om sig selv at han var Guds søn (Joh. 10,36.) De jødiske herskere ville ikke tro dette og forberedte sig på at få ham dødsdømt. Jesus fortalte dem da lige ud, om den dom som ville komme over Jerusalem og dets indbyggere på grund af, de forkastede ham. Ingen tilfældig forudsigelse kunne forudsige begivenheder næsten 2000 år frem i tiden. Men det faktummet at Jesus gjorde det, viser at han talte drevet af Guds ånd, og de århundrede som er gået, har åbenbaret hvor aktuelle hans ord var og er. Hvor nøjagtig Jesu forudsigelser har gået i opfyldelse.


40 år efter, Jesus døde på korset, omringede de romerske hære Jerusalem. Byen blev taget og brændt ned, folket spredt rundt bland alle folkeslag. (Luk. 21,20-24.) Men forkastelsen af jødefolket som Paulus skriver om i Rom. 11, skulle ikke vare for altid. Det der skulle ske, var at jøderne skulle gå ind i en årelang adspredelse indtil "fylden af hedninger er kommet ind" (Rom. 11,25). Det faktummet at ordet indtil er brugt i Jesu udtalelse om at "Jerusalem skal ligge nedtrådt af hedninger indtil hedningenes tid er til ende", viser os at det skulle komme en tid da Jerusalem ikke længer skulle blive trådt ned af fremmede folkeslag, og jøderne ikke længer være spredt bland folkene. De skulle vende tilbage til sit hjemland, det er jo det som sker i dag. Siden Maj 1948 har staten Israel vært en egen stat sammen med de andre nationer i verden. Dette er et tegn på at tidens ende er nær.


TEGN NR. 11

Opbygningen af Jerusalem.

"Når Herren bygger op Sion vil han åbenbare sig i sin herlighed", (Slm 102,17, eng. overs.) Som vi allerede har set, kom Jesus med en udtalelse om, en stor dom skulle ramme Jerusalem. Dette skete fordi folket forkastede Ham som konge, og byen måtte blive givet i hedningenes hænder, og de skulle "træde den ned" indtil tidens ende var kommet. Dette skete nøjagtig som forudsagt af Herren i Luk. 21,24. I år 70 ef. Kr. kom Titus med sine hære og omringet byen. Etter måneders belejring, mens jøderne gjorde fantastisk modstand, og blev holdt oppe af et falskt håb om at byen skulle blive udfriet ved guddommelig indgriben - faldt den jødiske hovedstad. Byen blev brændt ned, og folket måtte gå i fangenskab I de følgende århundreder, blev byen bygget op flere gange, men fik hver gang en lignende skæbne Romerne, araberne og tyrkerne overfaldt byen. Men i året 1917 indtog general Allenby den, og ved Balfour-erklæringen så blev det et hjemland for jøderne Nu er Jerusalem blevet hovedstaden i det nye land, Israel. Men den arabiske del af byen indenfor de gamle bymurene er stadig okkuper. Derfor fandt jøderne det nødvendig at bygge byen videre nordenfor den gamle bydel. Mange smukke og moderne bygninger er kommet op i den jødiske sektionen. Ved du at de nye grænser af byen, følger nøjagtig den som er forudsagt her ved profeten Jeremias. Læs Jeremias 31.38-40. Hvordan kunne Jeremias som levede over 2500 år siden vide at dette ville ske? Det eneste svar er, han var inspireret af Gud. Men mest bemærkelsesværdig af alt er det Gud siger: "Når Herren bygger Sion op (Jerusalem) vil han åbenbare sig i herlighed". Denne mærkelige opfyldelsen af Jerusalems genoprejsning indenfor de grænser Jeremias opgiver, er et sikkert bevis på at dagen for Jesu komme er for hånden.


TEGN NR. 12

Genopbygningen af landet Israel.

"ruinene skal bygges op igen, og det land som var lagt øde skal blive dyrket i stedet for at det var en ørken for hver mands øjne som gik forbi. Da skal de sige: Dette land som var lagt øde, er blevet som Edens have." (Ezekiel 36,33-35.) Ezekiels 36. kapitel taler om genopbygningen af Israels land som har ligget øde i mange hundrede år. Ødelæggelsen som måtte komme over Israel på grund af folkets ulydighed var forudsagt af profetene. Frafaldet kom da de fornægtede Messias, og blev efterfulgt af ødelæggelsen af Jerusalem og andre byer i landet, og folket blev spredt bland alle folkeslag på jorden. Efter dette fulgte århundreder mens landet lå øde, sådan som det er forudsagt af profetene.


