JESUSLIVET - FÅ DIN TUNGE TÆMMET INDEN DEN STYRER DIG.

Få din tunge tæmmet inden den overtager dig.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkMen tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift." (Jacob 3:8) I dette vers fra Jacobs brev, taler han om de troendes tunge, han kalder menigheden, til at få kontrol over deres tunger - inden de bliver ødelagt af den!


Kan en "ustyrlig tunge" virkelig være så syndig?

Mange kristne har overgivet sig til åndelig krigsførelse imod deres dårlige vaner så som, narko, alkohol, tobak og begær, de kan ikke forestille sig, at en uregerlig tunge kan være en så alvorligt synd. Nogen siger. Man må være helt ude i hampen om man vil påstå. At man synder med sin tunge. Jeg kæmper mit livs kamp og forsøger da også at leve og tale som Gud vil. Hvad mere forlanger du du? Ingen, heller ikke Gud forlanger noget som helst af dig. Du som kristen er jo død med Kristus og Kristus burde leve i stedet for dig både i ord og handlinger. Du bedrager dig selv om du selv vil kæmpe imod en hel masse ting og gøre dig selv sejrende. Jesu kristus har sejret, om du ikke lever i Hans livs Ånds sejr vil du ende i dit køds selvbedrag.


Vær klar over. Fra dit hjerte/sinds tanker udgår hele dit liv også dine ord. Gud vil på Hans dag dømme, tage alt det du indeholder frem og dømme dit hjertes inderste, derfor må du lade Gud forvandle dit sind så du taler rent og ikke længere tillader dit køds tunge løbe. Det er kun Jesus Kristus der ved sin Ånd kan styre din tunge, du vil aldrig selv kunne få magten over den. En ustyrlig tunge er verdens mest farlige våben! En uren tunge er værre end narko eller alkoholmisbrug - den er værre end nogen anden synd som er af kødet! Bibelen kalder tungen for en verden af uretfærdighed. "Også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer; den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af Helvede.!" (se Jacob 3:6).


Se selv hvor farlig tungen er.

En ustyrlig, letsindig tunge benægter alt åndeligt i dit liv!

Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd. (Jacob 1:26). Med tungen velsigner du og forbander du. Dine ord kan dræbe liv og give liv. Du siger måske ikke direkte eder og forbandelser, men du har nemt ved at sige. De andre er sådan og sådan, de andre er så ”ukærlige” de tager jo slet ikke nok hensyn til mig. Osv. hvad du ellers siger om din næste. Du er med til at dræbe din næstes liv ved at sladre ondt om dem. Gud hader sladder og misundelse, som kommer fra et urent sind som er fyldt med alverdens uretfærdigheder, ofte skjult under en masse religiøse ord som du har taget ud fra noget du har hørt, og bruger i ord for at vise at du er en af dem der kan styre din tunge.


Jacob taler om dem som er "hos jer, det er dem som er i kirken, det er ikke narkomanerne eller dem på gaden, nej, det er dig som er en del af Kristi legeme, som lader som om du er åndelig, du er aktive i at tjene Herren, men din tunger er ude af kontrol! Jacob peger på netop dig, som lader som om du er hellig, venlig, blid, kærlig, men som går rundt i kirken, på dit arbejde eller i hjemmet og stadig har en skarp tunge, som altid lytter til og giver sladder videre. Din knurren, utilfredshed, og beklagelser regner du ikke for noget, Gud siger at din religion, din åndelighed, hjælper dig ikke, den er fuldstændigt værdiløs! Du lever lige som hyklerne og faricærene gjorde på Jesus tid.


