JESUSLIVET - DET SEJRENDE LIV I KRISTUS.


Det sejrende liv i Kristus.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkHar du modtaget Jesus Kristus som din sejrs Herre, Lever du et sejrende liv? Den smerteligste erfaring i en kristnes liv er, at han bukker under for syndens magt. At være oppe på bjergets top i dag og nede i dalens bund i morgen, at befinde sig i Romerbrevets ottende kapitel i dag og være tilbage i det syvende i morgen, at opleve sejr li dag og lide nederlag i morgen det er den sørgeligste tilværelse, man overhovedet kan tænke sig.Gud har med tydelige ord sagt: »Synden skal ikke få herredømme over jer.« Rom. 6: 14. Da Paulus var nået til enden af det sørgelige syvende kapitel i Romerbrevet og med forfærdelse i sin sjæl råbte: Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? kom svaret til ham som talt med en røst fra Himmelen: Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Han oplevede pludseligt, at det var muligt at leve i sejr.To slags synder.

Der findes kun to slags synder i menneskeheden. Den ene slags kan man kalde ydre synder, og den anden indre synder. Med ydre synder mener jeg de synder, som er mere eller mindre velkendte for os alle, såsom: mord, drukkenskab, hor o.s.v. Det er ikke disse ydre synder, jeg vil tale om, for hvis du har oplevet frelse, er du allerede blevet løst fra dem. Hvis ikke, har du intet bevis for, at du er gået over fra døden til livet.Jeg vil derimod tale om de indre synder, og hertil regner jeg mange ting, som de fleste kristne endog ikke ville kalde for synd. Jeg tænker på sådanne synder som bekymring, ængstelse, uforsonlighed, had, nag, ondskab, vrede, misundelse, urene tanker, skjulte synder, som et andet menneske ikke kan se, og en hel række andre af sindet synder, som presser på indefra, og som en kristen også må befries fra.Du har måske en særlig skødesynd at kæmpe imod. Mens du med lethed overvinder de andre synder, som du før hengav dig til, bereder denne ene synd dig det ene nederlag efter det andet. Den må derfor frem i lyset, for så længe den behersker dig, kan Gud ikke bruge dig. Salmisten siger: Havde jeg tænkt på ondt i mit hjerte, da havde Herren ej hørt. Sl. 66: 18. Herren vil end ikke lytte til, hvad du har at sige.Undertrykkelse er ikke sejr.

Hver gang jeg tænker på undertrykkelse, mindes jeg en historie om en gammel kvæker-kvinde og en nyomvendt. De stod ved siden af hinanden. Pludselig blev den gamle kvinde udsat for en grov fornærmelse, men til trods herfor blev hun ved med at smile lige så sødt, som hun hele tiden havde gjort. Den unge kristne vendte sig mod hende og sagde: Jeg forstår ikke, hvordan du kunne bevare din selvbeherskelse under en så provokerende optræden. Den gamle kvinde, som mente, at hun kendte hemmeligheden ved et sejrende liv, vendte sig, stadig smilende mod den unge og svarede: Åh, men de kunne ikke se, hvor jeg kogte indvendig,Min ven! du ved måske, hvad det vil sige, når du koger indvendig, og det er ganske udmærket, at du kan skjule din indre sindstilstand for mennesker omkring dig, men for Guds skyld kunne du lige så godt eksplodere, for i Hans øjne er det ganske det samme, om du koger indvendig eller udvendig. Herren ser nemlig alt. Og enten du koger indvendig eller udvendig, er du gået glip af sejren i dit liv, om du end er nok så dygtig til at skjule din tilstand for andre.Du ved sikkert, hvad jeg mener. Du har inviteret nogle kristne venner hjem i dit hus, og du ønsker at gøre et godt indtryk på dem, men pludselig er der en, der kommer til at træde dig over tæerne ved at kritisere dig for et eller andet, og du mærker, hvordan du begynder at koge indvendig. Det er frygteligt at skulle sidde på en sikkerhedsventil hele livet for at hindre, at den, som sådanne har for vane, træder i funktion på det mest ubelejlige tidspunkt.Jeg er så glad for at have fundet en, som kan drage omsorg for min sikkerhedsventil. Min ven, Jesus Kristus, kan befri mig fra at koge indvendig, befri mig fra det tryk, som får ventilen til at træde i funktion. A.B. Simpson, den kendte grundlægger af et af de største missionsselskaber, har udtrykt det på denne måde: Alt i Jesus, og Jesus alt. Dette træffende fyndord er blevet kendt hele verden over. Tusinder af kristne, som troede, at de skulle opnå sejr ved hjælp af en læresætning, blev til sidst klar over, at de fik sejren gennem en person og ikke ved nogen læresætning, og de gik fra nederlag og ind i denne vidunderlige blodkøbte sejr. Andre, som troede, at sejren fandtes i en oplevelse, erfarede også, at sejren var i en person, nemlig Jesus Kristus, og de gik fra nederlag til sejr.Eksempler fra Det gamle Testamente Allerede i Det gamle Testamente siges det klart: Det er ikke eder, der skal kæmpe her; stil eder op og bliv stående, så skal I se, hvorledes Herren frelser jer, kampen er ikke jeres, men Guds! 2. Krøn. 20: 17, 15. Har du nogen sinde hørt om en sådan krigsførelse? Kampen er ikke din, men Hans, og derfor kæmper Han for dig. Om jeg dog bare kunne få enhver kristen til at sige: Kampen er ikke min, men Herrens, for heri ligger hele forskellen mellem nederlag og sejr.