Muhamedanerne og tyrkerne fordrev landet. Det blev en langt række ulykkelige år for landet og det blev trådt ned. Tyrkerne satte afgift på træerne, og da beduinerne hadede enhver form for afgifter, huggede de træerne ned, de rejsende som besøgte landet var helt forskrækket over hvor øde det så ud.' Sådan lå landet helt til det 20. århundrede. Men i 1917 blev Palæstina friet ud fra de lange århundreder af muhamedansk undertrykkelse. Balfor-erklæringen tillod jøderne at vende tilbage til sit hjemland. Øjeblikkelig begyndte en stor forandring. Millioner af træer blev plantet. De øde sumpe blev drænet. Gennem hårdt og intenst arbejde blev landet genopdyrket, og en hurtig forandring indtrådte og veje blev bygget. Moderne maskiner blev importeret, ethvert sted som træerne begyndte at gro, medførte førte samtidig forandring af klimaet. Småbyer og kommunale kolonier sprang op mange steder. Den jødiske folkemængde er nu oppe i over 2 millioner, og deres hær var stærke nok til at slå invasionen af arabiske bataljoner som ville forhindre deres ret til national uafhængighed tilbage Det er stadig meget som må gøres Men et er sikkert. Denne profeti som blev udtalt for mange århundreder siden er begyndt at gå i opfyldelse Israels land opbygges igen Profetiens opfyldelse er et sikkert tegn på at endens tid er nær. Jesus Kristus - Israels konges genkomst står for døren.TEGN NR. 13

Sovetoin- en fødenation af Russiske stater.

Ruslands plads i profetien har vært kendt af bibelstudenter i langt tid. Det er ikke noget land som har stemt så godt overens med profetien. Ezekiel 38 og 39 forudsiger "Gog, fyrsten over Rosh" som en stormakt som med sine satelittstater vil udfordre Israel i de sidste dage Profeten Ezekiel fortæller om denne store nordlige unionen som inkluderer Rusland Alle er nu enige om at kommunismen er dette udsagns opfyldelse Denne onde filosofien opstod under den første verdenskrig. Den har fået kolossal magt, og dominerer næsten halvdelen af jorden. Rusland bliver kaldt "Rosh" af profeten. Ordet Rosh betyder anfører eller "bjørn" som er Husstands nationalsymbol Profetien kaldte Gog "for fyrsten over Rosh, Mesek og Tubal" som kommer fra det "yderste norden". (Esek. 38, 2,3,15.) Et blik på kartet viser at Rusland ligger nord for Israel og den eneste virkelige magttrussel mod dette land nu. De fleste bibelfortolkere har ment at "Mesek" står for det gamle Moskva, og Tuba er det gamle Tubolsk. Når "Rosh" gør invasion mod syd, vil de støde sammen i en kamp på liv og død med U.S.A. og Storbritannien"Sjeba og Dedan og købmændene fra Tarsis og alle deres unge løver skal sige til dig: kommer du for at rane og røve? Har du samlet dine skarer for vinde terang, for at føre sølv og guld, bort, for at tage folk og gods, for at gøre et stort bytte?" "Sjeba og


Dedan, og købmændene fra Tarsis og alle deres unge løver" viser sig at være ingen anden en Storbritannien (symboliseret som en løve) og alle dets samarbejde nationer U.S.A. er også bland disse, fordi U.S.A. var oprindelig en engelsk koloni. Disse er de eneste land som har mulighed til å udfordre magten til "den store bjørn". Det røde Ruslands tilsynekomst på verdenssenen, rede til å udfordre verden, er en opfyldelse af Guds Ord. Det er et sikkert tegn på at slutbegivenhederne af denne tidsalder er lige ved sin ende.


TEGN NR. 14

Sovets bevægelse, syd over mod Israel.

Et af de store tegn på denne tidsalders afslutning er begivenhederne angående Rohs (Ruslands) planer om at gå sydover mod Israel. Denne begivenhed er tydelig omtalt i Ezekiel 38, og særskilt i det 15. og 16. vers: "da skal du komme fra dit land, fra det yderste Norden, du og mange folkeslag med dig, alle sammen ridende på heste, en stor skare og en talrig hær og du skal drage op imod mit folk Israel som en sky og skjule landet. I de sidste dage skal det ske.." På et russisk 14 kopeks frimærke fra 1930 finner vi ovenstående vers svært dramatisk illustreret Baggrunden viser Sovjet-Unionen. Der er det røde kavaleriet som minder om en av de fire hestene i Åbenbaringen Rusland ligger nord for Israel og den svarte stregen under hestene vises rytternes gangsti som fører direkte til Israel. Hele baggrunden af tegningen er et bilde som nøjagtig repræsenterer Ezekiels syn. Ruslands statsmænd læser ikke bibelen, derfor ble dette frimærke tegnet i uvidenhed om profetien. Uden at vide det har de åbenbaret sin virkelige hensigt. Meningen med deres mars sydover er ikke svært at forstå. De ønsker en sydhavn som er åben året rundt. For det andet, ønsker de at få tag i de mange oliekilder i Mesopetamia, for at kunne holde deres krigsgud i bevægelse. Mange tegn tyder på at denne store invasionen ikke er så langt ude i fremtiden. Det viser os tydelig at tidens ende er for hånden.


