JESUSLIVET - JESUS GØR DET.

Jesus gør det


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


Men fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, Han gør jer fuldkomne i alt godt, så I udfører Hans vilje, og Han virker i os det, som er velbehageligt for Ham, ved Jesus Kristus: Ham være æren i evighedernes evigheder! Amen. Hebr. 13:20-21. Pagten ved Jesus Kristus er en evig pagt. Det er vidunderligt at kunne vide dette, ved at vi tror med vore hjerter. At denne pagt skulle være for evig; det ligger i pagtens eget væsen og indhold. Ved denne pagt er alt nemlig fuldkomment, og med det fuldkomne indTræder evigheden.


Pagten efter syndfloden med Noa og menneskeslægten, som skulle nedstamme fra ham, angik kun naturens regelmæssige kredsløb og de timelige velsignelser. Derfor gælder den kun så længe jorden består. Pagten fra Sinai gjaldt vel større ting, men den omfattede dog kun et af jordens mange folkeslag, den var den bETinget af at holde Guds bud og skikke. Og da nu Israels folk ikke evnede at opfylde denne betingelse, bar også denne pagt opløsningens mærke.

Med pagten ved Jesus Kristus kommer vi til det fuldkomne. Her drejer det sig om, de højeste værdier. Her gælder det alle folk, stammer og tungemål. Og her er alt af Gud, ved Gud. Der er intet her, der kan blive mere fuldkomment, udstedt af fredens Gud, til os alle. Men, så mange som tog i mod Jesus gav Gud magt til at være Hans børn. Gud begyndte med at tilsige mennesket fred fra naturens side, det skulle ikke mere rammes af en syndflod. Men hvad hjalp det, når menneskets natur blev ved ned at være oprørsk og i forfald.


Derefter kundgjorde Gud fredens veje for Israels folk, men skønt de var et udvalgt folk, afveg de uafbrudt og for vild hver ad sine egne veje, hvilket førte til elendighed og fordærvelse. De var, som de andre folkeslag, uduelige. Så var det, at Gud påtog sig det hele selv: at give fred, at bevare i fred. Det var forjættelsens pagt med Abraham, hvor Gud var den ene ydende, mens Abraham, som i tidens fylde trådte ind i verden, var den nydende.

Gud ordnede det alt sammen med sin enbårne Søn. Joh.3:16. Han åbenbarede Ham sin vilje, og Sønnen svarede. Se, Jeg kommer, for at gøre Din vilje, min Gud. Salm. 40:8.: Hebr. 10:9.


Og Sønnen gav afkald på at være præcis lige som Gud, tog tjenerskikkelse på og blev lige som os mennesker, i alle ting, dog uden at synde. Fil. 2:6-7. Og Gud tog al verdens synd og lagde den på Ham. Og dog blev Han ved at sige: Din vilje ske!, idet Han blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Fil. 2:8. Således stiftede Gud fred. Ef. 2: 15. Det var en fuldkommen fred, fordi, den var købt ved det hellige og ulastelige Lams dyrebare blod. Og den var for alle, for dem, som var nær, og for dem, som var langt borte. Ef. 2: 17. Ved dette blod oprettedes den evige pagt: Deres synder og deres overtrædelser vil Jeg, Gud, ikke mere komme i hu. Hebr. 10: 1 7.


Nu oprejste fredens Gud i kraft af den evige pagts blod Jesus Kristus fra de fa døde, som er fårenes, vores, store hyrde, der skulle samle alle folk, stammer og tungemål sammen fra de steder, hvorhen de spredtes, på skyernes og mulmets dag. Ez. 34: 12. Gud ville give Ham dem alle. Du er min søn, jeg har født dig i dag! Bed mig, og Jeg, Gud, giver dig hedningefolk til arv og den Guds vide jord i eje. Salme 2:7-8. l


Efterhånden som Faderen til de af Ham fastsatte tider ville føre folk efter folk til Sønnen, ville Han modtage alle, som kom, og ikke støde en eneste bort. Johs. 6:37. De sårede vil Jeg forbinde. De svage vil Jeg styrke. Ja, Han ville endda opsøge de vildfarende og bringe de adsplittede tilbage Ez. 34: 16. De indsamlede vil Han selv røgte, Gud vil selvglade dem lejre sig. Han vil være· deres hyrde og en fyrste midt iblandt dem. De vilde dyr vil Han udrydde af landet, så de trygt kan bo i ørkenen og sove i skovene. Ez.34:25.


Dette indebærer ikke blot:. Fred giver jeg jer, men også: Fred efterlader jeg jer. Johs. 14:27. Han er selv vor fred. Ef. 2:14. Han er vore sjæles hyrde og tilsynsmand. 1. Pet. 2:25. Gud gør det forløste folk fuldkomne i alt godt, så de udfører Hans vilje, og Han virker i os alt det, som er velbehageligt for Ham, ved Jesus Kristus. Kan noget være mere fuldkomment? Nej, her er alt ved Gud, og derfor fører det usvigeligt til Gud og til et evigt: ære være Gud!


Kom! kom! kom alle! Til Jesus, den gode Hyrde, hør Hans milde røst fra slægt til slægt, fra hav til hav. Her i den evige pagt er »fredens hjem, i trygge boliger. Es. 32:18.


Om også bjergene viger, om også højEne rokkes, Min kærlighed viger ej fra dig, Min fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din forbarmer. Es. 54: 1


Fra . bladet. Trompeten.1992. 


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358731

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33472108840942sekunder