JESUSLIVET - DEN EVIGE PAGT

Men fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod. Han gør jer fuldkomne i alt godt, så I udfører Hans vilje, og Han virker i os det, som er velbehageligt for Ham, ved Jesus Kristus. Han være æren i evighedernes evigheder. Amen. ( Heb.13.30-21.).

 

Pagten ved Jesus Kristus er en evig pagt. Det er ikke en tilfældig bestemmelse og forkyndelse, at den pagt skulle være evig, det ligger i pagtens eget væsen og indhold. Ved den pagt er alt nemlig fuldkomment, og med det fuldkommende indtræder evigheden.

 

Pagten efter syndfloden med Noa og menneskeslægten, som skulle nedstamme fra ham, angik kun naturens regelmæssige kredsløb og den timelige velsignelser. Derfor gælder den kun så længe jorden består.

 

Pagten fra Sinaj gjaldt vel større ting, men den omfattede alligevel kun et af jordens mange folkeslag. Den pagt var desuden betinget af at, overholde alle Guds bud og skikke. Den pagt bar også opløsningens mærke (var tidsbegrænset).

 

Med pagten ved Jesus Kristus kommer vi til det fuldkommende. Her drejer det sig om de højeste værdier. Her gælder det alle nationer/stammer. Her er alt af Gud og ved Gud. Der er intet her, der kan blive mere fuldkomment, derfor er det en evig Guds pagt.

 

Fredens Gud som...

Gud begyndte med at tilsige mennesket fred fra naturens side, det skulle ikke mere rammes af syndfloden. Men, hvad hjalp det, når menneskets natur blev ved med at være oprørsk og i forfald.

 

Derefter forkyndte Gud fredens veje for Israel, men selvom de var et udvalgt folk, afveg de uafbrudt og for vild, hver ad sine egne veje, hvilket medførte elendighed og fordærvelse. Det blev sådan at, der kun var ødelæggelser på deres veje og fredens vej kendte de ikke. De var om alle de andre nationer, uduelige.

 

Da var det at Gud påtog sig et hele selv, at skænke fred, at bevare fred. Det var forjættelsens pagt med Abraham, hvor gud var den eneste ydende, mens verden var den nydende.

 

Gud ordnede det alt sammen med sin eneste-fødte Søn, Jesus Kristus, som blev sendt for at frelse syndere/lovovertrædere. Gud åbenbarede Hans søn Jesus Kristus sin viljes beslutning, en evig pagt med alle der tror. Det var sagt forud før Jesus kom. Jesus sagde det sådan. Se! Jeg er kommet for at gøre din vilje, min Gud. Slm.40.8. Jesus opfyldte de profetier der var sagt forud om Ham. Sønnen gav afkald på at være Gud lige, tog tjenerskikkelse på, og blev menneske. (Hebr.10.9.). Jesus bøjede sig ned til alle mennesker og blev alles tjener. Jesus er vor ligemand. (Fil.2.6-7).

 

Gud tog hele verdens synde skyld og lagde den på Hans førstefødte Søn Jesus. Alligevel blev Jesus ved med at sige. Din vilje ske, ikke Min. I det Han blev lydig til døden, ja døden på et kors. (Fil.2.8.) På den måde stiftede Gud fred. (Ef.2.15). Det var en fuldkommen/perfekt fred. Den var købt ved det hellige og ulastelige Guds Lams dyrebare blod.. Det var for alle dem der var nær, og for alle der var langt borte. (Ef.2.17.) Ved Det Guds offer-Lams blod oprettede Gud den evige pagt.

 

Deres synder og lovovertrædelser, vil Jeg ikke længere huske.(Hebr.10.17.)

 

Nu oprejste fredens Gud, i kraft af denne evige pagts blod, Jesus Kristus fra de døde, so fårenes store hyrde, der skulle samle alle nationer, fra alle steder hvorhen de end var spredt på mørkets dag. (Ez.34.12.). Gud ville give Ham dem alle. Du er Min Søn, jeg har født dig i dag. Bed Mig, og jeg vil give Dig hedningefolk til arv og hele jorden skal være din ejendom.(Slm.2.7-8.).

 

Og efterhånden som Faderen til de, af Ham fastsatte tider ville fører folk efter folk til Sønnen, hans egen salvede, skulle Han modtage alle som kom, og ikke støde en eneste bort. (Joh.6.37.) De sårede vil Jeg forbinde, de svage vil Jeg styrke. Ja, Han ville endda opsøge de der var faret vild, og bringe de splittede tilbage. (Ez.14.16.).

 

De indsamlede vil Han selv røgte (sørge for), selv lade dem lejre sig. Han vil være deres hyrde og fyrste midt iblandt dem. De vilde dyr vil han udrydde af landet, så de trygt kan bo i ørkenen og sove i skovene. (Ez.34.25). Det indebærer ikke kun. Fred giver jeg jer, men også. Fred efterlader jeg jer. (Joh.14.27.) Han er selv vor fred. (Ef.2.14.). Ved Ham, vore sjæles hyrde og tilsynsmand.(1.Pet.2.25.). Gør Gud det første folk fuldkomne i alt godt så de udfører Hans vilje, og Han virker i os, det som er velbehageligt for ham, ved Jesus Kristus.

 

Kan noget være mere fuldkomment? Nej. Her er alt ved gud, derfor fører det uden diskussion, til Gud og til et evigt. Ære være Gud.

 

Kom! Kom! Kom, alle. Toner den gode Hyrdes stemme, fra slægt til slægt, fra hav til hav. Her den evige pagt er. Fredens hjem, i trygge boliger, sorgfri palmeoaser.(Es.32.18.). Om også bjergene viger, om højene rokkes (jordskælv) min kærlighed viger ikke fra dig, min fredspagt rokkes ikke, så siger Gud Herren, din forbarmer.(Es.54.10.).

 

 

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 347704

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,31379699707031sekunder