JESUSLIVET - ISRAEL. GUDDOMMELIGT TEGN FOR VERDEN

Israel Guddommelig tegn for verden


Du finder Bibelen på www.Dk


Hvor blinde kan vi mennesker være for Guds vidnesbyrd iblandt os? Ja, det er ubeskriveligt, at vi ikke kan se Guds finger med Israel, som det er beskrevet i Guds Ord, Bibelen!


ES.48-3 " JEG FORUDSAGDE DET,SOM ER SKET, AF MIN MUND GIK DET UD, SÅ DET HØRTES, BRAT GREB JEG IND, OG DET INDTRAF,"


Hvad forudsagde Gud? AT ISRAEL VILLE VENDE HJEM TIL DERES LAND EFTER TO TUSINDE ÅRS FRAVÆR! Israel er Guds vidne for nationerne. Hvorfor? For at menneskene skal komme til erkendelse af, at Gud er Gud og den eneste som kan frelse.


Isral er Guds første udvalgte folk.

5 MOS. 7-6 " THI DU ER ET FOLK, DER ER HELLIGET HERREN DIN GUD, DIG HAR HERREN DIN GUD UDVALGT TIL SIT EJENDOMSFOLK BLANDT ALLE FOLK PÅ JORDEN."Ved at betragte Israel skulle alle nationer lære Gud og Guds krav, at kende.

Gud lovede Israel store velsignelser, hvis de ville adlyde ham og truede dem med straffedomme, hvis de var ulydige.

5 MOS. KP. 28

vers 1-6 " MEN DERSOM DU ADLYDER HERREN DIN GUDS RØST OG HANDLER EFTER ALLE HANS BUD, SOM JEG I DAG PÅLÆGGER DIG, SÅ VIL HERREN DIN GUD SÆTTE DIG HØJT OVER ALLE FOLK PÅ JORDEN, OG ALLE DISSE VELSIGNELSER VIL KOMME OVER DIG OG NÅ DIG, DERSOM DU ADLYDER HERREN DIN GUDS RØST: VELSIGNET SKAL DU VÆRE I STADEN, OG VELSIGNET SKAL DU VÆRE PÅ MARKEN! VELSIGNET DIT LIVS, DIN JORDS OG DIT KVÆGS FRUGT osv." ---


Men hvis Israel ikke ville adlyde Gud vil det gå dem sådan:

Vers 47-48 " EFTERSOM DU IKKE VILLE TJENE HERREN DIN GUD MED FRYD OG HJERTENS GLÆDE, FORDI DU HAVDE OVRFLOD PÅ ALT, SKAL DU KOMME TIL AT TJENE DINE FJENDER, SOM HERREN VIL SENDE IMOD DIG, UNDER HUNGER OG TØRST, NØGENHED OG MANGEL PÅ ALT, HAN SKAL LÆGGE JERNÅG PÅ DIN NAKKE, INDTIL DE HAR LAGT DIG ØDE. -- VERS 64 " HERREN SKAL ADSPLITTE DIG BLANDT ALLE FOLKESLAGENE FRA DEN ENE ENDE AF JORDEN TIL DEN ANDEN, OG DER SKAL DU DYRKE FREMMEDE GUDER, SOM HVERKEN DU ELLER DINE FÆDRE FØR KENDTE TIL osv."


Dette er forudsagt for ca. 3500 år siden! Og sådan skete det!


Men Gud forudsiger også deres tilbagekomst:

JER.23 7-8 " SE, DERFOR SKAL DAGE KOMME, LYDER DET FRA HERREN, DA DET IKKE MERE HEDDER: SÅ SANDT HERREN LEVER, DER FØRTE ISRAELITERNE OP FRA ÆGYPTEN! MEN: SÅ SANDT HERREN LEVER, DER FØRTE OG BRAGTE ISRAELS HUS` AFKOM OP FRA NORDENS LAND OG FRA ALLE DE LANDE, TIL HVILKE HAN HAVDE BORTSTØDT DEM! OG DE SKAL BO I DERES LAND."


Det er et historisk mirakel, at Israel er blevet bevaret som èt folk, medens det har været adspredt blandt alle folkeslag. hvorfor er de ikke igennem deres 2000 års fravær fra landet, blevet indgiftet i folkeslagene? FORDI GUD HAR BEVARET DEM SOM ÈT FOLK, SOM ET VIDNESBYRD FOR ALLE NATIONERNE!