Jeg sendte Jesus ud til døren Der fortælles om en lille pige, som nylig var blevet frelst, at hun en dag blev spurgt af sin søndagsskolelærer: Hør, min lille pige! hvor befinder Jesus sig nu? Hun tænkte sig om et øjeblik, så op i lærerens ansigt og svarede med et strålende smil: Jesus er i mit hjerte. Det er sandt, svarede læreren, men hvad vil du gøre, hvis Satan kommer og banker på din hjerte dør i morgen? Atter tænkte hun sig om, før hun gav et svar, som kun meget få modne kristne ville kunne give: Jeg vil sende Jesus ud til døren.I , mine venner, har måske ikke formået at gribe sejrens hemmelighed. I morgen kommer Satan måske igen og banker på døren til dit hjerte. Det er fristelsen til at begå din gamle skødesynd. Hastigt løber du til døren, og Satan, som gennem nøglehullet ser dig komme, griner smørret. Netop på det område har han besejret dig så mange gange i den forløbne tid, og han ved, han kan gøre det igen. Du lukker ikke straks døren op på vid gab, for sådan gør man ikke, når man fristes til synd. Du åbner blot døren lidt på klem og snakker med Satan gennem sprækken. Du kæler lidt for fristelsen, for den virker så tillokkende. Og pludselig, før du aner, hvad der sker, sætter djævelen sin fod ind mellem døren og karmen, og nu bliver han ved med at skubbe til døren, indtil han er kommet indenfor og har overvundet dig.Men lad os nu tænke os, at du griber sejrens hemmelighed, så du næste gang, Satan kommer og banker på døren, råber: Jesus, Jesus! Ja, mit barn, hvad er der? Det er Satan, der frister mig med min skødesynd. Ja, mit barn, jeg ved det, svarer Jesus, men hvad vil du, jeg skal gøre? Uden tøven svarer du: Jesus, vil du gå. til døren og svare Satan? Ja, mit barn, bliv du roligt her, jeg skal nok tage mig af din fjende. Jesus går til døren, og atter kigger Satan gennem nøglehullet. Denne gang ser han, at det er selve Guds Søn, som kommer imod ham. Han ved, at Jesus så ofte før har besejret ham, og han ved bestemt, at Han vil gøre det igen. Jesus åbner døren på vid gab og træder over tærskelen. Jeg tror næppe, Han kan se Satan for den støvsky, der hvirvler op omkring ham, så hastigt forsvinder han. Jesus kommer stille tilbage og siger: Mit barn, du vandt sejr denne gang! Har jeg vundet sejr, Herre? Hvad mener du med det? Det var da dig, som vandt sejr.« »Nej, mit barn, det var dig, der vandt sejr!Jamen, Herre! Jeg gjorde jo intet.

Jeg sad blot her og stolede på dig. Du vandt sejren. Ja, min ven! det er på den måde, du og jeg skal føre kampen i de kommende dage. Du skal bare være stille og stole på mig, og jeg går imod fjenden og bekæmper ham på dine vegne. Derefter kommer jeg tilbage og giver dig æren herfor. Mine venner! Er det ikke en herlig måde at kæmpe på? Er det ikke vidunderligt at have en anden til at kæmpe for sig? Og på den måde risikerer man ikke selv at blive såret.Er det muligt at leve et sådant liv?

