JESUSLIVET - BIBELSK DÅB.

UBibelsk dåb.

Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


1.

I Bibelen findes ingen antydning af barnedåb, selv om der helt naturligt lige fra pinsedagen fandtes skarer at troende forældre, som havde børn.

 

2.

Fortællingen i Mark. 10, 13 16 om, hvordan man bar små børn frem til Jesus. Det beviser, tydeligt, at der ikke forekom barnedåb på den tid. Hvis det havde været tilfældet, havde disciplen fået befaling om at døbe dem. De døbte jo mange af de voksne på den tid. Johs. Da Herren Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at Jesus vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, dog var det ikke Jesus selv, der døbte, men hans disciple, da forlod Han Judæa. 4, 1-2. Det beviser også, at Jesus kunne velsigne børnene, uden bestænkelse eller dåb.

 

3.

I missionsbefalingen, Matt. 28, 18-20, byder Jesus disciplene at gå ud og gøre alle folk til disciple, og derefter døbe dem i Faderens, Sønnens og HelligÅndens navn. Derefter skulle de lære dem at holde alt, hvad Jesus havde befalet.

 

De skulle ikke begynde med at døbe, men prædike evangeliet, og gøre mennesker til Jesu disciple, først derefter, efter de var kommet til tro, skulle de døbe dem.

 

Sådan praktiserede de første disciple, Jesus Kristi befaling som Han har fået fra Gud.

 

 

4.

I Mark. 16, 15-16. Siger Jesus Kristus sådan her. Gå ud i al verden og forkynd evangeliet, for al skabningen. Den som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Men den som er vantro(ikke født på ny) skal blive fordømt.

 

De skulle først forkynde evangeliet og derefter døbe dem, som troede på Jesus. Men spædbørn kan hverken lytte til evangeliet eller modtage det.

 

5.

I Ap.g. 2. 4. Siger apostlen sådan her. De som nu tog imod Hans Ord. Blev døbt. På den dag blev der føjet omkring 3000 til.

 

De som tog imod ordet lod sig døbe. Spædbørn kan hverken tage imod eller lade sig døbe. De tvangsdøbes uden viden, uden eget valgt.

 

 

6.

I Ap.g. 8 fortælles om Filips missionsgerning i Samaria. Han prædikede først Jesus Kristus for dem. Som der står i vers 12. Men nu da de troede på Fillip.... lod de sig døbe, både kvinder og mænd. Men ingen småbørn.

 

7.

I Ap.g.16 fortælles der om hvordan, fangevogteren i Filippi blev frelst. Der står at han selv og hans husstand blev med det samme døbt. Ofte har man, i iver efter at finde bevis på barnedåben, brugt det vers at der står hans hus eller husstand som bevis på at spædbørn også blev døbt. Men man bringes ud af sin vildfarelse når man i vers 34 læser at han fryde sig sammen med hele sin husstand over, at han var kommet til troen på Gud. Der står ikke efter spædbørnene var blevet døbt holdt de en stor familiefest af glæde over deres børn nu tilhørte Gud. Det var fest pga han var kommet til tro på Evangeliets Gud og han var sikkert lykkelig over at hans navn nu stod i livets bog og han ikke skulle fortabes, men det var ikke pga hans dåb, men pga hans frelse.

 

 

8.

Andre steder i Bibelen, der også handler om dåb ser vi altid at dåben til Kristus først kan finde sted når vi er kommet til tro på Gud. Man indgår en pagt, lige som en ægtepagt med sin ægtefælle når man døbes til Kristus. Et sådant valg kan et barn ikke tage. Derfor er barnedåben ikke den dåb, Jesus Kristus lærte de første disciple, og er derfor uBibelsk, indført af mennesker for om muligt at finde en nemmere vej end personlig tro på Evangeliet og korset for at blive frelst fra guds vrede og få evigt liv.

 

Der er kun frelse ved tro på Jesu Kristi evangelium og ikke gennem dåben. Dåben er en pagt mellem os og Gud og den pagt kan kun indgås om vi tror.

 

 

Dåb af troende.

Overalt i Det nye testamente. hvor der tales om då det gennem nedsænkning i vand. Man begraver noget gammelt og dødt. Ens gamle liv bliver begravet. Når begraver en død nøjes man jo heller ikke med at smide et par håndfulde jord over liget, på samme måde med dåben.

 

1.

I.1.Joh. 3, 23 står der sådan her. Johannes (kaldet døberen) døbte også i Ænon nær ved Salem fordi, der var rigeligt med vand der. Johannes havde ikke haft behov for at opholde sig ved Jordan, når han prædikede og døbte, hvis han kun havde stænket nogle få dråber vand over folk.

 

2.

Om Jesus står det i Matt 3, 16. at han, da han var blevet døbt, steg han op af vandet. Det kunne han ikke gøre om han ikke først var steget ned i vandet.

 

Man ser malerier, hvor Johannes øser vand over Jesu hoved med en skål. Men, det er fuldstændig fri fantasi, og total uBibelsk, og intet at gøre med det det Jesus lærer os at gøre.

 

3.

I Ap.g. 8. 38 star der om den etiopiske hofmands dåb: De steg begge ned i vandet. Både Fillip og hofmanden, og han døbte ham.

 

4.

I Rom.6.3-4. Ser vi dåben som et billede på en begravelse, og en opstandelse fra graven. Det billede passer kun på en dåb der sker ved nedsænkning. Man kan jo ikke stå op fra en grav (dåbsgraven) om man ikke først er blevet sænket ned i den.

Det er for øvrigt også en historisk kendsgerning at dåben foregik på den måde i de førstemenigheder og kirker, lige indtil nogen begyndte at afvige fra Jesu Kristi lære om dåben, som Bibelens Ord siger er korrekt og efter Guds vilje.

 

Hvis I bliver i Mine Ord. Er I i Sandhed Mine disciple. Joh 8.31.

 

Den som ikke tager sit kors op og følger Mig(Jesus) er Mig ikke værd. Matt.10.38.

 

Denne redegørelse for Bibelsk dåb blev udgivet i Stokholm 1937. Og var skrevet af forhenværende sogne præst Gustav Emil Søderholm. Han blev præsteviet i 1899, og var svensk starts-kirke-præst (kirkeminister) indtil han i 1920 tog sin afsked. Årsagen var, at han gennem Bibellæsningen havde set, at barnedåben var total ubibelsk. Har tilsluttede sig Pinsevækkelsen og tilhørte dem ind til hans død i 1943.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362053

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,77078199386597sekunder