Gud forudsagde også nationernes verdensriger ved Nebudkadnezars drøm. Denne drøm blev tydet af Daniel, som blev bortført af Nedbukadnezar i år 606 f. Kr. og fik en stor stilling i verdensriget Babylon. Kong Nebudkanezar fik en drøm fra Gud, som alle hans drømmetydere ikke kunne tyde. Daniel blev tilkaldt.


Dan. 2 31 - 45 Nebudkanezar kongen af verdens riget Babylon, så i drømmen en billedstøtte, hovedet var af guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern, og fødderne halvt af jern og halvt af ler.

Daniel tydede synet således: Hovedet af guld er Babylon - armene og brystet af sølv er Medo-Persien - bugen og lænderne af kobber er det græske rige - benene af jern er det romerske rige ( både det østlige og vestlige) -


fødderne og tæerne af jern blandet med ler, repræsenterer den nuværende EU union. Som skal ende med 10 riger.

Det genopståede Romer rige i vor tid, døjer med at holde sammen, som jern og ler ikke kan binde sammen.


Israel kom hjem til landet i 1948 Guds profeti er opfyldt.


Israel venter i dag på deres Tempels genopbyggelse og på deres konge Messias genkomst. Denne konge er menighedens Jesus Kristus. Det ser Israel ikke endnu, men det kommer ifølge Bibelen


Og da alle de profetier vi her har omtalt er gået i opfyldelse, så vil også de resterende profetier blive opfyldt.


Zak. 12-10 " OG SÅ UDGYDER JEG OVER DAVIDS HUS OG JERUSALEMS INDBYGGERE NÅDENS OG BØNNENS ÅND, SÅ DE SER HEN TIL HAM, DE HAR GENNEMSTUNGET, OG SØRGER OVER HAM, SOM MAN SØRGER OVER EN ENBÅREN SØN, OG HOLDER KLAGE OVER HAM, SOM MAN HOLDER KLAGE OVER DEN FØRSTEFØDTE."Isral skal komme til at sørge over, at de, som folk korsfæstede Jesus. De skal komme til, at se hen til ham de har gennemstunget på korset.

Her omtales korsfæstelsen af Jesus ca. 500 år før det skete.


Vi venter i nær fremtid, at jøderne skal godkende Jesus, som deres Messias.


David ca. 900 f.Kr. omtaler også Jesu korsfæstelse:

SAL. 22 17-19 " THI HUNDE STÅR OMKRING MIG, ONDE I FLOK OMRINGER MIG, DE HAR GENNEMBORET MINE HÆNDER OG FØDDER, JEG KAN TÆLLE ALLE MINE BEN, MED SKADEFRYD SER DE PÅ MIG. MINE KLÆDER DELER DE MELLEM SIG, OM KJORTELEN KASTER DE LOD."


Da David skrev dette fandtes der ikke korsfæstelse, denne form for dødsmåde kom først med romerne. Men Gud forudsagde, hvordan hans Søn skulle dø for syndere.


BEHØVER VI MERE BEVIS FOR GUDS EKSISTENS?

Både jøder, som skal se hen til ham som de har gennemstunget og folkeslagene skal se hen til korset for at blive frelst ind i himlen ved deres død. Gud lover ikke bare et velsignet liv på jorden, hvis vi gør det, som han forlanger.


Men han lover også et evigt liv efter døden om vi tager imod den korsfæstede Jesus, som vor frelser!


JOH. 3. 16-18 " THI SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN, AT HAN GAV SIN SØN DEN ENBÅRNE, FOR AT ENHVER, SOM TROR PÅ HAM, IKKE SKAL FORTABES, MEN HAVE EVIGT LIV. THI GUD SENDTE IKKE SIN SØN TIL VEDEN FOR AT DØMME VERDEN, MEN FOR AT VERDEN SKAL FRELSES VED HAM. DEN, SOM TROR PÅ HAM, DØMMES IKKE, DEN, SOM IKKE TROR, ER ALLEREDE DØMT, FORDI HAN IKKE HAR TROET PÅ GUDS ENBÅRNE SØNS NAVN."


Dette gælder både jøder og hedninger.


Kære læser, lad dig overbevise af Guds Ords forudsigelser og hans handlen med sit folk Israel.


Det er os bevis nok for hans eksistens.

Og det, som Gud har talt, og som er gået i opfyldelse. Således vil det også gå i opfyldelse, som mangler.


De som i tro tager imod Jesus skal frelses. De som ikke vil tage imod den gennemstungne enbårne Søn skal gå fortabt evigt efter døden.


Betænk dig ikke længere, men tag mod Jesus nu, som din frelser.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359238

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,72298002243042sekunder