JESUSLIVET - JEG HADER SKILSMISSERNE
  Sunder. Krisnan.

 

I Malakias 2:10-12. Læser vi om, hvordan Israel, Gud folk, havde været troløse mod Gud. Ved at de for godt befindende giftede sig med kvinder, som ikke troede på Israels Gud. Der ved var Israelitterne ved at miste deres tilhørs forhold til Gud. Der med ville Guds velsignelser, til Hans pagts folk også udeblive. Resten af kapitlet fortæller om, de Israelitiske mænds troløshed mod deres hustruer/koner. I det de lod sig skille af begær efter at gifte sig med hedninge kvinder. I vers.14. Bruger profeten utrygget. Din ungdoms hustru/kone. (Din første kone du lod dig skille fra). Hvilket selvfølgelig betyder. De, kvinde mændene giftede sig med i deres unge år. Den gang i deres unge år var kvinderne også yngre. De så bedre ud var i det hel taget mere attraktive. Ikke som nu hvor kvinderne var gamle og rynkede og ikke nær så tiltrækkende. De var intet i forhold til de hedenske kvinder, som både var kønne, unge og meget attraktive i det ydre. Med vore dages ord brug. Oplevede profeterne deres anden ungdom. Det nogen kalder for panik før lukke tid. Eller midt vejs krisen/mandens overgangs alder. Det er ikke underligt. Gud ikke ville kendes ved deres ofre.

 

Det er dog vigtig at huske på. Menigheden som Malakias, talte til gjorde de rigtige ting. De både klagede og græd, når de var i bøn, og tilbedelse til Gud. Det ser vi klart i vers 13. Man skulle da tro. Gud ville reagere på deres mange bønner, og tårer grædt i magtesløshed. Men. Problemet i deres bønner var. Nok græd de og hylede op. Men der var ingen anger. Dvs. Bønnerne var kun fyldt med beklagelser, og utilfredshed. De sagde, lige som i dag. Har vi ikke gjort alt det du bad os om, at gøre? Hvorfor velsigner du os da ikke Gud? Hvorfor? Hvorfor?  Situationen i dag er nøjagtig den samme. Verden har på det område ikke forandret sig ret meget i de ca. 2500år der er gået siden da. Skilsmisser er stort set accepteret i alle kir samfund/menigheder. Der lyder ingen protester over folk lader sig skille og gifter sig med en der er smukkere, mere spændende, end den nuværende ægte fælde.

 

Hvordan forholde vi os personligt, til disse situationer? Vil vi gå med til at sænke standarden, for Guds regler og love. Bare synger med på den melodi om. Det er virkelig nødvendigt, helt uundgåeligt at vi ikke tilpasser, Guds normer efter den tid vi nu en gang er i. Det forbyder Gud os. Lad os aldrig begynde at acceptere den slags tanker og vildfarende ideer Lad os dog i tide. Tage ved lære af, den Gud frygtige Ezra. Som var ypperste præst kun 30år før Malakias, profeterede om Israels ulykker.

 

Da Ezra. Hørte om mennesker, præster, og menigheds medlemmer, havde ladet sig skille og gifte sig med hedenske kvinder. Da rev han sin kappe i stykker, satte sig stum hen i dyb smerte og sorg. Men ved aftengrøde offer tid, rejste han sig op af sin selv ydmygelse. Løftede da sine hænder op mod Herren, gik i forbøn for sig selv og hele folket.

 

Lad os ikke være med til at sænke standarden for Guds regler. Skilsmisse med nogle ny gifte mål for øje, bør altid ryste os. Derfor er det meget vigtig, vi går i forbøn for familierne, så Gud i Sin nåde må beskytte og fuldt ud bevare et hvert ægteskab. Det er på tide, vi bruger vore øjne og ser hvorledes der er fat, det sted vi kommer til møder og er. Det er ikke nok vi bare beder. Vi må også være klar over Guds regler. Fortælle, folk om hvad Guds Ord siger, om skilsmisser. Vi ser klart hvad Gud mener. MAL.2:16. Jeg (Gud) hader skilsmisser, siger Herren, Israels Gud. Det at man hylder sin klædning i uret. ( Eng. Oversættelse bruger ordet vold i stedet for uret.

