JESUSLIVET - AT VÆRE PÅ JESU LEGEME.

At være lem på Jesu legeme

Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


Ligesom legemet er en enhed og dog har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange de er, dog er ét legeme, således er det også med Kristus" 1 Kor 12,12


Paulus siger her, at lige som det menneskelige legeme er en enhed, på samme måde er Kristus en enhed. Kristus er en enhed, som består af mange lemmer, nemlig de troende.


Menigheden er derfor et ganske særligt fællesskab bestående af lemmer, som tilsammen udtrykker en enhed - og denne enhed er Kristus! Menigheden er et udtryk for Kristi Legeme og hver for sig er vi Hans lemmer på legemet (1. Kor. 12, 27 ). På det menneskelige legeme har de enkelte lemmer kun en betydning ved at være PÅ legemet! Løsrevet fra legemet er det enkelte lem uden funktion, men legemet kan heller ikke fungere, hvis ikke alle lemmer findes på legemet. Der er derfor en gensidig afhængighed mellem lem og legeme: lemmet er intet uden legemet og legemet er ikke fuldt funktionsdygtig uden det enkelte lem!


Med dette billede for øje får menigheden en ganske særlig betydning: jeg er som enkelt person intet i mig selv uden de andre - og uden mig vil menigheden ikke udtrykke den enhed, som den er bestemt til.


Vi har den samme illustration ved en glasmosaik, som består af enkelte små stykker glas eller sten. Det enkelte stykke glas er værdiløs, men sammensat med de andre stykker i en ganske bestemt orden vil glasstykkerne tilsammen udtrykke et flot billede! "Med én Ånd blev vi alle døbte til at være ét legeme, enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri; og alle har vi inddrukket samme Ånd." 1. Kor 12,13


I dåben med Helligånden blev vi forvandlet til lemmer, som kan indgå i en guddommelig enhed, der åbenbarer Kristus. Helligånden har den funktion at sammenføje lemmerne til en enhed ligesom cementen sammenføjer mursten til en bygning.


Korinther-menigheden kendte både til Åndens dåb og Åndens gaver. Alligevel var de kødelige, fordi de ikke fuldt ud havde overgivet sig til at være lemmer under Åndens ledelse, så de kunne blive sammenføjet til en enhed. De oplevede derfor i deres kødelighed to problemer ved at indgå som lemmer på Legemet. Paulus beskriver i vers 15-21 disse problemer. Selv om foden ville sige: "Da jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet," hører den alligevel med til legemet. Og selv om øret ville sige: "Da jeg ikke er øje, hører jeg ikke med til legemet," så hører det alligevel med til legemet. 1 Kor 12,15 -17


Det første problem var følelsen af at være ubetydelig. Mange kristne har denne oplevelse, at de ikke har nogen særlig vigtig funktion i menigheden, ja måske endda, at de ikke hører med til Legemet. Mange tænker, fordi de ikke kan prædike Ordet eller lede et møde, har de heller ikke en nogen særlig vigtig funktion. Dette er et stort selvbedrag, for Kristi Legeme er langt mere end at holde møder! Legemets opgave er det samme som da Kristus vandrede på jorden. "Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til de fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for de blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren." Luk 4,18. Kristus gik blandt de fattige, blandt fanger, blandt blinde og fortrykte Han rakte ud til disse mennesker for at sætte dem i frihed fra synden og satans indflydelse i deres liv! Han helbredte de syge og gav mennesker et helt nyt liv, som alene kunne næres ved Ham som livets brød. Kristus er stadig på jorden i dag ved Hans Legeme - med den samme opgave som dengang blandt mennesker!


Vi kommer derfor ikke til møder for at fuldende vores opgave som lemmer, men vi kommer til møde for at blive udrustet og opmuntret til at åbenbare Kristi barmhjertighed blandt mennesker, så de kan blive udfriet, helbredt og løst fra synden. I denne opgave har Legemet brug for mange lemmer med hver sin særlige funktion. Helligånden udruster og giver sin særlige funktion til enhver som vil stille sig til rådighed. Dette gælder ikke bare de synlige funktioner, men også de mindre synlige, selv det praktiske arbejde med at lave kaffe, gøre rent, folde evangelisk materiale o.s.v. - alle vigtige funktioner i en større helhed for at møde mennesker med Kristi sindelag.