TEGN NR. 15

Kongerne fra Østen.

"Og den sjette engel tømte sin skål ud i den store elv Eufrat, og vandet i den tørrede bort, for at der skulle ryddes en vej for kongerne fra Østen." (Åb. 16,12.) Uanset hvad denne profeti kan betyde, er en ting sikkert. Kongerne i Østen vil øge sin styrke. Øst i Bibelens profetier betyder øst for det hellige land. Det underlige er at, ned gennem århundrede, med undtagelse af små perioder, har Østen haft en tilbagetrukket plads i historien. Hele verdensmagten efter Åbenbaringsbogen blev skrevet har været i vest. Men nu har biledet forandret sig. Rusland som er i nord, men alligevel øst for Israel, kontrollerer en sjettedel af jordens overflade. For ca. 100 år siden fik Japan en stor national opvækkelse. I et halvt århundrede har Japan vært en dominerende magt i Østen. Det fik nederlag i den andre verdenskrig, og har måske i dag forholdsvis lille militær styrke, men så hurtig er forandringen i verdenssituationen, at i dag hjælper Amerika de nationer frem som de overvandt, som en medhjælp i kampen mod kommunismens stigende trussel. Også Kiina som længe har vært verdens folkerigeste nation, har haft en vældig militær opbrud under kommunismen. Nå regnes Kina som en av verdens stærkeste nationer, og har fået mange militær våben fra Sovjet. I dag har Kina fået atomvåben, og er en trussel mod verdensfreden, mere end noget andet land i verden. På denne måde er Østen vågnet Men de kræfter som har bidraget til dette har ikke vært af det gode. Kommunismen har haft stor indflydelse i Asia. Profetierne påpeger at mod endetiden skal vejen for kongerne fra Østen blive gjort færdig, og vi finder at det er det der sker i dag. Med i profetien om Østens konger, blev det givet følgende advarsel: "Se, jeg kommer som en tyv, salig er den som våger (er på opmærksom) og tager vare på sine klæder så han ikke skal gå nøgen og de skal se hans skam. Og han samlede dem på det sted som på hebraisk hedder Harmageddon." (Åb 16,15-16.) I Dette betyder at når vi ser det banes vej for kongerne fra Østen, ved vi at tiden for det sidste slag ved Harmageddon er for hånden.


TEGN NR. 16

Midnatsråbet.

I lignelsen om de fem kloge og de fem dårlige jomfruer sammenligner Jesus sig selv med en brudgom som ankom senere end ventet. I denne lignelsen fortæller han: "Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle ind og sov. Men midt på natten lød det et råb : Se, brudgommen kommer, gå ham i møde" (Matt. 25,5-6). Jesus siger her at han vil komme igen i den profetiske "midnatstime:. Et af de mærkeligste sammentræf som har indtruffet i historisk tid var enden på den første verdenskrig. Dette skete ikke med overlæg De der var engageret i krigen havde ikke nogen til at planlægge sådanne ting. Men alligevel skete det. Den første verdenskrig sluttede kl. 11 om morgenen den 11. november 1918 som var:


DEN ELEVTE TIME PÅ DEN ELEVTE DAGEN I DEN ELEVTE MÅNEDEN AKKURAT ELEVE MÅNEDER ETTER AT ALLENBY INNTOK JERUSALEM PÅ DEN ELEVTE DAG I DESEMBER 1917.


Var alle disse underlige hændelser helt tilfældige? Eller var de forud bestemt? Briternes indtagelse af Jerusalem den 11. december 1917, førte til at Israel blev gjort til et hjemland for jøder. Hvad kunne dette betyde? Var det ikke Guds klokke som slog, og på denne måde gjorde det klart at verdenshistorien havde passeret den 11. time og midnatstimen var indtrådt I de aller sidste år har flere Guds tjenere haft syner hvor de har set en klokke, hvor viserne kun har vært nogen få minutter fra kl. 12! Jesus sagde at brudgommen skulle komme tilbage i midnatstimen! Vi er nærmere enden end vi aner.


TEGN NR. 17

Fastsatte tider i begivenhederne.

(Ap. Gj. 17,31; Daniel 4,17)

En av de mest overraskende opdagelser i nyere tid er saniteten om at dagene vi lever i er nøjagtig afpasset Det vil si at begivenhederne finder ikke sted på slump, men det sker etter et bestemt timetabel opsat av Gud selv. Et enkelt eksempel på dette er den underlige hændelsen når det gælder dødsfaldene af præsidentene i U.S.A. Se på denne opstillingen For hvert 20 år er det død en amerikansk præsident i sin tjenestetid:I 1840 blev Harrison valgt til præsident, han døde under tjenesten
I 1860 blev Lincoln valgt til præsident, han døde under tjenesten
I 1880 blev Garfield valgt til præsident, han døde under tjenesten
I 1900 blev McKinley valgt til præsident, han døde under tjenesten
I 1920 blev Harding valgt til præsident, han døde under tjenesten
I 1940 blev Roosevelt valgt til præsident, han døde under tjenesten
I 1960 blev Kennedy valgt til præsident, han døde under tjenesten.

