JESUSLIVET - AT LEVE RET


Når man ikke går på Vejen, er i Sandheden er i Livet, og lever efter forskrifterne, det der er fortalt os før vi gør ting eller siger noget. Får man en ond/dårlig samvittighed, som medfører samvittigheds kvaler, man får en dårlig samvittighed som plager sindet/hjertet, det er det kristne kalder for samvittigheds kvaler.


Man bliver bange for Guds dom pga. ulydighed, fordi man ikke troede på Guds Ord, og levede efter forskrifterne, man ved nok indersinde at alt ikke er helt så fint som man ellers siger det bør være. Vi kender alle til, det kunne jo have været sådan og sådan burde vi have gjort, vi vidste jo i grunden nok at vi burde osv.


Alt det vi burde og vidste frelser os ikke og det gør os heller ikke gode eksempler at sige vi nok ved hvordan om vi ikke gør noget. Nej vi frelses ikke pga det vi gør helt sikkert men vi falder fra evangeliets Sandheder om vi ikke underordner os guds Ord. Vi er under guds nåde, om vi er fødte på ny af Gud ved Helligånden er vi i Kristus og skjult under og i blodet. Men, vi vil jo gerne være Guds vidner i vore liv og ikke kun i kirken og med vore ord.


Vi glemmer en ting. Vi skal være ordets gøre og ikke kun de bænkevarmere der kommer søndag efter søndag og synes det var en god prædiken og det var helt hyggeligt at møde hinanden. Hvordan skulle verden, ikke kristne, se på os at vi ejer et andet liv end de gør om vi bare er lige som de er og ikke viser ved vore liv at vi er anderledes. Anderledes er jo ikke så rart at blive kaldt for? Men om vi er i Jesus har vi en anden Herre nemlig Gud selv ved Jesus, og da har vi en anden Herre vi skal og ikke om vi godt vil men pga vore elendige undskyldninger, leve et helt nyt omvendt liv og leve/vandre Evangeliet værdigt ellers ser verden jo ikke Jesus i os vel?


Det er bare så vigtig vi ikke tror vi nu skal til at leve under lovens krav men under Guds i Jesu krav til os.


Vi er ikke oprejst med Jesus fra de døde om vi stadig lever i os selv. Og det gør vi altså om vi ikke lever/vandrer i Ånden.


Jeg spørger dig og mig selv med. Hvad skal vi gøre ved det her? Skal vi bare sige. Ok så kan han jo selv gå foran med et godt eksembel og forsøge på at leve sådan, eller skal vi hver i sær gøre op en gang for alle og tage en beslutning om, at fra nu af gør vi det vi læser og hører om? Ofte oplever jeg at tanken kommer, hvad vi du så gøre ved det? Ja men jeg er jo magtesløs jeg kan vel ikke selv gøre noget svarer jeg nogle gange. Alt formor man da eller si Gud som giver os styrken og evnen til at være Ordets gøre. Ja det ved vi nok alle sammen, men vi tror det bare ikke altid. Verden ville se meget anderledes ud, om alle kristne troede på det de selv sagde og hørte. Ja men hvordan, vi er jo i en anden tid verden ser da helt anderledes ud end den gang siger vi. Ja vel ser verden anderledes ud end den gang, men Gud ser ikke anderledes på tingene end Han altid har gjort.


Gud lader sig på ingen måder spotte og Han bliver både vred, såret og skuffet når vi ikke gør det vi godt kan, det vi ved er rigtig og godt. Ja men vi skal jo ikke være selvretfærdige og leve i vort kød, vi skal jo da ikke begynde at ligne farisæerne og begynde at være sådan mere end andre, Næe det skal vi bestemt ikke. Vi skal bøje os ned ved korsets fod og nedlægge os selv ved at kravle op på korset og lade Jesu Kristi død virke i os så vi bliver de døde i Kristus vi så ofte taler om vi er også selv om vi slet ikke er det altid.


Noget af det aller første vi som kristne skal holde helt op med er. At spilel skuespil enten bevidst eller uden vi tænker over det gør vi nogle gange det at vi lige som går ind i et rollespil og når vi så er alene udenfor andres synsvinkler så lever vi igen som plejer. Det er bare ikke sådan Guds Ord siger livet i Hellighed skal være. Gud ser lige igennem vort hykleri og Han vil dømme os alle ud fra vore gerninger.. Hvad et menneske sår det høster set hvor meget vi undskylder og hvor meget vi end siger. Ja men vi har jo vidt forskellige bag grunde ikke alle formår jo da rumme lige meget af Hans fylde og kan jo ikke de samme ting. Er Jesus da blevet mindre? Har vi gjort guds Ord til intet ved at sænke Guds standarder eller påbud (ikke lovens bud).


