JESUSLIVET - JESUS LED FOR OS
 TB. Mundus. 1968.

 

Cæsarea Filippi var en by ved Palæstinas nordlige grænse tæt ved Jordan, som Jesus var kommet sammen med sine disciple på en af sine missionsrejser.  Herfra begyndte han at vende sit ansigt imod Jerusalem.

 

Fra den tid af begyndte han at forberede sine disciple på, hvad der skulle møde ham der. De fik ikke straks hele sandheden at vide, men lidt efter lidt åbenbarede han for dem, hvad der skulle ske. Denne tilkendegivelse for disciplene kan vi læse om i Matt. 16:21; 17:22-23; 20:18-19 og Luk. 18:31-33.

 

På helt samme måde gør Han i dag over for os. stykkevis erfarer vi og vi ser en lille smule mere for hver dag vi nærmer os vort Himmelske rige. Netop for at vi kan fatte og gribe i tro. Vi får både det der sket og fremtiden i små portioner, så det kan gå ned i vore hjerter og lagers der så vi har noget olie på lager, når vore trange tider kommer.

 

Vi ser her, hvor omsorgsfuld Jesus er over for sine disciple/elever. Havde han fortalt det hele på en gang, kunne de måske ikke have båret det. Det var måske brudt sammen, og det havde måske fået dem til at give op, før de havde nået Jerusalem. Også her ser vi Jesu kærlighed til sine disciple. Han glemte sig selv og så kun på, hvad der var bedst for dem. I sand ­ hed, han levede ikke sig selv til behag, men sine venner til gavn og opbyggelse. Og Han var den gode og fuldkommende hyrde til fingerspidserne i alle livet forhold. Det må vi huske på. Han lever stadig og er stadig den samme over for sine venner og de der er Hans trofaste elever.

 

Men Herren selv vidste om alt det, der skulle ske med ham i Jerusalem. Fra Det gamle Testamentet havde han fået alt at vide om dette, og nu samlede han det i disse to ord: lide meget. Det lyste med flammende skrift over Jerusalem for Frelserens øjne. Han skulle lide meget fysisk, med store smerter. Lad os samle vore tanker om dette og i ånden følge Herren på hans tornebestrøede vej for vor skyld. Det var for alle vore overtrædelser af Guds lov. Jesus måtte betale vores skyld. Den lidelse Jesus måtte gå igennem var, den lidelse du og jeg skulle have haft som fortjent i følge alle vor overtrædelser. Men. Gud elsker os så meget at Han lod al vores straf falde på Jesus Hans Søn, så vi alle kan få fred ved troen på Jesus Guds Søn.

 

Jesus skulle overgives! Af hvem? Af Faderen i Himmelen! Til hvem? Til sine dødsfjender - ypperstepræsterne, de ældste og de skriftkloge. Og de skulle igen overgive ham i hedningernes hænder. Jesus kom til sine egne, Guds førstefødte folk men de tog ikke imod Jesus. Derfor kom Han til os og tilbød os fred med Gud ved tro på Jesus. Tænk, og tro på det. Jesus blev overgivet til Hedningerne til os og vi korsfæstede Ham, ved at fornægte korsets frelse. vi for alle vild som får, der vendte sig hver deres vej. Men Gud lod al straf komme over Hans Søn, så vi kunne få lægedom for alle vore syndesår i kraft af Jesu blod på korset.

 

David sagde i gamle dage til Herrens profet: "Jeg er såre bange, lad mig dog falde i Herrens hånd. Fordi hans barmhjertighed er såre stor; men i menneskehænder vil jeg nødig falde"(1. Krøn. 21:13).

 

Men Davids Søn blev overgivet i syndige menneskers hænder, og de greb ham, bandt ham og førte ham bort. Hvorfor? For at Jesus skulle lide meget. De spottede ham, hudstrøg ham, dømte ham til døden, korsfæstede ham og slog ham ihjel. Troede de da. Men Gud oprejste Jesus fra de døde på den tredje dag, og Han lever stadig, sidder ved Guds højre hånd hvorfra Jesus snart skal komme igen og dømme levende og døde.

 

Mesteren vidste alt dette, og derfor kunne han tale om det alt sammen. Men hvordan forholdt Jesus sig, over for det? Han vendte sit ansigt imod Jerusalem. Han så sig ikke tilbage; han gjorde sit ansigt hårdt som en sten, fast og ubevægeligt. Han var stumt som når et får klippes. Jesus fandt sig i at lide al verdens onde uretfærdig for at frelse dig og mig. Han viste at større kærlighed har ingen end den der sætter sit liv til for sine venner. Så stor er kærlighed har Jesus til dig og mig at Han satte sit eget liv til for at frelse os fra fortabelsens ildsø og ikke nok med det. Han vil også være vores evige ven og frelser.

 

Jesus var ikke genstridig, men han gav villig sin ryg hen til dem, som rykkede ham i skægget, og sit ansigt skjulte han ikke for hån og spot.

 

Ved at se Frelseren sådan, må vi med sangeren udbryde:

Her ser jeg da et lam at gå, som sig til døden skynder.

Et tåleligt lam, som bærer på al verdens sorg og synder. Til offerstedet står hans hu. Han siger: "Se, her står jeg nu for Adams slægt at stride." Man viser alle piner frem, han svarer. "Gerne hvert et lem er færdig til at lide."

 

Der var hindringer på vejen, en Satans røst igennem Peter, der siger: "Spar dig, Herre." Men der var også opmuntringer. Vejen til Jerusalem gik over forklarelsens bjerg, hvor Gud kronede sin Søn med herlighed og ære - styrkede ham ved sin nåde til at smage døden for alle. Og Moses og Elias, som i den evige verden ventede på forløsningen, ventede på ham og talte med ham om hans indgang i Jerusalem. Og hver gang, Jesus talte med sine disciple om det mørke, der lå foran, glemte han aldrig at føje til: "Jeg skal opstå på den tredje dag." Han så sejren, livet og lyset bag korset, og for denne glædes skyld, som der ventede ham, led han tålmodigt uret og agtede ikke på skammen.

 

Du, kære medvandrer til det himmelske Jerusalem. Giv agt på Jesus, som tålmodigt led, så at du ikke skal gå træt og blive modløs i din sjæl (Hebr. 12:2-3).

 

Det går ikke an, at vort hoved Kristus dør på korset, og bærer en tornekrone, og vi så skulle blive saligere ved at leve bare i lyst og glæde og uden alle lidelser. Vi Om vi kommer ind i lidelserne, så lad det være sådan. Fordi, han ved bedst det, som er gavnligt og nyttigt for os. Vore egne valg dur ikke, og er unyttige.

 

Jesus Kristus er vort hoved. Han er overhovedet for os som tror. Og det Han udvælger for os, et det aller bedste vi kan gøre. Om det går gennem sorg, sygdom og trængsel. Så ved vi dog at vi kun skal være i dette dødens legeme i en kort tid for så for evigt at være sammen med Jesus Kristus vor Frelser.

Amen.

 

 

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358066

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33683085441589sekunder