JESUSLIVET - HERLIGHEDENS LIV
 

Helliggørelses liv Åndsfylden.

 

 År 1970.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


 

 

1. Tess. 4:3: "Thi dette er Guds vilje, at I billiggøres. "

 

Der gives ingen genvej til helliggørelse. Helliggørelse, er selvets død. I samme mål som selvet dør, fylder Ånden eller behersker Ånden, kødet/kroppen med alt hvad det indeholder. Vi dør bort fra os selv ved at være i Jesus Kristus, som med korsfæstede sammen med Jesus Kristus. Det er ikke længere os som lever men Jesus Kristus lever i gennem os.

 

 

2.Pet.3.11-18.  Her pålægges vi at leve i et Helligt liv. Et liv som leves i tro på Jesus Kristus. Ikke ved at vi forsøger at forbedrer os men ved at Jesus Kristus lever i og igennem os. Jesus Kristus har gjort det for os. Jesus har fuldendt det Hellige liv. Og er vi i troen i Jesus Kristus. Da er Jesus Kristus vor Hellighed. Du kan kun stræbe efter at stå uplettet og dadelfri ved at være i Jesus Kristus. I Jesus Kristus er al synd og svaghed gemt. Vi er skjult i Kristus. Vort gamle liv er skjult, uset i Kristus. Og det er ikke længere os der lever men Kristus lever igennem os.

 

 

 

I næste samling skal vi se på menigheden som Kristi legeme.  Når der skrives vi sammenligner så er det ikke kun et forhold vi sammenligner, som en teoretisk tese, som noget der engang var og noget, som måske bliver sådan. Nej det lyset vi holder op foran os, så det kan lyse for os. Så vi ser Vejen, Sandheden og livet. Meningen er. Vi skal se hen til en andens liv. Nemlig Jesus Kristus i os, og leve ved Hans liv som ved troen er i os.

 

 

 

I denne samling skal vi se på os selv, den enkelte, som Åndens bolig eller tempel.

1. Kor. 3:16-17: "I er Guds tempel - Guds And bor i jer." 1. Kor. 6:19-20: "Ved I ikke, at jeres legeme er tempel for Helligånden, som er i jer. v.2. Kor. 6:16: "Vi er den levende Guds tempel. Ef. 2:21-22: "Vokser til et helligt tempel i Herren ... opbygget til en Guds bolig i Anden." "Det er Guds vilje, at vi helliggøres. Gud kaldte os til hellighed." 1. Tess. 4:7.  Nemlig ved at vi vokser troen på Kristus og derved bliver nåden i Kristus os hver dag rigere og rigere til del.

 

 

 

Vores Bibel taler, gennem vore vejledere, til hele sandheden. At helliggøres, at fyldes af Anden, at vokse i nåden, at opbygges til vort indvendige menneske. Og det kan være svært at holde styr på det hele uden at blande tingene sammen. Derfor er det nødvendigt at vi får det i små portioner. Små børn må jo lære at spise små portioner først, inden de kan helt kan tåle fast og voksen føde. hvad der er tale om er dette: Det er også vigtigt vi lære at spise langsomt og tygger maden grundigt. Ved at vi tænker nøje over det vi hører og lader ordet tage bolig i vore tanker, og derfra lader det gå ind i sindet, hvor det levende Guds Ord gør sin virkning. Vi kan hurtigt få noget galt i halsen, få forstoppelse, mavepine osv. Alt sammen fordi vi ikke har lært at spise af Guds Ord på rette vis.

 

 

 

Udvikling, vækst.

Bibelen taler om at vokse til mands modenhed - om at kunne tåle "fast føde". Den nyfødte er spæd, men det ventes, at den nyfødte vokser, det ville være tragisk, om den ikke gjorde det. Vi kan derfor sige: Frelsen fortsætter, åndslivet ud­vikles. Apostelen peger på livet med Gud i sin modsætning til livet uden Gud. Det ægteskabelige liv - hjemgivet, og midt i det borgerlige samfund - ikke at forurette nogen.

