JESUSLIVET - GUDS GODHED.

Guds godhed.


Du finder Bibelens ord på www.Bibelen.dk(Bie= forvente tillidsfuld i tro)


Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer til dem der frygter dig. Slm 31.20.


Den sande vej ind til Guds godhed er, at bie på Herren. Gud er god, selvom hans børn ikke ved det, for de bier ikke i stilhed efter, han skal blive åbenbaret for dem. Men de der bier i udholdenhed, vil bekende denne vej er sand.


Man kunne tænke, at netop de der bier kunne falde i tvivl. Men der er kun når de ikke bier, de bliver utålmodige. De som i sandhed bier, vil alle sige. Herren er god imod dem, som bier efter Ham. Vil du erfare Guds godhed fuldtud, så giv dig mere end nogen sinde til at bie efter Herren.


Ved vor første begyndelse i forventningens skole, er vore hjerter mest optaget af de velsignelser som vi forventer at få. I sin nåde bringer Gud vor begæringer og ønsker som opdragelse til noget større, end vi tænkte os. Vi søgte efter gaver, men, Gud som er giveren, længtes efter at give sig selv og mætte sjælen med Hans godhed. Her findes ofte grunden til, Han holder gaverne tilbage, og gør ventetiden så lang. Han forsøger hele tiden at vinde sit barns hjerte for sig. Han ønsker ikke kun vi skal sige, at Gud er god når Han giver os gaven, men at vi længe før den kommer, og endog hvis den aldrig kommer, stadig erfarer, at Herren er god mod dem der bier efter Ham.


Hvor velsignet bliver da livet i forventning, en stadig indøvelse i tro og tilbedelse og tillid til Guds godhed. Eftersom sjælen tilegner sig forventningens hemmelighed, bliver al bien på Gud en stilfærdig indgang til Guds godhed, for at den alene kan gøre sin velsignede gerning og mætte vore sjæle. Og oplevelse af Guds godhed gør vor bøn mere tiltrækkende, og i stedet for at være vor tilflugt i træng selv, vækker den vor længsel efter altid at kunne bie på Gud. Og hvor optaget tid og tanker end er af pligter og arbejde, bliver sjælen mere hjemme i forventningens lønlige kunst. Forventning bliver en vane og tilbøjelighed, ja selve sjælens åndedræt, dens anden natur.


Kære kristne ven!

Begynder du ikke at se, at bien efter Gud ikke er en af de mange kristne sandheder, som i ny og næ må overvejes, men at den er en af selve grundsandheden i det kristne liv? Den giver både bøn og tilbedelse større værdi og ny kraft til både vor tros liv og hele vor overgivelse til Gud, fordi den binder os i uforanderlig afhængighed af Gud. Og den gør det altid muligt at glæde sig ved Guds godhed.


Endnu en gang må jeg indtrængende lægge dig på sinde at tage tid og gøre dig flid for at tilegne dig denne stærke tiltrængte kristne livsvane. Vi får alt for meget i vort trosliv på anden hånd gennem menneskers belæring. Denne har stor værdi om den er lige som Johannes døberens prædiken, der sendte hans disciple til Kristus. Som fører os til Gud.


Hvad vort trosliv trænger til er mere af Gud selv. Mange af os er alt for optaget af vort arbejde. Det går os som Martha, at travlheden med at at opvarte Mesteren, skilte hende fra Ham, det er hverken til glæde for Ham eller til gavn for os. Jo mere arbejde, desto mere trænger vi til bien på Gud, at gøre guds vilje bliver da i stedet for at være en anstrengelse vor mad vor styrke.


Herren er god mod dem der bier på Ham. Hvor god kan ingen fuldtud sige uden dem, der har biet til det yderste.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 351086

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,32196187973022sekunder