 

Hvorfor forbinder Gud de to ting. Skilsmisse og vold? Som svar behøver vi kunst tænke på. De utallige følelser og fortvivlede forhold for både børn og forældre, en skilsmisse fører til. Det er her i volden består. Vold mod hinanden. Du vil måske komme med indvendinger om. Moses gav da tilladelse til at blive skilt. Hvad med Jesus. Gav han ikke os lov til at skilles? Hvad nu hvis jeg er uskyldig i denne sag? Selv om alle disse spørgsmål er rellavante, i en sådan situation. Var der dog noget helt andet Malakias koncentrere sig om. Vi må på ingen måder tillade disse spørgsmål eller nogen tilsvarende over skygge sandheden. Vi må ikke over at høre Guds budskab.

Selv om Gud til lod en skilsmisse, var det ikke noget Gud pålagde, som værende Hans lov, noget man skulle. Gud lægger vægt på bevarelsen af de oprindelige bånd, gennem mægling, tilgivelse og genopretning af det kuldsejlede ægteskab.

 

Selv og en skilsmisse kan retfærdig gøres ud fra et Bibelsk synspunkt (hvis det da findes et sådant) Bliver de følelsmæssige skader hos børn og forældre så mindre? Bestemt ikke. Vi bliver derfor nødt til at underordne os Guds ord når Han siger. Jeg hader skilsmisser. Og man indhyller sin klædning (sit liv) i vold. Om går man imod Guds vilje.

 

Hvad kan vi gøre ved det?  Er det i det hele taget et middel, der kan dæmme op for denne omgribende umoralske tendens, vi jo møde både i og uden for kirken/menigheden. Mal.2:15. Tag vare på jeres ånd. Vær trofast over for din ungdoms kone. Hvad menes der med at tage vare på vor ånd? Jo. Der er en der har sagt. Vi må ikke den mindste skilsmisse papir slå råd i vor underbevidsthed/sind.

 

Vi må lukke øre og øjne for alt det om, vi da bare kan blive skilt. Vi er vist mere end rigelig påvirket af den musik, vi dagligt får ørene tudet fulde af. Det være sig rock og beat eller det vi hører fra top 10 listen. På virker det os ikke? Hvad så med de artikler, overskrifter der jævnligt dukker op? Nogle handler om kristnes skilsmisser. Om hvordan de klarede det og nu tjener i en menighed, bare med en ny og bedre årgang ved sin side. De på står med stolthed. De først nu oplever et fuldstændigt lykkeligt ægteskab, og Guds velsignelse over deres liv.

 

En sådan ved varende, ubevist, indflydelse vil være med til at svække selv et lykkeligt og stærkt ægteskab. Nedbrydningen begynder uden folk selv opdager det. Det foregår i det skjulte, under overfladen ulmer det. Tanker om mon nu også Gud har sagt melder sig og fæster rod. Pludselig vil dette slå igennem. Ægtefælderne opdager de er vokset fra hinanden, ægteskabet er ved at gå i opløsning. Og begge to vil stå til bage med dette spørgsmål. Hvordan kunne det da ske med os? Vi troede vi var så lykkelige?

 

Vi skal være meget opmærksomme på vor ånd/sind. Hvad lytter vil til. Hvad tillader vi komme ind i vore tanker og fæste rod? For at stå på sikker grund er det livsnødvendigt. Vi nøje sætter os ind i hvad Bibelen siger om skilsmisser. Både om ægteskabet og om skilsmisse må vi være sikre og ikke lade og rokke. For eksempel. Står det i Mal.2:14. Ægteskabet er en pagt. Indgået mellem Gud og mennesker, for guds ansigt indgås det. Herren vor Gud er vidne på et ægteskab, mellem dig og din kone. Som mand og kvinde er vi sammenføjet til evig tid i pagt med Guds forordning.

