JESUSLIVET - ANSTØDSSTENEN.Anstødsstenen.


Billy Graham. 1970erne


I korset har Gud ind befattet i universets hemmelighed. I sin uendelige. visdom har Gud lagt i Golgata hele formålet med det menneskelige eksistens. Ved korset forstår vi hvor vi kom fra, hvor vi er, hvor vi går hen, og hvad der er livets mening. For den ufrelste menneskelige intellekt er en sådan opfattelse urimelig, men det vækker ikke forundring. Bibelen lærer os forkyndelsen om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab/idioti men for os, som frelses, er det en Guds kraft. 1.kor:1:18. Gud har gjort planen for menneskernes forløsning så enkelt, at mennesket med al sin teknologi og intellektuel kapacitet siger. Det er umuligt. Vi mener, at der burde være en mere kompliceret plan. Men Gud siger. Ved· korset vil du, finde din frelse. Ordet om korset bliver en forargelse for dem, der er udenfor. Det bliver en anstøds sten. Noget man støder i mod. Der er noget ved korset, der støder enhver generation. Paulus skriver til menigheden, i Galaterne. Dersom jeg endnu prædiker gerninger, så er jo korsets forargelse borte. Gal. 5,1. Med andre ord, apostelen siger; mennesker i så høj grad vil være modstandere af korset, ned gen nem tiderne, at de troende vil møde stor modstand og forfølgelse.


Ofte tænker Vi på korset som noget romantisk og sentimentalt. Men det betyder meget mere end det. Da Jesus Kristus døde på korset, var det ikke en tilfældighed. Jesus valgte at dø. Den nat i haven kunne han have sluppet bort i mørket, uden nogen lagde mærke til det. Han kunne have sluppet bort fra Jerusalem. Der var mennesker nok, der ville være glade, hvis Jesus slap bort og kom i sikkerhed. Jesus blev født til at dø. Jesus siger selv. Derfor blev jeg født Han kom for at dø. Det var Jesu tjeneste. Han havde også andre tjenester. Han fik de blinde til at se. Han gav de sultende mad. Jesus havde barmhjertighed med de trængende. Men Han kom først og fremmest for at dø. Alt sammen efter Guds vilje. Det var et formål med Jesu død. I sin død på korset, bar han hele verdens synder. Fordi. Han var det eneste synd frie menneske, der nogen sinde har levet. Derfor var Jesus kvalificeret, til at bære dine og mine synder, på det kors. Korsfæstelse var en form for henrettelse. Kom oprindelig fra Persien, Nord Afrika, og der fra adopterede Romerne det. Ingen Romersk borger kunne nogen sinde blive korsfæstet. Man betegnede det for at være den mest smertefulde og uværdige død, nogen kunne få. Korsfæstelse var reserveret for slaver og forbrydere Jesus valgte frivilligt, denne metode, alt sammen som Faderen havde befalet Ham at gøre. Jesus var fuldt ud lydig imod Faders vilje.


Nogle siger. Jesus også var Gud. Og Han ikke led på samme måde på korset, som du og jeg ville have gjort. Jesus led meget mere end det. For det første var Hans krop meget mere følsomt. Han var et fuldkomment menneske. Jesu lidelser var ikke kun fysiske. De var en Åndelig lidelse, som vi aldrig nogen sinde vil kunne fatte eller forstå. Vi kan ane et ekko i Jesu råb. Min Gud. Min Gud. Hvorfor har du forladt mig? I dette frygtelige øjeblik, kom der et forfærdelig mørke over Jesus Kristus. Vi ser da noget af den synd, der blev lagt på Ham. Ham som aldrig havde sagt en eneste usandhed, blev nu fundet skyldig i en hver synd, som kan nævnes. Jesus blev fundet skyldig i alle dine og mine synder og Han bar dem alle op på korset Vi kan ikke lide det Korset er og bliver en anstøds sten for mange mennesker. Hvorfor? Fordi. Det minder os om. Vi er syndere, vi er skyldige til døden på et kors. Og det kan vi ikke lide. Vi har brudt Guds lov. Vi er alle skyldige, og det hader vi, vi stødes. Korset siger til dig og mig. Du har handlet uret. Lad dit liv blive forvandlet Skriften, Bibelen, siger. Menneskerne, dig og mig. Elskede mørket mere end lyset. Fordi, deres gerninger var onde. Jesu kors er det store søge lys, der cirkler omkring, og gennem-stænger, menneskets, sjæl og samvittighed. Når korset kommer dybt ned i din samvittighed, ved du, er overbevist om. Du er en synder. Du er skyldig til at korsfæstes. Korset er en anstøds sten fordi. Det kræver et disciplineret liv. Nogle af os, der deltog i Lausanne kongressen, var meget grebet af deltagerne, fra den tredje verden. Vi mødte troens kæmper fra. Afrika. Asien. Prædikanter hvis disciplinerede liv, gjorde os skamfulde. Igen og igen følte jeg mig selv i rette sat. Andre som delte værelse med dem, sagde, at de bad hele nætter. Spurgte man dem. Hvornår sover I? Svarede de. Vi kan sove i Himmelen. Vi er her for at arbejde og bede. Og udøve, social omsorg.


