JESUSLIVET - DEN HELLIGE ÅNDS DÅB



Den Hellige Ånds dåb.



Www.bibelen.dk



Dåben i Helligånden er ikke kun en lille del af det Bibelske budskab. Det var det liv i Åndens nye liv, som skulle kendetegne den nye pagt.

Joel 3:1-2. Profetien

ApG 2:15-16. Peter siger at dåben i HelligÅnden var en opfyldelse.

Essensen i Joels profeti var at almindelige mennesker skulle få lov til opleve det overnaturlige. For os overnaturlig, for Gud en hel naturlig del af det kristne liv. Hvordan havde du tænkt dig at kunne leve i Ånden, vandre i HelligÅnden om du ikke selv er i Ånden og bliver eller døbt i de hel lige ånd som Gud og Jesus? Hel lige ånd tænk over det. Du bliver ikke mere hellige, et bedre menneske af at være døbt i den hel lige ånd, du får et andet ånds fyldt liv til at vandre til Gud velbehag i.

Når tiden for den nye pagt nærmet sig, stod Johannes frem med en klarere åbenbaring af denne nye pagt vi skulle døbes i HelligÅnden

Matt. 3:11
Dåben i Helligånden var og er stadig, så vigtig at Jesus bad disciplene vente med at udføre den opgave eller tjeneste, de var blevet givet, indtil de var blevet døbt med Helligånden.

Luk. 24:49. ApG. 1:4

Vi får Helligånden, som pant på vort evige liv, når vi bliver frelst og dermed født på ny, men det er ikke det samme som at være døbt i HelligÅnden.

Joh. 20:22 - Jesus sagde: Modtag HelligÅnden ApG. 1:4 - Jesus siger, vent til i har fået dåben i HelligÅnden. Kraften til din tjeneste, til at udføre den tjeneste, det kald du har fået, ligger i din personlige dåb i HelligÅnden, noget du bliver indhyllet i. Lige som da du blev begravet, ved dåben sammen med Kristus til et nyt opstandelses liv i og med Ham i den Hel lige Ånd. På helt samme måde er det med dåben i HelligÅnden. Du bliver simpelthen begravet i Guds Hel lige Ånd, så den både overskygger dig/skjuler dig, forfra og bagfra, og er inde i dig. Da bliver du fuldstændig et` med Kristus i alle ting.

Ap G. 8:14 - Samaria havde taget imod budskabet, men de var stadigvæk ikke døbt i HelligÅnden

For de første kristne så var tungetalen tegnet på at de var blevet døbt i Helligånden

ApG. 2:4 - Pinsefestens dag (folk hørte dem tale i tunget) ApG 10:44-46 - Kornelius hus (de hørte dem tale i tunger). Derfor er det en naturlig del af livet i Gud af vi ikke kun mumler i tunger men både synger og taler højlydt i HelligÅndens tungesprog ( det er det du selv kan opleve at høre i kirkerne/menighederne).

Om tungetale
1, Kor. 14:2 - Det er et personligt bønnesprog der du taler hemmeligheder med Gud. Og, det et ikke meningen at du skal forstå de ord du taler. Fordi Guds Ånd beder direkte gennem dig, og du et ikke begrænset af din fornuft 1. Kor. 14:3-4 - Du taler i tunger for at opbygge dig selv. Du opbygger dig selv ved at læse Guds ord og ved at tale i tunger 1. Kor. 14:14 - Tungetalen er direkte rettet mod at opbygge din ånd.

Teologi opbygget dit intellekt, men ikke nødvendigvis din ånd.
(vers 15) Vi behøver både Ånd og kundskab, så derfor studerer vi Gud ord og beder i tunger.

Er tungetalen ophørt?
Nogle vil sige at tungetale var kun for Apostlene o Hvad med Stefanus ApG. G:5,8 o Hvad med de kristne i Sarnaria?-ApG.8:15-18 3 Hvad med Kornelius hus? - ApG. I o 44-46

Hvad med de kristne i Korinth - Hvorfor underviser Paulus dem om dåben i HelligÅnden. Hvorfor siger han helt konkret at de ikke skal forhindre nogle i at tale i tunger? (1. Kor 14:39) Hvis tungetalen og de åndelige gaver skulle ophøre, så er det underlig at det ikke kommer tydelig frem af skriften. Det er jo i så fald en ret vigtig begivenhed .

Nogle vil bruge 1. Kor 13:10 - men den holder ikke - har kundskaben forgået? Tungetale var tegnet på at den nye pagt var indstifter, og den nye pagt gælder forsat. Nogle vil sige at tungetalen Paulus refererer til var en hedensk skik ° I så fa d sa praktiserede Paulus hedenske sikker - 1. Kor. 14:18.I så fald siger Paulus at man ikke skal forhindre kristne i at praktisere hedenske skikket 1. Kor. 14:39. I så fald så siger Paulus at de som praktiserer hedenske skikket opbygger sig selv - I. Kor. 14:4

Nogle vil sige at Paulus tale om tungetale som i Ap G. 2, hvor man talte andre sprog. Hvorfor siger Paulus så at ingen kan forstå den som taler i runger? Og bliver min ånd opbygger nar jeg taler et andet sprog?

Tungetalen er til alle der tror på Jesus, så vi kan tale hemmeligheder, som vi ikke engang selv forstår med Gud. Gennem tungetaler kommer de profetiske udlægninger også. Hvordan skulle en profetisk udlægning kunne finde sted om ikke tungetalen var et fatum, som blev brugt?

Er vi skabt som stumme mennesker i Guds billede+ nej Gud har givet os en mund at tale med. Så lad os da både vandre/leve i Ånden og tale i Ånden.


              Brug Åndens gaver.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 351091

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,35484385490417sekunder