JESUSLIVET - DIN NYE PAGT MELLEMMAND.
Din nye pagts mellemmand

Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkPagt= Testamente. Et testamente er jo først gyldigt når en person dør. Du kan nok vide lidt om hvad der er testamenteret til dig, medens personen er i live men det er først dit og fuldt ud gyldigt når personen er død.


På helt samme måde er det med at være i Guds ægtepagt. Du kan læse i Bibelen og vide hvordan alt er og du kan se alt du har fået lovning på i form af Guds pagt, og du ved nok at det er til dig. Men det er først gyldig når nogen dør.


Du kan aldrig nogen sinde få fat i dit testamente og bruge det, om ikke der først dør en for dig. Jesus Kristus døde for alle dine synders skyld. På korset tog Jesus, som din mellemmand al din straf du skulle have haft. Tror du personligt det? Så er du frelst og er arving til Guds pagt i troen på Jesus Kristus. Der er ikke givet hverken dig eller andre noget andet navn end Jesu navn hvor ved du bliver frelst.


Er du frelst er, du skal ikke en gang i fremtiden, du gået over fra døden til livet i Gud. Du døde bort fra Guds kærligheds pagt i dine synder. Enhver der synder må dø, sådan har Gud din skaber og Far bestemt det. Derfor er vi alle døde i vore synder, adskilte fra Gud. Men vi er kommet Gud nær pga. Jesu blod på korset. Det er det, du personligt må holde fast i og tro på med hele dit hjerte. Der har Jesus Gud Søn, givet dig adgang til at bruge dit testamente. Og Gud forventer at du gør det, ved at være aktiv troende og gøre ALT som Bibelen befaler dig i din samvittighed at gøre. Selvfølgelig alt sammen i kraft af Guds nåde og vejledning ved HelligÅnden.


Er du bevidst om. Det er dit liv du skal leve aktivt som kristen?

Modtageren er DIG og ikke din nabo. Du må ydmygt bøje dig for Sandheden som sætter dig fuldstændig fri, ved tro på korset og hele Evangeliet. Det glade budskab er. Du er købt fri med Jesu eget blod og i kraft af dette kan du vandre på Guds veje og for os krogede stier.

Allerede nu kan jeg godt høre du protesterer. Ja men jeg kan jo ikke, jeg har jo forsøgt og det mislykkedes jo altid, om ikke helt så halvt, siger du. Ja, jeg giver dig ret. Heller ikke du kan forbedre dig selv. Kun i Jesus Kris formår du alt, også Guds det gode og Hans velbehagelige liv. Det er i kraft af at du selv tror på Jesus.


Hvem var det nu du skulle være i? Var det dig selv? Det du kan og ikke kan? NEJ. Det er kun i Jesus du kan alt.


Du kan ikke en dyt i dig selv. Du er død som den der ligger i graven. Du er bundrådden, det erfarer du jo så ofte, når du ikke kan alligevel ikke?

Men. Jesus Kristus er dit liv Jesus Kristus er din vej Jesus Kristus er din Sandhed. Og Han har givet en gave til dig. Nemlig et helt nyt liv. Du har fået et nyt testamente. Jesus Kristus har testamenteret alt Hans til dig. Du er indskrevet som arving. Gør dog NU brug af din arveret. Du har fået det nye liv i Jesus Kristus. Du er ikke din egen herre længere. Du er faktisk kommet under et andet Herredømme. Nemlig Jesu Kristi Herredømme. Du ER et kongebarn du har ret til at bruge af din arv. Du er kongelig beskyttet og kongelig privilegeret.


Du er indsat i Guds testamente. Gud har oprette en evig pagt med dig. Hvem var det der indsatte dig i testamentet? Var det dig selv ved dine gerninger? Nej det er Gud der har indsat dig. Kan du måske selv nå op til Gud? Kan du selv erhverve din personlig frelse? Nej ingen kan nå op til Gud. Men Hans udrakte arm når helt ned til dig. Lige præcis nu, rækker Gud dig din arv, tag imod den ved at du Nu tror på Jesus Kristus.


Når du har dine gode dage sige du jo også selv. Jeg er et Guds barn. Tror du da kun dette gælder på lyse dage? Har et par forældre kun sine børn når det hele går godt? Nej dine forældre vil altid have dig som deres barn og du vil altid have dine forældre som dine personlige forældre, det kan du aldrig løbe fra vel? På helt samme måde er Gud. Han har skabt dig i sit billede, det er Ham der er din skaber. Han sørgede for at du kom til verden netop fordi Gud elskede dig så højt at Han gav dig Sin egen Søn den Søn Han elskede over alt gav Gud hen til dig Joh.3.16.