7 præsidenter har død med 20 års mellemrum i sin tjenestetid. 7 er fuldkommenhedens tal. Hvad bliver det næste? Store begivenheder står for døren.

TEGN NR. 18

Pest og epidemier.

det skal være hunger og sot både her og der." (Matt. 24,7)
En gang i historien var det en pest som fik verdensvide følger. Det var "Sorte-dagen" som forekom omkring år 1347. Denne pest fik sit navn fra de sorte pletter som blev synlige og som skyldtes blødninger under huden. Nogle gange slog det ud med hårde, pinefulde klumper på forskellige dele af kroppen. Dødeligheden var næsten hundred prosent. Når et medlem i familien blev angrebet, så spredte smitten sig til de andre. Frygten for soten blev så stor at når en fik sygdommen, så forlod resten af familien mand og hus og flygtede for sit liv. Store grøfter blev gravet for at begrave de døde, nogle byer i Europa mistede 4/5 af indbyggerne Det er antaget at mellem fjerdeparten og halvparten af jordens befolkning døde. Man håbede den store medicinske videnskab gjorde så store fremskridt, at de kunne forhindre sådanne pester. Men i løbet af de afsluttende måneder, af den første verdenskrig gik en ondartet form for influenza over jorden, og på kort tid døde lige så mange af pesten som de som var døde under fire års blodig kamp på slagmarken. Det er beregnet at dødsfaldene kom op mod ca. 12 millioner. Indtil i dag er pest sygdomme ikke blevet sat i gang direkte med menneskelige midler. Men det er en frygtelig mulighed ved bakteriekrigsfødsel Dyrkning af dødelige kimplanter med djævelsk giftighed har vært forberedt i laboratorier i forskellige lande. Dette er et nyt krigsvåben Ingen aner hvilken frygtelig ødelæggelse resultatet kan blive, når dette bliver sluppet løs over folkene. Det ser ikke ud til at det er nogen tvil om, sådan noget vil blive brugt i kommende krige, som er beskrevet som de store plagene i Åbenbaringen. Sikkert nok er disse opfindelser endda en opfyldelse af Jesu ord : " ... det skal være sot både her og der …"


TEGN NR. 19

Kaptalismens og socialismes tvekamp.

"Og nu, I rige:... I har samlet skatter i de sidste dage! Se den løn I har forholdt arbejderne som har gjort jer rige, den skriger, og høstfolkenes råb er kommet ind for den Herre Sebaots ører." (Jakob 5,1-4). Kampen mellem den rige og den fattige er altid foregået gennem årene. Selv om det har vært mange fine undtagelser, så har tendensen altid været, at den rige har undertrykket den fattige. Den fattige har gjort arbejdet, og i mange tilfælle har han fået meget lidt af sin andel af arbejdets resultat. Arbejdsmanden var hengivet til en arbejdsgiver som var ivrig efter at fylde sin pengekiste. Han betalte sine arbejdere en løn som var købt med sved. Millionærer voksede frem over jorden mens fattige arbejdere arbejdede en lang dag til "sulteløn", og levede i byens slum. På den måde gik profitordet ovenfor i opfyldelse Men dette kunne ikke fortsætte Store arbejdsorganisationer opstod, og de samlede arbejderne. De krævde sine normale rettigheder, retfærdige lønninger, normal arbejdstid, og hvad de mente var arbejdernes ret. Desværre var lederne for arbejderne ofte lige så ubarmhjertige, som de rige arbejdsgiver havde været, og i mange tilfælde udnyttede de arbejderne til sin egen fordel. Det største onde som er kommet fra striden mellem arbejderne og kapitalistene var kommunismens begyndelse Det var en filosofi som lovede at give arbejderne en stor andel af arbejdsresultatet Kommunismen er i virkeligheden en blændende tanke, inspireret af Satan, som i stedet for at hjælpe den almindelige mand, har reduceret ham til slaveri og fattigdom i de lande den har fået fuld magt Kommunismen har klart tilkendegivet, at dens hensigt er at herske over verden og det har fået de frie lande til at være i beredskab. Havde de rige og herskerne i verden vært retfærdige mod dem der var under deres magt, var kommunismen ikke blevet født. Men profetien måtte blive opfyldt Gud har set hvad der er foregået i verden, og nu er det tid til dom. Sådan som Jakob siger: "Se, dommeren står for døren." (Jakob 5,9). Dette er endnu et tegn på at Jesus kommer snart.


TEGN NR. 20

De nuværende vækkelse med de medfølgende tegn.