Han siger du at når du pludselig befinder dig foran Guds domstol, og du får at vide. Det var godt du prædikede, vidnede, gjorde godt, og levede et pænt liv, men, desværre ville du ikke lade Mig tæmme din tunge. Du lod den frit løbe som den ville Mig Herren ville du ikke lade være Herre også over din tunge. Du elskede at sidde i spotteres lag ved du selv fortalte den ene vittighed efter den anden, du elskede, i dine egne øjne at lave alt om til sjov og balde, du snakkede min Ånd ihjel ved din tunges fjanten. Beklager, Jeg Herren har desværre ikke nogen løn for dit arbejde, dit arbejde blev kun som hø og strå, beklager sådan er det for dig der ikke ville lade Mig Herren være din Herre over tungen. Alt var forgæves, intet nytter! Jeg kender simpelthen ikke denne person, som talte med en splittet tunge. Du brugte din tunge til at velsigne med, men bagefter fordømmer du! Du sagde du ville hjælpe og være sammen med andre som i dine øjne havde brug for dine ord og hjælp, i virkeligheden bedrog du mange fordi. Du ville have de skulle høre hvad din tunge havde at byde på. Ud fra din mund kom mange søde ord - mange vidunderlige opløftende ord, men der var også bittre, uvenlige, dræbende, hadefulde, misundelige ord! Du tog mine advarsler angående tungen for let, jeg advarede dig, at al din åndelig aktivitet ikke ville gavne dig,hvis du ikke ville kontrollere din tunge, men du hørte ikke på mig!" Tænk lige på alt det du har gjort for Herren Jesus, alle de tårer du har grædt for andre, al din medfølelse og omsorg som du har haft for andre, ja du har endda været villig til at nedlægge dit liv for andre, alt dette er intet værd, hvis du samtidig har udtalt letsindige ord om andre!


Du undrer dig måske, Og siger, så ukærlig er Gud ikke, at han ville forkaste al min åndelighed, bare fordi jeg har sagt noget fordømmende?


Her er der tale om kristne, som aldrig har lært at tæmme sin tunge. De bagtaler Guds folk uden at blinke med øjnene! Her er hvad Gud siger om sådanne fordømmende sladrehanke "Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så giver alt hvad jeg ejer væk, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet." (1 Kor. 13:1-3).


Al din åndelighed. Al din opofrelse er gjort værdiløs på grund af en utæmmet tunge! Kan du forestille dig, at dø for Jesus, blive brændt på bålet, give alt til de fattige eller forsage alt her i livet for Herren og så alligevel opdage at alt er forgæves? Du vil ikke modtage en martyrs belønning, for når du står foran Gud Herrens domstol. Da vil han sige, "Du gjorde det hele med de forkerte motiver, du havde ikke kærlighed i dit hjerte! Du husede bitterhed og misundelse, og det kom ud af din mund, for din tunge var ikke sød og kærlig, den var bitter og uvenlig, alt dit arbejde har været forgæves!"


De ord du taler afspejler hvad der er i dit hjerte!

"Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med." (Mat. 12:34). Som du kan se, din tunge udtaler kun det som findes i dit hjerte. Disse ord kom fra vores Herre Jesus Kristus. Uoverlagt onds tale kan kun komme fra et urent hjerte! Som troende har du endnu ikke taget det alvorligt, hvad vor Herre har sagt angående det at du også skal tæmme din tunge. Han har gjort det til en hjertesag, en sag angående liv og død! Ikke kun afskærer din ustyrlige tunge dig fra at få åndelig belønning, men du må også erkende, at dit hjerte er sygt og urent, og at noget af helvedes ild ulmer inden i dig!


Hvis du hører sensuel, liderlig tale fra din mund... hvis du sladrer... hvis du fortæller en sjofel vits.. hvis du nedvurderer en anden... hvis du taler uvenligt eller er jaloux på nogen... hvis du råber efter din familie... hvis du kalder andre for idioter og lignende... hvis du forbander andre... hvis en strøm af ondskabsfulde ord flyder ud af din mund... da må du spørge dig selv: "Hvor meget urent skidt har du stadig gemt i dig, siden du taler på en sådan måde?"


Du må undersøge dit hjerte og spørge. "Hvor kommer det fra? Der må stadig være noget, som du ikke har gjort noget ved, for ellers ville du ikke tale på en sådan måde. Hvorfor bliver du ved med at sladre, og udtale dårlige ord? Hvorfor udtaler du så megen rådden snak? Hvilket uhelligt fæstningsværk har stadig greb om dit hjerte?"


Letsindig uregerlig snak er ikke kun en brist, det er ikke kun en svaghed, eller en vane, hvor du falder i en gang imellem. Man kan somme tider sige om en kristen. "Åh, sommetider kan han såre dig med hans ord, men for det meste er han sød og kærlig, inderst inde elsker han Herren, han ønsker ikke at såre nogen."


Nej! Jacob siger at hele din persons åndelige væren tilregnes dig! Endnu mere, Jesus siger, at du har et urent ondt hjerte!


