JESUSLIVET - IKKE UNDER GUDS DOM..

Ikke under dom


Du finder bibelen på www.Bibelen.dkGalaterne: 3,13-14 ”Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse, idet han blev en forbandelse for vor skyld, fordi der står skrevet: Forbandet hver den, der hænger på et træ for at den velsignelse, som blev givet til Abraham, måtte blive hedningerne til del i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få Ånden, som var forjættet os.”

Det står her, at Kristus løskøbte fra lovens forbandelse. Det vil sige, at han købte os fri fuldstændig. Han blev en forbandelse for vor skyld, for at vi skulle gå fri. Så hvis vi er født på ny, da er vi frikøbt fra lovens forbandelse.

Hvad er lovens forbandelse? Det kan vi læse i 5. Mosebog: 28,15-68. Det er en lang opremsning af forbandelser. Ved at læse dem kan vi se, at disse forbandelser indeholder tre ting, sygdom, fattigdom og evig død. Så det er hvad Kristus købte os fri fra. Halleluja, vi er købt fri. Så hvis du er født på ny, da er du ikke under forbandelse, men under velsignelse. For, at den velsignelse, som blev givet til Abraham, måtte blive hedningerne til del i Kristus Jesus. Amen, Halleluja, den velsignelse, som blev givet til Abraham, er nu givet til os. Vi er velsignet.Hvad er Abrahams velsignelse?

Det står i 1. Mosebog: 12,1-3 ”Herren sagde til Abram: Drag ud fra dit land, fra din slægt og din faders hus til det land, jeg vil vise dig; så vil jeg gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort, og vær en velsignelse! Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle jordens slægter velsignes!” I kapitel 13,1 står der: ”Abram var meget rig på kvæghjorde, sølv og guld.” Du ser, i Ordsprogene: 10,22 står der: ”Herrens velsignelse gør rig.” Så Abraham var rig på jordisk gods. Han anvendte velsignelsens lov, ved at give tiende af alt, det står der i kapitel 14,20. Der er kristne der mener, at det der med at give tiende, bare hører det gamle testamente til, men vi læste jo, at den velsignelse, som blev givet til Abraham, at den blev hedningerne til del i Kristus Jesus. Det betyder, at den velsignelse, som Abraham fik ved at give tiende, kun kan fås på samme måde, når det gælder økonomi. Abraham lykkedes i alt hvad han tog sig for. Han var aldrig syg, og han fik evigt liv. Det er hvad velsignelse indeholder. Det er den samme velsignelse, som der er remset op i 5. Mosebog: 28,1-14, de er jo Abrahams slægt. Men på trods af at Galaterne: 3,13-14 siger, at vi i Kristus er købt fri fra lovens forbandelse, da er der nogen der lærer, at man som en kristen kan have en generationsforbandelse, som man har nedarvet fra forfædrene. Men Guds Ord afliver denne myte. Hør hvad 1. Peter 1,18-19 siger: ”I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting, med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arvet fra forfædrene, men med Kristi dyrebare blod som med blodet af et lam uden plet og lyde.” Det er rigtignok, at før vi blev født på ny, da havde vi nedarvet det tomme liv fra forfædrene, men da skal vi helt tilbage til Adam og Eva. Da de syndede, kom hele jorden, dem selv og alle generationer under forbandelse. Men Kristi dyrebare blod købte os fri fra al forbandelse og det tomme og syndige liv, som vi havde nedarvet fra forfædrene. Det var derfor Jesus døde på korset, og når vi er i Kristus, da er vi løskøbt.Så hvis du har en generationsforbandelse, da bliv født på ny. Det er den eneste nytestamentlige måde hvorpå den kan blive brudt. De som underviser om at kristne kan have en generationsforbandelse eller slægtsforbandelse, de tager sit udgangspunkt i 2. Mosebog:20,5-6 ”du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg Herren din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem, som hader mig, men i tusind led viser miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine bud!” Det er og bliver det gamle testamente. Det gamle testamente skal altid ses i lyset af det nye testamente. Hør hvad Jeremias:31,29-34 siger: ”I hine dage skal man ikke mere sige: Fædre åd sure druer, og børnenes tænder blev ømme. Nej, enhver skal dø for sin egen brøde; enhver, der æder sure druer, får selv ømme tænder. Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pagt, jeg sluttede med deres fædre, dengang jeg tog dem ved hånden for at føre dem ud af Ægypten, hvilken pagt de brød, så jeg væmmedes ved dem, lyder det fra Herren; nej, dette er den pagt, jeg efter hine dage slutter med Israels hus, lyder det fra Herren: Jeg giver min lov i deres indre og skriver den på deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ven skal ikke mere lære sin ven eller broder sin broder og sige: Kend Herren! Thi alle skal de kende mig fra den mindste til den største, lyder det fra Herren; thi jeg tilgiver deres brøde og kommer ikke mer deres synd i hu.”


