JESUSLIVET - HANS GLÆDE

HERRENS GLÆDE ER DIN STYRKE

Herrens glæde er vores.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


 

Der er mange ting, som kan volde os sorg og bedrøvelse i denne verden, og vi kristne bliver ikke skånet i den henseende. Men Gud har givet os en modvægt mod at blive opslugt og lammet af disse negative følelser. Det er en glæde, som ikke er menneskelig, og derfor kaldes den for “Herrens glæde”.

 

Glæde i al mindelighed er sundt for både din ånd, sin sjæl og dit legeme. Det siger Skriften, og det er lægeligt bevist. Men Herrens glæde ligger på et helt andet plan og er den direkte årsag til, at vi kan få en glæde, som ikke er afhængig af positive omstændigheder, og som ikke kan holdes ned af mise-rable forhold omkring os.

 

Hvori består så Herrens glæde, og hvordan påvirker den os, som tror? Nehemias 8,8-10: “Og de (præsterne) oplæste stykke for stykke bogen med Guds lov og udlagde det, så man kunne fatte det. Derpå sagde Nehemias, det er statholderen, og præsten Ezra, den Skriftlærde og levitterne, der underviste folket: Denne dag er helliget Herren jeres Gud! Sørg ikke og græd ikke! Thi hele folket græd, da de hørte lovens ord (fordi de havde handlet imod den). Og han sagde til dem: Gå hen og spis fede spiser og drik søde drikke og send noget til dem, der intet har, thi denne dag er helliget vor Herre; vær ikke nedslåede, thi Herrens glæde er jeres styrke”.

 

Hvornår er Gud glad?

Han er glad på vore vegne, når vi – som de tilbagevendte jøder (fra Babylon) - bøjer os for hans Ord og giver ham ret. De indså, at de havde svigtet og blev bedrøvede efter Guds sind. Det var nok for Gud til både at tilgive dem og fortælle dem, at han nu var tilfreds, og derfor burde de også være det.

 

De jøder, som var vendt tilbage fra fangenskabet i Babylon, blev gjort bekendt med Guds ord, men også med hensigten: de skulle opleve den glæde, som gør stærk og hjælper Guds folk til at være noget for andre. Gud er glad, når vi er ydmyge og vandrer i lyset, for da virker forsoningsblodet (1. Johannes 1,8-9) og gør os til vidnesbyrd om hans store nåde og forvandlende kraft.

 

Zefanias 3,15 og 17: “Herren har slettet din dom…I dig er Herren din Gud, en helt, som frelser. Han glæder sig over dig med fryd, han tier (straffer ikke mere) i sin kærlighed”. Gud glæder sig, når vi tager imod frelsen og får udslettet vort gamle synderegister. Han fryder sig over dem, som i tro har godtaget, at Jesus tog vor straf og vor dom, da han døde på korset.

 

Mange kristne har vanskeligt ved at forstå, at Gud kan glæde sig over dem, fordi de ser på sig selv og sin egen skrøbelighed. Men Gud glæder sig mest over, at vi har indset vort behov for en Frelser og Befrier, og at denne Frelser er hans elskede Søn. Vores modtagelse af Kristus er Guds største anledning til at være glad over os. Han har altid været glad for os (Således elskede Gud verden… ifølge Johannes 3,16), men efter vi er blevet lydige mod kaldet til frelse, er han også glad over os.

 

Hvad gør Gud glad?

Hovedårsagen til Guds glæde findes på hans højre side: der sidder Kristus, Guds Søn. Når Gud betragter Sønnen, ser han sårmærkerne, som han fik, da han som offerlammet gik i vort sted og tog vores skyld og dom på sig. Så glæder Faderen sig over, at millioner af sjæle er blevet genløst ved det ene offer, som Jesus bragte. Han glæder sig over, at på grund af forsoningsværket skal en skare, som ingen kan tælle, ud af alle folkeslag, stammer og tungemål, en dag stå for hans trone og synge til hans pris i evighedernes evigheder. Gud glæder sig over den frugt, der bliver af “hvedekornet”, som blev lagt i jorden og døde. Han glæder sig over at for altid være sammen med Sønnen, efter at denne en kort, men smertefuld, tid var i denne verden for at gøre det muligt for os at komme, hvor han er.

 

Hvis vi kunne glæde os lige så meget over det, Jesus har gjort og godtage det i samme grad som Faderen, så ville Guds glæde være endnu større.

 

Den smertefulde glæde

Som ved en fødsel er der ofte en smerte, som går forud for glæden. Bedrøvelse efter Guds sind virker omvendelse, som ikke fortrydes (2. Korinterne 7,10). Den, som bedrøves over sin synd og sine fejlgreb og vender sig til Gud, oplever den glæde, som kommer af syndernes forladelse. Smerten over det onde, man møder i verden, opvejes af den glæde vi har ved tanken om den herlighed, som venter hjemme hos Herren. Jesus sagde til disciplene før sin bortgang: Jeres sorg skal blive til glæde. Sorgen over Jesu lidelse skulle erstattes af glæden over det fuldbragte værk. Savnet ved hans himmelfart skulle opfyldes af Helligåndens komme i Jesu sted.