Kender du nogen i kirken som engang imellem vil komme hen til dig og hviske. "Har du hørt hvad jeg har hørt?" Det er jo ikke fordi, jeg vil sige noget men du skal lige vide det og det om den og den.... Men læg dig dette på sinde: Lige meget hvor from denne person udgiver sig for at være, det er ligegyldigt hvor meget vedkommende beder eller priser Gud i kirken, så er der noget ondt i dette menneskes hjerte - et eller andet som er forkert, noget som endnu ikke har været behandlet af Helligånden!


Jesus tager dette meget alvorligt: "... For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde." (Mat. 12:34-35). Jesus siger. "Om du ikke vogter din tunge - trættekær, beklagende, knurrende, sladrende - da har du et alvorligt problem i dit hjerte! Da er dit hjerte ikke ret indfor Gud og det er meget alvorligt. Da ligger der et ondt forråd gemt i dig, præcis lige som slangen har en pose dødelige gift oplagret i sin kæbe, om der kommer gift ud fra dig, da er det fordi posen ikke er blevet tømt!"


Ingen kristen er fritaget fra denne advarsel fra Herren! Men Jesus siger til os alle. "Undersøg dit hjerte - undersøg hvorfor du stadig udtaler skødesløse ord!" "Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld?" (Jacob 3:11).


Ligegyldigt hvornår du tillader en lille brod af sladder at passere dine læber, må du stoppe op og sige til Herren. "Herre der må stadig være en lille rod af jalousi eller misundelse i mit hjerte, for ellers kunne jeg ikke have bedømt min brors eller søster så letfærdigt? For når det er der, så er der stadig meget Helligånden må rense ud i dig! Åh Far, grav dybt ned i mit hjerte og rens roden af bitterhed, begærlighed, stolthed ud - ligegyldigt hvad der er!"


Nogle kristne siger. Det er intet problem, for Jesu blod renser os fra al synd, og vi er er renset, vi er altid under nåden." Da har du har misforstået det hele! Jesu blod dækker kun de synder, som man virkelig har angret og omvendt sig fra. Blodet undskylder eller overser aldrig synd, når din bror lever i utroskab da m han bøje sig ned foran Jesus og bekende sin synd og råbe om kraft til at overvinde Dalilas tillokkelser som stadig lever i ham!


Ligeledes er det med tungens synd! Du vover ikke at fortsætte med at udtale sladder eller andre ord, for derefter at lægge sig om aftenen og fremsige nogle generelle bønner om bekendelse: "Herren, om jeg har sagt noget forkert i dag, så tilgiv mig og dæk mig med dit blod." Nej! Gud vil have dette onde uddrevet fra dit hjerte, den pose fuld af skjult gift som findes inden i dig! Det skal ikke dækkes, men det skal åbenbares og fjernes, Gud ønsker at få roden op og helbrede dig fuldstændig fra det. Dit problem er, du beder om at være dækket af blodet, selv om du aldrig har omvendt dig fra det og fået fjernet ondskabens rod!


På dommens dag må du stå til ansvar, for ethvert uoverlagt ord, som du har udtalt!


"Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes." (Mat. 12:36-37). Vi går som om vore ord bare dør og falder til jorden, eller forsvinder til ingenting i luften, men sådan er det ikke! Dine ord fortsætter med at leve, de dør ikke!'


Du siger måske, "Jeg har kun fortalt denne sladder til en ven og han har lovet ikke at sige det videre, den vil stoppe hos ham. "Nej, det vil den ikke! Ethvert ord, som du har udtalt er optegnet, nedskrevet i evigheden, og du vil genhøre dem ordret på dommens dag. Disse ord vil fordømme dig, med mindre du har bekendt og afvist dem, oprykket de onde rødder som har været årsagen til at du har udtalt dem!Du spørger. "Kan jeg ikke bare bede en lille bøn hvor jeg siger, Jesus tilgiv mig, udrader det hele!" Nej, ikke hvis du nægter at behandle roden til denne synd!


På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes." (Mat. 12:37). Jesus sagde ikke at du ville blive dømt på grund af dit begær efter narko, alkohol, det er alle grimme synder, og naturligvis vil de blive dømt. Men Jesus sagde til dig. "Du vil blive dømt på grund af dine ord, på hvad du har sagt!"