Halleluja, her har vi det meget tydeligt. Jeremias profeterede om den nye pagt. Man skulle ikke mere kunne sige: Fædre åd sure druer, og børnenes tænder blev ømme. Slægtsforbandelsen blev ophævet. Egentlig, blev den allerede ophævet på Ezekiels tid. Ezekiel:18,1-4 ”Herrens Ord kom til mig således: Hvor tør i bruge det mundheld i Israels land: Fædre åd sure druer, og børnenes tænder blev ømme. Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Ingen skal mere bruge dette mundheld i Israel. Se, alle sjæle er mine; Både faderens sjæl og sønnens sjæl er mine; den sjæl, der synder, skal dø.” og vers 20-21 ”Den sjæl, der synder, den skal dø; søn skal ikke bære faders misgerning, ej heller fader søns. Over den retfærdige skal hans retfærdighed komme, over den gudløse hans gudløshed. Men når den gudløse omvender sig fra alle de synder, han har gjort, og holder mine anordninger og gør ret og skel, da skal han visselig leve.” Bibelen siger meget klart og tydeligt, at i den nye pagt kan vi ikke have nogen slægtsforbandelse. Der findes ingen undervisning om det i evangelierne, Apostlenes Gerninger eller i nogen af brevene. Der er ingen eksempler, hverken i Jesu tjeneste eller i apostlenes tjeneste.Nogen indvender og siger: Jo det er jo rigtignok, at Jesus løskøbte os fra forbandelsen, men det sker jo ikke sådan automatisk, den skal først brydes. Det er ikke rigtigt, vi skal ikke gøre det som Jesus gjorde. Han brød forbandelsen, og når vi modtager det han gjorde på korset, da er den brudt, engang for alle. De mennesker, som praktiserer det med at bryde forbandelser, der kommer folk rendende igen og igen og siger: Jeg tror jeg har en slægtsforbandelse jeg skal have brudt, for jeg har så let til vrede. Så får man ”åbenbaret” at ens tipoldefar var fuld af vrede, og så bryder man det. Kort tid efter, så kommer den samme person rendende, og siger: Jeg er stadigvæk fuld af vrede, så der må være flere slægtsforbandelser. Så får man ”åbenbaret” at hans bedstemor også var en vred rappenskralde. Og så bryder man også den forbandelse. De siger også, at hvis ens far, bedstefar og oldefar havde kræft, så er det en slægtsforbandelse, men nej, det er frygt. Når mennesker frygter for at få kræft eller andre sygdomme, da åbner man op for Djævelen, så han frit kan lægge den sygdom på dem. Donald Gee, en kendt pinsepioner fortæller: Alle mænd i hans familie døde før de blev halvtreds, og da han nærmede sig de halvtreds, blev han fuld af frygt, og han begyndte at føle sig vældig syg. Men han vidste, at frygt og sygdom er af Djævelen, så han stod frygt og sygdom imod i Jesu navn, og proklamerede i tro, at med et langt liv han mætter mig. Han blev over halvfems år. Han brød aldrig nogen slægtsforbandelse, for han vidste, at den blev brudt, da han blev født på ny.Man siger også, at hvis der har været alkoholisme eller andet misbrug af narkotika i slægten, så skal denne forbandelse brydes, for at man kan blive fri. Jeg kender en søskendeflok på seks. Deres far og hans slægt, var alkoholikere, men ingen af de seks børn, som nu er over halvtreds er alkoholikere, de har tværtimod en afsky for det, og de er ikke engang frelst.

De som har denne vildførende lære, de er som israelitterne. De var godt nok kommet ud af Ægypten, men de gik i ring ude i ørkenen, og kom aldrig ind i det forjættede land. Og sådan kan man blive ved i uendelighed, og man får aldrig sit problem virkelig løst. Man kan ikke skyde skylden på ens forfædre. Bibelen taler derimod om at omvende sig fra synder og korsfæste kødet og stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer.Hvad så med arvelige sygdomme, fysiske og psykiske.

Bibelen siger ingenting om at bryde forfædrenes synder. Jesus og apostlene, de bare helbredte de syge, og uddrev de onde ånder. Det er enkelt og let. Vi skal ikke gøre Herrens lige veje krogede. Ligeså vildfarende lære er det også, at man skal bekende forfædrenes synder for at få vækkelse. Det står der intet om i det nye testamente. Tak Gud, Jesu dyrebare blod løskøbte os fra forfædrenes synder. Halleluja, vi er fri fra forbandelse.Vi er velsignet.

Det eneste, som kan hindre os i at vandre i velsignelserne, er synd. Paulus siger i Rom:13,10 at kærlighed er lovens opfyldelse. Kærlighed er et bud, en befaling; du skal elske din næste som dig selv, vers 9. Hvis vi vandrer i Guds kærlighed, og Lys, er vi under velsignelse, og vi kan kræve i tro, vores rettigheder.Efes:1,3 siger: ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse.”


Ære være Jesus; vi er fri fra forbandelsen.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358593

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37243103981018sekunder