JESUSLIVET - HIMMEL OG HELVEDE.

Himmel og helvede.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


Beskrivelse af, hvad Bibelen siger om Himmel og Helvede.

Taler nogen, skal han tale som Guds ord, siger Bibelen, og når man vil tale sandhedens ord, kan det ikke nytte at udelade noget, som er mindre populært. Det nytter ikke at søge at udtale sig "politisk korrekt". Dette ville føre til "bibelsk ukorrekthed." Bibelen taler om, at såvel Gud som Djævel, Himmel som Helvede findes.


I frikirker med Helligånds-fyldte troende sker det ikke sjældent, at Gud sender profetiske budskaber til forsamlingen. For ca. 10 år siden hørtes følgende profetiske budskab: "Så siger Herrens Ånd: jeg ser skarer med oprakte hænder, disse hænder venter kun på at blive grebet. Disse hænder tilhører mennesker, som er ved at synke ned i det skidne dynd. De er bundet af satans magt, men de længes efter at komme ud i friheden. Jeg siger til min menighed: stræk ud efter disse hænder. Jeg har kun jer til at gøre det. I ved, jeg ønsker ikke, nogen skal gå fortabt, men at alle skal få et evigt liv. Jeg ved, hvad der venter dem, hvis de ikke får mulighed for at vende om til mig. I kan ikke forestille jer, hvilken pine og smerte, de vil komme i. Jeg har hørt og hører stadigvæk mange råbe: hvorfor har ingen fortalt mig om dette frygtelige sted. Hvorfor, hvorfor."


Altså, som vi kan se, må vi ikke undlade at fortælle om helvede.


Åb. 21, hele kapitlet samt 22.1-6. kan man læse om himmelen, en ny jord og en ny himmel, og det ny Jerusalem.


Lukas. 16. 1-13.

Lignelsen om den uærlige godsforvalter

v1 Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. v2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. v3 Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. v4 Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. v5 Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? v6 Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! v7 Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!« v8 Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. v9 »Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. v10 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. v11 Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? v12 Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? v13 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.«


Jesus fortæller også en lignelse om dødsriget, hvor den rige mand efter sin død føres hen, og denne beklager sig over, at "han pines her i denne lue." I omtaler Jesus også "Helvede, hvor deres orm ikke dør og ilden ikke slukkes." I Joh Åb omtales, hvordan det vil gå de, der frivilligt tager dyrets mærke på deres pande eller deres hånd. (Noget som det verdslige system har klar til brug, når man i ikke fjern fremtid vil indføre det pengeløse samfund, se .) "De skal drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger, og de skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne. Og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder, og de har ikke hvile hverken dag eller nat." (Også en beskrivelse af Helvede)


Mange mennesker har haft "ud af kroppen-oplevelser" eller "nærdødsoplevelser", hvor de har berettet om, at de har set himmelen eller helvede eller begge steder. Mange giver enslydende beretninger om dette, og de kan bekræfte, at Bibelens beskrivelser passer godt med det, de har set. Det vil derfor være uklogt ikke at tro på det. En amerikansk dame, Mary Kathryn Baxter er flere gange blevet taget med til såvel himmel som helvede af Jesus - med det formål, at hun skulle beskrive begge steder for mennesker. Se bøger i litteraturlisten.


I bøgerne fortæller hun, at himlen er fyldt med farver af strålende lys, udtryk for herlighed og kraft. Sorg og tårer bliver erstattet af evig glæde. Himlen er fuldkommen tryghed, nydelse, tilfredshed, usigelig glæde, en symfoni af musik. Alt er i fuldkommen harmoni. Fred, glæde, lykke overalt. Al sygdom, svaghed, træthed, lidelse er borte for altid. Der er fuldstændig frihed for urenhed, ondskab, synd. Der er orden og mening i alting.


Oplevelse af helvede: Hun så mennesker brændende i grøfter med ild og svovl. Kød hang i trevler. Orme, som ikke tog skade af ilden, vrimlede i dem. Menneskerne skreg af smerte. Da de så Jesus, som var i følge med forfatteren, råbte de til ham om at blive sluppet ud. En mand råbte: "Jeg er så ked af det, Jesus, Tilgiv mig. Jeg har været her på dette pinested i mange år. Slip mig ud, Jesus. Jeg har lidt nok for mine synder."


Jesus græd og sagde: "Der står skrevet, at den retfærdige skal leve ved tro. Alle spottere og vantro skal have deres del i ildsøen. Du ville ikke tro sandheden. Mange gange blev mit folk sendt til dig for at vise dig vejen, men du ville ikke lytte til dem. Det er for sent nu. Du forkastede evangeliet. Selv om jeg døde på et kors for dig, spottede du mig og ville ikke omvende dig fra dine synder. Min far gav dig mange lejligheder til at blive frelst. Havde du bare hørt efter."


Troende mennesker har ingen grund til at frygte helvede, da det ikke er bestemt for dem. Nogle ateistiske, intellektuelle mennesker er tilsyneladende så naive at tro, at de kan ophæve helvedes eksistens ved at nægte at tro på den. Men Gud er ikke et menneske at han skulle lyve, og Jesus, som er "vejen, Sandheden og livet", lyver heller ikke, når han omtaler helvedes fortabelse pga folks ulydighed ved at de ikke vil tro på Ham.


Jesus siger. Jeg er døren. Mange går desværre uden om korsets dør og springer over andre steder.


Hvor vil du tilbringe evigheden. I Himmelen? Eller i helvedets fortabelse?


Jesus er din vej. Følg du Ham og kom med til Him

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362212

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,6681010723114sekunder