JESUSLIVET - FULD FRELSESVISHED.

Fuld frelsesvished.


Dr. Rowell.Hvorfor er det så mange kristne der mangler frelses vished?

Jesus siger: Alle som stoler på Ham har fået evigt liv. Han siger selv. Jeg giver dem evigt liv. De skal i al evighed ikke fortabes. Ingen skal nogen sinde i al evighed rive dem ud af Min hånd. Joh.10:28-30.Selv om vi har denne herlige forsikring, har mange mennesker mistet deres frelses vished. Det betyder dog ikke, de har mistet deres frelse. Mange har måttet erkende, det samme som. Fru. A. Breck. Sagde i erkendelsen af sandheden. Før var al min tro på Jesus op og ned som havets båd. Snart jeg tvivlede, steg i jubel, sank i gråd. Ved Guds nåde blev disse svingende kristne dog alge vel bragt ind i den rette stilling til Frelseren. De fik fast tillid til Ham, de kunne tro Ordet Som siger. De der tror skal i al evighed ikke fortabes. Nu kunne de tvivlende også synge med på. Men da mere nær Han drog mig, brast min lænke led for led. Og da helt jeg gav mig over fik jeg sjælens dybe fred. Bygger du på dine følelser, eller bygger du på Guds evige ord. Lad os undersøge den sikre grund, hvorpå den troende bygger og hviler. Bibelen taler klar om Guds forsikring. Tro på Herren Jesus så skal du blive frelst. Apg.16:31. I skal vide (tro) I har evigt liv. I som tror på Guds Søns navn. 1. Joh.5:13.For nogle år siden lagde jeg, ved et møde, mærke til en kvinde, som så meget ulykkelig ud. Jeg gik ned til hende, hun fortalte mig straks hvad der var galt. Hun sagde. Nogle mennesker siger, de ved, er overbevist om, de er frelst.. Kan du da ikke sige det spurgte jeg. Nej det kan jeg ikke, svarede hun. Jeg spurgte hende, nu også dig. Tror du på Jesus Kristus. Hvilket hun svarede bekræftende på. Jeg fortsatte. Du siger. Du tror på Jesus Kristus, alligevel har du ingen frelses vished. Hvad mener du om dette her ord. Dette har jeg skrevet til jer. Fordi. I skal vide, I har evigt liv. I som tror på Guds Søns navn. Du hun hørte det, var det som om hun lige pludselig vågnede op, hun udbrød. Står der virkelig det i Bibelen? Jeg viste hende verset og understregede ordet om vished. I skal vide. I har evigt liv. Med det samme, skete der en forandring med hende, et helt nyt lys skinnede i hendes øjne. Sandheden var blevet levende og virksom. I glæde og taknemmelighed forlod hun mig, og gik ud for at fortælle sine venner om den evige frelses vished, der nu var blevet i hendes hjerte (hendes sind blev forvandlet). Det var Hellig Åndens gerning, der her blev åbenbaret, underfuldt for vore øjne. Læs igen disse ord fra. 1. Joh.5:10-14. Dette har jeg skrevet til jer. Fordi I skal vide. I har evigt liv. I som tror på Guds Søns navn.Jesus Kristus er vores grundvold.

Ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt. Nemlig, Jesus Kristus. 1Kor.3:11. Der er ikke frelse i nogen anden. Der er ikke givet menneskerne (dig) noget andet navn, hvor ved vi frelses. Apg.4:12. Læg mærke til. Der er 6 sten i denne grundvold.  1. Jesu fuldkommende ydmyghed.

  1. Jesu absolutte Guddommelighed.

  1. Jesu soning ved blodet.

  1. Jesu legemlige opstandelse.

  1. Jesu forbenende tjeneste.

  1. Jesu komme i herlighed.Hvilken herlig forsikring et dette ikke for et hvert Guds barn! En fast klippe, at bygge på. Den eneste sikre grund.Hvad omfatter frelsen .