Et barn beder da ikke selv om at komme til verden vel? Det sørge forældrene for, de beslutter sig for at være forældre for et barn. Det gjorde Gud altså også. Han besluttede sig for at du skulle være hans elskede barn og ikke djævelens. Du er dyrebar for Gud. Han elsker dig. Du har værdi for Gud fordi Han er dig personlige Far. Du fødte jo heller ikke dig selv på ny, da du tog imod Jesus som din Frelser var det Gud der fødte dig ved Hans Ånd ikke?


Tænk på du er indsat med Kristus i det Himmelske. Nok er vi stadig på jorden. Men det borgersamfund vi tilhører er ikke af denne jord. Kære læser. VI ER HIMMEBORGERE.


Læs lige. 2.Tim.2.11. Det er troværdig tale. Gud lover os. Er vi døde, det gjorde vi i vore synder, med Ham skal vi også leve med Ham. Det er din ret, din barnekår ret vi her ser lidt på og jeg håber du vil tage imod Guds ord til dig. Lad aldrig Guds Ords tale være forgæves.


Du skal IKKE gå og være som en havets bølge det kastes her og der. Du må i tro række dine hænder ud og tage din ret til dig. Du skal ikke stå og være så tøvende over for din barnekårs ret. Gud har i Kristus givet dig denne og du skal ikke lade Satan bilde dig flere løgne ind angående dine rettigheder. Satan er en ødelægger, en løgner, en tyv, og han fordrejer Guds Sandhed så vi ofte så at sige uden vi ønsker det kommer til at tro noget ganske andet end hvad sandt er.


Det er din ret at få dit testamente og bruge det i tro og handle på det du tror. Du er i stand til det. Læs lige Rom.5. Der ser du at du er retfærdiggjort.


Du er retmæssigt, rettidigt gjort færdig til at tage din arv i brug. Jesu har gjort DIG i stand til det. Men Han kan ikke gøre mere om du slet ikke tror på det det står i Bibelen.


Det var på korset, Jesus betalte alle dine synder, det gjort fuldstændigt. Fuldbragt er der råbt ud engang for alle. Jeg vender ofte tilbage til Jesu kors, når jeg skriver fordi der blev vi frelste. Vi må gang på gang minde hverandre om det fordi. Djævelen forsøger af al magt at overbevise os om noget andet og derved stjæler tyven vor glæde i Herren vor Gud som er vores styrke. Desværre også inden for de kristnes rækker er korset blevet en dårskab/idioti. Derfor er det endnu mere vigtig at bringe dette budskab ind i kirkerne igen. Læs lige Rom5.2.


Du skal prise dig lykkelig over at du er i nåden, du er i Jesus Kristus skjult og alle dine fejl og mangler ser Jesus ikke på, Han ser dig som en hel ny skabning i Sig selv. Tak du Gud for det og meget gerne sammen med andre troende. Ær Gud for Hans arv til dig. Den er din! Vi har fået fred med Gud! Halleluja!


Du kan ikke få fred i og med dig selv, kun ved tro på Jesus og ved at du bliver ved med at tro har du fred.


Det er din retmæssige stilling i Jesus. DU ER FRIKØBT. Du arving er til Hjemmet der. Der hvor Jesus og alle engle bor hører du hjemme.


Det er dit personlige testamente du blive tilbudt, som en gave til dig. Det eneste du har at gøre NU. Er at række dine hænder ud og tage imod Guds pagt til dig. Er du klar over du har fået et gyldigt testamente, som er godkendt og stemplet af Gud selv personligt?


Det er på ingen måder noget du selv kan oparbejde dig til. Du har fået det af Guds nåde ved at du tror. I kærlighed til dig(Joh.3.16.) GAV GUD DIG DET BEDSTE HAN EJEDE. Han gav Sin egen Søn Jesus til dig, for at du ikke skulle dø og gå fortabt. Det er Guds gave til dig. Hans værk er du, ikke dit eget værk. Skabt i Jesus Kristus til alt godt.


Til slut vil jeg opfordre dig til at læse i Mikas bog. 7.18-19. Sådan en Far har DU i troen på Jesus Kristus.


Gud er dig nådig. Fordi du er med arving i Hans ejendomsrest.


Tag din arv i brug. Gå ud i al verden og fortæl alle om Jesus og at de også har ret til samme arv. EVIGT LIV.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 352611

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-5,1231870651245sekunder