JESUSLIVET - BØN GIVER KRAFTEN.Bøn giver kraften.


Www.bibelen.dkGuds overnaturlige, almægtige kraft frigøres gennem bøn. Det svageste Guds barns bøn sætter Guds kraft i bevægelse. Guds gerning er afhængig af vor bøn, bedt i tro. Han siger: Hvis I beder Mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Johs. 14:14


Bøn er den højeste tjeneste i Guds rige i dag.

For at kunne møde den krise, vi står overfor, må bøn om, at Gud vil gribe ind i verdenssituationen, prioriteres højere end alt andet arbejde i menighed, hjem og forretning. Enhver kristen må nu helhjertet beslutte at give bønnen den plads, den bør have i deres liv.


Bøn må have førstepladsen i vore kirker og hjem.

Guds gerning i denne verden er at frelse mennesker, og til denne opgave bruger Han mennesker. Gud siger om Paulus: Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at børe mit navn frem både for hedninger og konger og Israels børns Ap. G. 9:15.


I Matt. 16:23 lader Jesus os forstå, at Satan på listig vis efterligner Hans metoder og også bruger mennesker til at udføre sin hensigt: Men Han vendte sig og sagde til Peter: 'Vig bag mig, Satan! Du er mig til forargelse. Djævelen bruger mennesker til at ødelægge mennesker. Både ud fra Skriften og vore erfaringer er det over bevisende klart, at ethvert menneskes liv er en kampplads, (Efes 6) hvor der udkæmpes en heftig kamp. Det djævelske maskingevær, synd, last, begærlighed, hovmod, verdslighed, misundelse, selviskhed, tvivl og vantro, er rettet mod menneskers sjæle for at ødelægge dem. Hvem skal vinde denne kamp? Hvis Guds folk skal vinde, må det ske ved frigørelse af Guddommelig kraft. Er der nogen mulighed for det? Findes der en anden kraft, som i forbindelse med Guds almægtige kraft? Kan bønnens sejrende kraft sætte os i stand til at drive fjenden tilbage og sikre sejren? Gud ske tak, der findes en sådan kraft! Det er Sønnens mægtige, sejrende kraft. Gud ønsker, at Hans overnaturlige, almægtige kraft skal frigøres og virke gennem bøn. Forbøn gør Guds folk uovervindelige.


Bøn er arbejde.

Grundlaget for alle de opgaver, som er betroet en kristen, er forbøn. Den er derfor det vigtigste, det mest virkningsfuldt og herlige. Bøn er sam fund og fællesskab med vor himmelske Far. Jeg vil ikke undervurdere vore tanker om bøn, men studerer vi Jesu liv, Paulus' eller enhver anden af Guds store mænds I tv, kan vi ikke undgå at blive overbevist om, at bøn er arbejde, og at forbøn var den største og mest virksomme kraft i deres liv. Lyt til den vejrbidte soldat, Paulus: Idet vi nat og dag indtrængende beder om at måtte se jer igen og råde bod på, hvad der endnu mangler i jeres tror 1.Tess. 3:10. Jeg vil nemlig, at I skal vide, hvor svar en kamp jeg er i, for jer og for dem i Laodikea og for alle de andres Kol. 2:1. Og jeg formaner jer, brødre! .. til at stride sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud. Rom. 15:30. Kan du ikke se sveden på Paulus' pande og føle hans udmattelse, efter at han har bedt for disse kristne i Tessalonika og Kolossæ?


For Paulus var bøn ikke et mageligt arbejde, det var ikke et åndeligt bedøvelsesmiddel, som lullede ham ind i en fredfyldt søvn. Paulus var soldat helt igennem. Han vidste, at han stod i en heftig strid, og at hans fjende var ham langt overmægtig, om han skulle kæmpe i egen kraft. Det eneste håb om sejr for sig selv, for andre og for den Herre, han kæmpede for, var hans bønsfællesskab med den almægtige Gud.


Gør brug af Hans kraft.