Lad mig hellere spørge: Har Jesus Kristus nogen sinde kunnet bevare dig i sejr blot et minut? Du svarer, det har Han. Men hvis Jesus kan bevare dig i sejr et minut, hvorfor skulle Han så ikke kunne gøre det en time, en dag, en måned eller et år? Der skal nøjagtig den samme kraft til for at drive en bus en mil, som der skal til for at drive den ti mil. Og du er jo ikke et batteri, som Gud lader op, for derefter at overlade det til sig selv. Du er i forbindelse med en levende strømkilde.Så længe Peter holdt sine øjne fæstet på Jesus, gik han på vandet, men i samme øjeblik, han vendte blikket bort fra Jesus, begyndte han at synke. Så længe jernet er i ilden, er ilden også i jernet, men når man tager jernet ud af ilden, forsvinder ilden fra jernet. Så længe, du er i levende kontakt med Jesus, lever du i sejr. Forfatteren, som skrev sangen. I need Thee ev'ry hour (Jeg behøver dig hver time) sagde bagefter: Det er ikke nok; jeg behøver Jesus hvert øjeblik. Han satte sig da og skrev Moment by moment I'm kept in His love (Øjeblik for øjeblik bevares jeg i Hans kærlighed). Det er kun ved at bevare kontakten med Jesus øjeblik for øjeblik, at du kan leve i sejr. Ingen speciel oplevelse med Herren varer livet igennem, der skal en stadig fornyelse til.Hvad skal jeg gøre?

Gå ind for Herrens ansigt og aflæg en fuldstændig bekendelse af den eller de synder, som stadig overvælder dig. Guds ord siger: Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. Bekendt synd er tilgivet synd, og tilgivet synd er renset bort, for Jesu, Hans Søns, blod renser os fra al synd.1. Johs. 1:7-9.Efter en sådan fuldstændig og ærlig bekendelse, hvorved du bliver tilgivet og renset, vover du nu at modtage Jesus Kristus som din sejrherre. På samme måde, som du engang modtog Ham som din Frelser, skal du nu åbne dit hjerte og modtage Ham som din sejrherre.Israels folk gik ikke alene gennem Det røde Hav, de gik også over Jordan. Du passerede Det røde Hav, da du blev frelst, men er du også gået over Jordan og har modtaget Jesus Kristus som din sejrvinder? Du kan vokse i Guds nåde, men der må være en start. Der er en begyndelse på alt her i livet, og der må også være en begyndelse på det sejrende liv. Du må på et tidspunkt forlade ørkenen og gå ind i det forjættede land.Hvad om det slår fejl for dig?

Lad mig her standse ved noget, der er meget betydningsfuldt. Du er blevet opfyldt med forventningen om et sejrende liv, men så slår det pludseligt fejl for dig igen, og du bliver modløs og siger: Det går ikke, jeg formår ikke at leve i sejr. Jeg snubler og Falder hele tiden. Jeg dur ikke til det. Men bliver det liggende på gulvet og siger. Det nytter ikke noget. Jeg kan nok se at andre går, men jeg vil aldrig blive i stand til det? Aldeles ikke. Det klynker og græder, men det rejser sig og stavrer videre. Det falder omkuld den ene gang efter den anden, men til sidst lærer det at gå. Hvorfor snublede og faldt barnet? Fordi dets ben endnu var svage og måtte styrkes ved de talrige forsøg på at gå. Dine Åndelige ben er også svage i begyndelsen. Fordi. Du har ikke vandret i årevis. Derfor skal du ikke blive forbavset, og modløs over, du falder gang på gang i begyndelsen.Du har modtaget Jesus som din personlige sejrs Herre.

Tak og pris Ham, fordi Han er stadig din sejrs Herre. Bekend dine fejltrin, for Gud. Og bed Ham og tilgivelse. Sig til ham, at du insisterer i at leve et virkeligt sejrende liv. Og begynd så at gå igen. Og til din egen overraskelse, vil du pludselig opdage, at du er holdt op med at falde. Du er blevet en sejrende kristen, pga. Jesus nu lever Sit liv i dig og ud igennem dig. Du har modtaget Jesus som din sejrherre.Tak og pris Ham nu for, at Han stadig er din sejrherre. Bekend dine fejltrin for Gud og bed Ham om tilgivelse. Sig til Ham, at du insisterer på at leve et sejrende liv, og begynd så at gå igen. Til din forundring vil du pludselig opdage, at du er ophørt med at falde. Du er blevet en sejrende kristen, på grund af at Jesus lever sit liv i dig.

Amen

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 366753

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,38861203193665sekunder