JESUSLIVET - DEN DER IKKE ER FOR ER IMOD JESUS.

Den der ikke er for Jesus er imod Ham


Fra år 1963.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkDet du nu skal til at læse handler om dit valg. Enten har da taget stilling for Jesus eller også har du bevidst valgt være imod Ham. Det er kun to veje et ja til Jesus og livet sammenmed Ham eller imod Ham. Et Ja eller nej. De folk der siger. Vi er kristne men vi ved ikke rigtig hvad vi skal tro, er stadig imod Jesus. Læg mærke til der står og det er Jesu ord. Den som ikke er med Mig er imod Mig Jesus. Lukas. 11.23.


Ikke nok med du er imod Jesus, du er også imod Gud ved at stå og sige, du nok vil være sammenmed kristne gå i kirke men du vil ikke leve efter sønnens vilje som er Guds vilje. Den som ikke er imod os, er for os. Markus. 9.40. Så der står os? Hvem er os. Det er Gud, HelligÅnden og Jesus. Enten er du for Jesus og dermed for Gud eller også er du imod dem alle. Det er kun et ja eller nej. Den som har mistet sit liv, for Min skyld, skal bjerge det. Mat.10.39.


Ovenstående to Skriftsteder modsiger tilsyneladende hinanden. Og mage overfladiske Bibellæsere har sagt, hvad er dog det for noget? Men i Stedet for at modsige hinanden supplerer de netop hinanden på den vidunderligste måde. Hele vor tekst til i dag forkynder, at når det gælder Jesus Kristus og Hans kamp mod Djævelen og alt det ondes magt, er der ingen neutralitet. Hvis ikke vi er med Jesus, er vi imod Ham i denne Kamp. Ondskabens åndemagter i himmelen og på jorden er en så vældig en realitet, at det er umuligt at være neutral mellem dem og Gud. Hvis ikke vi er på Jesu side, er vi på Hans fjenders side. Derfor stiller vor tekst os i dag over for det store enten eller.


Du må gøre dig klart, om dit hjerte/sind er med Jesus, og om du virkelig vil tjene Ham og gøre Hans Vilje og kæmpe med Ham i Hans Front. (Efes 6.). Hvis ikke du er det, er du i Modstanderens front, og så støtter du dem, der kæmper imod Gud og Hans Rige. Når Jesus derfor siger: "Følg mig," er det dødsens alvorligt for et menneske. Hvis man i et sådant øjeblik ikke siger ja, er man ikke neutral, men så er man gået over i fjendens lejr og er med til at bekæmpe Guds Rige.


Hvis ikke vi samler med Jesus, spreder vi.

Den anden Sætning: Den, som ikke er imod os,er for os, gælder ikke Jesus, men os, Hans Disciple. Overfor os kan mennesker være forbeholdne og neutrale. Det ville ikke være godt, hvis alle de forskellige kirkesamfund kunne sige: Om I ikke er med os, er I imod Gud. Her på jorden er der mange folde/steder, og Jesus kan være hyrde for dem alle. Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold/sted, også dem bør jeg Jesus, føre, og de skal høre min stemme, og der skal blive een hjord og een hyrde. Derfor skal vi være glade for, at det andet Ord også som vi har i vor Bibel. Det betyder nemlig, at vi, selv om vi står i hvert sit samfund, alligevel godt kan række hinanden Hånden, selv om vi ikke altid kan arbejde sammen. Ja, Jesu Disciple kan endog i visse tilfælde arbejde sammen med mennesker, som ikke slutter sig til noget samfund/kirke, hvor det f.eks. drejer sig om hjælpearbejde eller andre gode ting, som er i overensstemmelse med Guds kærlige vilje til gavn og hjælp for nødlidende mennesker. Jesu Disciple og andre, som ikke slutter sig til dem, kan arbejde sammen i kærlighedens Ånd, i, U-landshjælp, hjælp til fattige, syge og meget andet. Her gælder Jesu Ord, at den, som ikke er i mod os, er for os. Guds Rige omfatter al kamp imod synd og sygdom, mod ondskab, lidelse og død. Og i denne Kamp kan vi være fælles med alle gode kræfter, enten de bekender sig til den ene samfund eller det andet. (Læs. Mark. 9, 38 40).


Vor tekst i dag handler om at vi får understreget vort valg. Enten er vi for og med Jesus eller også er vi imod Ham og udenfor Guds rige. At være kristen er at være helt med Jesus. Men samtidig er Gud i Jesus så vidtfavnende at Han vil alle mennesker, uanset samfund skal kunne hjælpe hinanden og udøve barmhjertighedens gerning i alt godt. Vi kan ikke stå passive som kristne uden at gøre gode gerninger, dvs. Vi skal alle arbejde i Guds rige og gøre alt godt i Herren Jesu Ånd.


Vi kan ikke sige, den som ikke er med os, er imod Jesus. Her på jorden skal vi arbejde sammen med alle gode kræfter i Guds den godes sag, ikke i vor egen sag. Men overfor Jesus gælder det store evige, enten eller, ja eller nej, og her gælder det evig frelse, evigt liv eller evig fortabelse.


Jesus siger. Den der ikke er for Mig er imod Mig.


På hvis side er du?

amen


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 369755

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,40726089477539sekunder