Frelse for syndere, som der står skrevet om i Bibelen. Inkluderer. Frelse fra syndens skyld, straf, og dens magt og herredømme. Rom.8.Hvor i ligger frelsen?

Frelsen ligger i, Jesus Kristus. Frelsen ligger i modtagelse af. Golgatas dybe hemmelighed, og det store mirakel Jesus Guds Søn gjorde der. Frelsen ligger i. Jesus gav sit liv, for at løs købe syndere. Det var og er Jesus Kristus, som er over alt og alle. Gud være højlovet i al evighed. Rom.9:5. Se på Jesus Kristus. Se på Ham, hængende der på korset. Hør hvad Jesus i Joh.10:30 siger. Jeg og Faderen. Vi er et. Dette understreger. Jesus er både Gud og menneske. Derfor er Hans fuldbragte gerning, fuld modtagelse værd og gyldig, som fuld frelse og forløsning. Jesus døde i dit og mit sted. Net op for at vi ikke skulle være bange for om vi nu da også er frelste. Skulle Jesu liv, død og opstandelse, være til ingen verdens nytte?Det var ikke med forgængelige ting. Så som. Sølv, guld eller penge I blev løskøbte fra det tomme liv, som I havde arvet fra forfædrene. Men med Jesu Kristi dyrebare blod. Som med blodet af et lam, uden lyde og plet. 1.Pet:18-19. Mærk efter om du ikke også stadig er i troen på Jesus og hans værk? Du skal ikke frelses. Tror du er du frelst. Af Guds nåde er du Guds barn.Hvem er Jesus?

Han er Herren. Han er af Himmelen. 1.Kor.15:47. Jesus er. Emanuel. Gud med os. Mat.1:23. Derfor er det blod der blev udgydt på Golgata, fuldt ud til skrækkelig til fuld frelse for en fortabt verden. Har du stadig ingen vished, om du er frelst eller ikke! Så vend om fra din vantro. Vend dig på ny til Jesus. Vend dig bort fra din egen uværdighed. Vend dig bort fra din egen uduelighed, og nedtrykthed. Vend dig til Jesu værdighed. Vend dig til Jesu nåde og kraft. Jesus Kristus både vil og kan fuldt ud tilfreds stille dig, og på ny give dig sin evige tryghed. Jesus forsikrer dig med. Jeg lever og Jeg vil I skal leve. Joh.14:19. Vend dig bort fra din egen tvivl og angst. Vend dig til Jesus, din Herre, som går i forbøn for dig. Er du klar over. Jesus beder for dig?Det hjerte/sind som stoler på Jesus, vil Han give vished. Jesus siger selv til dig. Jeg elskede dig med en evig kærlighed. Drog dig derfor i nåde. Jer.31:3. Jeg lever og I skal leve siger Jesus. Se på Jesus i Getsemane, hvor Han i døds angst bad så meget at hans sved blev som blods dråber. Se Jesus på korset, hvor Han ofrede sit liv og udgød sit blod for dig. Netop for at skaffe dig soning, for alle dine overtrædelser og synder.Tør du fortælle Jesus. At Hans blods offer ikke tilbyder dig frelses vished og evigt liv? Tør du se på Jesus. På Jesus som hænger der på korset og beder Gud Fader tilgive dem, og ikke tro? Tør du se på Jesus, som er opstået, fra de døde og nu sidder ved Gud Faders højre hånd, hvor Jesus stadig går i forbøn for dig? Vil du stadig tvivle på om du nu også er frelst. Jesus som sejrede i dit sted over. Død, synd og helvede. Skulle Hans udrakte frelses hånd ikke være gældende for dig? Fornægter du stadig korset og dets kraft til fuld frelse.


Jesu står med sine kærlige arme og venter på dig. Jesus siger: Kom til Mig, alle I som er trætte og tyngede af byder, og Jeg vil give jer hvile. Mat.11:28. Fordi: Jeg vil nådigt tilgive deres uret. Og aldrig mere huske deres synder. Heb.8:12.


(Fra bladet Trompeten 1991.).

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358122

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33438992500305sekunder