JESUSLIVET - GUDS GODHED..

Guds godhed


År 2010


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


Efes. 1.17-23. Jeg, Paulus, beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Far, vil give jer visdoms og åbenbaringens Ånd i jeres erkendelse af Ham, og at Han vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår hvilket håb Han kaldte jer til, hvor rig på herlighed Hans arv er iblandt de hellige, og hvor overvældende stor Hans magt er i os, som tror. Det er den vældige styrkes indgriben, hvormed Han virkede i Kristus, da Han oprejste Ham fra de døde og satte Ham ved sin højre hånd i den Himmelske verden, højt hævet over alle magter og myndighed og kræfter og herskere og hvert navn der nævnes kan, ikke kun i denne verden, men også i den kommende, ja alt lagde Han under Hans fødder, og Han gav Ham som hovedet over alle ting til kirken, det er Hans legeme, fyldt af Ham, som giver alle al Sin fylde


Efes. 2. 6-7. Ja, Han har oprejst os med Ham og givet os plads med Ham i den Himmelske Verden, i Jesus Kristus for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise Sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os, i Jesus Kristus. Før verdens grundvold blev til udvalgte Gud os i Jesus Kristus. Vi skal lige huske på. Jesus var til længe før alt blev skabt af det vi ser. Han er den første fødte af alle. Dvs. Vi var i Guds tanker på samme tid som Jesu var det. Gud havde bestemt et nøjagtigt tidspunkt hvor Han ville lade os blive født. Og vi blev født til at tilhøre Hans Søn Jesus.


Paulus siger noget om de kommende tidsaldre. Dvs. Gud arbejder i tidsaldre. Det ser vi fra begyndelsen af. Verdens skabelse (skabelses tidsalderen). Mose tidsalder. Noas tidsalder. Abrahams tidsalder. Osv. Helt frem til nt. Hvor der kommer ny tidsalder ind nådes tidsalder. Og den er vi i den dag i dag. Endnu er det Guds nådes tid, tid til erkendelse og omvendelse ved at vi erkender hvad vi selv er, nemlig dødsdømte fortabte syndere som har brug for er frelser, Jesus Kristus. Hvad gjorde Gud ved det? Han sendte Jesus Hans Søn til os, for at så mange som tog imod Ham gav Gud magt til at blive Hans børn. Netop fordi Han nøje fra før tidernes morgen havde forudbestemt dem til at være Hans børn, og have barnekår hos Sig. Sat med Kristus i det Himmelske som medarvinger til Himmelens rige- Købt tilbage der til hvor vi retsligt hører hjemme af Jesus Kristus Guds Søn og nu vor broder. Som der står. Hans arv er iblandt de Hellige. Hvem er da de Hellige? De Hellige er de udvalgte i Jesus Kristus. Altså os som tror. Vi er Helliget ved Jesu Kristi blod. Enhver som har dette håb til Ham renser sig selv lige som Han (Jesus) selv er ren.


Vi ser altså. At Gud har besluttet at lade sin Herlighed være i blandt os som er Helliget Ham. Helliget vil sige. Til side sat eller taget ud af. Som der siges. Vi er i verden men ikke af denne verden. Vi ser også at Guds Herlighed er i Jesu Kristi menighed/kirke på jorden. Derfor siger Jesus også. I er verdens lys et lys på en høj bakke kan ikke skjules. Dvs. Det er Jesus Kristus i det enkelte lem på Hans legeme i menigheden der er lyset fordi. Guds Herligheds afglans lyser igennem Hans folk. Nemlig. Jesus Kristus som er verdens lys i os og vi i Ham.(Johev.1).


Men, for at vi idet hele taget kan fatte noget som helt af det Himmelske må vi have samme Ånd som Jesus gav de første disciple. Vi må alle være et i Ånden, drikke af samme Kilde og fyldes af samme Ånd. Vi må have Guds visdoms Ånd og åbenbarelse ånden ellers bliver vi som døde uden noget liv. Mange er jo teoretiske kristne uden de har Åndens liv. Men, her i disse vers får altså opskriften eller vejledning i hvordan det skal være i enhver troende kristen.


Vi skal ikke leve som om vi var i graven. Jesus giver liv og det er levende livs vand. Men betingelsen er jo at vi drikker af det Guds levende livs vand og ikke drikker af de ting verden kan tilbyde os. Det vand verden giver os får os kun til at tørste endnu mere men Jesus levende slukker tørsten og vi kommer ikke til at lide nød eller tørste mere om vi da bliver ved og i Kilden Jesus Kristus. Gud har nemlig allerede oprejst os fra de døde. Hvorfor så så mange kristne vil blive liggende i deres døde livs grave ved jeg ikke? Efes. 2. 6-7. Ja, Han har oprejst os med Ham og givet os plads med Ham i den Himmelske Verden, i Jesus Kristus for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise Sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os, i Jesus Kristus. Efes. 1.17-23. Jeg, Paulus, beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Far, vil give jer visdoms og åbenbaringens Ånd i jeres erkendelse af Ham, og at Han vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår hvilket håb Han kaldte jer til.


Bed Gud om at du får Åndsåbenbarelse i din erkendelse af Jesus Kristus i dit liv. Og du vil erfare at Jesus er opstået fra de døde, og du er medopstået sammen med Ham. Du behøver altså ikke at blive lignende i din døde religiøse grav, hvor du nok forstandsmæssigt ved en hel om Gud og Jesus, men ikke kender til opstandelseslivet i den nuværende verden, i det her liv på jorden.

Amen. 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358713

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,71291399002075sekunder