JESUSLIVET - EVIG GLADE VI SKAL VÆRE.

Evig glad vi skal være.


Du finder bibelen på www.Bibelen.dkHerrens glæde er jeres styrke. Salmer. 8.10.b.År 1963.(Joh. 16, 16-22).

Overskriften her er jo hentet fra omkvædet i en kendt elsket salme. Det vi skal lære af denne samle er. At glæden er nær tilknyttet Jesu navn. Det er en betingelse for glæden at vi er i Jesu navn. Dvs. Vi må tro på Jesus og ved at vi holder ud i troen har vi ikke verdens, eller vor egen glæde men Hans glæde i Hans navn ved tro. Vi kan altså kun blive rigtig glade når vi tror på Hans navn. Ved at vi lever i Hans navn, ved at vi gør som Han i Bibelen befaler os at gøre.Glæden i Herren Jesus er en evig glæde. Evig glade vi skal være. Den glæde i Jesus holde altså aldrig op. Man kan nærmest sige. Fra glæde til glæde. Fra Herlighed til Herlighed. Evig glade. Ja, det betyder jo, at den glæde, vi i vor Herre Jesu navn, er umistelig, den er for evig givet til os af Gud selv, ved at vi tror på Den Herre Jesu Kristi navn. Den der påkalder Herren Jesus navn skal frelses om det menneske tror på Ham. Om du ikke er glad så må du gå tilbage til budet som Gud vor Herre gav os. Du skal elske Herren din Gud af hele din styrke, af hel dit sind. Du skal elske Gud frem for alle ting der i ligger din fuldkommende glæde som ingen kan tage fra dig. Du kan kun elske Gud Herren din skaber om du elsker Sønnen Jesus Kristus. Ved at du elsker Jesus elsker du Gud Fader. Uden Guds Søns kærlighed i dig som førstegrøde i dit hjerte i dit liv i dine gerninger, er denne glæde ikke evigt varende. Din egen glæde vil dø, den vil brænde bort som var den af hø og strå.Det er kun såfremt du er i Sønnen, af Guds benådning ved fuldstændig omvendelse fra dig selv til Jesus Guds Søn at denne glæde er din til fulde. Uden Gud Søns livs kærlighed er du død og vil ikke kunne tilrane den Guddommelige kærlighed ved at anstrenge dig. Den som Sønnen Jesus Kristus får lov til at frigøre fra sine egne kærligheds gerninger skal få lov til at erfare at. Guds fred som overgår al menneskelig forstand skal bevare alle hjertes tanker i Ham. Og da er din glæde fuldkommen i Jesus Kristus.

Du må gå over fra dit glædesløse liv, over i Sønnens fuldkommende glædesliv. Et liv hvor du bedrøves over mange forskellige slags prøvelser, men alligevel er glad i Herren Jesu navns livs glæde. Da skal du erfare at. Ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det er et Guds løfte givet til os alle som i tro påkalder Jesu navn. Glæd jer og fryd jer, i verden har i trængsler og megen sorg. Verden er ond og vi mærker tydeligt skellet mellem Guds folk og den verdens fyrste som regerer. Men, Jesus siger vi skal glæde os med en glæde der ikke klan tages fra os.Hvis vi læser Salmernes ord. Evig glæde ud fra samme tankegang, giver det en dybere fylde. Og det beviser også at Jesus Kristus har været med fra begyndelsen af. At Gud har fra begyndelsen af givet menneskerne af sin Ånd. Det er sandt at glæden som er i Herren Jesus ikke standser ved døden, men fortsætter i evigheden. Fordi. Den glæde er fra Gud og ikke fra vore kødelige sind med dets følelser, som også afgår ved døden. Glæden fra Gud i Jesus er evigt varende lige som det evige liv er det. Man kan sige den evige salige glæde er en del af den nye skabnings natur. Den er en del af det nye sind vi i frelsen har fået lod og del i. Og det er ikke forgængelig men evigt.