Forbøn er det mest grundlæggende arbejde i Guds plan om udbredelse af Kristi rige her på jorden. Hvorfor er det grundlæggende? Fordi Jesus sagde: adskilt fra Mig kan I slet intet gøre. Johs. 15:5. Vi er fuldstændig magtesløse uden Kristus, og bønnen er den eneste adgang til og mulighed for at gøre brug af Hans kraft. Skal vi opnå noget i Guds rige, må vi bede. Forbøn er den nødvendigste form for arbejde i Guds rige i dag, hvor verden star foran en krise af et frygte ligt, ildevarslende omfang. Kan nogen nation fremskaffe mænd, som har visdom nok til at løse de problemer, vi star overfor? Kan freden købes for penge? Intet forbund af forenede stater kan knytte uigenfødte mennesker sammen i kærlighed. Selv de mest videnskabelige og effektive planer om udnyttelse af menneskelig energi synes pinligt utilstrækkelige og mangelfulde i den kæmpeopgave, som Jesu Kristi kirke står overfor.


Overalt i verden stiger et råb op fra oprigtige hjerter: Hvem er duelig hertil 2. Kor. 2:16. Og svaret kommer fra Himlen: hvor duelighed er fra Guds 2. Kor. 3: Fra Ham som over alt andet formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, som vi beder om eller forstår Ef. 3:20.


Hans kraft frigøres kun gennem bøn.

»Hvis I beder, vil jeg gøre« Johs. 14:14. Forbøn er den mest virkningsfuldt form for tjeneste. Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre dets, siger Jesus. Hermed forpligter Han sig til at handle som svar på bøn. Det svageste Guds barns bøn sætter Guds kraft i bevægelse, far Gud til at handle. Det er Jesus, som har sagt det, sa det må være sandt. Det burde fylde os med glæde. Siger Jesus ikke klart, at Guds handling er afhængig af vor bøn? Hvis I beder. .. vil jeg gøre. Det skulle fa os til at tage det alvorligt. Vi forstår ikke, hvordan eller hvorfor Gud har betinget sig vor bøn for at handle, men sådan er det. Det gælder forstand, hjerte/sind og vilje. For at vor bøn skal få den fulde virkning, et nødvendigt med en omhyggelig oplæring i, hvordan vi skal bede. Vi har været alt for sentimentale, hjælpeløse og rutinerede i vore bønnevaner. Gud siger, at vi ikke ved, hvordan. vi bør bede. Kun Mesteren selv kan lære os bønnens mulighed.


Hvis forbøn er arbejde, kræver den trofasthed.

Intet andet arbejde er det så let at blive sjusket, en, troløs, ligegyldig og sentimental bøn, fordi det skal man jo som kristen, så har man vel gjort sin pligt. Vi sjusker så ofte med bønnerne. Vi sætter andet højere end bøn. Så som. Vi skal lige have det og det gjort først, vi sætter udnødvendige ting før bøn. Vi har vore fornøjelser, under påskud af friheden, vi har vores dovenskab, under påskud af vi da også skal koble fra og slappe af. Og meget andet bliver årsag til, at vi undlader at bede eller udsætter bønnen til et mere belejligt tidspunkt, som aldrig kommer. Hvis forbøn er arbejde, kræver den vort livs bedste tid og energi.


Vi læser om Herren: Og Han har i sine jordiske dage med høje råb og tårer opsendt bønner og nødråb til Ham (Gud) Bøn koster livskraft. Skal vor bøn bringe velsignelse, koster den blod. Det tyder dog ikke spild af energi og medfører ej heller anstrengelse eller bekymring, idet den energi, vi brugt til at bede, netop gennem bønnen bliver erstattet med styrke. Ny kraft får de, der bier på Herren Es: 31.


Forbered dig selv til denne tjeneste ved i en måned eller længere at bruge din daglige bibellæsning til at studere emnet bøn. Praktiser straks og hele tiden, hvad Herren lærer dig om bøn.


Sørg for at fremme forbønnen, hvor du har mulighed for det.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 366608

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34053683280945sekunder