Kender du ikke til den tanke. Det her er ikke rigtig, jeg skal gøre sådan i stedet for og hvad gør du så lige?


Inge uretfærdig kommer nogensinde ind i Guds rige og Hans samliv (fælles liv i Ånden).


Kan du se hvorfor livet ind i mellem slet ikke er så kristens som vi siger det er?


Når der bliver sagt. Du skal gøre det og det, eller du skal ikke gøre det og det, mener Gud det altså. Gud er vor Far men Han har rigtig mange ulydige børn.Loven blev helt rigtig givet så vi kunne se vore synder, se vi kan leve op til lovens krav, og ved dens krav døde vi alle sammen bort fra Guds samliv. Vi mistede forbindelsen med vor Fra ved vor lovovertrædelser. Loven blev ikke givet os for Guds skyld, det er vi vel enige om? Men skal vi så igen forsøge os ad lovens vej for at blive frelst og gode kristne? Nej og atter nej. Til frihed har Jesus kaldet os. Frihed fra alle lovens krav men vi er ikke fritagede for at leve Evangeliet værdigt og underordne os Gud vor Fars anvisninger. Vi skal vandre/leve i Lyste ellers er vi lige så fortabte som inden vi begyndte at interessere os for at være kristne. Interesse er ikke nok, det fører kun til religiøsitet uden livet i og med Gud ved troen på Jesus.


Gud ønsker vi skal leve et liv så Han kan være sig os bekendt her under er det også vor personlige moral Gud ønsker at forvandle om vi da ellers er lydhøre og er de lydige vi siger vi er. Vi har alle fået vore egne personlige frie viljer og den tager gud aldrig fra noget menneske. Men er vi lydig høre og gør vi i lydighed det Guds Ord siger til os talt gennem andre, talt gennem vore tanker og samvittighed?


Hvad skal vi dog stille op og gøre lige her og nu? Indvie os noget mere? Tage os i nakken og bede mere? Læse mere i Bibelen, blive mere trofaste på møder og i det hele taget tro noget mere? Vi har vist alle sammen hørt og set meget af de indvielser som når man ser tilbage ikke har forvandlet livet eller givet større gudsfrygt og vækkelse. Hvad vil du gøre ved det her må jeg spørge?


Verden, ikke kristne, forventer faktisk at vi som kristne er anderledes end de selv er, de siger kan en kristen virkelig leve sådan som den og den gør? Er det Jesu vidnesbyrd i os noget sådant? Vi forklarer dem nok så fint at vi er frie og ikke under loven, er vi blevet så frie at vi også har gjort frie fra Guds krav til os som kristne?


Har vi forkastet formaningen som vi nok hørte men ikke tog alvorlig?


Vi siger vi lovsynger gud for ære Ham. Vi siger vi ærer gud i vore sange og ord men hvad med livet i vor hverdag? Ærer vi da Gud? Viser vi gud den ære at vi følger Jesus Hans Søn?


At ære Gud er at underordne sig Hans påbud, vejledt dertil af Jesus ved Helligånden. Men vi bedreøver alt for ofte Guds Hel lige Ånd ved vor ulydighed. Derfor ved vi ikke altid hvor vor personlige vej går. Vi kan ikke høre og se om vi er blinde. Jesus gav de blinde deres syn igen. Tror du Jesus vil give netop dig dit syn igen så du ser hvem eller hvad du i virkeligheden er ? Tør du se dig selv i Ordet spejl og erkende din situation lige nu?


Synd, at man ikke tror, synd at man er ulydig bedrøver altså Guds Ånd meget, og forhindrer folk i at få lod og del i de Åndelige velsignelser og forhindrer Jesus i at leve frit i vort sted.


Det er ikke os der skal leve i Guds sted, men Han i vort sted.½


Vi skal alle hver i sær vende os om og gå mod verdens strømmen, vi skal vende om fra hver vor egen onde vej som er ulydigheds vej og gå retur til korset og der få renset os fra al vor uretfærdighed. Vejen er tilbage til korsets gamle evangelium. Vi skal gå fra vor egen vej over på den smalle vejs sande Evangelium op på korset der hvor vi dør med Jesus. Jesus Kristus har vist os vejen men vil vi så gå den? Vil vi leve Det gamle evangeliets kors liv der hvor vi er døde med Jesus? Er du villig? Ja siger de fleste lige nu, men når du står midt i din hverdag havs gør du så lige?


Livet er et liv hvor vi stiller os til rådighed for Gud med vore legemer og ikke tillader os selv at leve. Vore legemer er hellige templer for Gud hvor Hans Ånd ønsker at bo i fred uden vi blander os i al ting han gør.


Du må altså selv dø før du kan leve for Gud.


Hvad vil du gøre med det du har hørt her?


Valget er dit du har din egen vilje.


Må Guds vilje ske.

Amen 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362700

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,88075613975525sekunder