JESUSLIVET - ADVAR DINE VENNER.Advar dine kristne venner.


Www.Bibelselskabet.dk


Ingulf Diesen i "Det Gode Budskab" 1987

Det er afgørende vigtig at kristne ledere advarer sine folk mod falske læresætninger som vokser frem og træner dem op i at kunne vurdere vranglærer i lys af Skriften. At negligere Bibelens befaling om at vogte hjorden (Ap.g.20:28) er ikke bare pastoralt uansvarlig, det er synd. Folks blod kan kræves af din hånd ved velviden ulydighed mod Guds skrifter.


Behandel Bibelen med erfarenhed.

Kristendom centrerer sig rundt om Jesus af Nazareth person og gerning: Hans guddommelighed, hans menneskelighed og hans forsoningsdød i synderes sted. At behandle det bibelske materialet på disse områder på en uerfaren og ansvarsløs måde, betyder intet mindre end at man sætter sin egen frelse på spil.


Det er sket. Det som skete på korset forstås bedst ud fra GT's lære om blodets betydning og de stedfortrædende offerhandlinger. De nytestamentlige skrifter bruger denne baggrund når Jesu sonings-død udlægges, ikke mindst i Hebræerbrevet, kap.9og10. Forbilledet i den levitiske offertjeneste får sin fuldkomne opfyldelse i det som sker på Golgata. Helt grundlæggende var offerdyrets karakter som lyde-løst og helliget Herren gennem hele forløbet. (3. Mos.4:3,23,32) Sådan er det med Jesu offer: selv da han repræsenterede synden på korset blev han aldrig syndig eller en synder! Heller Ikke for tre dage, tre timer eller for et eneste sekund! Om så var, ville virkeligheden ikke svare til forbilledet, og vi skulle fortsat vente på Skrifternes Messias.


Jesus fra Nazaret er virkelig den som skulle komme. Han opfyldte alt som er skrevet om ham i Skrifterne. (R.Rosenbladt, Agony of Deceit, 1990, s.108)


En falsk og farlig trosbevægelse er, bla. JDS. Trosbevægelsen (JDS læren) er absolut lige så sekterisk i sin lære som mormonerne, Jehovas vidner og Christian Science er det! Vi kan kun bede om at den kristne kirke endelig en gang vil skønne hvad trosbevægelsens ledere,Kenyons og Hagins er: falske lærere som leder sine tilhængere bort fra den sande tro og ind i sektens verden. (Hank Hanegraaff: Christianity in Crisis, s.14 og s.361) Forkynd den aktuelle sandhed. Om du med klareste stemme udlægger hele Guds Ord, uden det lille området djævelen i øjeblikket angriber, da forkynder du ikke Kristus, selv om du bruger hans navn. Det er hvor kampen raser soldatens lokalitet bliver prøvet! (Hans Henrik Zimmermann, tidligere redaktør af "Fyrtårnet", citat fra Fyrtårnet nr.2, 1994)


(Martin Luther, reformator) Græsk ord ang. Korset. Det græske ord som bliver oversat med "retfærdiggjort" i vores Bibel, er et lov-udtryk, lånt fra det romerske retssystem som ganske enkelt betød at blive erklæret "ikke skyldig". Det er helt klart at vi i dette bibelvers i 1. Tim.3,16) bliver fortalt at Jesus blev godtgjort at være retfærdig eller vist at være retfærdig, ikke at han blev gjort retfærdig, sådan som nogen ellers mener, her iblandt Copeland. (falsk. LDS. Lærer). At sige at, Guds Hellige Søn, den anden personen i treenigheden, påtog sig Satans natur endog så meget som et sekund som et sekund, for ikke at tale om tre dage og nætter, er grov vranglære og intet mindre end blasfemi. Falsk lære fremført af falske profeter. (Greg L. Durand, Fundation for Christian Apologetics) Man leger ikke med Gud. Man leger ikke med den hellige Gud. Man forveksler ikke det syndige, faldne menneske med den Gud som er retfærdig, som er fuldkommen, som er ren, som er Faderen, Sønnen og Ånden. Hvad hellighed er, forstår vi ud fra Guds ord. Vi må tage klar afstand fra blasfemiske udtryk (JDS lære og lignende løgne lærer) om Gud og hans hellige frelsesværk. At sige at Jesus fik Satans natur, at Jesu hjerte ble fyldt af synd, at Jesus ble født på ny i helvede, at han mistet sin guddommelighed, etc., er alvorlig spot af den hellige Gud.


(Dr. Norvald Yri i avisen "Norge i dag", uge 43, nr. 7, 1999) Om Jesus virkelig blev gjort til synd? Om Jesus virkelig blev gjort til synd – i den betydning trosbevægelsens (JDS) lærere hævder da blev en person i den hellige treenighed taget bort fra Guddommen. Og dette medfører nødvendigvis at den treenige Gud ophørte med at eksistere, i hvert fald for det tidsrum. Det medfører også ødelæggelsen af Kristi guddom. Fordi, hvordan kunne Gud, i Jesu Kristi person, have Satans natur? Skriften afviser enhver sådan lære og ide, fordi, Gud er en uforanderlig Gud (Mal.3,6; Hebr.13,8, som har "liv i sig selv"- Joh.5,26). Bibelens klare vidnesbyrd er at Jesus aldrig døde åndelig. Det var hans fysiske død som betalte prisen for al vor synd. (Hank Hanegraaff, nuværende leder for Christian Research Institute, i bogen " Christianity in Crisis", s.174 og s. 162) På korset. Bibelen slår klart fast at vår evige frelse hviler på hvad vi personlig tror angående Jesu Kristi blods-offer. Det er på korset - og ikke i helvede - at vor frelse enten bliver vundet eller tabt! (H. Hanegraaff, Christianity in Crisis, s.152)