Er du en af dem som velsigner med din tunge, men som også forbander? " Med den velsigner du Herren og Faderen, og med den forbander du mennesker, som er skabt i Guds billede; fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. (Jacob 3:9-10).


Det Græske ord for forbande betyder her "at rive ned, at anklage nogen for noget ondt." Ja sådan er det, ofte kommer der velsignelser og lovprisning til Gud ud af vores mund - men også ondskabsfuld sladder, som nedriver omdømmet af hans tjener, en sådan letfærdig tale nedriver Kristi legeme! Det bekæmper Guds arbejde!


Du kan ødelægge et menneskes omdømme uden at sige et ord, bare ved at lave ansigtsgrimasser, på et tidspunkt var der en der spurgte mig om noget vedrørende en som jeg havde været nødt til at korrigere på mange forskellige områder, da jeg blev rådspurgt sagde jeg ikke et ord, jeg løftede bare næsen lidt opad og rystede på hovedet. Han som spurgte mig sagde, "Du har ikke sagt et ord, men du har fortalt mig alt, hvad jeg har brug for at vide." Jeg havde plantet negative tanker ind i hans tanker! Dette vedrører også, det at tæmme din tunge.


Du er måske meget omhyggelige med ikke at sige hvad du tænker; men du er ikke omhyggelige med dine ord. Men meget af det gode du siger er hyklerisk, fordi din tunge er fyldt med ondskab! " ...med munden velsigner de, men i deres indre forbander de!" (Salme 62:5). Sådanne mennesker, gør som du gør overfor dine venner, tager dem i hånden, du smiler varmt til dem, de siger rare ting til dig, som for eksempel, "Hvordan har du det? Det er rart at se dig, du ser godt ud i dag!" Men når du vender dig, så hvisker du til andre, som står tæt ved, "Hvilken idiot! Hun ser ud som gang opvarmet mad, har du set hvor meget hun har taget på i vægt? Hendes øjne ser skrækkelige ud!" ...de har en glat tunge." (Salme 5:9).


Ingen kristen, skulle opføre sig således, du kan være sikker på at der findes en rod af bitterhed i et sådant menneske, noget som er meget forkert i hjertet! En sand troende som vandrer nær ved Herren, ville ikke være istand til at udføre en sådan handling.


Nu siger du: "Vent lige lidt, først fortæller du mig, hvor alvorligt det er at have en løs tunge, men nu siger du, at jeg bliver dømt for de tanker jeg har haft om mennesker?" Det er helt korrekt!


" Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt." For som du tænker, sådan er dit hjerte..." (Ordsp. 27:3). (Eng. Oversættelse) "(Kærligheden)...Tænker ikke ondt" (1 Kor. 13:5). (Eng. Oversættelse) Vis mig et menneske som har en mistænksom natur, da vil jeg afsløre at dette menneske er en som holder sig strengt til lovens bogstav" Der ligger en bogstavens ånd bag. Denne person har en genstridig personlighed, måske har vedkommende aldrig helt overgivet sig til Jesus. Han frygter altid at andre skal falde ind i de fristelser, som han selv må kæmpe imod!


Den person, som er mest farlig, er den som fortæller sladder videre - som involverer sig i samtaler som ikke er opbyggelige men som er destruktive - og som stadig mener, at han ikke ønsker at såre nogen! Når du konfronterer en sådan person med denne synd, ser vedkommende bedrøvet ud og får tårer i øjnene, samtidig som vedkommende siger, "Sådan er jeg ikke, jeg elsker min kirke, min præst - jeg elsker Kristi legeme. Det er muligt at jeg har sagt noget lignende, noget der kan beregnes som sladder eller uklogt, men Gud kender mit hjerte og han ved at jeg aldrig har villet skade nogen."


En sådan holdning er farlig! Bibelen siger at store brande er opstået ved små gnister! Og din lille gnist, kan blive årsag til et mægtigt bål, selv om du ikke ønskede at det skulle komme ud af kontrol! "Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand!" (Jacob 3:6). Du kan nonchalant lade en lille gnist falde om en anden . Dette kan være nok til at ødelægge en andens karakter, ånd, ja hele vedkommendes natur!


