JESUSLIVET - HELLIGGØRELSEN ER GUDS VÆRK

Willy Griis www.griis.dkDet første nådesværk er frelsen = genfødslen, tilgivelsen for BEGÅEDE synder. En frugt af Jesu korsdød.


1 Pet. 2-24 Her står: Han bar vore SYNDER, = I flertal, på sit legeme op på korsets træ, for at vi AFDØDE fra vore synder -- igen i flertal.


Altså ALLE de synder jeg har begået i mit liv.

Det var første nådesværk FRELSEN!


Nu kommer vi til: Det andet nådesværk!

HELLIGGØRELSEN!Ved Jesu Kristi BLOD modtager vi HELLIGGØRELSE, det andet nådesværk i vor sjæl. Heb. 13-12 " Derfor led også Jesus uden for byporten, for at han kunne HELLIGE folket ved sit BLOD."


Det er blodet som helliger og renser os.

1 Joh. 1-7 " Men hvis vi vandre i lyset, ligesom han er i lyset, så har vo fællesskab med hverandre, og Jesu, hans Søns BLOD renser os fra al SYND"


Synd i ental, det henviser til min syndens natur!

v/9 " Hvis vi bekender vore SYNDER= flertal, altså de synder jeg kan falde i, som kommer af min iboende syndige natur.


Helliggørelse drejer sig om renselse FRA min syndige natur = en indre forvandling!


Guds ord lærer os, at syndens natur har to sider:

Synd, som jeg begår og den syndens natur, som bor i mig.


Når Guds ord taler om at UDSLETTE, TILGIVE, og FORLADE så tales der om min BEGÅEDE synd. --


Når der tales om at LUTRE, RENSE og HELLIGGØRE, så peger det hen på min IBOENDE synd.


Ved genfødelse,= frelse, bliver alle dine begåede synder tilgivet. Du er regnet, som retfærdiggjort af Gud. Du får Åndens vidnesbyrd i dit hjerte.


Rom. 8-16 " Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn."


Denne frelse bevirker, at du ikke mere kan leve i syndens handlinger, altså leve i bevidst synd.


Du kan ikke gå imod Helligåndens natur, den Ånd der nu bor i dig.


Ef. 4-30 " Bedrøv ikke Guds Helligånd, som i blev beseglet med til forløsningens dag."


Hvordan kan jeg bedrøve Helligånden?


Det står bl.a. i verset efter v/31 "Al bitterhed og hidsighed og vrede og skrig og spot være fjernt fra jer som i det hele al ondskab." Disse gerninger hører op, når vi bliver frelst og har fået genfødslens Ånd, vi kan ikke leve dem ud.


Jeg husker, da jeg blev frelst, da var det umuligt for mig at bande mere, det gjorde så ondt i mit hjerte af sorg, at kunne gøre det mod Jesus. Men dette er ikke HELLIGGØRELSE.


Vi har en nedarvet synd, iboende, i os! Vi ikke bare GØR synd, vi ER syndere!Vore første forældre Adam og Eva solgte deres førstefødselsret og al deres afkom blev solgt til syndens væsen. Når du, som en synder kommer til Jesus og oplever frelsen, da afskæres syndens frugter, (du kan ikke længere leve i bevidst synd ), og Åndens frugt kommer til syne. Gal. 5 22-25 Men dette er ikke helliggørelse, men en følge af frelsen/ genfødslen.


Men inde i dit hjerte findes endnu det, som kaldes SYNDENS ROD!

Den Adamiske natur. David indså nødvendigheden af hjertets renselse = HELLIGGØRELSE! Sal. 51 4 og 7 " Tvæt (vask/rens) mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for min synd." David taler her om to ting: Tvæt mig ren for min skyld: De synder, som jeg har begået mente David. - Og rens mig for min synd = den syndige natur! = Helliggørelse! v/7 " Se, jeg er født i misgerning, min moder undfanged mig i synd." Her taler David om arvesynden! = Syndens rod!


Helliggørelsen bringer dig ind på hellighedens vej.

Alt i dit liv bringes i lyset og Jesu Kristi blod renser dig. Syndens rod rykkes op. Sal. 51-12 " Skab mig, o Gud, et rent hjerte, giv en ny, en stadig ånd i mit indre." Det er helliggørelse! I det øjeblik du vil gøre en fuldstændig indvielse , renser Gud hjertet. Jesu Kristi blod virker ved troen og Helligånden vil virke i dig, at værket er sket. Syndens rod er rykket op!


Hvordan kan du prøve din helliggørelse?

Findes der i hjertet = i dit indre menneske, oprør og irritabilitet, er du ikke helliggjort. Bliver du fornærmet, når nogen udfordre dig, strider du for egne meninger eller kæmper for at få din vilje igennem, osv. er du ikke helliggjort.


Jeg taler her om hjertets, det indre menneskes tilstand.

Når du er frelst kan du ikke udfører = leve i disse ting. Men når du er helliggjort er hjertet renset for disse tendenser. Mat.15 19 og 20a " Thi fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser. Det er den slags ting, som gør mennesket urent."


Det er når vi er renset ved Jesu blod fra et sådant urent hjerte, at vi er helliggjort fra arvesynden. Vor af synden medfødte natur.


Må Gud give dig frelsen, fra, at udføre og leve synden ud!Og må Gud give dig helliggørelse, et rent hjerte, som er befriet fra syndens tendenser.


Gud velsigne dig til en hel frelse!


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 348022

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,68769097328186sekunder