Det har altid vært anerkendt af kendte åndelige ledere, at tidens ende ville blive markeret ved mirakler. I 1866 skrev Michael Baxter, grundlæggeren af "Christian Herald", i sin bog "40 kommende Under" : "En større tro til at udføre undere/mirakler, og stor frimodighed til at forkynde Guds Ord, vil karakterisere den kommende pinseudgydelsen af den Hellige Ånd. De forskellige Åndens gaver vil blive tildelt pastorer, profeter, evangelister og lærere for at sætte de hellige i ret stilling, og for at samle og rense en pletfri menighed. Men denne slutfase er endnu ikke kommet, derfor er alle disse gaver heller ikke ophørt, eller blevet tilbagedateret. De har kun været ude af funktion midlertidig, og det er sket stille og roligt i takt med, menigheden faldt fra sin første kærlighed, så langt Baxter. Denne forventning som menigheden har haft efter at se en sådan overnaturlig vækkelse i afslutningstiden, er baseret på mange budskaber i skriften: Ezekiel fortæller i kap. 37 om en mægtig udgydelse af Ånden over Israel. Men denne mægtige udgydelse af Hellige Ånden skulle ikke kun begrenses til Israel, for Joel siger, Ånden skal udgydes over alt kød (Joel. 2,28-29). Den store opfyldelse af dette skal ske i de sidste dage og helt på slutningen af denne tidshusholding. (Ap. Gj. 2,17-21). På den tid skal det ske: "Hver den som påkalder Herrens navn skal blive frelst." Jakob 5,7 påpeger, at i den store indhøstning må vi vente på " forår og høstregn". Opfyldelsen af dette er over os nu. Den store vækkelse med frelse og helbredelse som nu går over verden er profetisk forudsagt og bestemt til "de sidste dage ". Denne vækkelse som bogstavelig talt har nået millioner af mennesker, har forårsaget en bevægelse på missionsmarken som aldrig før er sket Alle disse ting kan kun have en betydning, nemlig at tiden for Herrens komme er nær. "Når du ser disse ting sker, så løft jeres hoveder for jeres forløsning stunder til." (Luk. 21,28).


TEGN NR. 21

Den lunkne menighed.

Jesus sagde til Laodikea-menigheden: "Jeg ved om dine gerninger, at du hverken er kold eller varm, gid du var kold eller varm! Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig af min mund" (Åb 3,15-16).
Parallelt med den store vækkelse, som er omtalt i forrige afsnit, foregår der på den anden side et stort frafald bland kristenheden. I det profetiske ord fremstilles Laodikea-menigheden som den sidste menighed i menighedernes-tidshusholdning, og den lever på samme tid som den trofaste Filadelfiamenighed (indtil denne bliver taget op fra jorden). Laodikeamenigheden er den verdslige, frafaldne menighed, som har mistet visionen og Guds åbenbarelsen, og møder Guds dom ved tidens ende. Kristus beskriver denne menighed som hverken kold eller varm, men lunken. På grund af dette, vil de blive spyttet ud af Hans mund. Det er en menighed med stor rigdom og ejendom, og som føler at den ikke trænger til noget. Men i virkeligheden siger Herren, den er "Ynkelig, fattig, blind og nøgen". Kristus siger, at han giver et sidste kald til denne frafaldne menighed, men den ser ikke ud til at adlyde kaldet. Det kan se ud som om de store kirker i dag er mere åndelig i denne oplyste tid end nogen sinde før. På grund af øget rigdom, er kirkerne istand til at gøre godt som aldrig før. Uheldigvis, har det aldrig vist sig at penge alene kan fremskynde Jesu Kristi evangelium. Penge har kun kraft når de er et udtryk for indvielse og offer for Guds folk. Rigdom har aldrig gjort en mand mere åndelig, men den fører heller til fristelse som størsteparten af menneskene ikke har kraft eller karakter til at modstå. Kong Ussias blev hjulpet af Gud på mirakuløs måde indtil han blev stor. Men hans fremgang blev hans undergang.


Gud ønsker at hans folk skal leve et enkelt liv. De skal ikke beggære luksus og liv i overflod. Et frådsende og overdreven liv er ofte en forbandelse, sådan var det med Laodikeamenigheden. På grund af deres rigdom blev de venligsindet og åndelig lunkne. Til slut mistede de Guds velsignelse og åbenbarelse og hvad værre var, de mistede også deres sjæle. Mange menigheder som engang har haft Guds ild i sit hjerte, kan nu have ordet "IKABOD" skrevet over sin dør, for "herligheden er taget bort". Vi er nu i Valgmenighedspræstens tid, den sidste menighed i menighedernes tidshusholdning.