 

Den bedste måde hvorpå vi kan passe på vor ånd/sinds tanker og ægteskab er. At vi betragter ægteskabet som en ubrydelig pagt sammen med Gud. Der er beseglet med løfter indgået foran Guds ansigt. Mal siger i vers 15. Vi bliver et kød og en ånd. 1. Mos. 2:24. Derfor forlader en mand sin mor og far for at holde sig til en kvinde. Ordet at blive et er Gt. Benævnelse om at Gud ved sin Ånd i os bliver et med os. Gud lader sig forene med sit folk om det overholder Hans vedtægter og ikke begår vold imod loven om bla. Ægteskab. Hans folk Israel forlod de falske guder (vendte om) og holdt sig til Gud, den sande Guds love og vedtægter. I vers 15. Bekræfter ordet. Afkom for Gud. At vi ved ægteskab er indgået i en pagt med Gud, som Hans afkom.

 

Dette giver de bedste betingelser for både børn og mænd og kvinder. Når vi indgår en pagt med Gud, bliver vi et Gudfrygtig afkom. Vi er da en del af Guds folk. Det er en ting mere, som er vigtig at huske, når vi skal passe på vor ånd. Malakias bruger utrygget. Din ungdoms kone. Dette viser os det er visse ting vil skal gøre helt fra begyndelsen af et ægteskab, så at det ikke ødelægges. Bliver bygget på falske forudsætninger og gudløse grundlag. Så vi også står midt vejs krisen igennem med oprejste hoveder i sejr.

 

Vi må have åben, fuld fortrolighed til hinanden fra starten, i gensidigt kendskab og kærlighed til hinanden. Både intellektuel, åndelig og fysisk er vi fælles og der med et. Også hvad vi føler og tænker deler vi med hinanden. Alt sammen i lyset af Guds ord. Der ved kommer vi til at betragte de konflikter der vil komme i et hvert ægteskab som værende et trin mere på vejen mod større fortrolighed, end dette skulle blive en anstødssten til fald.

 

I et ægteskab, er det også meget vigtig: Vi hele tiden er villige til at tage imod Guds nådes Ord, ved hele tiden at være sammen med Ham, både som familie og alene i en rum. Så Hellig Ånden kan få ene Herredømmet i vore hjerter/sind, og der ved styre os i hverdagen. Lyt til to gode råd. Jeg vil gerne runde af med en opfordring til to forskellige grupper, af mennesker som læser denne artikel.

Den første er enlige voksne og ældre teenagers.

 

Hvis I kommer sammen og endda er forlovede med et menneske som er søn eller datter af en anden gud. Dvs. Har en anden tro end den levende kristne tro eller er af denne verden, slet ikke tror. Da vil jeg så inderligt bede dig tænke dig om og lægge mærke til Israelitterne. De van helligede deres forfædre ved at indlade sig med fremmede og ukendte guder. De var utro mod hinanden. Således vanhelliger de kristne også Guds nye pagt. Heb.9:15. Ved at være utro, ulydige mod Guds ord som klart siger. Træk ikke i ulige åg, med denne verden, med de ikke troende. Hvad har retfærdighed med uretfærdighed at gøre?  Hvad har Guds lov og lovløshed med hinanden at gøre? Hvad fællesskab er der mellem mørket og lys? Hvordan kan Kristus stemme i overens Biliar? Eller hvordan kan troende have lod og del sammen med de vantro? 2.kor.14-15.

 

Omvend jer derfor og følg det ideal som Bibelen taler om. Den anden gruppe er. De ægte par der har fået tanken om skilsmisse til at spire. Og ødelægger ægteskabets fundament. Jeg opfordrer jer til atter at gå ind under den ægte pagt I engang indgik for Guds ansigt. Gå ind sammen foran Guds ansigt og bekræft på ny jeres hellige pagt med Ham. Tag imod Guds kraft og nåde, som gives helt frit.

 

(Fra bladet Trompeten 1989.).

 

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358973

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,36902904510498sekunder