Men samtidig siger det os også noget om. Den glæde vi får i Jesu navn, ved tro på Ham, er af en hel anden støbning end den glæde vi kan få her i verden. I Jesu navn glædes vi, ikke i vores egne navne eller i kirkens navn ej heller i præstens eller prædikantens navn men i Jesu Kristi navn. Og den glæde kan på ingen måder sammenlignes med noget på jorden. Den er så rig, og så stor at vi ikke kan udtrykke den med ord, den er så står at alle fester og hvad vi ellers synes vi bliver opmuntrede ved helt blegner i forhold til den glæde og fred vi har i HelligÅnden i Jesu navn. Vær opmærksom på at glæden har fred med sig som også er evigt varende. En Guds glæde og fred som intet og ingen kan tage fra jer, Og også alle stjerner ville blive slukket, så vil Guds fred og glæde i Jesu navn bestå i al evighed.Det er altså den glæde vi allerede nu, medens vi endnu må være på jorden, har fået lod og del i ved troen på Jesu navn, det er den Guds glæde og fred som bliver os stadig rigere og rigere til del, efterhånden som vi dør fra os selv idet vi lære det navn bedre og bedre kende. Nemlig personen Jesus Kristus, som er giveren af den evige glæde og fred i Hans navn.Der siges meget tydeligt og eftertrykkelig til os gennem evangeliets Ord til vor Frelse for både vor ånd sjæl og legeme, at denne glæde fås ved at leve i Jesu Kristi navn. Jesus siger til sine første disciple(elever) at når de om et lille stykke tid ikke skal se Ham, når Han er død, da skal de græde og klage. Når de ikke har Jesus iblandt dem længere er deres glæde borte. Men når de igen om et lille stykke tid ser Ham vender deres glæde tilbage i al dens fylde. Om der tænkes på, at de Påskemorgen igen fik Ham at se som den Opstandne. eller at de Pinsedag fik Ham at se i Helligåndens Åbenbarelse, eller måske begge Tanker er sammenfattet til et, det kan i denne Sammenhæng være underordnet. Hovedsagen er: De får deres Glæde tilbage, når de igen ser Ham og får Lov at være sammen med Ham. - Og derved får det noget at sige til os i Dag. Der ligger i dette noget almengyldigt.Borte fra Jesus er der ingen sand Glæde. Men sammen med Ham har man en evig glæde. Nu vel, også denne verden har sine glæder. Jesus siger selv i Ordet her, at når Han er borte, og mens Disciplene skal græde og klage, da skal verden glæde sig. Men det er en ond Glæde. Det er nærmest kun en hoveren over Jesu tilsyneladende nederlag. Og selv om den slags i det ydre kan give sig nogle udtryk. der minder om glæde, så skal ingen bilde os ind, at det kan fylde et menneskesind med noget som helst af det varme og dej lige, som virkelig glæde indeholDer. Men naturligvis er der også gode glæder i denne verden. Der er altså bare det ved det, at der er meget mangelfuldt både med hensyn til kvaliteten og kvantiteten. Det er og bliver aldrig noget, der virkelig kan sammenlignes med glæden i vor Herres Jesu Navn.Nu er det sådan med Evangeliets Ord, at det nøjes ikke med at fortælle om noget som engang var, og som noget der engang skal komme; men det stiller spørgsmål. Det vil ikke bare fremstille Sagen, så vi ser J esu Betydning og Glæden ved at leve i troen på Ham men det bliver altid personligt og kommer med direkte henvendelser til dem, der hører eller læser det. Sådan skal der da nu lyde to spørgsmål.Kender du den sande Glæde?

Hvis du - når du skal være helt ærlig - må sige, at du er udenfor, så modtag hermed en indbydelse fra Ham, som er al glædes kilde. Du man nu i dette Øjeblik give dit liv i Hans hånd og dermed komme til at erfare den evige glæde.Trænger du ikke til at komme dybere ind i denne Glæde?

Hvorfor mon vantro mennesker ofte tror, at kristen dom er noget kedeligt og glædesløst? Er det fordi netop din kristen dom er blevet til en dom? En dom hvor du dømmer din næste og ser ned på alle de stakkels synder der går for dig? Medens du slet ikke ser du er det mest ynkelige menneske på jorden, uden Jesu glæde og uden Guds fred i Jesu navn? Er det mon, fordi de ikke gennem vort liv virkelig bliver præsenterer for den sande Glæde? Så må vi sige som Jakob (i en anden Sammenhæng): Mine Brødre! Sådan skal det ikke være. Det må ændres. Og en virkelig ændring kan kun ske ad en vej: Dybere ind i livet sammen med Jesus selv. Da kommer du også dybere ind i glæden. Vi kommer kun ind i livet ved at gå vejen til Jesus. Vi må gå ind i Jesu navn og der finde Hans glæde, Jesu liv og Jesu fred i enhver livssituation.Vær opmærksom på. Den eneste grund til du er på jorden endnu er for at du kan forplante Guds fred og Guds glæde videre til andre. Du er Jesu navns vidnesbyrd ved at folk kan se og mærke Jesu navns glæde og fred i dig.

Amen i Jesu navn amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358119

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,55856704711914sekunder