Den andre menigheder i den sidste tid er Filadelfiamenigheden,

broderkærlighedens menighed, som repræsenterer Guds trofaste folk, som oplever vækkelse og længselsfuldt venter sin Herres tilbagekomst. Til denne menigheden er det Gud giver løftet: "Fordi du har taget vare på mit ord om tålmodighed, vil jeg fri dig fra den prøvelsens tid som skal komme over jorden, for at prøve de som lever på jorden." Og det sidste påbud lyder: "Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal tage din krone." (Åb. 3,10-11).


TEGN NR. 22

Spottere som spotter sandheden om Jesu genkomst.

I 2. Pet. 3,3-4 læser vi : "... i de sidste dage skal det komme spottere med spot, som farer frem efter sine egne lyster og siger: Hvor er løftet om hans genkomst? for fra den tid forfædrene sov ind, bliver alle ting jo bare ved med være, som de var fra skabningens begyndelse." Dette vers tegner et tydelig bilde af den holdning som moderne teologer og kirkeledere i dag lægger til budskabet om Jesu andet komme. Alligevel er det ikke nogen læresætning i det nye testamente som bliver fremholdt med større ihærdighed end læren om Kristi komme til jorden for anden gang og oprettelsen af tusindårsriget. De tilføjer moderne elementer indenfor kirkesamfundene og forkaster troen på dette. Det er mærkelig at de kan godtage Kristus som en stor mand og alligevel forkaste denne sandhed som han talte så klart om! Grunden til dette er selvfølgelig, at troen på Jesu genkomst er modbydelig for det ugenfødte menneskes stolthed. De anser det for pessimistisk at tro at denne tid vil ende med dom. De tror hellere på udviklingsteorien som siger at man udvikles stadig ved naturens kraft. Først fra dyr til mennesker, og så fra mennesker til guder. I dette udspekulerte system er det ingen plads for et overnaturlig indgreb af Jesus Kristus, og heller ingen guddommelig indblanding i verdensbegivenhederne. De giver sig ut for at ære Gud med tomme ord, for at de skal blive hørt af sine bedragede tilhænger, de går gennem ritualer som de ikke tror på. På denne måde er det mange religiøse ledere i dag som håner læren om Jesu andet komme, og de der holder fast ved denne sandhed bliver af disse set på som fanatikere. Men alligevel, selv om disse spottere ikke forstår det, er deres opposition endnu en opfyldelse af profetien. I det de ignorerer sandheden om Jesu genkomst, er de uden at vide det med,og opfylder endnu et tegn på at Jesus kommer snart igen Mange andre mennesker udover verden er også med og opfylder dette tegn på Jesu genkomst på denne måde.


TEGN NR. 23

Falske lærdomme.

"Men Ånden siger med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falde fra troen idet de holder sig til forførende ånder og djævlens lærdomme ved hykleri af falske lærere, som er brændemærket i sin egen samvittighed, som forbyder at gifte sig og byder at afholde sig fra mad ..." (1. Tim. 4,1-3). I dette afsnittet sier apostelen Paulus at Ånden forudsiger at menneskene mod tidenes ende ville falde fra den enkle tro, og vende sig til forførende ånder. Begivenhederne har tydelig nok bevist sandheden af denne profeti. Den ene falske tro efter den anden er sprunget frem i løbet af det sidste århundrede. Alle sammen frem holder de, at de er den sande menighed og bagvasker alle andre. Udviklingsteorien er opstået, om at menneskene nedstammer fra dyrene, som er en direkte modsætning af det Bibelen lærer om at mennesket er skabt i Guds bilde, og hver skabning blev skabt efter sin slags.


Mormonismen opstod med sin lære om flerkoneri. Den har et præstestyre, hvis forsættelse bliver opretholdt ved håndspålæggelse. Så har vi Jehovas vidner En yderst sekterisk gruppe, som lærer at Jesus blev skabt, og nægter, at det findes et bogstavelig helvede, og fordømmer alle andre kristne. Deres leder Russell som var grundregelen, forudsagde Jesu komme i 1914, en forudsigelse som selvfølgelig slog feil. Jeg nævner også Christian Science som er hverken kristendom eller videnskab Dets grundlægger, den tre gange gifte kvinde, fru Mary Baker Glover Patterson Eddy, fremlagde en religion som er et system af benægtelser Hun sagde, der findes ikke nogen sådant som sygdom, synd og død. Det var alt sammen bare indbildning Dette er kun nogen få af de falske lærdomme som kan spore sin oprindelse hos forførende ånder og lærdomme fra djævelen. Paulus siger at dette skulle vise sig i "de sidste dage". Når disse ting sker, så ved vi at denne tids ende ikke er langt borte.


