JESUSLIVET - JESU FRISTELSER ER EN DEL AF OS..

Jesu fristelser er også vores.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk




Mat.4 1-11

Vers 1 " Derefter blev Jesus af Ånden ført op i Ørkenen for at fristes af Djævelen."


Det må være Judæas ørken, der hvor også Johannes døber prædikede Mat.3-1 -- Nær nordenden af dødehavet. Det som Jesus oplever må være på det visionære plan. Der findes ikke noget meget højt bjerg, hvorfra Jesus kunne se alle verdens riger.


Mat.4. 3-4 " Så kom fristeren til ham og sagde: Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene der skal blive til brød. Men han svarede og sagde: Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund."


Djævelen frister Jesus til, at bruge sin tro på løfterne til at tilfredsstille sine egne behov med.


1 Joh.2 15-17 " Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham. Thi alt det, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden forgår og dens lyst, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid."


Jesus lod sig ikke friste, men besejrede Djævelen med Guds Ord.

Vi kristne bliver udsat for den samme fristelse til, at bruge vor tro på Guds løfter til at berige os selv og finde vor sikkerhed i denne verdens goder og kalde det Guds velsignelser over vore liv. Vi bekymrer os om vor fremtid, hvad vi skal spise, klæde os med osv. Vi fristes af Djævelen til at søge sikkerhed i denne verden ligesom hedningere.


Mat.6. 31-33 " Derfor må I ikke være bekymrede og sige: Hvad skal vi spise? eller: Hvad skal vi drikke? eller: Hvad skal vi klæde os i? Thi efter alt dette søger hedningerne, og jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift."


Lad os ikke falde i fristelsen til at leve FOR verden og den sikkerhed, som den kan give os. Vi kan ikke tjene både Gud og Mammon af hjertet. Mat.6-21 " Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være." Mat. 4 5-7 " Derefter tager Djævelen ham med sig til den hellige stad og stiller ham på helligdommens tinde og siger til ham: Hvis du er Guds Søn, så styrt dig ned, thi der står skrevet: Han skal give sine engle befaling om dig, og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham: Du må ikke friste Herren din Gud."


Djævelen frister Jesus til at blive et religiøst åndeligt overhovede for menneskene. De skal se op til ham på Helligdommens tinde. Måden han skal vinde mennesker på er at udøve et overnaturlig stunt, et mirakkel  ved engelens hjælp.


Samme måde som Djævelen vil bruge gennem den falske profet der tjener sammen med Antikrist. Nemlig at lade ild falde fra himlen og ned på jorden og derved forføre dem der bor på jorden. Joh. Åb. 13 11-14


Samme fristelse, som mange prædikanter er faldet for i deres tjeneste. Ved overnaturlige tegn og undere, at vinde folket for dem. Ved guldtænder, guldstøv, særlige rystelser i kroppen, påståede englebesøg og syner for at få folket til at følge dem. De faldt for Djævelens fristelse i lysten efter at stå på helligdommens tinde og udføre mirakler. Der kommer en dommens dag for dem. Gud ser på hjertet, på motivet for tjenesten.


Mat.7 21-23 " Ikke enhver, der siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Og da vil jeg sige dem rent ud, Jeg har aldrig kendt jer, vig bort fra mig, I, som øver uret."


Vi skal lægge mærke til her, at de siger: Har VI ikke gjort. Vi er deres pegen hen på dem selv i alt de gjorde.


Paulus forkyndte et andet budskab:

1 Kor.2-2 " Thi jeg havde fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og det som korsfæstet."  DET ER GUDS NÅDESORD, KORSET!


Ap.14 - 3 " De opholdt sig nu en tid lang der og arbejdede med fortrøstning til Herren, der bevidnede sit nådesord ved tegn og undere, som han lod ske ved deres hænder."


Paulus ville aldrig sige til Jesus: Har VI ikke gjort.

Mat.4 8-11 " Atter tager Djævelen ham med sig op på et meget højt bjerg og viser ham alle verdens riger og deres herlighed, og han siger til ham: Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da siger Jesus til ham: Vig bort, Satan! thi der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlader Djævelen ham, og se, engle kom til ham og tjente ham."