Når vi lever, lever vi for Herren. Når vi dør, dør vi for Herren. Vi hører altså Herren til hvad enten vi lever eller dør. Men mennesker, synes slet ikke om korsets disciplin. Heller ikke om socialt ansvar. De vil ikke ved kende sig deres brødre og søstre. De nægter at tage et socialt disciplineret liv op At være Jesu discipel, elev, koster noget. Vil du betale prisen? Mon du nu også er villig til at gå i døden sammen med Jesus. Og lade dit liv være som en anstøds sten? Korset er også en anstøds sten. Fordi der blev udgydt blod. Vi kan ikke lide tanken om blod. Men Bibelens skrifter siger. Livet er i blodet. Den lærer os, at der kun er forsoning, tilgivelse at få i Jesu blod. Den hen viser til nådestolen. Der hvor Gud og menneskerne mødes. I Jesu blod. Med dit blod, har du, Gud til dig, købt mennesker af alle folk og folkeslag. Åb.5:9. Det er tilgivelsens blod. I som engang var langt borte er kommet nær pga. Jesu blod. Efs.2:13 Der opnås ingen tilgivelse, uden blod udgydes. Heb.9:22. Vi er retfærdiggjorte ved blod. Rom.5:19. Det er fredens blod. Jesus stiftede fred ved blodet på korset Kol. 1;20. Det er renselsens blod. Vi vandrer i lyset lige som, han er i lyset. Gør vi dette. Så har vi fællesskab med hverandre, og Jesus Guds søns blod renser os fra al synd. 1Joh.1:17. Hvorfor blod? Fordi blod er symbolet på liv. Liv i overflod under blodet. Når blod bliver udgydt indtræder døden. Synes vi blodet er frastødende? Gud ønsker. Vi skal se vores synder som noget af det mest ækle og frastødende. Som noget der i høj grad er frastødende også over for Gud. I bibelen siger Gud. Kun ved blodsudgydelse er der muligt at få tilgivelse for alle synder. Vi kan aldrig komme uden om blodet, som frelser og renser os fra al uretfærdighed/synd. Du skal blot selv komme til Frelseren, som er en anstøds sten. Når du kommer til frelseren, betyder det ikke at du altid vil være på højden. Salmisten nåede ned til det dybeste dyb. Det samme gjorde Paulus. Under alle omstændigheder er Guds nåde, glæde og fred virkeligheder. Vi kan blive nødt til at græde, vi kan føle os under tryk og ude i fristelser, alt sammen noget som vil møde os. Men der er kommet en hel ny dimension ind i vort liv. Det har fået en ny retning og styrke til at møde livets mange til skikkelser.


Der vil komme stor modstand. Jesus sagde selv til sine disciple. Vogt jer for mennesker. Fordi de vil bringe jer for dom stole og piske jer i deres synagoger. Mat.10:17-18. Med andre ord. De vil i nogle kirker lukke jer ude, de vil ikke forstå jer. For dem er korset stadig en anstøds sten. I vil føle modstand, ja fjendskab. Der kan også opstå vanskeligheder inden for familien. Bibelen siger. Ens nærmeste kan blive de hårdeste modstandere, af korset og blodet. Alle som vil, og gør, leve et Gudfrygtig liv i Kristus vil på en eller anden måde blive forfulgte.2Tim.3:12. Er du villig til at betale prisen? Korset som er en Guds kraft til fuld frelse, er en anstøds sten. Fordi det hævder at være den eneste vej til frelse og syndernes tilgivelse. Og det tåler ikke nogen alternativ vej. Den der springer over et andet sted er en tyv og røver og kommer ikke ind i Guds rige Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved Mig. Joh.14:6.


Hvad skal vi gøre? Vi skal komme til korset, ved at vi tror som et lille barn. Sige. Herre Jesus. Jeg vil modtage dig som min frelser og Herre og lade dig forvandle mit liv. Vil du være min frelser? Det er så enkelt og lige til, at mange bliver stødt og fornægter den enfoldige vej, gennem Jesu blod. I denne enkelte overgivelse møder du den kraft, der ved tro forvandler dit liv.

 
Panel title

© 2017 FREE

Antal besøg: 325854

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33304595947266sekunder