JESUSLIVET - FRELSES VED HANS LIV

Frelses ved hans liv.


År 1991.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk

'Når vi, medens vi endnu var fjender, blev forligt med Gud ved Hans Søns død. Så skal vi da langt snarere frelse efter vi er blevet forliget med Ham, ved Hans liv. Rom. 5:10.Forligelse ved Hans liv.

Når der er uenighed mellem en synder og Gud, så bliver sjælelivet fattigt og ulykke ligt. Desværre er der mange mennesker, som ikke er enige med Gud. Vor tekst taler om at blive forligt med Gud, lige som det var sket med en del mennesker i Rom. Er det sket for dig? Har du sluttet forlig med Gud? Er Jesus Kristus din mellemmand mellem Gud og dig? Er du holdt op med at stritte imod Guds vilje og plan med dig? Når to er uenige, og der skal opnås enighed, må der mødes til forlig. Det op fordrer Gud syndere til mange steder i sit ord. Læs. Es. 1:18. Kom lad os gå i rette med hinanden. Læser, har du haft dette møde med Gud, hvor du og Han var ganske alene. Hvis ikke, tilsiges du i dag til at møde i retten, for at blive forligt med Gud. Ved du, på hvad måde det sker? Der står. Ved Hans Søns død. På dette dø dens grundlag skal du få liv, Hans liv. Kast dig derfor, i støvet for Gud, erkend og bekend, at du er en synder. Bekend at du er en oprører der ikke vil Guds vilje. Om du bekender dine synder(din ulydighed mod Gud) Er Gud ved troen på Jesus trofast og retfærdig så Han tilgiver alle dine synder, din mod vilje vil Gud tage bort. Er du bedrøvet over dit liv og ønsker frelse i Jesus, så skal forliget komme i stand.Han er rede til det. Er du?

Så hør, hvad Han siger: Er dine synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne, er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld. Esajas 1: 18. 12 Ad den vej kan du møde Gud og forliget komme i stand. Slå dig ikke til ro, før det er sket, og du har oplevet det. Når det sker, da frigøres du fra de synder, der piner og plager din samvittighed og din u dødelige sjæl. Det passer, som der står: Din synd den gør dig blind og lam fortjener Guds og verdens skam, og bringer helveds pine. Den smager sødt i din mund, bliver bitter dog føre den på et eller andet tidspunkt til din pine og smerte til dit liv. Du vil komme til at ligge som du redder din seng, som du sår høster du. Synd vil for øvrigt sige. At skyde forbi målet. Du skyder forbi Guds mål med dig ved at du ikke vil lade dig forlige med Gud.Det, der siges til os er kort og godt, nemlig. At vi skulle frelses ved Hans liv. At frelses består altså ikke alene i at blive omvendt, men strækker sig over et Guds barns hele liv. Der er jo desværre mennesker, der bliver omvendt, men ikke frelst ind i Guds rige. Det er stort at blive omvendt, og vi takker Gud for de mange omvendelser, der sker i vore dage, men at helliggøres og dannes efter Guds Søns billede er ikke mindre vigtigt. Du har jo besluttet dig for at leve et andet liv end det liv du før levede i. Og det liv er Jesu liv.

