JESUSLIVET - FULDSTÆNDIG BEFRIELSE..

FULDSTÆNDIG BEFRIELSE.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


Et sandt citat.

Af alle de hellige skrifters sandheder er der vel ingen, der i den grad er skjult for Guds børn, som den, at vi i Kristus har fået fuld befrielse fra alle vore fjender og derfor også fuldstændig sejr over dem. Jesus har fået bugt med alle vore fjender. Han har sejret over hele linjen. Vi er løste fra syndebyrden fordi, Guds Lam har fuldbragt et skyldoffer. Esajas 53.10. Og betalt vor gæld. v10 Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Vi er løste fra syndens magt, fordi vi er døde fra synden med Kristus, og ved Hans ånd sat over i en anden livssfære. Romer.6.6. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; Og Romer.8.2.For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.Vi er løste fra mørkets herredømme, fordi hvor synden har mistet sin magt er Djævelens herredømme til enden. Kol.1.13. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Vi er friede fra den onde samvittighed, fordi Kristi blod har renset vor samvittighed fra de døde gerninger. Hebr.9.14.så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Og Hebr. 10.22. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand.Vi er friede fra dødsfrygten. Fordi Kristus har gjort ham magtesløs, som har dødens vælde/magt og der med befriet dem, som pga. dødsfrygt var under slaveri af deres tid. Hebr. 2-14-15. Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.Vi er frelste fra den kommende vrede. Fordi vi står ikke under vreden, men under nåden.1.Thess 1.10.og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Joh.3.36.Se, dér er Guds lam. Vi er friede fra den kommende dom, fordi vi er lammest ejendom. Joh.5.25.Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Åb. 20.11-15.v11Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. v12Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. v13Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. v14Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. v15Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Jesus Kristus har erhvervet/skaffet os fuldstændig frihed. Hans tjener Paulus formaner os derfor til, at stå fast i denne frihed og ikke igen lade os holde under trældoms åg. Gal.5.1. Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke igen binde under trædoms åg. Vi hverken kan, eller skal selv tilkæmpe os friheden, fra synd og os selv, men gå ind i den frihed, Jesus kristus har tilkæmpet os, og givet os ved troen på Ham.Alt dette kan du kun modtage i tro. Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358716

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-1,0093479156494sekunder