Djævelen ville have Jesus til at oprette et jordisk rige. Gerne et religiøst rige, med tilbedelse af Djævelen. Djævelen kunne tilbyde Jesus et sådant rige, fordi denne verden tilhører ham.


Joh.12-31 " Nu går der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste kastes ud."


Denne verdens fyrste er Djævelen, derfor kunne han tilbyde Jesus denne verdens riger. Men han er ikke kastet ud endnu og frister stadig de hellige med sin "rigdom"!


Ef. 2 1-2 " Også jer har han levendegjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder, som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn."


Den norske Studie Bibel siger at ulydighedens børn er de som vandre efter kødet. Det gælder både de kødelige i menigheden og de kødelige tjenere. De bliver fristet af Djævelen til at bygge riger i denne verden. De vil bygge 1000 års riget.


Det er det rige Djævelen arbejder på, at bygge med hans udvalgte Antikrist, som leder for.


Den Katolske Kirke mente at den fra det femte århundrede til det femtende århundrede var 1000 års riget. Paven var verdens regent indsat af Gud, som Jesu stedfortræder på jorden. Jesus selv skulle så komme ved slutningen af 1000 års riget for at udføre den store dom.


Mange Herrens tjenere er her blevet fristet til fald af Djævelen. De tog imod tilbudet om at bygge et stort religiøst rige. De venter på en ny åndsudgydelse, en ny vækkelse, hvor de skal indtage alle politiske poster i byråd, regeringer osv. og så vil Jesus komme og overtage det de har bygget.

Men de har glemt hvad Jesus sagde:


Joh.18-36 " Jesus svarede: Mit rige er ikke af denne verden. Havde mit rige været af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle overgives til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden."


Hvor er da Guds rige?

Luk.17-21 " Ej heller vil man kunne sige, Se her! eller: Se, der er det! Thi se, Guds rige er inden i jer."


Det er altså en tilstand. Mennesker, som er født på ny. Det Guds rige, som Jesus taler om kan mennesker ikke opbygge med grænser. Det rækker ind i evigheden.


Men en dag oprettes det her på jorden, som en aflægger af det himmelske rige. Fredsriget skal det kaldes. Og dets fyrste skal kaldes Fredsfyrsten. Det er overnaturlig i sit væsen.


Es. 11 5-8 " Og retfærd er bæltet, han har om sin lænd, trofasthed hofternes bælte. Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kiddet, kalven og ungløven græsse sammen, dem driver en lille dreng. Kvien og bjørnen bliver venner, deres unger ligger side om side, og løven æder strå som oksen, den spæde skal lege ved øglens hul, den afvante række sin hånd til giftslangens rede."


Kan vi mennesker bygge en sådan verden? Nej vel! Men der sker mere overnaturligt i dette 100 års rige. Jøderne som ikke ville tage imod Jesus som deres Messias skal formenes adgang til dette rige.


Luk.13. 27-30 " Men han skal svare og sige til jer: Jeg ved ikke, hvorfra I er, gå bort fra mig alle I, som øver uret! Der skal der være gråd og tændersskæren, når I må se Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv er kastet udenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige. Og se, nogle af de sidste skal være blandt de første, og nogle af de første skal være blandt de sidste."


Abraham, Isak og Jakob og alle profeterne sidder i dette rige i deres opstandelseslegemer. 1000 årsriget bliver et overnaturligt rige her på jorden.

Lad os ikke fristes af Djævelen til at bruge vor tid til at opbygge et sådant rige.


Men lad os bruge vor tid til at frelse sjæle ind i Menigheden, så de som genfødte sjæle må komme ind i dette overnaturlige Guds rige i deres opstandelseslegemer og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob.


I 1000 års riget er Djævelen bundet. Så vi kan ikke forestille os, hvad det vil sige.


Jesus lod sig ikke friste til at bygge et religiøst rige her på jorden. Han havde noget bedre i vente. Lad os heller ikke fristes af Djævelen til at bygge et sådant rige. Det kan kun ende med tilbedelse af Djævelen.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359325

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,62343883514404sekunder