JESUSLIVET - ADVARSEL PAS PÅ.
  Advarsel pas på.


Du finder bibelen på www.Bibelen.dk


 

Det er mange i vor tid som forkynder et andet evangelium. At vi mennesker ikke skal gøre noget som helst. Et evangelium som Paulus advarer menigheden i Korinth mod og siger at dette falske evangelium bliver let taget imod. De siger at vi ikke bør bekender vore synder for hverandre, og for Gud for vi er alle syndere. De siger at vi er skjult i Jesus Kristus og kan aldrig forbedre os "Store" prædikanter, pastorer og bibellærere med tunsenvis af folk rundt sig siger at de er fulde af synd i sig selv, men er skjult i Kristus Jesus. De siger at Jesus har taget synderne de gjorde i går og de synder de kommer til at gøre i morgen og i fremtiden. I stedet for at advare mod synd og undervise om bibelens rette opskrift for at arbejde på sin frelse med frygt og bæven, lærer de at vi ikke kan gøre noget som helst. Dette er verdens største løgn, det er den nye hellige blodrensede skabningen i Kristus Jesus bliver vanhelliget og sat tilbage under satans magt


Bibelen taler kun om et evangelium.

Det er Guds og Jesu Kristi evangelium. Det er det samme til jøder og græker, til lærd og ulærd. Det er så enkelt at selv en dåre/tåbe ikke skal fare vild. Hele det nye testamente taler om dette evangelium, nemlig Guds rige som er kommet nær til os mennesker ved Sønnen for at redde os fra satans magt og sætte os fri fra synd. Der vi kan blive født på ny og blive vasket rene i Jesus blod som løb på Golgata kors. Der vi finder opskriften for hvordan vi i lydighed til Faderen skal tage vare på skatten og arven som er os overgivet Hvordan vi skal tage vare på den nye helliggjorte skabningen og vor arveret til Guds rige, og leve som den nye skabning, der er renset og helliget i Jesus blod.

 

Vi finder stærke advarsler i bibelen mod at lade os bedrage af et andet evangelium. Det er desværre mange som har ladt sig bedrage, fordi de ikke længer tager i mod kærligheden til sandheden, eller aldrig har villet tage imod denne kærlighed, som fører os til Ånden og ordet og fællesskabet med de hellige, som vi søger Herren sammen i fællesskab, for at få åbenbart om det stemmer med Gud eget ord, det vi tror og lever i. Der kan vi hjælpe hverandre til at holde skabningen ubesmittet af synden. Bliver vi lokket til at have en bekendelse over vor dyrt købte genfødte skabning, at vi er fulde af synd, som det er umulig for os å gøre noget med, så har vi afleveret vor blodrensede skabning til djævelen. Da vil vi på den ene siden tro at vi er frelst, ved at være skjult i Kristus Jesus, og på den andre side blive jaget af den Hellige Ånd for at gøre vor synd op. Det bliver enten et liv i frygtelig overmod der hvor hovmodet får en´ til at gå fortabt, eller et forfærdelig kristenliv med angst og uro, da er man også fortabt fordi man tjener den onde uden at se eller forstå det.

 

De tog imod den første frelse og fik sine gamle synder tilgivet, så gik de lige tilbage til djævelen, fordi ordet faldt på stengrund. For at lokke mennesker bort fra den gode jord, har djævelen lavet sit eget evangelium, som ikke advarer mod at lade den nye skabningen blive besmittet af synd.


I Johannes evangeliet kapitel 8 vers 31 til 59 tar Jesus et kraftig opgør med dette. Han viser hvor smart djævelen er, og han advarer mod ikke komme ind, og lade ordet vogte os, og bevare os, og sætte os fri. Om vi ikke lever under dette eneste rette evangelium, da må rense vore sjæle (hjerter/sind) i lydighed til Herren, ellers ender vi med at gå tilbage, og fungerer som en skriftklog, eller farisæer der ikke forstår nogen ting.

 

Når Jesus tager et så voldsomt opgør med dette, så henvender Han sig til Jøderne (Jøde først og så græker). Han henvender sig til de jøder som var kommet til tro på Ham. Det var jøder som var kommet til tro og var døbt, for dåben var blokdannelsen og den gode samvittighedspagt på tro. Jøderne er ikke i nogen særstilling når Jesus Kristi og Guds evangelium, om riget skal forkyndes Det forkyndes at himlenes og Guds rige er kommet nær, ved troen på Jesus Kristus. Efter at de er kommet til tro må de ind under samme paraply, og bevise med sin kærlighed til Kristus at de vil arbejde på sin frelse med frygt og bæven. Jesus inviterer her de nyfrelste og døbte jøder ind i fællesskab med sit ord som er sandheden, som skal sætte dem fri. Kærligheden til sandheden er afgørendes for at blive bevaret som troende genfødte hellige skabninger Læs afsnittet i Johannes 8 vers 31 - 59 og se hvordan det gik til.

 

I 2 Korinth 11,4 advarer Paulus menigheden i Korinth om dette falske evangelium som meget nemt bliver accepteret og taget imod. Dette evangelium giver en anden ånd og det bliver fuldstændig modsætning i forhold til de som har forstået alvoren af at rense sin sjæl, i lydighed mod Kristus Jesus. De der forkynder det rette evangelium er djævelen ekstremt optaget af at få lukket munden på.