 

For den kristne er der ingen genvej til glæden. Netop for at glæden skal være ægte og vedvarende, er der en pris for den. Vi værdsætter ikke en letkøbt glæde på samme måde, for den vil blive overfladisk og kortvarig. Det skal dog ikke forstås således, at vi skal betale for glæden; det har Jesus gjort, og glæden er en Åndens frugt. Men det går ofte gennem smerte at kalde den frem i vort indre.“Det, vi lider her i tiden, er ikke værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os” (Romerne 8,18).

 

Hans glæde gør dig stærk

Du finder den samme glæde som Gud ved at fokusere på det samme som glædens årsag: Kristus og det, som han gjorde på korset. Glæden ligger ikke i noget, som skal ske, men i noget, som er sket. Derfor er den ikke afhængig af positive omstændigheder, men virker, selv når alt går os imod. Vi ved jo, at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud (Romerne 8,28), og derfor kan vi sige som profeten i Habakkuk 3,17-19: “Thi figentræet blomstrer ikke, vinstokken giver intet, olietræets afgrøde svigter, markerne giver ej føde. Fårene svandt af folden, i stalden findes ej okser. – Men jeg vil frydes i Herren, juble i min Frelses Gud. Den Herre Herren er min styrke…”

 

Glæden og styrken ligger i ham, som har frelst mig, og af den grund kan vi juble, selv om alt omkring taler om mangler og brist. Som David siger i Salme 84,6: “Salig (ovenud lykkelig) den, hvis styrke er i dig, når hans hu står til højtids-rejser…”, og vers 8: “fra kraft til kraft går de frem.” Herrens glæde gør dig stærk, og hans styrke gør dig glad. Det er i takt med, at du løfter dit blik til Guds Lam, at du bliver glad.“Se hen til ham og strål af glæde” (Salme 34,6). Esajas 25,9: “Lad os fryde os og glæde os i hans frelse”. Som Jesus også understregede overfor disciplene i Lukas 10,20: “Glæd jer (mest) over, at jeres navne er indskrevet i Himlene (altså, at I er frelst)”. Det er det største, der findes. Salme 32,11: “Jeg vil glæde mig over din miskundhed (nåde)”

 

Herrens glæde giver dig overskud til andre

Nehemias 8,10: “…Og send noget til dem, der intet har (en anden oversættelse: dem, som ingen har tilberedt noget for)”. Mismodige og nedtrykte kristne har som regel mere end nok med at tænke på, hvordan de selv får det lidt bedre. Der er ikke noget overskud til dem, som faktisk har det endnu værre, måske fordi de ikke kender Jesus, eller de er fattige og nødlidende. Gud ønsker, du skal se, hvad du har i Kristus (resultatet af det, han gjorde på korset), så du både selv kan blive glad og samtidig få kraft til at være noget for dine medmennesker.

 

Gud har ikke noget imod, at du har det godt(“spis fede spiser og drik søde drikke”), men han vil, at din glæde ikke har sin årsag i, at du lever godt, men at det er Kristus, som er din glæde. Når du forstår, hvad du ejer i ham, bliver det naturligt at dele med andre og hjælpe dem, som er i nød. “Han, som ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle (på korset), hvor skulle han kunne andet end skænke os alle ting med ham” (Romerne 8,32). Gud har givet os alt, hvad vi trænger til, i kraft af det, Jesus har vundet til os ved sin død og opstandelse.

 

Herrens glæde forvandler dit sind

Filipperne 4,4: “Glæd jer altid i Herren, atter siger jeg: glæd jer! Lad alle mennesker mærker, at I har et mildt sind, Herren er nær”.

 

Den, som glæder sig i Herren (fryder sig over frelsen og det fuldbragte værk på korset) og har fokus på ham, som gav livet for os, vil blive positivt påvirket i sit sind, og dermed vil det også virke afsmittende på omgivelserne.

 

Du vil tackle dine problemer på en helt anden måde, når Herrens glæde får dig til at se alting i evighedsperspektiv. Du ved jo, at alle ting samvirker til det gode for dem, som elsker Gud (Romerne 8,28). Derfor lader du dig ikke så let slå ud af hverken skuffelser, misforståelser eller modgang, for din glæde kommer ikke udefra og bør derfor heller ikke kunne tages bort af noget udefrakommende. Din glæde kommer fra ham, som bor ved troen i dit hjerte; han, som aldrig slipper dig og aldrig forlader dig (Hebræerne 13,5). Glæden i ham får dig til at se lyst på fremtiden og tåle vanskelighederne - du har jo det bedste igen, uanset hvad der sker. Du bliver lettere at omgås, når Herrens glæde får de rigtige betingelser for at virke i dit liv.

 

Lad mig afslutte med et citat, som jeg tidligere har nævnt: “Se op til ham og strål af glæde!”

amen

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358941

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34524989128113sekunder