TEGN NR. 24

Som på Noas tid. (Den moralske tilstand)

"Og ligesom det gik i Noas drage så skal det også gå i Menneskesønnens drage De åd og drak, de tog til ægte og blev givet til ægte, lige til den dag da Noa gik ind i arken, så kom vandfloden og ødelag dem alle sammen." (Luk. 17,26-27). Jesus taler her om sit komme og siger at tilstanden vil være som den var på syndeflodens tid. Noas tid er biledet på verdensfrafaldets tid og i disse dage lige før Jesu genkomst, oplever verden de samme lignende forhold. Som tilstander er allerede tilstede på jorden. For det første: Jesus gør os opmærksom i tiden lige før syndefloden, sådan er folk optaget i lystige lag og " åd og drak". Denne bemærkning henviser ikke til den nødvendige mad for at opretholde livet, men til tøjlesløs frådseri og festing. For det andet: Herren siger at folk da vil "tage til ægte og give til ægte". Det er jo ikke noget galt i at gifte sig, men de moderne ægteskab med skilsmisse og gengiftning, er i dag en national skandale. Bibelkommentarer under streger, at den originale hebraiske tekst indgår denne tanke: "gifte kvinder og opgiver dem". Øjensynlig var der også udbredt polygami (flerkoneri) i de dage (Mos. 4,19). For det tredje: Selv om renfærdighedens forkynder Noa advarede folket om at floden nærmet sig, blev der ikke givet agt på advarselen. (2. Pet. 2,5). Enok som også var en profet på den tid, advarede sine medmennesker om den kommende dom. Juda 14-15. Men der blev også kun meget lidt opmærksomhed til hans advarsler. For det fjerde: Den moralske situation på Noas tid var forfærdelig. Den ligner tilstanden i dag: "Og Herren så at menneskets ondskab var stor på jorden, og alle deres hjertes tanker og påfund kun var onde hele dagen lang." (1. Mos. 6,5). "Men jorden blev fordærvet for Guds åsyn, og jorden blev fuld af uret" (1. Mos. 6,11). Sådan var tilstanden på Noas tid. I dag er tilstanden den samme, og dette fortæller os at Jesu genkomst står for døren.


TEGN NR. 25

Ungdommens lovløshed.

"Men dette skal du vide at i de sidste drage skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være, ulydige mod forældre, utaknemlige." (2. Tim. 3,1-2). For nittenhundred år siden så apostelen Paulus ned gennem slægterne under Åndens åbenbarelse, og forudså blandt andet forfærdelige ting i endens tid, også ungdommens oprør mod sine foresatte. I dag ser vi dette gå i opfyldelse Siden den 2. verdenskrig endte har det udviklet sig en lovløshed blandt ungdommen i U.S.A., England, Skandinavia og de andre lande som har ført til stor bekymring. Store overskrifter i avisene fortæller daglig om gerninger gjort af drenge og piger som før kun blev begået af hærdede forbrydere Bander af hensynsløs ungdom strejfer omkring i de store byene for at plyndre, hærge og begår frygtelige handlinger. Politiet er i mange tilfælde ikke istand til at hamle op med den øgende ungdomskriminalitet. Hvad er grunden til alt dette? Altfor ofte er det hjemmene som har skylden. Forældrene er egenrådige og deres børn er i besiddelse af den samme oprørske ånd. Mødrene er skamløse slaver af cigaretter. De giver børnene lov til at se film af en højst ødelæggende karakter. I mange tilfælde skændes forældrene ustandselig, og altfor ofte ender det med skilsmisser. Børn fra sådanne ægteskab vokser op med et bittert sind og en ligegyldig holdning. Til og med kristne hjem er stillet ansigt til ansigt med store vanskeligheder. Børn af gode forældre ser på den uforbeholdne frihed som de verdslige giver sine børn, og de kan ikke forstå hvorfor de ikke kan få lov til det samme. Fjernsynet (også pc) har bragt biografen ind i hjemmene med dens dårlige underholdning. Denne lovløshed er tidens ånd, og denne ånd har indspiret mange unge i dag. Dette er endnu et tegn på, at vi er på slutningen af de sidste dage, sådan som apostelen Paulus har sagt os


TEGN NR. 26

Muligheden for at verden begår selvmord.