 

 

Det, at være en kristen er at få sin sjæl frelst, at få 1ivs­samfund med Gud; men det at være en kristen er også at leve livet på en ny måde, som apostelen her taler om. lad os betragte det ofte citerede vers i Ef. 5:18: "Lad jer fylde af Anden.Her må vi gøre opmærksom på, at det ikke er en passiv fylden op, som for eks. Jeg fylder et tomt glas, det er helt passivt. Det fyldes, men er i øvrigt passivt. For at illustrere, hvad dette betyder: lad jer fylde neden, må vi søge et helt andet begreb. Læs i. Luk. 5:26: "De blev fyldt af frygt; Johs. 16:6:Fordi jeg har talt dette, har sorgen fyldt jeres hjerter. en fylde, der her er tale om, er af en art, der tager hjertet/sindet i besiddelse, så denne fylde dominerer; alt og alt andet glemmes.

 

 

 

Du må give Ånden din tilladelse.

Lad jer fylde af Anden" betyder derfor: "Lad jer fylde af Anden." Nådens fylde udvisker ikke personligheden, den gennemlyser den, så den enkelte klart ser hvad der bør gøres. Om personen da vil! Alt er nemlig en frivillig vandring. Hvor der modtages af egen fri vilje i tro (Heb.11) Af Guds nåde. Det er op til dig hvor langt du vil gå sammen med Jesus i Ånden. Mange er desværre standset på vejen og de får ikke mere før de selv vil.

 

 

 

 Hvordan kan man vide, man er fyldt af Anden?

Vi kender nok til den megen tale om følelser, om, kan jeg kunne vide, at jeg er fyldt af Ånden.  Der er så megen selvoptagethed forbundet med dette at være en Åndelig skabning. Så mange er opblæste og farer frem i egne tanker og sjælelige følelser. De lever i deres køds gamle liv, og forsøger at gøre Guds Ånd anderledes end den er.  Alt sammen for at folk skal se at netop de er mere ånds fyldte end andre og de er noget ganske specielt i Guds øjne. De mener de har en hel særlig tjeneste og mener sig over Åndelige. De dømmer andre ved at mene de blot bedømmer ånder. De svæver højt oppe over den enkelte. Pas på der findes også vildfarende ånder, som næsten ligner HelligÅnden, uden det er det.

 

 

 

Vi behøver ikke at vide om vi er Åndsfyldte eller ikke. På frugterne kan folk se det. Og et godt træ anstrenger sig ikke for at bære frugt. Det gør Jesu Ånd i det helt af sig selv. Åndens frugt er kærlighed, langmodighed, fred og glæde i den Hellige Ånd osv. Er det det du møder ved de folk som proklamere deres store åndelighed? Er det ydmyghed, sagtmodighed, omsorg og selvopofrelse du møder? På denne måde her har du et fingerpeg om de nu også virkelig er fyldte af Guds Ånd. Eller om det er en anden ånd, som blot ligner, uden kærligheden til sandhedens liv.

 

 

 

Der tales om følelser og oplevelser. Åndens fylde er imidlertid liv i funktion. Hvordan er mit liv?

Hvordan er min tjeneste for Gud? Hvordan er min karakter? Er det den gamle Adams karakter/natur som jeg lever i og styres af. Eller er det den nye karakter/natur. Jesus naturen. Er Jesu Kristi Ånd den Ånd der styrer mig fuldt ud? En ny sang. En taksigelse for alle ting. En ny og stabil Ånd. Alt sammen spørgsmål og forvirring der ofte fylder kristne så meget at de ikke kan se hvad der er sandt og løgn.

 

 

 

Fyldt af Ånd.

Den Ånds fyldte mand v. 25-33.

Den Ånds fyldte kone v. 22-24.

De Ånds fyldte børn 6:1, 3-4.

 De Ånds fylde arbejdere 6:5-8. e)

De Ånds fyldte arbejdsgivere 6:9.

 

 

 

I mænd. Elsk jeres koner, ligesom Kristus elskede menigheden og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet, for at han således kunne fremstille menigheden for, sit ansigt som herlig, uden plet eller rynke eller andet så­dant, nej, den skulle være hellig og dadelfri. På samme måde bør mændene elske deres hustruer som deres egne legemer; den, som elsker din kone, elsker sig selv.  Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og holde sig til sin kone, og de to skal være et kød.

