JESUSLIVET - AT LIGNE JESUS.


At ligne Jesus.


Jesus Kristus er Ordet. At være kristen vil sige ”at blive Jesus lige”. I praksis vil det sige, at du begynder at afstemme din tro, tale og dine handlinger efter Guds ord. Ikke en let opgave, når du læser i det Gamle Testamente, hvor Guds vrede gang på gang kom over folk, fordi de blev ved med at leve efter deres egne lyster. Men Gud så din svaghed, og i Det Nye Testamente ser du, at du har fået Helligånden som din hjælper.


Jesus siger i Joh. 14 v 16, at Helligånden, Guds egen Ånd, har taget bolig i dig som er kristen. Det er Helligånden, der vil hjælpe dig  med at blive Jesus lige. Rom. 2 v 29 siger: ”omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven.”


En krig begynder.

Når du siger ja til at følge Jesus og til at være kristen, siger du samtidig ja til deltage i en krig. Du kan læse i Bibelen, at du kæmper mod magter og myndigheder i himmelrummet, det gorgår i Åndens livs kraft, ikke i din egen . Men der foregår også en anden vigtig krig, nemlig kampen mellem kød og ånd. ”For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil”. Gal. 5 v 17.

Når du lader dig fylde af Helligånden, siger du ja til at lade dig lede af Guds ånd, der vil rådgive dig, og være din nye samvittighed. Du siger ja til at lade dig forvandle og blive Jesus lige. Kampen i dih kommer, fordi ”jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren”. Esajas 55 v 8.


Du kommer i kamp med dig selv, fordi dine planer ikke er som Guds planer. Du kommer i kamp, fordi kødet i dig kommer i oprør, når du opgiver din egne veje, egne tanker og følelser for at følge Guds Ånd i dig. Din selvretfærdighed, dine krænkede følelser, følelser af forkastelse, følelser af at blive overset, uelsket og uønsket, følelser af angst eller følelser af at blive uretfærdigt behandlet vil alle rejse sig i dig under den kamp, det er at få kødet til at underlægge sig Gud. Ånd og kød står hinanden imod i dig, derfor er det vigtigt, at du kigger indad og ikke retter dine snævresynede følelser mod andre mennesker. I Luk. 6 v 41 spørges ”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje”.


Dit våben

Gud har givet dig et våben til denne indre kamp. ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger”. Hebr. 4 v 12.


Guds egne ord vil hjælpe dig i denne kamp. I stedet for at holde fast i dine  egne tanker, ideer og forestillinger om, hvordan en situation bør løses eller hvordan du ønsker, at din tilværelse skal forme sig, kan du trygt lægge dine problemer og ønsker i hans hånd.


Du kan gå imod dine egne oprørske følelser og tanker ved at bruge Guds ord imod det, som rejser sig i dig, og som står Gud imod. Hvis du føler angst i en situation, siger Bibelen »Frygt ikke, tro kun!« Mark. 5 v 36 – mange skriftsteder i Bibelen opfordrer dig til ikke at frygte, men til at tro.

Hvis du føler dig angrebet af andre, så tal imod det ved at bruge Rom. 8 v 31: ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os”? Husk, det er Guds egne ord, der kløver sind og ånd.

”Nok lever du som andre mennesker, men du kæmper ikke som verdslige mennesker. Dune kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Du nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, du gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret”. 2 Kor. 10 v 3 – 6.(læs det sel i Bibelen) Om du er i Jesus ved tro har du fået del i Hans sejr derfor kan du sejre.


Når tankerne bliver vores Gud

Ofte starter et problem som en tanke. Derfor opfordrer Bibelen dig til at tage enhver tanke til lydig fange hos Kristus. Mange lever i nutiden ud fra de (negative) erfaringer, som de har taget med sig fra deres fortid. Alt det kan du blive løst fra gennem bøn. Gud ønsker IKKE du skal leve i dit gamle sinds tankers tomhed og leve i dine negative erfaringer, som måske har sat sig fast i dit sind.

Du har måske erfaringer omkring fx at føle dig svigtet og tør derfor ikke overgive dig fuldt ud til Gud eller mennesker af angst for igen at blive svigtet. Du husker smerterne fra tidligere svigt og ønsker derfor at skåne dig selv for flere af slagsen. Når en tanke omkring igen at opleve dig svigtet først begynder at tage form i dig, vil den hurtig vokse, hvis du ikke når at gribe den, bede Jesus ind over samt erstatte tanken med et ord fra Gud. I Hebr. 13 v 5 -6 står ”For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.« Derfor kan du frimodigt sige: ”Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig”. Lader du tanken om at være blevet svigtet vokse i dig, kan en lavine af følelser få tag i dig og få dig væk fra den fred, som du  har fået i Jesus Kristus.


Jesus (Ordet) er vejen, sandheden og livet.

Ind i mellem, ikke fordi du ville det, men du så ikke løgnen defor kan du komme til at knytte dig til løgnen og lader den styre dit liv. Ind i mellem ophøjer du dine egne tanker og følelser og gør dem til Gud i dit liv, frem for at knytte dig til og stole på Gud, som skabte dig, fordi han elsker dig. Gud, din frelser, himlen og jordens skaber. Han som vil dig det bedste, og som har store planer med dig. Planer som er meget større og bedre end dine egne.


Din beslutning

Synd er, når du går forbi Guds plan for dig, både i ord og handling. Måske gør du som mange kristne der kæmper en hård kamp imod synd, dig selv. Du kæmper som Paulus, der i Rom. 7 v 18 – 19 desperat udbryder ”Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg”. 


Du kæmper i egen kraft og oplever derfor mange nederlag og følelser af håbløshed. Det er vigtigt at forstå, at kampen ikke er din. Beslutninger om omvendelse er din, beslutningen om at ville bede Gud om hjælp er din, men selve kampen er Guds. Hvis du viser din vilje til at ville omvende dig, hjælper han dig.


Gennem en erkendelse over for Gud omkring dine problemer og en bøn om hjælp til at komme ud af dem, har du inviteret Gud ind i en tæt relation med dig. Husk på, at Gud jo hele tiden har kendt til, hvad du står i, hvad du kæmper imod. Men Gud ønsker et fællesskab med dig: ”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre”.1 Kor. 1 v 9 – han elsker dig på trods af dine kampe.


Dit gamle liv er slut

Helbredelse i sindet er for de fleste en proces. Du ser denne proces i Moses’ ørkenvandring med israelitterne. Israelitternes tankegang skulle ændres fra at tænke som trælle til at tænke sig til at være et sejrende folk. Det tog tid. Men lær du af Paulus, der i Rom. 5 v 3 siger: ”vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed”. Du er Guds barn og tilhører derfor et sejrende folk. Gør Guds ord til din virkelighed, og du vil begynde en vandring fra ørkenen til det forjættede land.


Se fremad mod det nye, se dig ikke tilbage. Ødelæggeren er kun kommet for at stjæle fra dig. Han ønsker at stjæle Ordet fra dig ved gentagne gange at huske dig på din fortid. Men Guds ord siger i Rom. 6 v 4: ”Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv”.


Du har fået nyt liv i Jesus Kristus. Din opgave er at gribe det. Du griber det nye liv ved at gribe Ordet og gøre det til din sandhed. Jesus siger i Joh. 15 v 4 - 5: ”Bliv i mig, og jeg bliver i jer”.


                       Bliv i Guds Ord.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362735

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,55707812309265sekunder