Når vi læser hele det første verset i det 12. kapitlet hos Daniel, bliver vi fortalt om "en trængselstid, som det ikke har vært magen til fra verdens begyndelse". Jesus understreger denne farlige udvikling i verdenssituationen ved at erklære at om Gud tillod menneskene at fortsætte sådan, ville det resultere i verdens selvmord. Matt. 24,22: "blev ikke de dage forkortet da blev intet kød/menneske frelst, men for de udvalgtes skyld, skal de blive forkortet." Dette er en profeti som det engang syntes svært at se blive opfyldt. Selv om krigene op gennem historien har vært frygtelige, er det ingen kamp, uanset hvor forfærdelig den har været, som har været nær ved at udrydde befolkningen på jorden. Til og med den 2. verdenskrig førte ikke til nævneværdig reduktion i verdens befolkning. Hvordan skulle da Jesu ord gå i opfyldelse? Det høres ryttere fantastisk. Vantro mennesker har spottet og taget disse ord af Jesus som et sikkert bevis på at han talte forkert, og Bibelen derfor ikke er sand. Men da det gik mod slutningen af den 2. verdenskrig skete der noget, som fik folks ansigter til at blegne af rædsel. Det var opdagelsen og brugen af atomkraften. Hiroshima og Nagasaki smeltet i den frygtelige varme og blev et grusomt brandoffer ved atombomben. Da den 2. verdenskrig sluttede troede Amerika nokså selvgod, at det var det eneste land som skulle kende til bombens hemmelighed Etter fire år, ved hjælp af forærede stjal Rusland atomhemmeligheder fra U.S.A. og lærte at lave atombomben. Den 20. aug. 1953 kom nyheden om at Rusland havde sprængt en såkaldt hydrogenbombe eller "H-bombe". hydrogenbombe bliver anset for at have tusind gange så stor kraft som den gamle A-bombe, og kan ødelægge alt inden for en radius af 15-20 mil. Den er i stand til at ødelægge verdens største byer på et øjeblik. Det er få som længere tvivler på, at vi står foran muligheden til at verden kan begå selvmord. Om Kristus ikke kommer igen ser det ud til at menneskene sandsynligvis vil ødelægge sig selv. Nettop dette var det Jesus sagde ville sk, om Gud ikke greb ind. Men på grund af hans udvalgte vil denne tragedie ikke blive fuldstændig tilladt "For de udvalgtes skyld skal disse dage blive forkortet." Lad os lægge mærke til at atom og hydrogenbomben med deres magt til at udrydde hele menneskeheden, de er et sikkert tegn på. at Jesus Kristus kommer snart igen.


TEGN NR. 27

Verdens-evangelisering.

Vi har her set 26 tydelige opfyldte tegn som viser at Jesu genkomst står for døren. Hvad er det da som endda skal finde sted? Hvad er det som forhindrer Jesus fra at komme tilbage igen? Vi er længe blevet fortalt at Jesus kan komme når tid som helst, og det er knap med tid til alt som skal gøres. Vi må holde stand og vente på brudgommen! Alligevel er måneder og år gået og Jesus er endda ikke kommet. Tiden skrider frem. Atombombens grusomhed har spredt sig som en gift over jorden, og er klar til at ødelægge alt. Hvorfor kommer ikke Jesus igen? Ingen kristen skulle behøve å stille dette spørgsmål. Han burde vide svaret. Det er endda et tegn som skal opfyldes! Jesus sagde: "Og evangeliet om riget skal forkyndes for alle folkeslag til et vidnesbyrd, og da skal enden komme." (Matt. 24,14). Vi burde se faktummet i øjnene. Det er endda noget at gøre! Ikke mere end halvdelen af verden er blevet evangeliseret! ! Tusinder af stammer er endnu ikke blevet nået. En milliard menneskesjæler har endnu ikke hørt, at det finnes en frelser. Menigheden må mobilisere straks for fuld indsats om Jesus skal komme! I dag har verden aldrig oplevet en større misions-tid. Evangeliet bliver spredt udover i hast fra land til land, - ved missionærer, indfødte evangelister og flere tusind tons med evangelisk litteratur. Store kristne radiostationer (Internet) er i færd med at dække hele verdensdeler med evangeliet. Dette store tegn på Jesu genkomst er også nær sin opfyldelse. Jesu genkomst står for døren.


Hvad betyder det for dig?

Hvad betyder dette for dig? I hvert menneskehjerte er det en længsel efter udødelighed. For lang tid siden stillede Job dette spørgsmål: "Når en mand dør, vil han da leve videre ?" Gud skabte ikke mennesket for at dø, men det var hans mening at det skulle leve evig. Men synden kom ind i verden, og som Bibelen siger: "Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evig liv". (Rom. 6,23). Alle mennesker er syndere! "Det findes ikke en retfærdig, end ikke en." (Rom. 3,10). Vi kan ikke frelse os selv. Ingen kan komme til Himmelen i egen kraft. Menneskerne prøver på at nå månen ved hjælp af raketter, det er også et tidens tegn, men en raket vil ikke klare at føre nogen til himmelen. "Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han givet menneskes børn." (Slm. 115,16). Men der findes kun en eneste vej til Himmelen, det er gennem Jesus Kristus. "For så meget elsker Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortabes, men have evig liv." (Joh. 3,16).


For at modtage dette livet så må vi gøre to ting.

For det første må vi oprigtig angre vore synder, (Luk. 13,3).

Og så må vi sætte vår lid til Jesus.


Uanset hvor stor synder du er, så vil Jesus tilgive din synd, om du oprigtig vender om til Ham. Han vil give dig fred i dit hjerte/sind, og når han kommer i sin herlighed, da er du rede til at møde ham.


(Oversat fra Norsk. J.L.N.2013.)

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 351553

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37835097312927sekunder