Det er ligegyldigt hvad dine motiver var - for skaden er gjort, din lille gnist har allerede sat en stor brand i gang, og nu er den helt ude af kontrol. Den kunne være årsag til at nogens omdømme er ødelagt, det kunne være årsag til at nogen skammer sig, er kede af det, det er ligegyldigt hvad dine motiver var til at fortælle det, du er stadig skyldig - du er den som startede ilden! Det var din ustyrlige tunge som startede det hele!


Hvordan kan du få kontrol over dette dødelige våben, som er din tunge?

Du kan ikke tæmme din egen tunge, det må Gud gøre for dig!

Men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. (Jacob 3:8). Hvordan forventer Gud at vi skal styre vores tunge, når hans ord siger at intet menneske kan gøre det? Jesus giver os svaret: "Jesus så på dem og svarede: "For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt." (Mat. 19:26). Det er lige så umuligt for dig at tæmme din tunge, som det er for en vild hest at tæmme sig selv, vilde heste bliver tæmmet ved at erfarne træner "knækker" dem og Helligånden er vores træner, alene han kan knække vores vilde ustyrlige tunge! Profeten Esajas viser os et eksempel af hvordan vi kan helbrede vores tunge: Esajas nærmede sig Herren og han bad om et syn om Guds hellighed. Han sagde: "... da så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone... " (Esajas 6:1). Enhver, som ønsker at leve til Guds velbehag, må vedvarende søge hans nærvær indtil du får en åbenbaring af Guds hellighed. Al helbredelse, al sand velsignelse, al sejer begynder ved Hans trone. Det er der vi ser Hans hellighed! I Guds hellige nærvær blev Esajas overbevist om at han havde urene læber. " Da sagde jeg: Ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre." (vers 5). Hvorfor råbte Esajas: "Jeg er en mand med urene læber"? Det var fordi han havde set Herrens herlighed! "Jeg har set Ham i mit sind - jeg har set glansen af Hans herlighed! Og jeg ved at han ikke tåler nogen synd! "Vores synd bliver overordentlig nærværende når vi er i Guds nærhed. Lyset fra Hans tilstedeværelse afslører alt det som ikke er Ham lig!


Esajas tillod Herren at røre ham og rense ham med hans hellige ild. " Men en af seraferne fløj hen til mig; i hånden havde han et stykke gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. v7 Han berørte min mund og sagde: Nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet." (vers 6-7).


Guds ord er som levende kul og Helligånden er dens ild! Lige nu er du blevet berørt af Helligånden igennem dette budskab og Gud vil sætte sin ild til din tunge for at rense og hellige den, Han kan gøre det for dig - hvis du vil tillade Hans ord at overbevise dig! Han er den eneste som kan gøre det. Det du må gøre, er helt enkelt at bekende, lige som Esajas gjorde. "Ve mig, for jeg er en mand (kvinde) med urene læber!"


Hemmeligheden ved at overvinde, narko, alkohol eller en ustyrlig tunge, er at holde sig nær ved Jesus - at have et nært fællesskab med han - at lære han at kende! Når vi nærmer os Ham, da vil hans nærvær afsløre hvad der er i vores hjerte. Mange kristne fortsætter med at sladre, fordi de aldrig har været nær ved Kristus. De har aldrig været i hans nærhed længe nok til at de har kunnet se hvor ustyrlig og uren deres tunge er!


Lad dette budskab gå lige ind i dit hjerte, lad det gennembore dit hjerte med dets rensende ild, bekend. "Ja Herre det er mig! Jeg vil ikke lade disse ord gå mig forbi! Gennembor mine læber og min tunge, rens min mund og mit hjerte!"


Lad Helligånden overbevise dig hver eneste gang du begynder med at ville sige noget uoverlagt, uvenligt uigennemtænkt. Da vil Han vinke til dig med et lille flag. Bed ham om at gøre dig super-sensitiv overfor Hans røst - og adlyd Ham når Han taler. Måske stopper han dig midt i en sætning, hvor du føler Helligåndens overbevisning. Da vil du sige til den person som du taler med. "Jeg er ked af det - Men Gud har lige sagt at jeg skal stoppe, lad os glemme det her.


Må der kun komme velsignelser fra dit liv, fra et rent hjerte fra en venlig tunge, som er tæmmet igennem bøn og ved Helligånden!

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 363369

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,51988315582275sekunder