JESUSLIVET - GDUSFRYGTENS HEMMELIGHED LIGGER I..

Gudsfrygtens hemmelighed ligger i.


År 2009.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk
Hemmeligheden ligger i Jesus Kristus, siger Paulus i 1 Tim 3,16. Uden omsvøb forklarer han, at hemmeligheden er dét Ord, som er blevet åbenbaret i verden. Det kan du selv læse om i Johannes Evangelium 1. Ja. Hemmeligheden er Gud selv i mennesket. Han blev kød, og tog bolig i blandt os som et menneske. Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden.


Paulus henviser til Jesus Kristus. Hans liv, lære, gerning, død, opstandelse og himmelfart. Om vi tror på det Paulus skriver, vil vi kunne forstå den virkelighed, Gudsfrygt rummer. Nemlig at Jesus Kristus er i os, og vi er i Ham.


Hvis du vil kende til den sande Gudsfrygt, må du tro på dens hemmelighed, som er Kristus. Tro på den Jesus, som har åbenbaret sig i Ordet. Du må forene dig med det Levende Guds Ord, og have den rette forståelse af dét Ord, som Jesus er. Derfor er det vigtigt at du læser Guds Ord, og tager det til som dit eget, fordi. Gud har givet dig det, ved at du tror på Jesus, som er Guds Søn. Om du virkelig ønske Gudsfrygtens hemmelighed åbenbaret/synliggjort i dit liv. Så bed oprigtigt/ærligt denne bøn som Salmisten bad, Og du vil får Gudsfrygten at mærke og se. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har tjek på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Salm. 139,1-3. Prøv at se hvad der står. Jeg har tillid til dig Gud Herre. Der bekendes en levende tro til Gud Herren. Har du den? Bekender du den ved at overgive alt til Herren din Gud? Har du den tillid til Gud som vi læste Om? Så ved du også hvad sand Gudsfrygt er. Det er nemlig ikke dig selv der lever men Guds søn Jesus lever i dit sted og Han tjener Sin Far Gud igennem dig, ved at du tror på Jesus, og gør hvad Jesus via HelligÅnden leder dig til og byder dig at gøre. Jeg må stille dig et spørgsmål. Er du selv lyset? Nej vel! Jesus er lyset i dig. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Salm.27,1. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Salm. 119.105. Jesus er verdens lys, dit lys er du ikke selv. Altså er det nødvendigt du får lyset ind i dig for at du ser hvad gudsfrygt er og udøver det. Du kan nemlig ikke udøve Sand Gudsfrygt om ikke Jesus den fuldkommende kærlighed til Gud vor Far er i dig. Du kan godt forsøge. Men det eneste du opnår, er at du bliver bange for Gud, og ikke tør gå ind i det aller Helligste, som du er berettiget til når Jesus bor i dig. Om du forsøger i egen kraft og forstand vil du komme til igen at være slave under loven. Fordi. Da mener du jo at du skal gøre noget selv, for at opnå noget hos Gud, der iblandt Gudsfrygt i egen kraft. Du mener faktisk at du selv kan gøre det bedre end Jesus Guds Søn, om Jesus ikke er Gudsfrygten i dig ved sin Ånd, som får dig til at udøve Sand Gudsfrygt i Jesus Kristus, ved tro og fast tillid til Ham.


I Jesus er, har vi alt, hvad Gud kræver af os. Kristus har ved gjort sig til ét med os, l. Joh 1,29. Her har Han sonet Guds vrede, straf og forbandelse og sat os fri fra Satans, syndens og dødens magt. Påskemorgen opstod Han til vores retfærdighed. Han har gjort alt for os, og er nu retfærdigheden i os og for os. Jesus går selv forbøn for os. Jesus er ved Gud vor Fars højre hånd. Hebr 7,1-10,18. Alt, hvad der hører til frelsen, har Han for evigt fuldbragt. Og det står Jesus inde for. Så om nogen synes de selv skal anstrenge sig vældig meget for at udøve en slags gudsfrygt, så er det noget de ikke har fået fat i endnu. Nemlig Jesus, som Han virkelig er. Han er den iboende Gud. Han bor ved troen i vore hjerter. Han tjener Faderen i ægte Sad Gudsfrygt. Han er vores stedfortræder i alle ting. Gud tilregner dig alt, hvad Jesus har gjort og er. Gal 3,13. Kolosenser. 2,14. Du kan nu og til evig tid stå retfærdig for Guds ansigt og kalde Gud din Skaber for din Far, fordi så mange som tog imod Guds Søn gjorde Gud i Jesus til Hans sønner og døtre, derfor kalder vi os Guds børn, og vi er det, fordi Jesus bor i os, og vi i Ham. Når du ejer troen på Jesus kan intet tage det fra dig. Rom 8,31-39. Uanset hvor pænt og fromt vores egen Gudfrygtighed kan se ud, så er vi alle magtesløse pga. synden. Vi kan ikke i os selv være de Gudfrygtige mennesker, som vi jo så gerne vil, måske ubevidst, for at vise alle de andre at vi netop er de mest fromme, og vi er de gudfrygtige, forsøger mange på at være det uden de er det. Husk på det gjorde farisæerne også på Jesus tid. Læs selv om Jesu mening om sådan noget gudsfrygt.


Jesus, ved Helligånden skaber tro og tillid i dit hjerte til Ordet. Rom 6,17; Hebr 11,1. Husk på, Jesus har jo selv været med til at skabe helt fra begyndelsen af. Jesus bliver levende for den troende, og bliver hele den virkelighed, du som menneske behøver, til et Gud velbehageligt liv i Hellig, Gudsfrygt. Det var for øvrigt også over Jesus at Guds stemme lød. Denne er min Søn, min elskede i Ham har jeg mit velbehag. Det menneske som har Guds Ånd i sig har altså også Jesus Guds Søn i sig, og er derved et Gudfrygtigt menneske, som har Guds velbehag. Du kan roligt se dig selv, som en retfærdiggjort synder for Guds ansigt og i den tro leve dit liv for Gud og mennesker. Du er retfærdiggjort af Guds nåde ved at du er i troen på Jesus. Og du kan tage din hvile i Jesus Kristus, og lader Ham ved Helligånden gøre dig Gudfrygtig, om du ikke har set, at du allerede er det.


En ægte Gudsfrygt er.

Frygt for Gud, nemlig ved ikke at være bange for Ham. Gudsfrygt er ved Ånden at nå til den erkendelse, at med dit liv, uden Jesus har du ikke et sandt ægte Guds liv. Dit liv må begynde med Jesus. Alt er blevet til ved Ham, uden Ham blev intet jo til, af det som vi ser, heller ikke dig. I din personlige tro på Jesus regner Gud dig for ren, retfærdig, Gudfrygtig. Ja, alt det du så gerne vil være men ikke kan blive, uden Jesus er det i dit sted, som stedfortræder for dig over for Gud. I Jesus ligger al vor Gudsfrygt altså, og ikke ved vore egne anstrengelser, eller forsøg der på. Kan en død for øvrigt gøre noget? Vi er jo døde og opstået sammen Jesus Kristus, og det er jo ikke længere os der lever men Jesus Kristus lever i stedet for os.

Jesus mit alt.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359114

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,74650692939758sekunder