De syv fattig forstandere, som tjente ved bordene i Ap. G. 6, var alle fyldte af Ånden, så Kristus kunne blive åbenbaret ved deres tjeneste. De blev indsat i denne tjeneste af apostlene, som hidtil havde varetaget denne funktion samtidig med forkyndelsen af Ordet. Apostlene havde brug for andre lemmer til denne vigtige funktion, så de kunne overgive sig helt til forkyndelsen af Guds Ord. "Øjet kan ikke sige til hånden: "Dig har jeg ikke brug for," ej heller hovedet til fødderne: "Jer har jeg ikke brug for."" 1 Kor 12,21 .


Det andet problem, som korintherne oplevede i deres manglende overgivelse som lemmer til Åndens ledelse, var følelsen at være uafhængig af andre.


Mange kristne lever i det bedrag, at de ikke har brug for andre kristne for at leve som en kristen. De tror, at det kun handler om dem selv og Jesus, at de har nok i deres personlige forhold til Jesus alene. Men ligesom det fysiske legeme har brug for andre lemmer, har vi som enkeltpersoner brug for andre kristne.


Vi er ikke kaldet til at leve som løsrevne lemmer med en bestemt funktion, men som åndelige lemmer i en guddommelig enhed. At leve uafhængigt af andre kristne ville være ligeså tåbeligt som et legeme, der kun havde en enkelt arm. Forestil dig, at øjet kunne sige til kroppen: "kom lad os gå en tur på togskinnerne! Der er intet tog at se". Forestil dig, at øret da siger: "jeg kan høre et tog komme bagfra!". Øjet siger til øret: "Lad os nu gå - jeg kan ikke se noget tog". Øret siger senere til øjet: "Fløjten bliver højere!" og fødderne siger: "jeg kan mærke rystelser fra toget!". Hvis din krop ignorerede de andre lemmer på denne måde, ville du ikke leve ret længe.


På samme måde med Kristi Legeme: Menigheden kan ikke overleve, hvis nogle lemmer bliver udelukket af andre lemmer. Den ville være meget dårlig udrustet til at indgå i den åndelige kamp mod satan.


Den største trussel mod satans indflydelse i verden er Kristi Legeme, som består af lemmer, der er fuldt overgivet til at åbenbare Kristus i en gensidig afhængighed af hinanden. Dette kan ikke lade sig gøre uden villighed til at give slip på kødet, som kun skaber splid, kritik og misundelse i legemet. Kødet har intet at bidrage med i Legemet - kun det nye liv, som vi har fået i Kristus, kan indgå som en del af Legemet, ja faktisk kan det ikke andet end dette.


Kristenlivet kan aldrig leves udenfor Legemet!

Satan er derfor meget interesseret i at angribe de kristne på en måde, så de ikke overgiver sig til Kristuslivet for at indgå som lemmer på Legemet. Som enkeltpersoner er vi nemlig ganske ufarlige for satan, men som lemmer forbundet i en guddommelig enhed, der åbenbarer Kristus, er han besejret! Satan ved det, og hans taktik er derfor at forhindre dig i at modtage den sande åbenbaring af Legemet.


Du må godt have en teoretisk forståelse, så længe den ikke fører til nogen overgivelse i tro og lydighed til Herren. Han vil i sin kamp mod Legemet alliere sig med sin største forbundsfælle, kødet, for at angribe dine tanker, som kødet gerne vil åbne sig for: "jeg har ingen særlig betydning i menigheden" eller "ingen værdsætter mig, så jeg vil finde en anden menighed, som kan værdsætte min tjeneste". Satan har haft stor succes med denne taktik, for resultatet af sådanne tanker er sårethed, kritik og splittelse, som vi ser i mange menigheder i dag. Det bedste værn mod disse tanker er en fuld overgivelse til at lade Kristus leve sit liv igennem dig, så du kan fungere som lem på Legemet. Satans angreb vil da blive afsløret, fordi du ikke vil stille dig til rådighed for kødets tanker længere, men Hans tanker, som er åbenbaret i Hans Ord.


Jesus sagde: "Bliv i mig". At blive i Ham betyder at forblive som det lem, vi er kaldet til på Legemet, for Jesus er Legemet - Han er ikke blot hovedet, men hele legemet. Når vi bliver i Ham som lem på Legemet, da vil Han være både i den enkelte og i Legemet og Jesus vil da knuse satan under vore fødder!


Lad os være fuldt overgivet til at være lemmer på Kristi Legeme, så vi kan være medarbejdere på Guds åbenbarelse af Kristus på jorden i dag.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 347705

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,35246896743774sekunder