 

 

 

Den hemme­lighed, der ligger heri, er dyb; jeg sigter hermed til Kristus og menigheden."

Her tales om den "Åndsfyldte" ægtemand. Her er vort spejl, mine brødre. Således må vi være i det ægteskabe­lige forhold til vore koner, om vi vil mene om os selv, at vi er "Åndsfyldte" ægtemænd. Hvordan er du over for din kone, i livets mest intime øjeblikke? Er du krævende? Dominerende? For­drende. Vil du betjenes. "Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og holde sig til sin kone ”.. " Han skal ikke gå og fortælle hende, hvordan hans mors frikadeller smagte. Og sådan gjorde mor og du skal gøre lige så. I mandens ægteskabelige stilling til sin kone sættes intet ringere forbillede end Kristus i forholdet til sin me­nighed. Kærlighedens fulde hengivelse uden nogen for­dring eller krav. ,I mænd! elsk jeres koner, ligesom Kristus elskede menigheden og gav sig selv hen for den."

 

 

 

,I koner skal underordne jer under jeres mænd som under Herren; En mænd er sin hustrus hoved, lige­som Kristus er menighedens hoved, han som er sit lege­mes frelser. Ja, ligesom menigheden underordner sig un­der Kristus, skal også konerne underordne sig under deres mænd i alt."

Her er tale om den "Åndsfyldte" kone Skaberen har forordnet det sådan, at manden er familiens hoved. Jeg har ikke set noget velordnet hjem, hvor dette ikke har været tilfældet. Men det vil heller ikke være svært for konen, om manden er, som beskrevet i de vers, som vi ovenfor har citeret.

 

Hvor der opstår vanskelig­heder i denne henseende, må en kvinde alvorligt vurdere, set i lyset af at Kristus er hovedet, hvem hun har giftet sig med. Og er manden i intelligens under hende, må hun gøre sit bedste for at hjælpe ham i den stilling, der bør være hans. Med disse Åndsfyldte "ægtefæller vil ægteskabet blive som af Skaberen villet, harmonisk og inderligt.

 

 

 

 Apostelen har ikke inddelt Efeserbrevet i kapitler. Han fortsætter at tale om børn og forældres gensidige for­hold - de, der er "fyldte af Anden". Børnene er lydige og forældrene er ikke dominerende på en sådan måde, at de vækker konstant modstandslyst (opirre) mod forældre­nes anvisninger. Også her må vi prøve os selv. Hvordan afgør vi hjemmets sager? I kap. 6:5-8 beskriver apostelen den "Åndsfyldte" arbejders forhold til sin arbejdsgiver og sit arbejde. idet, 'i særlig lægger mærke til, er, at et arbejdes udførelse er: "Som om I tjente Herren og ikke mennesker."

 

 

 

Alt i vort kristne liv ligger på højeste plan. Gud ser det. Gud lønner. Det er Gud vi skal tjene også i det daglige livs sysler.

Der er en formaning til den "Åndsfyldte" arbejdsgiver. Den går ud på dette: alt hvad du vil, at mennesker skal gøre mod dig, det skal du gøre mod dem. Hvordan ønsker du selv at blive behandlet? Husk, du har en Herre i Himmelen. Og han anser ikke personer. Derfor skal du ikke på grund af din stilling som arbejdsgiver eller fordi du muligvis har penge, gå omkring med et "bedreværds­kompleks". Din værdi for Gud afhænger ikke af din bankbog eller din sociale position.

 

 

 

Du er i en stilling, hvor folk muligvis økonomisk er afhængige af dig. Mis­brug ikke din stilling, du Åndsfyldte arbejdsgiver.

Således er virkningen af "Andens fylde", Guds And, som vi opfordres til at lade os fylde af i 5:18.

 

 

 

Over for spejlet i disse vers bør vi prøve os selv, om vi virkelig er sande Åndsfyldte kristne, som Herren vil det.

 

 

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358633

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,36179304122925sekunder