Stor uvilje mod at gå i konflikter kan være en indikation på at en menighed ikke har nogen følelse af at eje sandheder af stor værdi, og at den har besluttet at værdsætte værdiforskellen mellem sandhed og løgn. (James Stalker) De som ringeagter betydningen af Guds Blodsoning, som fx JDS- lærerne gør, og tror på det, trænger til at blive advaret og mindet om Skriftens ord om at "urten at blod bliver udgydt, bliver synd ikke sy tilgivet "(Hebr. 9:22). De trænger også til at blive mindet om hvad det står om dem som slår ind på afveje og ikke bliver i Kristi lære! (Se 2. Joh.:9!) Jesu fysiske død var absolut nødvendig! Det var kun på den måde, at Jesus kunne bære straffen for alle vore synder PÅ SITT LEGEME. (1. Pet.2:24). Kun på den ene måde kunne han LIDE DØDEN I KØDET. (1. Pet.3:18).


Bibelen fortæller os ikke at vi blev købt fri gennem hans åndelige død - som aldrig har fundet sted - men "med Kristi DYRE BLOD, som blodet af et fejlfrit og lyde-løst lam." (1. Pet.1:19). Bibelen slår fast at Jesu fysiske død var helt nødvendig for at til veje bringe Sonings-blodet.


(Dr. Hobart E. Freeman i "Did Jesus die spiritually?"s.52-53)Toppen af dårskab er at reducere. Nogen mener at Jesus selv måtte blive en synder og selv fødes på ny for at frelse os bla. JDS læren siger sådan. Det er falske profeters lærdomme, som du skal holde dig fra, om du vil leve og ikke dø i løgnens bedrag. Det er toppen på teologisk dårskab at reducere Guds Søn, den anden personen i den Hellige Treenighed, til en fortabt synder med Satans natur og så sende ham til helvede med behov for genfødelse før han kan fuldende forløsnings-værket. (Dr. Walter Martin, Agony of Deceit, 1990, s.104, tidligere leder for Christian Research Institute) Ved du hvem eller hvad du i grunden tilbeder? Et stykke træ eller em levende Gud Og Jesus?


Korset er blevet genstand for en tilbedelse som har været, om ikke fuldt på højde med så tilnærmelsesvis, af samme størrelsesorden som den tilbedelse Kristus har været genstand for; dette hellige træ bliver tilbedt næsten på lige fod med Gud selv. Den Romerskkatolske skribent og arkæolog Adolphe-Napoleon Didron. Vi ser lige endnu engang på den meget udbredte JDS lære ved at tage et par citater fem fra en af de falske profeters bagmænd i JDS læren og trosbevægelse. Vi kunne tage mange sider frem ved Kenyons og Hagins forsoningssyn, som vi afviser som ubibelsk, og giftige falske. Men vi skal bare nævne en central side til i denne sammenhæng. På side 60 i bogen af Kenyon som vi citerer fra (What happened from the cross to the Throne?), står det ordret: "Værket blev ikke fuldbragt på korset." Kenyon lærer at djævelen tog Jesu ånd da han døde på korset, og førte ham til helvede hvor han led åndelige lidelser, som førte til vores forløsning fra synden. Hagin følger op i bogen "Navnet Jesus", og siger at Jesus gik til helvede i vort sted (s.25), at han var nede i lidelsens fangehus i selve helvede og opfyldte retfærdighedens krav på vegne af hver og en af os.


Det er totalt utroligt at nogen kan modsige Jesus så direkte, lige i ansigtet på Gud. Men lige så utroligt er det at mange forsvarer en sådan lære, og siger at de som reagerer mod den er negative. Men, det er den som fornægter Jesu egne og klare ord som er negativ, som siger nej til Guds eget kors. Vi siger 100% procent ja til at frelsen er fuldstændig og fuldbragt på korset, alt er færdig.


Vi tager et citat mere fra Hagins bog "Den troendes autoritet" s. 13: "Vort problem er at vi har for meget forkyndelse om korset, derfor har folk troet, at det var der de skulle opholde sig, men korset er egentlig et sted for nederlag." Dvs. Jesu sejr på korset er et nederlag? Ja, men hvorfor skulle Jesus så i det hele taget forlade Himmelen og blive os lige i alle ting? De fornægter i den grad frelserens fuldbragte værk, som kun få sekter kan finde på. Så kritiserer Hagin at "... nogle pinsevenner ... er gået tilbage til korset og er blevet der lige siden." Hvad med at være medkorsfæstet sammen med Jesus Kristus, kunne man spørge, så man ikke selv lever længere, men Jesus Kristus i vores sted?


Derfor vil vi bede om at ingen følger Kenyon og Hagins lære, men følger Guds klare ord!

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 366617

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,49164295196533sekunder