Du skal ikke blive panikslagen, og mene du knap nok er frelst om du får vanskeligheder, ved at leve Jesu liv. Mange har gået vejen før dig, mange er bjerget Hjemme hos Jesus. De nåede det fordi de holdt ud og blev aldrig liggende når de faldt og ikke kunne. Jesus rejste dem gang på gang op og tog dem ved hånden. Det samme vil Han gøre for dig. Lad være med selv at tro du kan. Det kan du ikke men kun Jesus kan hjælpe dig. Mange før dig har haft, i deres helliggørelses-liv, større sjælekampe og mere søn der knuselse, end da, de blev omvendt. Det måtte Gud gøre for at tilintetgøre deres egen kraft og få dem ind i den lykke lige nådestilling, Han har erhvervet til dem, der vil indtage den.Guds barn, har du nogen sinde stand set ved den lille sætning i vor tekst: frelses ved Hans liv? Da Gud åbenbarede dette ord for mig, bragte det en rigdom af fred og fylde ind i min sjæl. Gå i enrum med din Gud, bed om Åndens lys og træng ind i ordet: frelst ved Hans liv. Meningen er, helliggjort ved Hans liv. Guds folk vil jo helliggøres, og i vore dage er der i mange en trang efter at leve et liv i mere hellighed, i mere sejr over synden. Denne trang er skabt af Gud, og Han alene både kan og vil tilfredsstille den. Men kære, det sker ved Hans liv. Ikke ved noget menneske styrke, men ved og i min kraft siger Herren. Kraften ligger i Jesu fuldbragte kors værk på Golgata.Det er en sørgelig kendsgerning, at der er mange Guds børn, der gerne vil tje ne Herren i sandhed, men som er forankret i den sørgelige opfattelse, at man skal helliggøres ved kamp, ved det, man selv kan gøre og ikke gøre, hvilket er en for tvivlet vej at betræde. Det er en vej uden fast grund og uden hvile og sand tro. Lad Guds ord få ret, at vi helliggøres ved Hans liv. l Kol. 2:6 lyder det: Da I nu har mod taget Kristus Jesus som Herren, så lev jeres liv (skal I vandre) i Ham. Da vi an tog Ham som vor frelse til retfærdighed, modtog vi Ham og Hans fuldbragte værk i tro uden egen kraft, uden at bygge på, hvad vi havde gjort eller ikke gjort. Og Paulus siger nu: bliv ved således at vandre i Ham. Dvs. At vi lever en andens liv, i en anden Ånd, nemlig i Jesu Kristi Ånds liv.I stedet. for at gøre det, kommer mange ind i et vældigt selvarbejde, som tager både freden, glæden og lykken i Guds børns liv. Der klages over, at der er så lidt sand hvile og sejr. Ja, hvorledes kan det være anderledes, når man er under lovens hår de pisk og må stryge sten for Farao i Ægypten? Et Guds barn sagde for nogen tid siden: Nu har jeg strøget sten nok for Farao, nu skal det have en ende. Ja, hvor for være træl, når man kan blive fri. Og du er jo fri, Guds barn, hvis du vil være det. Du har ifølge Guds ord ret og lov til at leve et helt lykkeligt liv.Guds rige består i, retfærdig hed og fred og glæde i Helligånden. Rom. 14:17. Når det så ofte lyder fra troende, ja endog ældre troende mennesker til de nyomvendte Guds børn: Ja, din lykke og glæde bliver ikke ved, den skal nok få en de, og det er en sørgelig erfaring, som mange, også jeg selv, har gjort, hvordan skal det da blive andet end elendighed, og tilbagegang? Men Guds ord siger: Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældoms åg. Gal. 5:1. Da skal du have din fryd i Herren, og Han skal give dig, hvad dit hjerte attrår. Salme 37:4. D e der elsker dig, skal være, som når sol går op i sin vælde. Dom. 5:31.Disse og mange andre Guds ord vidner om, at livet i Gud, det sande liv, ikke af tager i glæde og fylde, men derimod tiltager, endog når de hellige gråner. De retfærdige grønnes som palmen, vokser som Libanons ceder; plantede i Herrens hus grønnes de i vor Guds for gårde; selv grånende bærer de frugt, er friske og fulde af saft. Salme 92:13-15.Nej, Gud ske lov, når vi kommer til at leve »ved Hans liv, så får det lykkelige liv ingen ende. Og selv når det ser ud til at være slut her, ved døden, så fortsæt ter det oppe evindelig/evigt. Eller man kan sige udenfor ens eget legeme, vi stiger kort og godt ud af vor uretfærdheds legeme, som ofte er skrøbelig og umedgørlig, og over i et herligheds legeme. Alt sammen ufortjent, uforskyldt af Guds nåde, som Gud gav i og med vi tror på Hans Søn og vandrer i Hans Ånd og liv.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358456

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,52593898773193sekunder