 

De sande forkynder lærer, vi kun skal have en bekendelse over vor nye genfødte skabning, at vi er renset fra synd i Jesu blod og vandbadet ved Ordet. Og vi deltager først ved Herrens måltid efter at have bekendt vore synder for hverandre. Sådan at vi fremstiller os selv som et velbehagelig offer; Rom 15,16 at jeg skal være Kristi Jesu offerpræst for hedningene, idet jeg på præstelig måde, forvalter Guds evangelium, for at hedningene kan blive et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.


Lad dig ikke bedrage min ven.

2 Thessalonikerbrev kapitel 2 advarer mod hovedgrunden til at djævelen får lokket den genfødte hellige skabning bort fra dette eneste rette evangelium. De tager ikke imod kærlighed til sandheden, derfor sender Gud kraftig vildfarelse så de tror løgnen og går fortabt.

 

Hvorfor går de fortabt?

Fordi de ikke vil leve i kærlighed til sandheden og bekende sine synder så de kan fremstå som et velbehagelig offer for Herren. De går til nadveren uden at føle den mindst Gudsfrygt for sine synder og overtrædelser, og de æder og drikker sig selv til dom.


I Joh 8,31-59 Sagde Jesus da til de jøder som var kommet til tro på ham: Om I bliver i mit ord, da er I i sandhed mine disciple, 32 og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. 33 De svarede ham: Vi er af Abrahams slægt og har aldrig vært nogens slaver; hvordan kan du sige. I skal blive frie? 34 Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig sier jeg jer: Hver den som begår synd, er syndens slave. 35 Men slaven bliver ikke i huset til evig tid; sønnen bliver der til evig tid. 36 Får da Sønnen frigjort jer, da bliver I virkelig fri. 37 Jeg ved at I er af Abrahams slægt; men I jager mig efter livet, fordi mit ord ikke finder rum i jer. 38 når Jeg nu taler det jeg har set hos min Far; så gør også I det I har hørt af jeres far. 39 De svarede ham: Vor far er Abraham! Jesus siger til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud; det gjorde Abraham ikke. 41 I gør jeres fars gerninger. De sagde til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sagde til dem: Var Gud jeres far, da elskede I mig; for jeg er udgået fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet af mig selv, men han har udsendt mig. 43 Hvorfor påskønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler at høre mit ord. 44 I har djævelen til far, og I vil gøre jeres fars lyster; han var en morder fra begyndelsen og står ikke i sandheden; for sandhed er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier jer sandheden. 46 Hvem af jer kan overbevise mig om synd? Men siger jeg sandhed, hvorfor tror I mig da ikke? 47 Den som er af Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er af Gud. 48 Jøderne svarede ham: Siger vi ikke med rette at du er en samaritan og er besat? 49 Jesus svarede: Jeg er ikke besat, men jeg ærer min Far, og I vanærer mig. 50 Men jeg søger ikke min ære; det er en som søger den og dømmer. 51 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Om nogen overholder mit ord, skal han aldrig i evighed se døden. 52 Jøderne sagde til ham: Nu skønner vi at du er besat. Abraham er død, og profetene også, og du siger: Om nogen overholder mit ord, skal han aldrig i evighed smage døden! 53 Du er da vel ikke større end vor far Abraham, som døde? og profetene døde; hvem gør du dig selv til? 54 Jesus svarte: Ærer jeg mig selv, da er min ære intet; det er min Far som ærer mig, han som I siger er jeres Gud. 55 Og I kender ham ikke, men jeg kender ham; og om jeg siger at jeg ikke kender ham, da bliver jeg en løgner som I. Men jeg kender ham og holder hans ord. 56 Abraham, jeres far, glædede sig til at se min dag; og han så den og glæde sig. 57 Jøderne sagde da til ham: Du er ikke 50. år og har set Abraham? 58 Jesus sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Før Abraham blev til, er jeg. 59 Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af templet. Matt 24,14 Og dette evangelium om riget skal forkyndes over hele jorden, til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

 

Paulus advarer os om, en anden Jesus.

2.Kor.11.4.Om det kommer en til jer og forkynder en anden Jesus, som vi ikke har forkyndt, eller I får en anden ånd, som I ikke før har fået, eller et andet evangelium, som I ikke før har modtaget, da vil I gerne acceptere tåle det!


Gal 1,7-9. Selvom der ikke er noget andet; det er bare nogen som forvirrer jer og vil forvrænge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynder jer et andet evangelium end det som vi har forkyndt jer, han være forbandet! 9 Som vi før har sagt, så siger jeg og nu igen: Om nogen forkynder jer et andet evangelium end det som I har modtaget, han være forbandet. 1 Tess 1,5 For vort evangelium kom ikke til jer bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fuld vished, ligesom I jo ved hvorledes vi var iblandt jer for eders skyld,

 

 

"Hvad følger nu heraf?

Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den?" (Rom. 6,1) Der er ingen tvivl om at Paulus var blevet beskyldt for at et anderledes evangelium, som ikke gav folk medhold i at leve som de gjorde inden de kom til tro på Jesus Kristus.

 

(Oversat fra Norsk. Jan Lund Nissen 2013.)

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362942

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,6987030506134sekunder